Administratie locala

Consiliul Local va aproba majorarea contravenţiilor în domeniul salubrizării pe raza municipiului Constanţa. Poliţia Locală va aplica sancţiunile (documente)

Primăria Constanţa a lansat în dezbatere publică ă forma consolidată a proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului de sancţiuni din HCL nr. 335/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare si funcţionare a serviciilor publice şi a activităţilor de gospodărire comunală din municipiul Constanţa.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat şi în secţiunea „Documente”. 
 
Până la data de 11.10.2018, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind forma consolidată a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice, la sediul Direcţiei Generale Poliţia Locală, de pe str. Amzacea nr. 13.

Modificările şi completările HCL nr. 335/25.07.2005  

Aleşii locali municipali vor avea de aprobat modificările la HCL nr. 335/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare si funcţionare a serviciilor publice şi a activităţilor de gospodărire comunală din municipiul Constanţa astfel:
- art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 335/2005, secţiunea I, cap. VI, art. 32 prin introducerea literei c), care va avea următorul conţinut: „Aplicarea de sancţiuni contravenţionale de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa”;
 
- art. 2 - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 335/2005, secţiunea II, cap. VI, art. 32 prin introducerea literei c), care va avea următorul conţinut: „Aplicarea de sancţiuni contravenţionale de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa”;
 
- art. 3 - Se abrogă punctul a) din art. 68, capitolul X, secţiunea II - a HCL nr.335/2005; (există sancţiune prevăzută în HCL nr. 427/2017); art. 4 - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 335/2005, secţiunea II, capitolul X, art. 78 care va avea următorul conţinut:
 
- (1) În conformitate cu prevederile art. 29, alin. 2 din Ordonanţa de Guvern nr. 87/2001, Consiliul Local este împuternicit să stabilească faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciilor publice de salubrizare (altele decât cele referitoare la: prestarea uneia dintre activităţile reglementate fără existenţa atestării legale sau fără contract de concesiune; sau încredinţarea unui contract de delegare de gestiune sau de concesiune pentru una dintre activităţile de salubrizare, fără licitaţie publică ori unui operator neatestat - fapte care constituie contravenţie, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune potrivit Codului penal, şi sunt sancţionate cu amenzile prevăzute la art. 29 alin. 1 din Ordonanţa de Guvern nr. 87/2001 potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor);
 
- (2) Următoarele fapte de încălcare a prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei până la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei până la 2500 lei pentru persoane juridice:
 
- a) nerespectarea de către utilizator a oricărei a dintre obligaţiile sale, stabilite la art. 68 din prezentul regulament;
 
- b) neefectuarea de către operator a salubrizării stradale, neridicarea şi netransportarea imediată de pe străzi sau spaţii publice, de către operatori, a deşeurilor provenite din curăţenia acestora, din curăţenia căminelor şi reţelelor de canal, inclusiv golirea coşurilor de gunoi amplasate pe străzi cu respectarea stricată graficelor stabilite comun acord cu Primăria şi a contractelor încheiate cu beneficiarii pentru ridicarea gunoiului menajer de la populaţie, asociaţiile de locatari, agenţi economici sau instituţii;
 
- c) neefectuarea de către operator a salubrizării în parcuri şi pe alte spaţii verzi, neridicarea şi netransportarea imediată de pe aceste suprafeţe a deşeurilor provenite din toaletarea arborilor sau a spaţiilor verzi, inclusiv golirea coşurilor de gunoi amplasate în aceste zone, cu respectarea strictă a graficelor stabilite de comun acord cu Primăria municipiului Constanţa, grafice care să conţină intervalele orare pe zile, săptămâni şi luni;
 
- d) nerespectarea de către operator a prevederilor art. 26 din Secţiunea II din prezentul regulament referitoare la transportul deşeurilor; dotarea, starea tehnică şi aspectul autovehiculelor; personalul de deservire;
 
- e) neîntocmirea de către operator a graficelor cu frecvenţa de colectare a deşeurilor menajere şi a celor referitoare la salubrizarea stradală şi necomunicarea lor spre avizare de către organele în drept, precum şi nerespectarea acestora;
 
- f) neînştiinţarea de către operator a serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanţa şi al Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa asupra modificărilor ce intervin în graficele de colectare a deşeurilor menajere, a celor privind salubrizarea stradală şi a celor privind salubrizarea în parcuri şi spaţii verzi cu cel puţin 48 de ore înainte de operarea modificărilor;
 
- g) neridicarea de către operator a întregii cantităţi de deşeuri şi nemenţinerea în stare de curăţenie a platformelor gospodăreşti şi a recipienţilor de colectare a deşeurilor menajere;
 
- h) neasigurarea de către operator a manipulării corespunzătoare a pubelelor şi a coşurilor de deşeuri stradale, precum şi a celor amplasate pe zona verde, de către personalul operatorului serviciului public autorizat pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora; i) neridicarea de către operator a deşeurilor menajere şi nemenajere din depozitele constituite abuziv pe domeniul public şi transportul la rampa ecologică;
 
- j) neasigurarea de către operator a unui număr suficient de recipienţi pentru precolectarea deşeurilor municipale;
 
