Administratie locala

Consiliul Local va aproba majorarea contravenţiilor în domeniul salubrizării pe raza municipiului Constanţa. Poliţia Locală va aplica sancţiunile (documente)

Primăria Constanţa a lansat în dezbatere publică ă forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului de sancţiuni din HCL nr. 335/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare si funcţionare a serviciilor publice şi a activităţilor de gospodărire comunală din municipiul Constanţa.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat şi în secţiunea „Documente”. 
 
Până la data de 11.10.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind forma consolidată a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice, la sediul Direcţiei Generale Poliţia Locală, de pe str. Amzacea nr. 13.

Modificările şi completările HCL nr. 335/25.07.2005  

Aleşii locali municipali vor avea de aprobat modificările la HCL nr. 335/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare si funcţionare a serviciilor publice şi a activităţilor de gospodărire comunală din municipiul Constanţa astfel:
- art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 335/2005, secţiunea I, cap. VI, art. 32 prin introducerea literei c), care va avea următorul conţinut: „Aplicarea de sancţiuni contravenţionale de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa”;
 
- art. 2 - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 335/2005, secţiunea II, cap. VI, art. 32 prin introducerea literei c), care va avea următorul conţinut: „Aplicarea de sancţiuni contravenţionale de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa”;
 
- art. 3 - Se abrogă punctul a) din art. 68, capitolul X, secţiunea II - a HCL nr.335/2005; (există sancţiune prevăzută în HCL nr. 427/2017); art. 4 - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 335/2005, secţiunea II, capitolul X, art. 78 care va avea următorul conţinut:
 
- (1) În conformitate cu prevederile art. 29, alin. 2 din Ordonanţa de Guvern nr. 87/2001, Consiliul Local este împuternicit să stabilească faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciilor publice de salubrizare (altele decât cele referitoare la: prestarea uneia dintre activităţile reglementate fără existenţa atestării legale sau fără contract de concesiune; sau încredinţarea unui contract de delegare de gestiune sau de concesiune pentru una dintre activităţile de salubrizare, fără licitaţie publică ori unui operator neatestat - fapte care constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune potrivit Codului penal, şi sunt sancţionate cu amenzile prevăzute la art. 29 alin. 1 din Ordonanţa de Guvern nr. 87/2001 potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor);
 
- (2) Următoarele fapte de încălcare a prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei până la 2500 lei pentru persoane juridice:
 
- a) nerespectarea de către utilizator a oricărei a dintre obligaţiile sale, stabilite la art. 68 din prezentul regulament;
 
- b) neefectuarea de către operator a salubrizării stradale, neridicarea şi netransportarea imediată de pe străzi sau spaţii publice, de către operatori, a deşeurilor provenite din curăţenia acestora, din curăţenia căminelor şi reţelelor de canal, inclusiv golirea coşurilor de gunoi amplasate pe străzi cu respectarea stricată graficelor stabilite comun acord cu Primăria şi a contractelor încheiate cu beneficiarii pentru ridicarea gunoiului menajer de la populaţie, asociaţiile de locatari, agenţi economici sau instituţii;
 
- c) neefectuarea de către operator a salubrizării în parcuri şi pe alte spaţii verzi, neridicarea şi netransportarea imediată de pe aceste suprafeţe a deşeurilor provenite din toaletarea arborilor sau a spaţiilor verzi, inclusiv golirea coşurilor de gunoi amplasate în aceste zone, cu respectarea strictă a graficelor stabilite de comun acord cu Primăria municipiului Constanţa, grafice care să conţină intervalele orare pe zile, săptămâni şi luni;
 
- d) nerespectarea de către operator a prevederilor art. 26 din Secţiunea II din prezentul regulament referitoare la transportul deşeurilor; dotarea, starea tehnică şi aspectul autovehiculelor; personalul de deservire;
 
- e) neîntocmirea de către operator a graficelor cu frecvenţa de colectare a deşeurilor menajere şi a celor referitoare la salubrizarea stradală şi necomunicarea lor spre avizare de către organele în drept, precum şi nerespectarea acestora;
 
- f) neînştiinţarea de către operator a serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanţa şi al Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa asupra modificărilor ce intervin în graficele de colectare a deşeurilor menajere, a celor privind salubrizarea stradală şi a celor privind salubrizarea în parcuri şi spaţii verzi cu cel puţin 48 de ore înainte de operarea modificărilor;
 
- g) neridicarea de către operator a întregii cantităţi de deşeuri şi nemenţinerea în stare de curăţenie a platformelor gospodăreşti şi a recipienţilor de colectare a deşeurilor menajere;
 
- h) neasigurarea de către operator a manipulării corespunzătoare a pubelelor şi a coşurilor de deşeuri stradale, precum şi a celor amplasate pe zona verde, de către personalul operatorului serviciului public autorizat pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora; i) neridicarea de către operator a deşeurilor menajere şi nemenajere din depozitele constituite abuziv pe domeniul public şi transportul la rampa ecologică;
 
