Ședință AGA la OMNIA EUROPE S.A. Ce decizii au fost luate

  • În Monitorul Oficial al României, a fost publicată hotărârea nr. 3 din 90.06.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății comerciale OMNIA EUROPE S.A..
În prezenţa acţionarilor, s-a hotărât:

„1. Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA - S.A („Banca") a unui credit în valoare de 5.000.000 euro, în condițile de creditare negociate.

2. Aprobarea: constituirii garanţiilor constituite de către Societate, conform negocierilor cu Banca. Creditul menţionat la art . 1 va fi garantat cu:

a) Ipotecă de rang inferior asupra terenului intravilan, situat în loc. Medgidia, Ferma Spicul - Lot  1, judeţul Constanța, în suprafaţă  de 94.628 mp, precum şi asupra construcţiei viitoare ce urmează a fi dezvoltată pe acesta;

b) Ipoteca mobiliară de rarg inferior pe liniile de producţie şi echipamentele achiziţionate în scopul Proiectului;

c) Ipotecă mobiliară de rang inferior notificată şi recunoscută pe toate poliţele de asigurare încheiate de societate cu privire la proprietate şi proiect (cu excepţia asigurării de răspundere civilă) ;

d) Ipoteca mobiliară asupra acţiunilor societăţii;

e} Ipotecă mobiliară asupra conturilor societătii deschise la Bancă;

f) Ipotecă mobiliară asupra tuturor creanţelor şi veniturilor societăţii;

g) Ipotecă mobiliară de rang inferior notificată şi recunoscută pentru toate creanţele existente şi viitoare rezultate din contractele de construcţie pentru proiect şi pentru contractele de achiziţe a liniilor de producţie, împreună cu toate garanţiile legate de acestea;

h) Acordul de subordonare cu privire la orice împrumuturi de la terţi (inclusiv dobânzile aferente), inclusiv, dar fără a se limita la împrumuturile puse la dispoziţie de către acţionar, sponsori sau orice terţă parte.

Toate împrumuturile terţilor vor fi subordonate rambursării depline a sumelor datorate, conform documentelor de finanţare (contractul de credit), cu excepţia distribuirii permise menționată aşa cum este descris mai jos: excepție de la clauză suma de aproximativ 1,5 milioane euro care poate fi rambursată în condițiile specificate la „Distribuirea dividendelor sau rambursarea împrumuturilor subordonate/împrumuturi de la terţi";

i) Ipoteca mobiliară pe numerarul colateral Conturi DSRA de: 900.000 euro - calculat pe 12 luni ale serviciului datoriei în perioada de disponibilitate;

j) Garanţii corporative emise de OMNIA NIŞASTA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI şi ESKAPET AMBALAJ SANAY VE TICARET ANONIM ŞIRKETI pentru întreaga sumă a facilităţilor, urmând să fie redusă treptat, cu orice rambursare principală;

k) Fidejusiune personală a lui Fatih Tosmur;

l) Numerar colateral din contribuţia proprie de capital, aşa cum a fost definit mai sus.

3. Acordarea mandatului pentru negocierea şi semnarea tuturor actelor necesare în scopul îndeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta Hotărâre.

KOC FATIH, cetăţean yurcdomiciliat în Karslifar Mahallesi, cunoscător al limbii engleze, în calitate de administrator ai societății, este persoana împuternicită să reprezinte societatea - cu puteri depline şi nelinitate - în relaţia cu Banca, notariatul şi orice alte terţe. instituţii/persoane implicate, fiind autorizat să îndeplinească orice formalităţi necesare, să prezinte, negocieze şi semneze orice documente necesare, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă nouă şi societății.

În vederea ducerii la îndeplinire a prezentului mandat, KOC FATIH va putea negocia şi semna în numele Societăţii, inclusiv, dar nelimitat:

- contractul de credit  cu  BANCA TRANSILVANIA  -  S.A şi orice act adiţional  al  acestuia prin care se modifică raportul juridic de creditare (inclusiv se majorează/diminuează sursa creditului, se modifică durata creditului/structura, garanţiilor/costurile financiare);

- oricare şi toate contractele de ipotecă (mobiliară şi imobiliară ) având ca obiect bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea societăţii (inclusiv, dar fără a se limita la conturi imobile, creanţe, stocuri, echipamente) şi actele adiționale ce se vor încheia la acestea;

- bilete la ordin emise de Societate;

- orice documente, declaraţii, declaraţii cost overrun, cereri (inclusiv cereri de tragere/rambursare anticipată etc.), formulare necesare.

Articolul 4

Faţă de cele hotărâte mai sus, am luat la cunoştinţă şi acceptăm condiţiile generale de creditare ale BANCA TRANSILVANIA - S.A.

Articolul 5

Declarăm, totodată, că Societatea are o situaţie financiară stabilă, nu este obiectul unor cereri judiciare de faliment, lichidare şi/sau reorganizare judiciară şi nici nu cunoaştem vreun motiv care ar putea să declanşeze o asemenea procedură care să îi afecteze capacitatea de rambursare a creditelor contractate de la BANCA TRANSILVANIA - S.A

Se vor lua toate măsurile în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri”.

Citește și: O firmă din Bucureşti investeşte într-o fabrică de amidon, la Medgidia 
Fabrică de amidon la Medgidia. Proiectul investitorului Omnia Europe SA, în dezbatere publică la APM Constanţa
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.