Jandarmii constănțeni, la datorie de Paște. Măsuri în perioada sărbătorilor Pascale


Astăzi, 10 aprilie a avut loc în sala „Remus Opreanu“, în cadrul Colegiului Prefectural, autoritățile locale au făcut mențiuni legate de măsurile pentru perioada sărbătorilor pascale.

Cu acest prilej, Daniel Mihai Ferencz de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța a prezentat măsurile specifice pentru perioada sărbătorilor pascale în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică. 

Vă prezentăm în continuare măsurile specifice pentru perioada sărbătorilor pascale în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică: 

Iată măsurile specifice pentru perioada sărbătorilor pascale în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică, în zona de competență, transparență și deschidere către cetățean și pentru punerea în aplicare al Planului general de măsuri al M.A.I. nr. 115787/SPM din 30.03.2023 pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică premergător și pe timpul Sărbătorilor Pascale, Zilei Internaționale a Muncii și Zilei Naționale a Tineretului, în perioada 09.04.2023 – 02.05.2023, Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța va acționa pentru realizarea următoarelor acțiuni și activități:
 1. Intensificarea schimbului de date și informații, intra și interinstituțional în vederea cunoașterii evoluției situației operative și adaptării măsurilor în plan operațional, în corelare cu riscurile identificate;
 2. Adaptarea dispozitivelor constituite în funcție de necesitățile operative identificate, respectiv datele și informațiile avute la dispoziție și asigurarea informării conducerii I.G.J.R. cu privire la orice eveniment/incident existent pe timpul executării misiunilor contextualizate manifestărilor din perioada de referință;
 3. Desfășurarea de activități preventive în zonele și mediile de interes operativ, în vederea informării turiștilor/agenților comerciali/ operatorilor de turism, precum și altor categorii de persoane vulnerabile, cu privire la adoptarea unor comportamente/ atitudini care să-i protejeze de situațiile de risc specifice perioadei;
 4. Dispunerea măsurilor necesare în vederea asigurării unei intervenții prompte și eficiente, respectiv aplicarea măsurilor legale incidente, pentru prevenirea și aplanarea situațiilor ce ar putea evolua spre acte de tulburare a ordinii publice, în funcție de specific sau gradul de risc/amenintarea creată;
 5. Identificarea priorităților acționale împreună cu celelalte instituții cu atribuții în domeniu ordinii și siguranței publice și preliminarea efectivelor de jandarmerie pentru planificarea misiunilor din localitățile și zonele de interes, în care vor avea loc activități religioase, manifestări cultural-artistice, alte activități cu public numeros, în funcție de estimarea numărului de persoane, participarea unor demnitari la activități și pe baza evaluărilor anticipative ale afluxului de persoane către zonele turistice sau de agreement;
 6. Planificarea, organizarea și executarea misiunilor contextualizate manifestărilor publice organizate în această perioadă, cu sprijinul celorlaltor structuri cu atribuții în domeniu, conform reglementărilor incidente, în corelare cu evaluările de risc realizate la nivel teritorial sau central;
 7. Asigurarea unei prezențe sporite a structurilor de ordine publică de la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța în zonele publice aglomerate (Faleza Cazino, City Park Mall, Vivo Mall) , mediile de interes operativ (lăcașuri de cult, piețe, târguri, oboare etc.) și stațiunile turistice cuprinse între Năvodari și Vama Veche (cu accent pe Vama Veche, Neptun și Costinești), în funcție de specificul situației operative și detaliile stabilite cu structurile de poliție, în vederea prevenirii producerii unor situații cu impact în planul ordinii și siguranței publice;
 8. Participarea, la solicitare, la acțiuni în comun, organizate de structurile poliției, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului și/sau contra persoanei (furturilor de și din auto, din locuințe/ societăți comerciale, tâlhării etc.), depistarea și prinderea persoanelor urmărite;
 9. Participarea, la solicitare, la acțiuni în comun, organizate de structurile poliției, pentru verificarea legalității activităților comerciale, în special în zone turistice și de agrement, în scopul prevenirii și combaterii încălcării prevederilor cadrului legal/normativ incident, cu impact asupra sănătății populației;
 10. Acordarea sprijinului necesar Direcției sanitar-veterinare, conform reglementărilor în vigoare/ protocoalelor încheiate, în vederea sprijinirii executării activităților de control în piețe agroalimentare, centre comerciale, târguri de sezon etc., pentru verificarea modului de depozitare, transport și valorificare a produselor alimentare specifice perioadei, în scopul prevenirii și combaterii faptelor ce ar putea afecta sănătatea populației;
 11. Executarea unor acțiuni, independent/ în cooperare cu autoritățile cu atribuții în domeniu, pentru asigurarea respectării cadrului normativ incident, aplicabil activităților de picnic;
 12. Dispunerea măsurilor specifice în vederea gestionării situațiilor de risc generate de prezența animalelor periculoase, inclusiv cu referire la câinii periculoși/ agresivi;
 13. Participarea la acțiuni organizate de structurile poliției, în mediile de interes operativ (baruri, discoteci, cluburi, locuri de cazare etc.), în scopul prevenirii/aplanării stărilor conflictuale;
 14. Adoptarea măsurilor specifice cu caracter antiterorist (inclusiv prin posibilitatea blocării căilor de comunicație cu autovehicule de mare tonaj în adâncime) pentru prevenirea unor posibile situații de risc pe timpul desfășurării activităților cu public numeros/ manifestărilor religioase, cultural-artistice etc., în zone cu aglomerări de persoane, în proximitatea obiectivelor de interes public, precum și la obiectivele din responsabilitatea Jandarmeriei Române;
 15. Constituirea capacităților de intervenție în măsură să asigure o reacție imediată și coordonată la apariția oricăror situații generatoare de risc, în planul ordinii și siguranței publice;
 16. Participarea la acțiuni, controale și verificări în cooperare cu celelalte structuri cu atribuții în domeniu, în mediile și în locurile frecventate de străini, în instituțiile publice/ private, la agenți economici, pentru depistarea persoanelor care nu respectă prevederile legale privind regimul străinilor în România dar și pentru și asigurarea măsurilor pentru combaterea actelor de contrabandă cu produse accizabile;
 17. Analizarea situației operative din zona de competență și din localitățile unde vor avea loc manifestări publice de amploare sau cu risc, contextualizate perioadei de referință, respectiv, aplicarea măsurilor necesare prevenirii/ gestionării unor eventuale situații de risc în planul ordinii și siguranței publice, cu sprijinul tuturor structurilor cu responsabilități în domeniu;
 18. Sprijinirea, la solicitare, a structurilor din subordinea I.G.P.F. pentru soluționarea posibilelor evenimente care pot afecta climatul de ordine și siguranță publică, în zona punctelor de trecere a frontierei de stat, în corelare cu situația actuală de securitate din Ucraina;
 19. Analizarea, împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniu, în cadrul ședințelor tactice, inclusiv ale Grupului de Coordonare și Trasare a Sarcinilor, a evoluției situației operative și asigurarea cadrului operațional necesar aplicării măsurilor specifice din competență, pentru gestionarea, în condiții de eficiență a acesteia, inclusiv cu referire la desfășurarea manifestărilor publice în condiții de siguranța,
 20. Analiza situației operative din zona de competență și din localitățile unde vor avea loc manifestări publice, contextualizate Sărbătoririi Paștelui (ortodox, catolic și evreiesc), târguri de Paște, respectiv a celorlalte manifestări subsumate sărbătorilor pascale și stabilirea, respectiv, aplicarea măsurilor necesare prevenirii/ gestionării unor eventuale situații de risc în planul ordinii și siguranței publice, cu participarea tuturor structurilor cu responsabilități în domeniu, astfel:
 
