Administratie locala

După ce a pus frână proiectului Capidava, Ministerul Culturii îşi trimite specialiştii să „salveze“ Cetatea Histria şi Ansamblul Rupestru Murfatlar! (document)

Consilierii judeţeni au aprobat recent un parteneriat între Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan“, Institutul Naţional al Patrimoniului şi Consiliul Judeţean Constanţa, cu scopul protejării siturilor arheologice din judeţ.
Parteneriatul pregăteşte atragerea finanţărilor europene pentru dezvoltarea durabilă a judeţului, în perioada de programare 2014-2020, pentru salvarea a două monumente unice la nivel european: Cetatea Histria, primul oraş atestat din ţară, obiectiv de interes patrimonial naţional, şi Ansamblul Rupestru Murfatlar, monument cu potenţial real UNESCO, dovadă a existenţei creştinismului timpuriu pe teritoriul României.
 
Oportunitatea salvării o reprezintă fondurile europene, mai precis: mecanismul de finanţare ITI Delta Dunării pentru Cetatea Histria, proiectul „Restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Histria“ fiind nominalizat în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării şi Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) pentru Ansamblul Rupestru Murfatlar. Încă din vara anului 2016, Consiliul Judeţean Constanţa a demarat pregătirea acestor proiecte, pentru care încă se caută finanţare.
 
În cazul obiectivului de patrimoniu Cetatea Histria, specificaţiile tehnice au fost realizate împreună cu experţi de la Bucureşti şi de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi au fost supuse dezbaterii publice.
 
În toamna anului 2016 a fost derulată procedura de achiziţie publică, procedură ce s-a finalizat cu două concluzii amarnice: a) nu s-a înregistrat nicio ofertă; b) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a sancţionat tema de proiectare, considerând-o prea comercială, şi a recomandat sprijin de specialitate atât din partea ministerului de resort, cât şi din partea Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“.
 
Mai departe, Consiliul Judeţean Constanţa s-a adresat celor două instituţii recomandate. În urma discuţiilor purtate pe durata mai multor luni, în intervalul octombrie 2016 - iunie 2017, concluziile înaintate de specialiştii bucureşteni au fost: singurele entităţi care au capacitatea de a rezolva (sic!), din punctul de vedere al temelor de proiectare, problemele grave şi extrem de specifice existente la cele două monumente ar fi Institutul Naţional al Patrimoniului (institut aflat în subordinea ministerului, cu expertiză de tradiţie în zona de proiectare a patrimoniului cultural), în colaborare cu Institutul de Arheologie „V. Pârvan“ (aflat sub egida Academiei Române, instituţie ce oferă responsabilii ştiinţifici ai sitului arheologic Cetatea Histria).
 
În acest sens, reprezentanţii celor două institute au propus constituirea unui protocol de colaborare între Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan“, Institutul Naţional al Patrimoniului şi Consiliul Judeţean Constanţa, cu scopul pregătirii şi implementării de proiecte-pilot, de cercetare aplicată, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural în situri arheologice aflate în administrarea CJC.

Ministerul Culturii face pe bunul samaritean 

În absenţa unui cadru metodologic şi normativ particularizat privind intervenţiile de protejare a patrimoniului arheologic-arhitectural, pe de o parte, şi numărul în creştere al proiectelor de intervenţie asupra unor monumente din această categorie, pe de alta parte, reprezentanţii Ministerului Culturii vrea să joace rolul salvatorului şi să ajute la elaborarea unor proiecte model şi să aibă rol de îndrumare. Mai ales în contextul în care unele intervenţii recente asupra unor situri arheologice au produs efecte nedorite, prin aplicarea de măsuri nepotrivite, vezi cazul lucrărilor de reabilitare a Cetăţii Capidava.
 
Scopul protocolului este colaborarea părţilor pentru pregătirea şi implementarea de proiecte-pilot, de cercetare aplicată, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural în situri arheologice aflate în administrarea Consiliul Judeţean Constanţa, care să conducă la elaborarea de materiale din categoria proceduri, norme, metodologii, instrucţiuni şi ghiduri referitoare la intervenţiile de protejare a patrimoniului arheologic-arhitectural şi să asigure protejarea şi punerea în valoare în manieră optimă a monumentelor istorice în cauză.

