Consiliul de Supraveghere al Societăţii Damen Shipyards Mangalia, în ședință. Ce s-a decis

Decizie în Monitorul Oficial , sursa foto: pexels Consiliul de Supraveghere al Societăţii DAMEN SHIPYARDS MANGALIA, o societate pe acţiuni, organizată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul social în municipiul Mangalia, Str. Portului nr. 1, judeţul Constanţa, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J13/602/1997, având cod unic de înregistrare 9115330 („Societatea“), s-a întrunit în şedinţă la sediul societăţii şi prin teleconferinţă, în condiţiile prevăzute de Actul constitutiv al Societăţii şi Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în prezenţa celor 7 membri, respectiv:

– Dl POOT EMILE HUIBERTUS, preşedinte, în nume propriu;
– Dl ILIE CRISTIAN, vicepreşedinte, în nume propriu;
– Dl VERMEULEN MATHEUS CHRISTIANUS HENRICUS, membru, în nume propriu;
– Dl LAMBERT ZIELHUIS, membru, în nume propriu;
– Dl SCARLAT FLORIN DAN, membru, în nume propriu;
– Dl ZAHARIA MANUEL, membru, în nume propriu;
– Dna GĂTEJ MĂRIOARA-ARTEMIS, membru, în nume propriu;

Invitaţi:
– Dl ZOETEMAN ADRIANUS PETER - director general;
– Dna CONSTANTIN LIANA-LAURA - director;
– Dl OGNEF DAN-EGMOND - director;
– Dl VORSTER DEON-ANDRE - nominalizat de către acţionarul olandez pentru funcţia de membru şi preşedinte al Directoratului;
– Dl GROSU DORIN - consultant Damen;

– Dna SINGUREL GEORGIANA - avocat;
– Dna VĂIDEANU ALICE - asistent management.

Membrii Consiliului de Supraveghere au fost convocaţi pentru prezenta şedinţă prin notificarea de convocare din data de 13 mai 2022.

Ordinea de zi pentru prezenta şedinţă este după cum urmează:

1. Revocarea din funcţia de membru şi preşedinte al Directoratului a domnului ADRIANUS PETER ZOETEMAN începând cu data de 01.06.2022 şi numirea în funcţia de membru şi preşedinte al Directoratului, începând cu aceeaşi dată, 01.06.2022, pe durata rămasă a mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 09.11.2022, a domnului DEON VORSTER.
2. Prezentarea Planului de Afaceri 2022-2024 în format IFRS (Standardul International de Raportare Financiară).
3. Diverse.

1. În urma dezbaterilor, cu 7 voturi „pentru“, Consiliul de Supraveghere al Societăţii, în unanimitate, decide:

Articolul 1: Se aprobă revocarea din funcţia de membru şi preşedinte al Directoratului a domnului ADRIANUS PETER ZOETEMAN începând cu data de 01.06.2022.

Articolul 2: Se aprobă numirea în funcţia de membru şi preşedinte al Directoratului, începând cu aceeaşi dată, 01.06.2022, pe durata rămasă a mandatului de 4 ani, respectiv până la data de 09.11.2022, a domnului VORSTER DEON ANDRE, cetăţean olandez, născut la
data de 21.04.1969 în Vanderbijlpark, Africa de Sud, domiciliat în strada Riederbunder nr. 52, cod poştal 2993 XN, localitatea Barendrecht, Olanda, identificat cu paşaportul nr. NVH1BBJR6, emis la data de 10.11.2014 de către Ministerul Afacerilor Externe al Olandei şi valabil până la data de 10.11.2024.

Articolul 3: Membrii Directoratului vor reprezenta societatea acţionând împreună.

Articolul 4: Se împuterniceşte doamna director CONSTANTIN LIANA-LAURA să îndeplinească formalităţile legale de menţionare în Registrul Comerţului şi la orice alte instituţii şi autorităţi, după cum este cazul, a prezentei decizii.

Prezentul document a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, în limbile engleză şi română. Atât versiunea în limba română, cât şi cea în limba engleză reprezintă versiuni oficiale. În plus, părţile convin că în soluţionarea oricărui conflict între aceste versiuni, vor încerca în primul rând să confere efect juridic unei interpretări care să evite sau reconcilieze respectivul conflict şi care să exprime în mod corespunzător intenţiile comerciale ale părţilor, şi doar în ultima instanţă, când există o neconcordanţă clară şi ireconciliabilă, versiunea în limba română va prevala.

Redactată şi semnată azi, 30 mai 2022.

Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2658 din data de 24-iun-2022.PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.