Modificări semnificative în conducerea Gran Via Romania SA! Firma are un amplu proiect imobiliar în Constanța

  • Decizia s-a afișat în Monitorul Oficial al României pe data de 21 mai 2024.

Societatea Gran Via Romania - S.A. a adoptat hotărârea din data de 8 martie 2024 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, decizie ce s-a afișat în Monitorul Oficial al României pe data de 21 mai 2024.


Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor GRAN VIA ROMANIA - S.A., cu sediul social în Bucureşti, s-a desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată ("Legea Societăţilor") şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, în data de 8 martie 2024, la adresa din strada Jose Abascal 59, 3° Dcha, Madrid, Spania.


Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor s-a desfăşurat în mod legal şi statutar, fiind prezenţi personal/reprezentaţi acţionarii deţinând un număr de 15.849.279 acţiuni, deţinând împreună 98,034131% din numărul total de drepturi de vot, reprezentând 98,034131% din capitalul social al Societăţii, înregistraţi la data de referinţă, 8 martie 2024, în Registrul Acţionarilor ţinut de Societate şi care sunt de acord cu ordinea de zi prezentată.


Analizând documentele, s-a constatat că sunt întrunite condiţiile de cvorum cerute de Legea societăţilor nr. 31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii privind aprobarea valabilă a hotărârilor incluse în adresa de convocare.


În urma supunerii la vot a punctelor aflate pe ordinea de zi şi a exprimării voturilor acţionarilor, Acţionarii au hotărât după cum urmează:

1.Aprobă revocarea din calitatea de membru şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie a doamnei Antoanela-Virginia Comsa, începând cu data înregistrării Hotărârii la Registrul Comerţului şi acordarea descărcării de gestiune până la acea dată.


Aprobă, începând cu data înregistrării Hotărârii la Registrul Comerţului, ca societatea Madaria HC Real Estate SL, o societate comercială spaniolă, cu sediul în Madrid, Spania, reprezentată de Jose Aguinaga Cardenas, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, să deţină funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Aprobă, începând cu data înregistrării Hotărârii la Registrul Comerţului, numirea lui Carlos Eduardo Alvarez Castro, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data prezentei Hotărâri până la data de 07.03.2026.

Aprobă prelungirea mandatului membrilor consiliului de administraţie, respectiv a:
•HARFANG DEVELOPS SL, reprezentată de Iciar Aguinaga Fiel;
•Madaria HC Real Estate SL, reprezentată de Jose Aguinaga Cardenas - cu funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie;
•Goxua Holding SL, reprezentată de Ana Aguinaga Cardenas;
•Enebro Cartera Inmobiliaria SL, reprezentată de Julio Cavestany Corsini;
•Burdin 2007 SL, reprezentată de Jose Smith Solaun;
•Inversiones GB Balboa SL, reprezentată de Herminio Garcia Baquero Arias,
pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 08 martie 2024 şi până la data de 07 martie 2028. Totodată, se validează în mod expres toate hotărârile Consiliului de Administraţie al Gran Via Romania - S.A., procurile de înstrăinare, actele de vânzare, antecontracte cu privire la toate imobilele proprietatea Societăţii Gran Via Romania - S.A. şi proprietatea societăţilor în care Gran Via Romania - S.A. este asociat unic, precum şi toate actele ce se vor încheia până la data înregistrării la Registrul Comerţului a schimbării structurii Consiliului de Administraţie al Gran Via Romania - S.A.

2.Aprobă situaţiile financiare ale Societăţii pentru anul 2023 compuse din bilanţ şi contul de profit şi pierderi şi situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2023, de asemenea compuse din bilanţ şi contul de profit şi pierderi, ale societăţilor în care Societatea este asociat, precum şi împuternicirea domnilor José Aguinaga Cárdenas şi Pablo Marin López Otero, astfel încât, în mod individual (mandatul putând fi îndeplinit în mod valabil şi numai de către unul din împuterniciţi în mod individual), să reprezinte Gran Via Romania - S.A. în cadrul oricăror şi tuturor adunărilor generale ale societăţilor în care Gran Via Romania - S.A. este asociat şi să voteze favorabil pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale ale fiecărei societăţi, şi semnează aceste documente în numele Societăţii şi a societăţilor în care Societatea este asociat.

3.Aprobă bugetul anual al Societăţii pentru anul 2024.

4.Aprobă planul strategic al Societăţii pentru următorii 5 ani.

5.Aprobă prelungirea mandatului cenzorilor Societăţii, respectiv al doamnei Anca-Elena Popescu şi al doamnei Anamaria Comsa în funcţia de cenzori ai Societăţii pentru o perioadă de 3 ani, până la data de 28.07.2026.

