Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară

  • Dispoziţia nr. 308/16.06.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 23.06.2021, ora 13.00
Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:
 
Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 23.06.2021, ora 13,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;

Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa;

Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (secretar@cjc.ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.


Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 308 din 16.06.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 23.06.2021, ora 13,00.
 
I.  Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a  Consiliului Județean Constanța din data de 26.05.2021.

II. 1. Proiect de hotărâre nr. 133/16.06.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții al Județului Constanța, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
2. Proiect de hotărâre nr.135/16.06.2021 privind rectificarea bugetului și a listei de investiții, pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.     
                                                                  
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
3. Proiect de hotărâre nr.136/16.06.2021 privind rectificarea bugetului și a listei de investiții, pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
4. Proiect de hotărâre nr.137/16.06.2021 privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, din fondurile bugetului județean, pe anul 2021.                                                               
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
5. Proiect de hotărâre nr.138/16.06.2021 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement). 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
    
6. Proiect de hotărâre nr.139/16.06.2021 privind aprobarea indicatorilor suplimentari de realizare aferenți proiectului „Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19". 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
7. Proiect de hotărâre  nr.140/16.06.2021 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru Muntmark Andrei în vederea realizării lucrărilor „Reabilitare fațade, acoperiș, amenajări interioare, refacere zonă de protecție, aducere la starea inițială a soclului, refacere instalații termice, electrice și sanitare imobil monument istoric- Casa Manicatide". 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
8. Proiect de hotărâre nr. 141/16.06.2021 privind dezmembrarea tronsonului 1 al drumului județean DJ 226 de la km 0+000 la km 1+110. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
9. Proiect de hotărâre nr.142/16.06.2021 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu pentru efectuarea demersurilor necesare privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Mihai Viteazu în domeniul public al UAT Județul Constanța în vederea punerii la dispoziția Proiectului „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu-Săcele-Istria-Mihai Viteazu", cod SMIS 121195.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
10. Proiect de hotărâre nr.143/16.06.2021 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Corbu pentru efectuarea demersurilor necesare privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Corbu în domeniul public al UAT Județul Constanța în vederea punerii la dispoziția Proiectului "Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu-Săcele-Istria-Mihai Viteazu", cod SMIS 121195. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
11. Proiect de hotărâre nr. 144/16.06.2021 privind aprobarea modificării componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanța. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
12. Proiect de hotărâre nr. 145/16.06.2021 privind aprobarea înființării serviciului social fără cazare Centrul de consiliere pentru agresori în situații de violență domestică sau violență împotriva femeilor, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
13. Proiect de hotărâre nr.146/16.06.2021 privind modificarea Anexei nr. 2 a HCJC nr. 254/03.12.2014 privind repartizarea spațiilor cu destinația de birouri, precum și a locuințelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat în Municipiul Constanța, Aleea Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum și a contractului de închiere. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
14. Proiect de hotărâre nr. 147/16.06.2021 privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei Constanța".

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
15. Proiect de hotărâre nr. 145/16.06.2021 privind darea în folosință gratuită către Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul Proiectului „Patrimoniul Cultural Comun- Sursă pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre"- Treasure, cod eMS BSB 371. 

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
16. Proiect de hotărâre nr.149/16.06.2021 privind modificarea anexei la HCJ nr. 86/2021 privind plata cotizațiilor și contribuțiilor anuale ale UAT Județul Constanța în calitate de membru al unor asociații.Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
17. Proiect de hotărâre nr.150/16.06.2021 privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr. 19575/04.06.2021 împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 127/26.05.2021.                                                                   

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 
18. Proiect de hotărâre nr.151/16.06.2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.104/21.04.2021 privind aprobarea solicitarii catre Guvernul Romaniei in vederea efectuarii demersurilor necesare referitoare la transmiterea imobilului (teren+constructii) situat in strada Viilor nr.1, municipiul Constanta, judet Constanta, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta in domeniul public al Judetului Constanta, in vederea construirii Spitalului Regional de Urgenta Constanta.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Licitația pentru desemnarea proiectantului și a executantului lucrărilor de reabilitare a clădirii MINAC a fost anulată. Vezi de ce

31 Jul 2021 609

ZIUA LIVE Președintele CJC, Mihai Lupu - „Nu am găsit niciun proiect matur să pun în practică”

29 Jul 2021 598

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședință ordinară. Ce proiecte au fost dezbătute

28 Jul 2021 606

Universitatea „Ovidius” din Constanța marchează Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitelor Virale

28 Jul 2021 357

Protest al Asociației Elevilor din Constanța în vederea acordării gratuității pentru transport

27 Jul 2021 432

Consiliul Județean Constanța cumpără produse de igienă pentru sediile instituției

27 Jul 2021 357

ZIUA LIVE. Existența unei biblioteci în Constanța este un aspect care ar trebui valorizat mai mult, pe viitor?

26 Jul 2021 844

Fondatorul Hipy Bio l-a înlocuit pe șeful CJC, Mihai Lupu în SC Internațional Petroleum Services SRL

26 Jul 2021 756

Un fost director din CJC, întors de pe drumul libertății de Tribunalul Constanța

24 Jul 2021 1078

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ - ÎNCHIRIERE SPAȚIU COMERCIAL SPITALUL JUDEȚEAN

23 Jul 2021 595

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ - ÎNCHIRIERE SPAȚIU COMERCIAL SPITALUL JUDEȚEAN

22 Jul 2021 431

Plecare importantă din echipa președintelui Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu!

22 Jul 2021 1933

Consiliul Județean Constanța a achiziționat dotările necesare unui laborator de arheologie submersă

21 Jul 2021 395

Autoritățile județene, demersuri pentru reînființarea ansamblului "Brâulețul", cu o tradiție de aproape 60 de ani în Dobrogea

17 Jul 2021 624

În baza unor sentințe judecătorești, CJC a instituit noi decizii de poprire pe conturile lui Nicușor Constantinescu (document)

17 Jul 2021 1007