Proiect Modificări în ceea ce privește legea ce vizează pensiile private în RomâniaMinisterul Muncii a publicat în transparență decizională proiectul cu privire la Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private.

În prezent, cadrul de reglementare care stabilește modul de funcționare a sistemului de pensii private, respectiv Pilonul II, Pilonul III și Fondul de Garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, este stabilit prin prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 411/2004), ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 204/2006) și ale Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Legea nr. 187/2011).

Pentru întărirea cadrului de reglementare primar din sistemul pensiilor private în ceea ce privește guvernanța corporativă, cadrul investițional, regimul sancționatoriu, etc. au fost avute în vedere o serie de modificări ale reglementărilor menționate. Deși, în baza legislației primare au fost elaborate reglementări secundare ce asigură supravegherea sistemului de pensii private și acoperă toate ariile de activitate ale administratorilor de fonduri de pensii private, cadrului primar de reglementare nu i-au mai fost aduse îmbunătățiri substanțiale. Pentru actualizarea acestuia la cerințele actuale referitoare la entitățile care activează în domeniul pensiilor private, pentru siguranța sistemului, s-a impus îmbunătățirea cadrului primar de reglementare. 

Modificările aduse Legii nr. 411/2004 și Legii nr. 204/2006 cuprind următoarele prevederi:
- completarea termenilor existenți în cadrul celor două legi pentru a cuprinde: persoana care deţine o funcţie-cheie, persoana relevantă în raport cu administratorul și structura de conducere, termeni utilizați pe parcursul actelor normative în cauză;
- principii privind regulile de investire și atribuțiile directorilor de investiții din cadrul administratorilor;
- atribuțiile structurii de management al riscului în cadrul administratorilor;
 principii privind modul de evaluare a activelor fondurilor și responsabilitatea administratorilor;
- suplimentarea activităților privind administrarea unui fond de pensii;
- stabilirea obligației administratorului de a deține permanent un nivel adecvat de lichiditate, a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;
- obligația de constituire la nivelul entității a unui comitet de investiții format din membrii independenți (care va adopta decizii pentru operațiunile de investire/dezinvestire), precum și a unui comitet de remunerare;

- introducerea unor prevederi privind cerințele pentru persoanele cu funcții-cheie și introducerea unor prevederi exprese privind autorizarea acestor persoane;
- stabilirea obligațiilor consiliului de a defini şi supraveghea implementarea mecanismelor de guvernanță care asigură gestionarea eficientă şi prudentă a unei organizații, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul organizației şi prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care promovează integritatea pieţei;
- segregarea atribuțiilor și responsabilităților diferitelor structuri de conducere, supraveghere și control, după caz, astfel încât să fie evitate eventualele conflicte de interese și să fie acordată autoritatea și independența necesară funcțiilor de control;

- completarea documentației aferente cererii de autorizare de constituire;
- informații privind politicile şi practicile de remunerare;
- stabilirea unui comision unic de administrare, perceput de administrator pentru prestarea activităților principale și a celor secundare/conexe;
 prevederi privind obligația respectării, în orice moment, pe parcursul activității, a condițiilor de autorizare și a celor de funcționare;
- completarea cerințelor de raportare și transparență;
- introducerea unor prevederi privind efectuarea verificărilor asupra evidențelor contabile ale administratorului și ale fondurilor de private;
- introducerea unor prevederi privind avizarea persoanelor care sunt responsabile pentru activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii și pentru activitatea agentului de marketing persoană juridică desfășurată în sistemul de pensii private;
- completarea și clarificarea regimului sancționatoriu.

Modificările aduse Legii nr. 187/2011 cuprind prevederi referitoare la mandatul directorului general.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

ASF Peste 50.000 de români au încasat deja pensie privată

21 Mar 2022 1070

Active în creștere pentru fondurile de pensii private obligatorii la finalul lunii noiembrie 2018

07 Jan 2019 1314

Ce sume de bani au românii în conturile de pensie privată obligatorie

28 Jul 2014 1647