Aprobă, confirmă şi ratifică în mod expres şi irevocabil toate documentele scrise, actele, contractele şi alte documente similare anterioare, semnate sau încheiate de către cenzorii societăţii în numele Societăţii de la expirarea mandatului, adică 28.07.2023, până la data înregistrării prezentei Hotărâri. Ca urmare a ratificării şi confirmării, toate documentele menţionate mai sus, semnate de cenzorii societăţii, sunt opozabile şi obligatorii în întregime pentru Societate de la data semnării lor, astfel cum este ea indicată.


Aprobă prelungirea mandatului cenzorilor Societăţii, respectiv a Societăţii Optim Accounting Services S.R.L., reprezentată de Camelia Gugila, Luz Maria Portero Garcia în funcţia de cenzori ai Societăţii pentru o perioadă de 3 ani, până la data de 07.03.2027.


7.Aprobă împuternicirea lui Pablo Marin Lopez Otero şi a lui José Aguinaga Cárdenas să semneze actul constitutiv actualizat al Societăţii în numele tuturor acţionarilor, să reprezinte Societatea cu puteri şi autoritate depline, de a pune în executare Hotărârea Adunării Generale Ordinare ce se va adopta şi oricare alte documente necesare şi utile, precum şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror persoane fizice sau juridice, publice sau private, incluzând, dar fără limitare la Registrul Comerţului, şi de a îndeplini toate condiţiile prevăzute de legislaţia română şi a întreprinde toate acţiunile necesare în legătură cu hotărârile ce au fost luate de acţionari.
 

Investiții la Constanța

Agenția pentru Protecţia Mediului Constanța anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul dezvoltat de Maritimo Residence SRL pe strada Ștefăniță Vodă din municipiul Constanța.
 
Este vorba de etapa a III-a a proiectului „Construire ansamblu rezidențial - imobil locuințe colective S+D+P+11E (etajul 11 format din duplex), cu parcare la subsol și demisol, amenajare drumuri de acces, alei pietonale, parcaje subterane, spații verzi, mobilier urban, locuri de joacă exterioare, organizare de șantier.
 
Investiția este propusă a fi amplasată în mun. Constanța, str. Ștefăniță Vodă nr. 35, lot 2 (nr.cad. 253497).
 
Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanța str. Unirii nr. 23, în zilele de luni - joi, între orele 8-16, vineri, între orele 8-14 şi la adresa titularului. Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.
 
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc în data de 30.05.2024, ora 12, municipiul Constanța, str. Industriei Mici nr. 7, et. 6, ap. 605, județul Constanța.
 
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentul menţionat, în scris,  la sediul APM Constanța, până la data de 30.05.2024 (data dezbaterii publice).
 

Maritimo Residence SRL, în datele Registrului Comerţului

Înființată în anul 2006, firma are sediul social pe strada Clucerului, nr. 35, București, Sector 1 și se ocupă de dezvoltare (promovare) imobiliară. Gran Via România SA este acționat unic și administrator. În anul 2022, societatea cu niciun salariat a raportat o cifră de afaceri de 6.013.095 lei și o pierdere de 16.931.675 lei.
 

Despre Gran Via România SA

Cu sediul pe strada Clucerului nr. 35, et. parter, ap. birou nr.13 din București, firma a fost înființată 2008 și desfășoară activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate.
 
Acționarii firmei sunt: Strada Capital SA, cu 30,496056% din capitalul social, Burdin 2007 SL din Spania, cu 14,680862% din capitalul social, Hisparom Capital SA, cu 11,38771% din capitalul social, Asua Grupo Inmobiliario Sociedad Limitada, din Spania, cu 10,140555% din capitalul social, Inversiones Gb Balboa SL din Spania, cu 9,99278% din capitalul social, Enebro Cartera Inmobiliaria SL din Spania, 5,358171% din capitalul social, Mobinversora Hc Real Estate S, din Spania, cu 5,03875% din capitalul social,  Carteras Reunidas SA, cu 1,954457% din capitalul social, Servilugar SL, din Spania, cu 1,954457% din capitalul social, Servicios Y Finanzas Gamma SL, din Spania, cu  1,954457% din capitalul social, Ignacio Maria Barandiaran Legorburu din Spania, cu 1,172671% din capitalul social, Paraschiva SL, din Spania, cu 1,058545% din capitalul social, Bedigain SL, din Spania, cu 0,977225% din capitalul social,  Achievers Capital SL, din Spania, cu 0,648434% din capitalul social, Jose Maria Francisco Iturriaga Zaldua, din Spania, cu 0,647556% din capitalul social, Monica Ruiz De Velasco Larrea, din Spania, cu 0,488616% din capitalul social, Kolwezi SL, cu  0,488616% din capitalul social, Lira Capital SL, din Spania, cu 0,389062% din capitalul social, Fincas Urbanas Y Exploataciones Rurales De Aragon SL, din Spania, cu 0,259379% din capitalul social, Takarako SL, din Spania, cu 0,244305% din capitalul social, Joaquin Hervada Yanez, din Spania, cu 0,195446% din capitalul social, Ignacio Ruiz De Velasco Larrea, din Spania, cu 0,146582% din capitalul social, Ernando Beltran Aparicio, din Spania, cu 0,129689% din capitalul social, Fernando Bautista Sagues, din Spania, cu 0,097723% din capitalul social, Juan Miguel Sarria Salcedo, din Spania, cu 0,097723% din capitalul social, Jose Aguinaga Cardenas, din Spania, cu 0,000154% din capitalul social și Pablo Marin Lopez Otero, din Spania, cu 0,000019% din capitalul social.
 