- j) neasigurarea de către operator a unui număr suficient de recipienţi pentru precolectarea deşeurilor municipale;
 
- k)necurăţarea de către operator a locurilor de amplasare a recipientelor de precolectare a deşeurilor sau a platformelor de gunoi ce deservesc asociaţiile de proprietari/locatari, după golirea acestora;
 
- l) neafişarea, de către operator, la punctul de colectare a deşeurilor, a tăbliţei de informare cu denumirea firmei, graficul de ridicare a deşeurilor menajere, asociaţiile de proprietari arondate şi numărul de contact pentru semnalarea unor eventuale probleme;
 
- m) nerespectarea de către operator a orarului de colectare a deşeurilor menajere, stabilit de Primăria municipiului Constanţa;
 
- n) neprecizarea, în contractul încheiat între utilizator şi operatorul de salubritate, a zilelor şi a intervalelor orare în care se va face colectarea deşeurilor menajere de către operator;
 
- o) neridicarea gunoiului, de către operatorul de salubritate, direct de la agenţii economici sau instituţii publice, în conformitate cu graficele stabilite prin contract;
 
- p) desfăşurarea activităţii de colectare şi evacuare a resturilor menajere de către agenţii economici neabilitaţi de către Consiliul local al municipiului Constanţa.
 
Art. 4 - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr.335/2005, secţiunea II, capitolul X, art. 79, care va avea următorul conţinut:
 
- „1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face direct de către agentul constatator;
 
- (2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei;
 
- (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul -verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii acestuia, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori;
 
- (4) Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 2.500 de lei, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute în HCL nr. 335/2005.
 
- (5) În cazul prevăzut la alin. (4), agentul constatator eliberează contravenientului chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacă nu se dispune şi o sancţiune contravenţională complementară.
 
- (6) Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr. 2 / 2001, art. 28 alin. 1, în sensul că se poate achita în 48 ore jumătate din cuantumul minim al amenzii.
 
- (7) Obstrucţionarea controlului efectuat în conformitate cu reglementările prezentei hotărâri, prin orice mijloace sau metode, precum şi refuzul prezentării documentelor solicitate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice, dacă faptele nu se încadrează în alte prevederi legale“.
 
- Art. 6 - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr.335/2005, secţiunea II, capitolul X, art. 80, care va avea următorul conţinut: „Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezentul regulament şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa”.
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice şi a activităţilor de gospodărire comunală din municipiul Constanţa, modificările operate la capitolul sancţiuni şi HCL nr. 335/2005 pot fi consultate în secţiunea „Documente”.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Poliția Locală Constanța Sute de sancțiuni, aplicate în minivacanța de Rusalii (galerie foto)

18 Jun 2019 967

Noi dosare penale întocmite de poliţiştii rutieri. Alfă ce s-a întâmplat

19 May 2019 665

Amenzi de sute de mii de lei aplicate de polițiștii locali din Constanța în câteva zile. Șoferii, în topul celor sancționați (galerie foto)

18 Mar 2019 870

Constanţa. Comerţul ilicit, nepăstrarea curăţeniei şi călătoritul fraudulos, sancţionate de poliţiştii locali (galerie foto)

07 Mar 2019 408

Zeci de amenzi aplicate de polițiștii locali din Constanța într-o singură zi. Cele mai multe pentru încălcări ale legislației rutiere (galerie foto)

27 Feb 2019 1408

ANAF a aplicat zeci de sancțiuni contravenționale, în prima lună de la declanșarea operațiunii Tomis

25 Feb 2019 904

Acțiuni ale polițiștilor constănţeni. Ce sancţiuni s-au aplicat (galerie foto)

25 Feb 2019 508

Constanţa. Comerţ ilicit, călătoritul fraudulos şi nepăstrarea curăţeniei, sancţionate de poliţiştii locali (galerie foto)

19 Feb 2019 1697

Razie de amploare a polițiștilor locali din Constanța. În ce zone au acționat agenții. Ce nereguli au fost constatate (galerie foto)

16 Feb 2019 639

Constanţa. Comerţul ilicit, nepăstrarea curăţeniei şi călătoritul fraudulos, sancţionate de poliţiştii locali

04 Feb 2019 515

Sancțiuni contravenționale pentru administratorii de drumuri. Pentru ce au fost date

25 Jan 2019 337

Mii de amenzi aplicate de polițiștii locali din Constanța. Ce nereguli au fost constatate (galerie foto)

09 Jan 2019 745

Șofer sancționat de polițiștii locali din Constanța pentru că făcea drifturi în parcarea de la Poarta 1. Ce amendă a primit bărbatul

07 Jan 2019 931

Zeci de amenzi aplicate de polițiștii locali din Constanța într-o singură zi. Un șofer fără permis depistat pe bulevardul Tomis (galerie foto)

04 Jan 2019 601

Peste 5.000 de sancțiuni, aplicate de polițiști în ultimele 24 de ore

23 Dec 2018 357