Cum se depun documentele pentru căsătorie la Starea Civilă Constanţa

  • Cei care doresc să se căsătorească își pot alege pe portalul pus la dispoziție de municipalitate data și ora la care își vor uni destinele
  • Taxele sunt cuprinse între 0 și 1.500 de lei în funcție de zi și loc
  • Documentele se depun fizic la Starea Civilă Constanța, conform datelor furnizate de serviciul primăriei

Chiar dacă documentele pot fi transmise doar în format fizic la Starea Civilă Constanța pentru a-și uni destinele legal, se pot face programări și rezervări pentru data și ora la care doresc aceștia să se căsătorească.

Pentru acest lucru, începând de pe 1 martie 2021, constănțenii pot accesa site-ul https://programaridlepct.primaria-constanta.ro/casatorie/ unde se vor putea programa la data și ora dorită pentru a spune „DA“ în fața ofițerului stării civile. Tot aici vor regăsi și documentele necesare pe care trebuie să le prezinte pentru căsătorie cu 11 zile înaintea oficierii. În momentul efectuării programării, cei în cauză vor primi un mesaj automat în care li se va comunica data la care trebuie să se prezinte pentru depunerea documentelor.

Declarația de căsătăroie se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reședință a unuia dintre ei. Căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afișării, cât și data încheierii.
 

Actele necesare sunt:


1. declarație de căsătorie
- formularul se completează întâi cu datele soțului, apoi ale soției
- formularele vor fi completate cu majuscule
- scrieți cu diacritice: ă, î, â, ș, ț sau alte litere cu accente din alte limbi, doar dacă sunt trecute și în actele de identitate/pașaport.
-adresa corectă ce trebuie trecută în declarații este adresa de domiciliu din actele de identitate (nu confundați cu adresa de reședință/flotant). Dacă locuiți la sat, treceți întâi numele municipiului/orașului/comunei de care aparțineți (unde aveți primăria), iar apoi numele satului.
- rubrica „Am ales regimul matrimonial” se completează cu regimul matrimonial ales: comunitate legală/separație de bunuri/comunitate convențională. În situația în care alegeți separație de bunuri sau comunitate convențională la depunerea dosarului de căsătorie trebuie să prezentați convenția matrimonială încheiată la notar
- la rubrica „După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie” scrieți doar numele de familie, fără prenumele dvs
- în dreptul semnăturilor, vă rugăm să completați cu numele și prenumele dvs înainte de căsătorie. ATENȚIE! NU SEMNAȚI!
- verificați după completare ca datele înscrise să fie corecte


2. declarație - anexa 27 - formularul se completează întâi cu datele soțului, apoi ale soției
- formularele vor fi completate cu majuscule

- scrieți cu diacritice: ă, î, â, ș, ț sau alte litere cu accente din alte limbi, doar dacă sunt trecute și în actele de identitate/pașaport.
-adresa corectă ce trebuie trecută în declarații este adresa de domiciliu din actele de identitate (nu confundați cu adresa de reședință/flotant). Dacă locuiți la sat, treceți întâi numele municipiului/orașului/comunei de care aparțineți (unde aveți primăria), iar apoi numele satului.
- rubrica „Am ales regimul matrimonial” se completează cu regimul matrimonial ales: comunitate legală/separație de bunuri/comunitate convențională. În situația în care alegeți separație de bunuri sau comunitate convențională la depunerea dosarului de căsătorie trebuie să prezentați convenția matrimonială încheiată la notar
- în dreptul semnăturilor, vă rugăm să completați cu numele și prenumele dvs înainte de căsătorie. ATENȚIE! NU SEMNAȚI!
- verificați după completare ca datele înscrise să fie corecte

3. act identitate - copie și original;
- valabil atât la data depunerii, cât și la data oficierii căsătoriei

4. certificate de naștere - originale și copii

5. certificatul medical privind starea sănătății - certificatele sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă : "se poate căsători/apt căsătorie"

6. declarație /convenție matrimonială privind regimul matrimonial ales - autentificată la notar, în cazul regimului matrimonial separație de bunuri sau comunitate convențională
- data în fața ofițerului de stare civilă, în cazul regimului matrimonial al comunității legale

7. acte, în original și în copii traduse și legalizate ori certificate de ofițerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

- certificatul de deces al fostului soț- în original și copie
- sentințe de divorț legalizate (definitive și irevocabile)/certificate de divorț - în original și copie


Taxe

Taxele pentru oficierea căsătoriei sunt:
  • De luni până vineri – fără taxă
  • Sâmbăta, duminica și sărbători legale – 350 lei
  • În afara sediului stării civile – 1.500 lei
  • Urgentare oficiere căsătorie – 150 lei

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 14 iunie 2021

15 Jun 2021 449

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 11 iunie 2021

14 Jun 2021 446

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 10 iunie 2021

11 Jun 2021 510

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 09 iunie 2021

11 Jun 2021 554

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 08 iunie 2021

09 Jun 2021 479

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 07 iunie 2021

09 Jun 2021 450

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 04 iunie 2021

07 Jun 2021 631

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 03 iunie 2021

04 Jun 2021 629

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 02 iunie 2021

03 Jun 2021 633

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 31 mai 2021

02 Jun 2021 687

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 28 mai 2021

31 May 2021 596

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 27 mai 2021

28 May 2021 670

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 26 mai 2021

27 May 2021 635

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 25 mai 2021

26 May 2021 669

Serviciul de stare civilă Constanţa. Publicaţii de căsătorie 24 mai 2021

26 May 2021 672