Bloc de 20 de etaje

Amintim că Maritimo Residence SRL a obținut un certificat de urbanism de la Primăria Constanța pentru una dintre cele mai înalte clădiri din municipiul Constanța. Prin Certificatul de Urbanism nr. 261 din data de 31 ianuarie 2023, Maritimo Residence SRL va edifica pe bulevardul Aurel Vlaicu, zona Târg Săptămânal Metro, lot 1/1+Lot 2/1-Lot 2/2, localitatea Constanța, un imobil – turn de birouri 5S+P+18-20E, cu nivel tehnic, amenajări drumuri de acces, alei pietonale, parcaje, spații verzi, mobilier urban și organizare de șantier – Etapa IV. Documentul este valabil 24 de luni.

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța anunţa, anul acesta, publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul celor de la Maritimo Residence SRL, care doresc să edifice un imobil de 20 de etaje.
 
Este vorba de proiectul „Construire turn de birouri 5S+P+18-20E, cu nivel tehnic, amenajare drumuri de acces, alei pietonale, parcaje, spații verzi, mobilier urban, organizare de șantier-etapa IV”, amplasat în județul Constanța, Municipiul Constanța, B-dul Aurel Vlaicu, Zona „Târg Săptămânal Metro”, Lot 1/1+Lot 2/1 (nr. cad. 249810).


Prin AC 1068 din 11 decembrie 2023, se dorește construirea ansamblului rezidențial – imobil de locuințe colective S+D+P+11E (etaj 11 format din duplex) cu parcare la subsol și demisol, amenajare drumuri acces, alei pietonale, parcaje subterane, spații verzi, mobilier urban, locuri de joacă exterioare, organizare de șantier - etapa II. Documentația este valabilă 24 de luni.


PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

De asemenea, pentru documentarea acestui articol au fost folosite și informații de pe termene.ro.
 

Citește și:

Turn de 11 etaje. La finele lunii are loc dezbaterea publică pentru etapa III a proiectului rezidențial dezvoltat de Maritimo Residence SRL

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Dezbatere publică la APM Constanța pentru blocul de 11 etaje, edificat de Maritimo Residence SRL pe strada Ștefăniță Vodă

30 Apr 2024 943

Ziarul Financiar Antoanela Comşa, Gran Via - „Punem proiectul din Constanţa pe hold”

01 Dec 2023 1543

Gran Via Ghencea Sud, la judecată cu Fiscul din Constanța, pentru certificatul de atestare fiscală

29 May 2023 1598

Imobil de 20 de etaje, pe unul dintre marile bulevarde ale Constanței! Cine este investitorul

02 Feb 2023 13278

O constănțeancă, numită președinte al Gran Via Romania SRL

04 Aug 2021 2210

Act de urbanism pentru Gran Via România SA Continuă lucrările la ansamblul rezidenţial. Cinci blocuri pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanţa

24 Jan 2020 5857

Blocuri de 19 etaje Spaniolii din spatele Gran Via România ridică un ansamblu rezidenţial în zona Târgului săptămânal din Constanţa

29 Nov 2019 4202

Maritimo Residence SRL continuă lucrările la cartierul rezidenţial ridicat pe bulevardul Aurel Vlaicu, lângă centrul comercial VIVO! din Constanţa

05 Oct 2019 3104

Ansamblu rezidenţial pe bulevardul Aurel Vlaicu. Epsilon Residence SRL, un nou certificat de urbanism de la municipalitate (galerie foto)

24 Jan 2018 4967

Epsilon Residence SRL, absorbită de Maritimo Residence SRL. Date din procesul de fuziune

02 Nov 2017 3005

Ansamblu rezidenţial pe Aurel Vlaicu. SC Maritimo Residence SRL a obţinut un act important de la Primăria Constanţa

28 Jul 2017 6193

Spaniolii din spatele Gran Via Epsilon SRL, încă un pas pentru ridicarea unui ansamblu rezidenţial. Blocurile vor avea câte 11 etaje

19 Jul 2017 8655

Investiţie imobiliară pe Aurel Vlaicu, în municipiul Constanţa, realizată de Epsilon Residence

27 Apr 2017 5922