Raport al Curţii de Conturi. Ce nereguli au fost găsite la Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA


Curtea de Conturi a României a verificat în cursul anului 2019 execuţiile bugetare aferente anului 2018 ale entităţilor. La Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a fost efectuat un audit în cadrul căruia au fost descoperite mai multe nereguli.


La data de 31 decembrie 2018, potrivit structurii organizatorice aprobate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 13/26.03.2018, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a avut în subordine: opt subunităţi, fără personalitate juridică, denumite Sucursalele Regionale CF (SRCF), situate în: Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Constanţa şi Galaţi.


Potrivit datelor raportate în situaţiile financiare anuale la data de 31.12.2017, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a avut sub autoritate următoarele filiale:
  • SC Informatica Feroviară SA;
  • SC Electrificare Feroviară SA;
  • SC Tipografică „Filaret” SA;
  • Societatea Comercială de Confecţii pentru Calea Ferată „Uniforma CF Bucureşti” SA, societate aflată în lichidare judiciară la data auditului de conformitate.


În urma misiunii de audit de conformitate, Curtea de Conturi a constatat, atât pentru entitatea auditată, cât şi pentru entităţile din structura organizatorică de la nivel teritorial şi verificate ca urmare a includerii acestora în programul anual de activitate, faptul că modul de administrare a patrimoniului public al statului şi privat al societăţii nu a fost în concordanţă, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea şi nu au fost respectate, sub toate aspectele semnificative, principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi economicităţii în desfăşurarea activităţii entităţii.


Curtea de Conturi a constatat menţinerea nejustificată în conturile de creanţe a unor sume în valoare totală de 27.021 mii lei, reprezentând facturi scadente în perioada 2009-2011 ale Serv Trans Invest SA, reorganizatăca GP Rail Cargo, acest fapt având drept consecinţă majorarea nejustificată a soldului contului „Clienţi incerţi sau în litigiu” din evidenţele contabile ale societăţii şi a valorii creanţelor comerciale prezentate în formularul „Date informative” din situaţiile financiare încheiate în perioada 2017-2018.


Cauzele abaterii au fost neurmărirea şi neverificarea corespunzătoare a realităţii soldului clientului debitor cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului entităţii în vederea stabilirii situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale.Curtea de Conturi a constatat menţinerea nejustificată în conturile de creanţe a unor sume în valoare totală de 27.021 mii lei, reprezentând facturi scadente în perioada 2009-2011 ale Serv Trans Invest SA, reorganizatăca GP Rail Cargo, acest fapt având drept consecinţă majorarea nejustificată a soldului contului „Clienţi incerţi sau în litigiu” din evidenţele contabile ale societăţii şi a valorii creanţelor comerciale prezentate în formularul „Date informative” din situaţiile financiare încheiate în perioada 2017-2018. Cauzele abaterii au fost neurmărirea şi neverificarea corespunzătoare a realităţii soldului clientului debitor cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului entităţii în vederea stabilirii situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale.CNCF CFR SA nu a condus evidenţa contabilă conform principiilor contabilităţii pe bază de angajamente, din verificarea modului de înregistrare în contabilitate a facturilor primite de la furnizorii de bunuri şi servicii, Curtea de Conturi constatând denaturarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii şi a datoriilor comerciale prezentate în situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2017, cu suma de 108 mii lei, ca urmare a neînregistrării unei facturi emise de furnizor pentru serviciile prestate în anul 2017.


Astfel, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă a CNCF „CFR” SA, în contul „Furnizori - facturi nesosite”, cheltuielile cu serviciile prestate de Autoritatea FeroviarăRomână - AFER în decembrie 2017 şi facturate în luna februarie 2018, în valoare totală de 108 mii lei, pentru efectuarea activităţilor de control, inspecţie de stat şi audit de siguranţă feroviară. În urma verificării documentelor prezentate de CNCF „CFR” SA, Curtea de Conturi a constatat nerespectarea legislaţiei referitoare la evaluarea persoanelor care au exercitat controlul financiar preventiv propriu la nivelul Centralului CNCF „CFR” SA, prin neefectuarea demersurilor necesare pentru obţinerea avizului entităţii publice care a emis acordul de numire, neasigurându-se evaluarea persoanelor care acordă CFPP în con-formitate cu legislaţia în vigoare pentru anul 2017.


