O nouă ședință a Guvernului României. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

Guvernul RomânieiGuvernul se întrunește, mâine într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au fost introduse următoarele proiecte de acte normative. 
  
 1. PROIECTE DE LEGI
 1. PROIECT DE LEGE privind stabilirea responsabilităţilor biroului unic de legătură şi ale autorităţilor competente în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi pentru modificarea articolului 6, alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea aeroporturilor principale şi urbane aflate în interiorul aglomerărilor sau care au o activitate aeroportuară ce influenţează nivelurile de zgomot din interiorul aglomerărilor
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România, a celei de-a patra reuniuni a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internaţional al substanţelor chimice şi de gestionare a produselor chimice şi deşeurilor după anul 2020, în perioada 27 august - 2 septembrie 2022, la Bucureşti
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,,Sediu nou pentru Spitalul de Urgenţă Prof. Dr. Dimitrie Gerota"
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Gruparea de Jandarmi Mobilă ,,Burebista" Braşov (UM 0758 Braşov)
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, administrate de Autoritatea Navală Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului
nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 327/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza municipiului Craiova şi a localităţilor Gherceşti şi Pieleşti din judeţul Dolj, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 327/2021
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum expres Brăila - Galaţi"
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Brăila asupra unui imobil aflat in domeniul public al statului, situat în judeţul Brăila, înscrierea unor imobile situate în judeţul Brăila în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora in administrarea Aeroclubului României, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum de legătură DN 1 A - Ocolitoarea Mică a Municipiului Săcele – Platforma Electroprecizia''
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafețe de 1,3378 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Timiş, Argeş, Sibiu, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Vrancea, Constanţa şi Buzău din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Dolj, Cluj, Harghita, Bacău şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Filiala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din România ca fiind de utilitate publică
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional ,,Marin Sorescu" din Craiova
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea, modernizarea şi dotarea secţiilor din clădirea - corp principal C5 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54, Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea"
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri şi darea acestora în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ - teritoriale afectate de calamităţile naturale
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţii de cult deţinătoare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru situaţia actuală generată de un aflux important de cetăţeni ucraineni, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud pentru protecţia populaţiei refugiate, în contextul escaladării conflictului din Ucraina
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei cuprinzând informaţiile clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Directoratul Național de Securitate Cibernetică
 
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor Societăţii Naţionale a Sării S.A. printr-o ofertă publică iniţială de vânzare derulată de către Fondul Proprietatea S.A.
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2023
 3. MEMORANDUM cu tema: Actualizarea Metodologiei privind întocmirea actelor adiţionale la contractele de achiziţie, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative
 4. MEMORANDUM cu tema: Actualizarea Metodologiei de aplicare a formulelor de ajustare şi revizuire a devizelor generale, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şiapă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative
 
 1. NOTE
 1. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri de către Consiliul local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Consiliului local al Municipiului Buzău în domeniul public al statului
 
 1. RAPOARTE
 1. RAPORT privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2021
 
 
NOTĂ: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Proiectele de acte normative pot fi consultate la adresa: http://bitly.ws/t4eI.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Klaus Iohannis, anunț de ultim moment despre majorarea pensiilor (VIDEO)

06 Oct 2022 494

Amenzile contravenționale aplicabile pe teritoriul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” cu începere de la data de 04.11.2022

05 Oct 2022 514

Avocatul Corina Geanina Terci, noul subprefect al județului Tulcea este membru PNL

05 Oct 2022 440

Amenzile pentru încălcări de lege în Delta Dunării, mărite! La ce sume se ridică

04 Oct 2022 407

Nicolae Topoleanu, eliberat din funcţia de subprefect al județului Tulcea. Cine i-a luat locul

30 Sep 2022 668

Guvernul României a aprobat Serviciile din sănătate, analizate de Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate

30 Sep 2022 431

Peste 130 de vagoane de tren vor fi modernizate. Ministerul Transporturilor a publicat proiectul HG pentru aprobarea notei de fundamentare

29 Sep 2022 402

Proiect în transparență Modificări în bugetul de venituri și cheltuieli ale Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța

28 Sep 2022 601

Ciucă, anunț despre actul normativ pentru compensarea preţului la caburant (VIDEO)

21 Sep 2022 471

Ședință de Guvern! Se discută despre Oil Terminal Constanța și falezele din Eforie Nord şi Eforie Sud. Lista completă a proiectelor

21 Sep 2022 678

Tribunalul Constanța explică de ce radiază firma care deține ferma Nazarcea, administrată de Arhiepiscopia Tomisului!

20 Sep 2022 1414

Guvernul a suplimentat numărul posturilor din învăţământul preuniversitar de stat cu 2.200

16 Sep 2022 715

Guvernul a adoptat o hotărâre privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de şcoli

16 Sep 2022 466

Anunț de ultimă oră! Când se va lua o decizie privind prelungirea plafonării preţului carburanţilor (VIDEO)

16 Sep 2022 493

Ședință de Guvern. Ce se analizează

16 Sep 2022 376