Obiectivul protocolului 

Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea următoarelor obiective comune: dezvoltarea de proiecte-pilot de cercetare aplicată, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice arheologice identificate prin acordul părţilor; elaborarea, în cadrul colaborării, de proceduri, norme, metodologii, instrucţiuni şi ghiduri de intervenţie pentru elementele aparţinând patrimoniului arheologic-arhitectural; realizarea/elaborarea unor documentaţii tehnico-economice, pentru protejarea, conservarea şi punerea în valoare a obiectivelor investiţionale situate în siturile arheologice aflate în administrarea Consiliul Judeţean; promovarea rezultatelor colaborării ca exemplu de bună practica în domeniul protejării patrimoniului arheologic-arhitectural; corelarea cu manifestările desfăşurate în cadrul Anului European al Patrimoniului; susţinerea reciprocaă pentru promovarea în spaţiul public a proiectelor comune; colaborarea pentru atragerea de fonduri interne/externe nerambursabile în vederea implementării studiilor/cercetărilor/acţiunilor şi evenimentelor comune identificate.

Rolul părţilor în cadrul protocolului 

Institutul de Arheologie „Vasile Parvan“ va desemna un responsabil, specialist cu experienţă în cercetarea şi protejarea patrimoniului arheologic-arhitectural, care coordonează, împreună cu un responsabil desemnat de Institutul Naţional al Patrimoniului, proiectele-pilot de cercetare aplicată, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice arheologice alese de părţi; de asemenea, va desemna specialişti din rândul personalului propriu, incluzând coordonatori ai şantierelor arheologice, pentru a face parte dintr-un grup de lucru constituit pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor protocolului; va asigura, cu personalul propriu şi, după caz, cu personal extern cooptat, realizarea cercetărilor arheologice necesare pentru punerea în aplicare a obiectivelor protocolului; va recomanda cooptarea altor specialişti, din afara Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“, care pot contribui la atingerea obiectivelor protocolului.
 
Institutul Naţional al Patrimoniului va desemna la rândul său un responsabil - specialist atestat în protejarea patrimoniului construit - care coordonează, împreună cu un responsabil desemnat de acest institut, proiectele-pilot de cercetare aplicată „Restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice arheologice alese de părţi; va desemna specialişti din rândul personalului propriu, cu experienţă relevantă pentru obiectul protocolului, pentru a face parte dintr-un grup de lucru constituit pentru îndeplinirea scopului; va coopta specialişti din alte instituţii sau organizaţii, în funcţie de caz, acolo unde necesităţile acţiunilor derulate nu sunt acoperite prin specializările şi experienţa participanţilor desemnaţi de părţi; va asigura retribuirea efortului intelectual depus de membrii grupului de lucru constituit în baza protocolului; va nominaliza investigaţiile, studiile şi cercetările care se dovedesc necesare şi nu pot îl realizate de părţi, conform legii (componente necesare pentru documentaţiile tehnico-economice, corespunzătoare tuturor fazelor de proiectare, respectiv DALI/SF şi PT+DDE, aferente obiectivelor investiţionale Cetatea Histria şi Ansamblul Rupestru Murfatlar); va promova către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, spre aprobare, rezultatele acţiunilor desfăşurate în cadrul protocolului - proceduri, norme, metodologii, instrucţiuni, proiecte; va asigura publicarea ghidurilor şi a materialelor informative rezultate în urma acţiunilor desfăşurate în cadrul protocolului.
 
Consiliul Judeţean asigură din bugetul propriu fondurile necesare pentru activităţile care sunt desfăşurate în cadrul protocolului şi care nu pot fi susţinute prin personalul propriu al părţilor semnatare. Serviciile de elaborare a documentaţiilor vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice; finanţează/cofinanţează realizarea unor proiecte de conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice aflate în administrare, în condiţiile legii; asigură accesul neîngrădit pentru echipa de proiect la monumentele istorice alese de parteneri, la materialele referitoare la acestea, care se pot găsi în arhivele instituţiei sau ale instituţiilor subordonate, în condiţiile legii; asigură, prin personalul propriu sau prin terţi, consultanţă în domeniul finanţărilor din fonduri externe nerambursabile, pentru a identifica sursele posibile de finanţare a implementării proiectelor şi pentru a adapta documentaţiile realizate la cerinţele liniilor de finanţare identificate; asigură implementarea măsurilor convenite în cadrul parteneriatului.
 
Protocolul s-a încheiat pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea de a fi prelungit, pe baza acordului scris al părţilor. Oricare dintre părţi are dreptul de a denunţa prezentul protocol, prin transmiterea unei notificări.
 