CNCF CFR SA nu a reflectat în mod corespunzător în evidenţa contabilă unele terenuri care, potrivit legii, fac parte din domeniul public al statului şi privat al entităţii auditate, din verificările realizate rezultând faptul că: nu au fost intabulaţi 82.770.314,88 mp, respectiv 25,30% din terenuri; nu au fost înscrişi în cartea funciară 78.896.300,06 mp, respectiv un procent de 24,11%; nu au fost evaluaţi 327.108.349,65 mp din terenurile din domeniul public al statului, respectiv 100%; nu au fost evaluaţi, intabulaţi şi înregistraţi în evidenţele contabile ale entităţii 33.498.424,93 mp de teren feroviar privat, respectiv 81,60% din total. Acest fapt a avut drept consecinţe, pe de o parte, denaturarea capitalului social al entităţii verificate şi a terenurilor raportate în situaţiile financiare anuale din perioada 2017-2018 prin diminuarea nejustificată a valorii acestora din cauza neevaluării şi neînregistrării în evidenţele contabile a 81,60% din terenurile aparţinând domeniului feroviar privat al CNCF CFR SA şi, pe de altă parte, neprezentarea valorii juste a patrimoniului public al statului în soldurile terenurilor din domeniul public al statului, prezentate în evidenţele extracontabile ale CNCF „CFR” SA şi evidenţele contabile ale Ministerului Transporturilor din anii 2017 şi 2018.


Totodată, Curtea de Conturi a constatat că, la data de 31.12.2018, nu s-a finalizat procesul de casare a mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al statului aprobate pentru casare potrivit HG nr. 632/2011 pentru aprobarea închiderii unor părţi din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR - SA, potrivit HG nr. 507/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR - SA -sucursalele regionale CF Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj şi Iaşi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, şi potrivit HG nr. 115/2018, privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale e Căi Ferate „CFR" - SA - sucursalele regionale CF 1-8, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, precum şi a celor care fac parte din domeniul privat al Companiei, procesul de valorificare vizând o mică parte a deşeurilor feroase.


Astfel, din verificările efectuate la Centralul societăţii şi la sucursalele regionale Craiova, Braşov, Timişoara, Iaşi au rezultat următoarele aspecte pentru data de 31.12.2018:
- valoarea mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al statului aprobate, pentru casare, potrivit celor trei hotărâri de guvern, dar pentru care nu s-a finalizat casarea, este de 71.150 mii lei;


- valoarea furturilor la mijloacele fixe care alcătuiesc domeniul privat al statului aprobate pentru casare este de 43 mii lei, din care valoarea dosarelor cu autori cunoscuţi – 8 mii lei, iar valoarea dosarelor cu autori necunoscuţi – 35 mii lei;


- valoarea mijloacelor fixe care fac parte din domeniul privat al Companiei şi pentru care nu s-a finalizat casarea este de 1.286 mii lei;


- cantitatea de deşeuri feroase este de 30.587,10 tone, valoarea acestora fiind de 13.231 mii lei.


În consecinţă, nedezmembrarea mijloacele fixe aprobate la casare creează premisele unor furturi, sustrageri şi distrugeri de componente ale acestora, iar valorificarea la intervale de timp relativ mari a deşeurilor feroase conduce atât la acumularea unor stocuri mari de deşeuri, cât şi la imobilizarea îndelungată a unor fonduri necesare pentru activitatea de întreţinere şi reparaţie a infrastructurii feroviare publice.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Vicepremierul Sorin Grindeanu Ordonanţă de Urgenţă în ceea ce priveşte plafonarea preţurilor la energie

21 Jan 2022 344

UPDATE. CFR Călători Defecțiunea apărută la sistemul electronic de rezervări, remediată parțial

15 Jan 2022 462

S-a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar electrificării liniei Constanța - Mangalia

14 Jan 2022 481

Defecțiune la sistemul electronic de rezervări al CFR Călători. Cum se pot achiziționa bilete

14 Jan 2022 562

CFR În ce condiții pot fi transportate animalele în vagoanele de călători

12 Jan 2022 521

CFR Călători Traficul feroviar se desfășoară în condiții de iarnă în partea de Vest a țării

10 Jan 2022 558

CFR Toate magistralele feroviare, deschise traficului. Fără probleme tehnice la infrastructură

10 Jan 2022 454

Spitalul Clinic CF Constanța, singura unitate sanitară care nu a participat în lupta împotriva SARS COV-2! După 2 ani de pandemie, nu îndeplinește condițiile minime - medic, secție, dotări

10 Jan 2022 1841

CFR Circulația trenurilor se desfășoară în condiții de iarnă

09 Jan 2022 547

CFR Trei vagoane din compunerea unui tren privat de marfă au deraiat

07 Jan 2022 688

CFR Călători. Reduceri de 25% pe „Trenurile Zăpezii”, o alternativă rapidă și verde la aglomerație

07 Jan 2022 591

Preşedintele Iohannis a sesizat CCR privind neconstituţionalitatea Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului în cel al judeţului Mureş

06 Jan 2022 692

Soarta terenului de lângă Spitalul Clinic CF Constanța, decisă de Curtea de Apel. Judecătorii au vorbit despre „încălcarea dreptului la apărare“

06 Jan 2022 604

Urmăreşte Farul Constanţa pista Denis Alibec? Ce a spus Gică Hagi (VIDEO)

04 Jan 2022 2492

Întârzieri de sute de minute la sosirea şi plecarea trenurilor din Gara de Nord, din cauza unui incendiu la o locomotivă

02 Jan 2022 969