 • în data de 09.04.2023  Arhiepiscopia Tomisului – Mânăstirea Sf. Ap. Petru și Pavel va desfășura o ceremonie religioasă pentru sărbătorirea Intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim (Floriile);
 • în data de 09.04.2023 Sărbătorirea Paștelui Catolic la lăcașele de cult din Constanța (Biserica Sf. Anton de Padova situat în strada Nicolae Titulescu 11A, Biserica Sf. Pius din bulevardul Al. Lăpușneanu nr. 161) Mangalia ( biserica Sf. Ap. Andrei, strada Țepeș Vodă 18A) Năvodari (Biserica Fericitul Ieremia, strada Constanței nr. 231) Mihail Kogălniceanu ( Biserica Sf. Anton de Padova din strada Tudor Vladimirescu nr. 124) și Oituz ( biserica Adormirea Maicii Domnului din strada Credinței);
 • în seara zilei de 15.04.2023 – 16.04.2023,  cu ocazia  sărbătoririi Învierii Domnului se vor organiza la toate lăcașele de cult de pe raza județului Constanța manifestări religioase de către Arhiepiscopia Tomisului;
 • în perioada 28.04.2023 – 02.05.2023 se vor organiza o serie de eveniment cu aflux mare de participanți cel mai important fiind festivalul Hello May – Barbeque Festival de pe plaja Reyna din Constanța;
 1. Participarea, la solicitare, conform competențelor, la acțiunile de verificare a legalității transportului rutier public de persoane și mărfuri, inclusiv a documentelor care atestă starea tehnică a autovehiculelor;
 2. Participarea la acțiunile de prevenire și combatere a delictelor silvice, în vederea prevenirii tăierii și comercializării ilegale a materialului lemnos, prin organizarea de acțiuni comune, cu personalul specializat din cadrul structurilor semnatare ale Planului comun de acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul forestier „Scutul Pădurii” pe principalele drumuri tranzitate de mijloace de transport de materiale lemnoase, verificarea documentelor legale de transport ale materialului lemnos, a datelor de identitate ale conducătorului auto și ale mijlocului de transport.
 3. Participarea, la solicitare, conform competențelor, împreună cu structurile de poliție, la acțiuni pentru combaterea evaziunii fiscale și efectuarea de verificări la operatorii economici cu factor de risc ridicat identificați, sub aspectul legalității înregistrării veniturilor obținute.
 4. Participarea, la solicitare, la acțiuni de prevenire și combatere a ilegalităților la regimul drepturilor de proprietate intelectuală, împreună cu instituțiile cu atribuții în domeniu.
 5. Sprijinirea, la solicitare, conform competențelor, a structurilor din subordinea I.G.S.U., în desfășurarea acțiunilor de verificare pe linia prevenirii și stingerii incendiilor, a obiectivelor/ clădirilor, spațiilor comerciale care presupun aflux mare de personae.
În vederea gestionării situațiilor de urgență specifice perioadei Sărbătorilor Pascale și a Zilei Internaționale a Muncii, structurile operative de la nivelul I.J.J. Constanța dispun măsuri pentru:
 