Menţionăm că, după aprobarea acestui protocol de către plenul Consiliului Judeţean, acesta a fost trimis la Ministerul Culturii pentru informare şi adoptare. Reprezentanţi ai Consiliului Judeţean susţin că acest protocol a fost pus pe hârtie în interesul judeţului Constanţa, fără costuri. Rămâne de văzut dacă cei de la ministerul de resort se vor ţine de cuvânt şi nu vor încerca să-şi creeze avantaje financiare, exact ca în cazul sitului de la Capidava, de care reaminteam mai sus.
 
Protocolul integral poate fi consultat în secţiunea „Documente“.
 
Citeşte şi: 
 
Afectată grav de proiectul de restaurare Capidava, cetatea încremenită între două guverne, pe traseul Ministerul Culturii - Consiliul Judeţean Constanţa
 
„Capidava rediviva”, proiectul de reabilitare a cetăţii Dobrogei va continua, iar elementele de „butaforie” vor fi demolate!
 
Editorial
Doreii de la Cultură și „Capidava amissa“ 

 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

România și Austria vor găzdui Secretariatul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

19 Jul 2018 217

Voie bună şi distracţie Tabere de vară pentru elevii cu rezultate deosebite, la Cumpăna (galerie foto)

19 Jul 2018 536

Participarea ministrului delegat pentru Afaceri Europene la „Semestrul European 2018”

10 Jul 2018 217

Parteneriat între Şcoala Gimnazială „Ion Creangă" Albeşti şi Şcoala Waldorf „Rudolf Steiner" din Nürtingen, Germania (galerie foto)

10 Jul 2018 252

Constanța. Se colectează bunuri pentru sinistrați! Iată unde poți dona!

09 Jul 2018 4343

Ministerul Apărării Naționale Tabăra de vară pentru cercetași începe astăzi

09 Jul 2018 391

Concluziile Simpozionului Internațional de la Dervent „Mai avem nevoie de eroi” (galerie foto)

09 Jul 2018 380

Guvernul a adoptat prin Hotărâre, al doilea pachet de investiții strategice. Acestea vor fi atribuite în parteneriat public-privat

28 Jun 2018 330

Parteneriat solid cu BC Athletic Constanţa La Cumpăna se va înfiinţa o secţie dedicată baschetului masculin şi feminin (galerie foto)

28 Jun 2018 552

Cum au sărbătorit sportivii secției de box a CS Farul Constanța, „Ziua Drapelului” (galerie foto)

27 Jun 2018 336

Rezultate deosebite pentru CSS1 Constanţa la gimnastică ritmică, la Naţionalele de junioare mici şi la Naţionalele şcolare (galerie foto)

26 Jun 2018 883

Consiliul Local Municipal Medgidia, convocat în şedinţă extraordinară

22 Jun 2018 387

Noutăţi din domeniu şi oferte atractive Spectacol estival! În Portul Turistic Tomis Constanţa, a fost deschis Salonul Nautic şi Auto „Tomis Yacht“ (galerie foto)

22 Jun 2018 964

UPDATEConsiliul Local Municipal Medgidia, convocat în şedinţă ordinară. Zece proiecte pe ordinea de zi

19 Jun 2018 519

Târg de ambarcaţiuni sportive şi de agrement în Portul Tomis din Constanţa

19 Jun 2018 904

Constanța. Prima zi a evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum”, la final (galerie foto)

14 Jun 2018 852

Festivitate impresionantă în cinstea Simonei Halep, campioana de la Roland Garros. Fanii sunt așteptați pe Arena Națională

11 Jun 2018 749

Rezultatele proiectului de parteneriat strategic „Erasmus+“, prezentate de elevii de la Școala „Grigore Moisil” din Năvodari

10 Jun 2018 892

Faza națională a concursului „Educație pentru sănătate”, organizată de Colegiul Național de Arte „Regina Maria”

10 Jun 2018 672

A doua ediție a „Black Sea and Balkans Security Forum” se va desfășura la Constanța. Mai mulți miniștri vor fi prezenți

05 Jun 2018 881

Școala Gimnazială Nr. 38 „Dimitrie Cantemir” Constanța organizează Conferinţa „Unitate ȋn diversitate”

04 Jun 2018 1284

Eveniment cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, organizat de Polaris M Holding

04 Jun 2018 626

Vicepremierul Viorel Ștefan a prezentat ”Proiectele de investiții strategice realizate în parteneriat public-privat” (document)