- k)necurăţarea de către operator a locurilor de amplasare a recipientelor de precolectare a deşeurilor sau a platformelor de gunoi ce deservesc asociaţiile de proprietari/locatari, după golirea acestora;
 
- l) neafişarea, de către operator, la punctul de colectare a deşeurilor, a tăbliţei de informare cu denumirea firmei, graficul de ridicare a deşeurilor menajere, asociaţiile de proprietari arondate şi numărul de contact pentru semnalarea unor eventuale probleme;
 
- m) nerespectarea de către operator a orarului de colectare a deşeurilor menajere, stabilit de Primăria municipiului Constanţa;
 
- n) neprecizarea, în contractul încheiat între utilizator şi operatorul de salubritate, a zilelor şi a intervalelor orare în care se va face colectarea deşeurilor menajere de către operator;
 
- o) neridicarea gunoiului, de către operatorul de salubritate, direct de la agenţii economici sau instituţii publice, în conformitate cu graficele stabilite prin contract;
 
- p) desfăşurarea activităţii de colectare şi evacuare a resturilor menajere de către agenţii economici neabilitaţi de către Consiliul local al municipiului Constanţa.
 
Art. 4 - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr.335/2005, secţiunea II, capitolul X, art. 79, care va avea următorul conţinut:
 
- „1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face direct de către agentul constatator;
 
- (2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei;
 
- (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul -verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii acestuia, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori;
 
- (4) Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 2.500 de lei, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute în HCL nr. 335/2005.
 
- (5) În cazul prevăzut la alin. (4), agentul constatator eliberează contravenientului chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnătura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacă nu se dispune şi o sancţiune contravenţională complementară.
 
- (6) Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr. 2 / 2001, art. 28 alin. 1, în sensul că se poate achita în 48 ore jumătate din cuantumul minim al amenzii.
 
- (7) Obstrucţionarea controlului efectuat în conformitate cu reglementările prezentei hotărâri, prin orice mijloace sau metode, precum şi refuzul prezentării documentelor solicitate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice, dacă faptele nu se încadrează în alte prevederi legale“.
 
- Art. 6 - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr.335/2005, secţiunea II, capitolul X, art. 80, care va avea următorul conţinut: „Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezentul regulament şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală Constanţa”.
 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice şi a activităţilor de gospodărire comunală din municipiul Constanţa, modificările operate la capitolul sancţiuni şi HCL nr. 335/2005 pot fi consultate în secţiunea „Documente”.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Zeci de şoferi constănţeni au rămas fără permis din cauza vitezei excesive sau a consumului de alcool

11 Nov 2018 373

Sâmbătă, zi plină pentru oamenii legii Peste șapte mii de sancţiuni contravenţionale, aplicate de polițiști

21 Oct 2018 227

Peste 8.700 de sancțiuni contravenționale, pentru faptele antisociale constatate, aplicate de polițiști

20 Oct 2018 426

Sancţiuni aplicate de poliţişti, în ultimele 24 de ore. Câte infracţiuni au fost constatate

17 Oct 2018 233

Se măresc amenzile de circulaţie! Îndrumar pentru toţi şoferii din România! Cât plăteşti dacă încalci legea

17 Oct 2018 654

Sancţiuni aplicate de poliţişti, în ultimele 24 de ore. Câte permise de conducere și certificate de înmatriculare au fost reținute

29 Sep 2018 487

Poliţia Română. Peste 470 de permise de conducere, reţinute

22 Sep 2018 1194

Poliţia Română 8.660 de sancţiuni contravenţionale în ultimele 24 de ore

13 Sep 2018 231

Razie în Piața Griviței din Constanța. Vizați, comercianții stradali. Polițiștii locali au aplicat sancțiuni (galerie foto+video)

08 Sep 2018 1872

Ce amendă a primit un constănţean care facea grătarul în faţa casei

06 Sep 2018 1754

Sancţiune pentru deputaţii indisciplinaţi. USR atacă regulamentul la Curtea Constituţională!

06 Sep 2018 702

Amenzi colosale aplicate de Poliţia Locală Constanţa, pentru diverse infracţiuni

31 Aug 2018 843

Gunoaie aruncate la intersecția străzilor Panait Cernea și Chiliei din Constanța. Polițiștii locali au aplicat sancțiuni (galerie foto+video)

08 Aug 2018 685

Nu mai ai voie să-ţi blochezi locul de parcare! De când vor începe poliţiştii locali să împartă amenzi

04 Aug 2018 13324

Taină mare Câte sancţiuni a aplicat Inspectoratul Teritorial 2 din cadrul ISCTR într-o săptămână (document)

03 Aug 2018 960

Amenzi aplicate de Poliţia Locală pentru nerespectarea climatului de curăţenie şi disciplină în municipiul Constanţa

29 Jul 2018 921

Zeci de amenzi aplicate de polițiștii locali din Constanța într-o singură zi. Ce nereguli au fost constatate și sancționate de agenți

28 Jul 2018 1112

Constanța Peste 130 de amenzi, aplicate de polițiștii locali într-o singură zi. Fumatul în spații închise și consumul de alcool, sancționate