 1. Participarea în cadrul comitetelor pentru situații de urgență, pentru gestionarea corespunzătoare a situațiilor de urgență, respectiv a situațiilor potențial generatoare de situații de urgență;
 2. Realizarea unei reacții imediate în zonele în care s-au produs situații de urgență, cauzate de fenomene meteorologice periculoase, specifice perioadei Sărbătorilor Pascale;
 3. Sprijinirea, la solicitare, conform competențelor, a structurilor subordonate I.G.S.U. și instituției prefectului, în adoptarea unor măsuri care să asigure prevenirea situațiilor de risc pentru sănătatea pacienților care necesită tratament de specialitate (dializă, diabetici, femei gravide etc.) și transportul acestora către unitățile medicale, în cazul producerii unor fenomene meteorologice extreme;
 4. Asigurarea, la solicitarea autorităților administrației publice locale, a transportului persoanelor fără adăpost în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;
 5. Participarea la activitățile de limitare a efectelor unor situații de urgență, ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase deosebite (inundații, vijelii etc.). 
În următoarea perioadă I.J.J. Constanța va angrena zilnic un număr mediu 60 de jandarmi pentru măsurile de ordine și siguranță publică.

De asemenea, pentru paza și protecția obiectivelor din responsabilitate, I.J.J. Constanța va angrena zilnic un efectiv de 112 jandarmi în perioada următoare.
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

FOTOREPORTAJ Aglomerație în cimitirele din Constanța de Paștele Blajinilor (GALERIE FOTO+VIDEO)

13 May 2024 618

Muzeul de Artă Populară Constanța În prima zi de luni după Paște, în calendarul popular tradițional se marchează „Paștele Blajinilor”

12 May 2024 420

STS Serviciul de urgență Minivacanță cu mii de apeluri la 112, la nivel național

07 May 2024 432

MAI Peste 4500 de șoferi au rămas fără permis în minivacanța de 1 Mai și Paște

07 May 2024 383

Știri România Rezultatele privind acțiunile desfășurate de Poliția de Frontieră în perioada sărbătorilor de 1 Mai și Paști

07 May 2024 393

UPDATE Tragedie în a treia zi de Paște la Ovidiu! Un bărbat a murit după ce a căzut de pe podul ce traversează Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari (GALERIE FOTO+VIDEO)

07 May 2024 3161

La finalul minivacanţei de 1 Mai şi Paşte Sancțiuni și testări pentru alcool și droguri în staţia de taxare de pe Autostrada A2 Bucureşti-Cernavodă

06 May 2024 634

Gustări dulci din resturile de la masa de Paște. Rețete delicioase și ușor de preparat

06 May 2024 542

Marea și Sfânta Sărbătoare a Creștinătății - Învierea Mântuitorului, prilej ca mulți cunoscuți dreptcredincioși să se exprime în relevarea permanențelor învățăturilor lui Iisus Hristos

06 May 2024 453

Asociația „Suflete Deschise” din Constanța a vestit Învierea Domnului

06 May 2024 552

Alimente și obiceiuri pentru a-ți revigora sistemul digestiv după excesele de Paște

06 May 2024 442

Act de umanitate Pensionarii din Poarta Albă, județul Constanța, au primit pachete de Paște

06 May 2024 694

Putin a participat la slujba de Paşte oficiată de şeful Bisericii Ortodoxe din Rusia

06 May 2024 430

Calendar ortodox, 6 mai 2024 A doua zi de Paști. Ce semnificație are această zi?

06 May 2024 1660

Papa Francisc a transmis un mesaj credincioşilor care sărbătoresc astăzi Paştele (VIDEO)

05 May 2024 634