22 May 2018 327

Sesiune de comunicări ştiinţifice la Liceul Tehnologic „I. C.Brătianu” din Nicolae Bălcescu. „Făuritori ai României Moderne“ (galerie foto)

22 May 2018 1016

Imagini de la eveniment Sportivi din țară şi din străinătate participă, la Constanţa, la "Black Sea Judo Cup" (galerie foto-video)

19 May 2018 870

Concursul internaţional Black Sea Judo Cup, găzduit de Sala Sporturilor din Constanța

18 May 2018 573

Rompetrol și The Institute, parteneriat pentru susținerea industriilor creative

18 May 2018 403

Competiţie internaţională Cupa Mării Negre la judo se desfăşoară la Constanţa

17 May 2018 570

S-au împlinit 25 de ani de parteneriat al Armatei României cu Garda Națională a SUA. O ceremonie va avea loc la Washington

16 May 2018 364

Delegația Primăriei Constanța și-a clătit ochii în proiectele implementate de municipalitățile din Tepebași, Eskișehir și Odunpazari!

16 May 2018 696

Eveniment la CCINA Constanţa Zeci de firme din Constanţa şi Bulgaria au pus bazele unui parteneriat de durată (galerie foto)

15 May 2018 1101

Imagini de la eveniment Constanţa. Ediţia 2018 a Turului Dobrogei la ciclism s-a încheiat (galerie foto)

13 May 2018 831

Weekend al „săgeţilor pe două roţi“ Ciclişti de la opt cluburi au luat startul, vineri, în ediţia 2018 a Turului Dobrogei

12 May 2018 605

Parteneriatul public-privat, aprobat de Guvern

10 May 2018 682

Intrare liberă Frontiera Tomis Constanţa participă la Cupa Regelui la oină. Se anunţă un spectacol deosebit!

10 May 2018 989

Conferinţă internaţională, la Cumpăna Primarul Mariana Gâju - „Proiectele finanţate prin programele europene sunt de o importanţă capitală pentru mediul rural din România“ (galerie foto)

10 May 2018 972

Turul Dobrogei revine la Constanța. Care este programul competiției și cui se adresează în acest an

09 May 2018 976

Imagini de la eveniment. Conferința „Beneficiile Cooperării Teritoriale” la Primăria Cumpăna. Zeci de invitați participă (galerie foto+video)

09 May 2018 633

Ministrul Apărării Naționale va da startul crosului dedicat veteranilor de război „VeteRUN" - CENTENAR, ediția a 3-a, 2018

05 May 2018 400

Comunicat de presă Primăria Ovidiu organizează prima ediţie a concursului zonal de dans sportiv „Cupa Ovidiu 2018“

05 May 2018 1116

Constănţenii, invitaţi de CCINA la o nouă ediţie a Târgului TINIMTEX

04 May 2018 1319

Imagini de la eveniment O noua ediţie a târgului naţional Expoagroutil, deschisă azi la Constanţa (galerie foto)

03 May 2018 2499

Nouă echipe intră în concurs Finala Competiţiei Naţionale CanSat 2018, organizată de Constanţa şi Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“

03 May 2018 681

Elevi din toată ţara participă la finala Competiției Naționale CanSat 2018 de la Constanţa

02 May 2018 709

Imagini de la evenimentMinoritățile naționale și Prefectura Constanța ajută copiii de la centrul Maria Montessori. Târgul de binefacere "Să dăruim împreună" vă așteaptă! (galerie foto)

28 Apr 2018 722

Comunicat de presă Campionatul de junioare la handbal, faza regională, organizat de Primăria Ovidiu şi Clubul Sportiv Ovidiu

27 Apr 2018 966

Organizat de Prefectura Constanţa Târgul de binefacere „Să dăruim împreună“, la cea de-a XI-a ediţie

26 Apr 2018 1509

Constanța. Zeci de participanți înscriși la târgul naţional, cu participare internaţională, în domeniul agriculturii - EXPOAGROUTIL-ediţia 26

24 Apr 2018 713

Invitație la teatru. Ce surprize sunt pregătite pentru week-end la Teatrul de Stat Constanța (galerie foto)

24 Apr 2018 464

Ministrul Turismului promite că agenţii economici vor fi consiliaţi Problemele turismului de pe litoral, analizate într-o şedinţă cu uşile închise, la Constanţa

24 Apr 2018 1024