20 Jul 2018 486

Zeci de amenzi aplicate de polițiștii locali din Constanța într-o singură zi. Ce nereguli au fost constatate și sancționate

20 Jul 2018 554

Investiții de sute de mii de lei pe litoral. Ce măsuri au luat agenții economici sancționați de CJPC Constanța (galerie foto+video)

18 Jul 2018 1125

Zeci de sancțiuni au fost aplicate de polițiștii locali din Constanța într-o singură zi. Ce nereguli au fost constatate și sancționate

18 Jul 2018 332

Sute de sancțiuni au fost aplicate de polițiștii locali din Constanța într-o săptămână. Ce nereguli au sancționat agenții

17 Jul 2018 496

Mii de sancțiuni au fost aplicate într-o singură zi de polițiști. Mai mulți șoferi au rămas fără permis de conducere

13 Jul 2018 526

Călătoria fără bilet și oprirea neregulamentară pe străzile Constanței, în topul sancțiunilor aplicate de polițiștii locali

03 Jul 2018 988

Acțiune a polițiștilor constănțeni Hotelurile și cluburile de pe litoral, în vizorul agenților. Sancțiuni pentru pază și protecție

27 Jun 2018 884

Bilanțul Poliției Române 13 zile, 13 județe, mii de sancțiuni!

26 Jun 2018 731

Fapte antisociale, sancționate de polițiștii locali constănțeni

22 Jun 2018 408

Sute de amenzi, aplicate de poliţiştii locali constănţeni în doar o zi

20 Jun 2018 418

Peste o mie de sancţiuni aplicate de poliţiştii locali în ultima săptămână. Atenţie, şoferi, foarte multe privesc oprirea şi staţionarea neregulamentară

18 Jun 2018 371

Persoane prinse în flagrant de către poliţişti. Iată ce s-a întâmplat

18 Jun 2018 390

În timp record, poliţiştii au prins 24 de persoane urmărite naţional sau internaţional!

14 Jun 2018 386

Avem oare grijă de oraşul nostru? Iată ce au constatat poliţiştii locali din Constanța, în ultimele 24 de ore

14 Jun 2018 629

Sancţiuni aplicate de poliţişti, în ultimele 24 de ore. Câte permise de conducere și certificate de înmatriculare au fost reţinute

13 Jun 2018 519

Bărbat surprins de polițiștii locali din Constanța în timp ce descărca deșeuri pe un teren viran din Inel II. Ce măsuri au luat agenții

13 Jun 2018 514

Constanţa. Amenzi în valoare de 14.800 lei, aplicate într-o singură zi. Ce nereguli au depistat agenţii

08 Jun 2018 508

Constanţa. Proprietarii de terenuri neigienizate, în vizorul poliţiştilor locali. Ce amenzi au primit

07 Jun 2018 629

Statistica primelor şase luni ale anului Constanţa. Mii de şoferi amendaţi de poliţiştii locali pentru opriri şi staţionări nelegale

05 Jun 2018 1378

Fluieratul femeilor pe stradă ar putea fi sancționat cu amenzi de până la 100.000 de lei

23 May 2018 1122

Constanţa. Mii de sancţiuni, aplicate de poliţiştii locali. Ce nereguli au depistat agenţii

21 May 2018 1061

Constanţa. Apelarea la mila oamenilor şi consumul de băuturi alcoolice în public, sancţionate de poliţiştii locali

15 May 2018 609

Atenţie, constănţeni! „Gloanţele“ din raniţa Direcţiei Generale Poliţia Locală din cadrul Primăriei Constanţa, în consultare publică pe site-ul municipalităţii (documente)

09 May 2018 2016

Amenzi de peste 10 milioane de lei aplicate de poliţişti în doar trei zile. Sute de şoferi au rămas fără permis

30 Apr 2018 527

Mii de amenzi au fost aplicate într-o singură zi de polițiști. Sute de infracțiuni au fost constatate

25 Apr 2018 425

Mii de sancțiuni contravenționale aplicate de polițiști într-o singură zi. Sute de pșoferi au rămas fără permis de conducere

24 Apr 2018 561

Acţiuni derulate de angajaţii Direcției Generală Poliția Locală. S-a lăsat din nou cu amenzi!

22 Apr 2018 1175

Deputatul Stelian Ion a propus încetarea de mandat pe conflict de interese Aleşii locali, sancţionaţi cu diminuarea indemnizaţiei pe maximum şase luni (galerie foto)

18 Apr 2018 1166

Constanța. Șofer, surprins de polițiștii locali în timp ce își spăla autoturismul pe domeniul public. Ce amendă a primit

07 Apr 2018 2675

Opt mii de sancţiuni contravenţionale, aplicate, ieri, de poliţiştii români. Iată valoarea amenzilor

06 Apr 2018 556

Mii de amenzi au fost aplicate într-o singură zi de poliţişti. Sute de şoferi au rămas fără permis de conducere

30 Mar 2018 799

Amenzi pentru executarea lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Constanța. Ce nereguli au constatat polițiștii locali (galerie foto)

29 Mar 2018 697