Administratie locala

Investiţiile Primăriei în 2017 Flotă RATC nouă, reabilitarea Pasajului Cumpenei şi a Parcului Arheologic şi demararea Sălii Polivalente

Investiţiile anunţate de Primăria Constanţa şi prinse în bugetul pentru anul în curs vizează reabilitarea Pasajului Cumpenei, finanţarea construcţiei Sălii Polivalente, reabilitarea Parcului Arheologic şi înnoirea flotei RATC.

 Pasajul Cumpenei, degradat şi înţepenit în proceduri

Reabilitarea Pasajului Cumpenei este o piatră de moară de gâtul autorităţilor locale. Aflat în stare avansată de degradare, Pasajul Cumpenei din municipiul Constanţa face legătura între bulevardul Aurel Vlaicu şi bulevardul I.C. Brătianu, traversează calea ferată magistrală Bucureşti - Constanţa şi un grup de căi ferate ale triajului Constanţa, precum şi reţeaua de drumuri de acces către centrul comercial şi locuinţele din zonă. Autorităţile locale au estimat costurile de reabilitare şi modernizare a podului la 1,2 milioane de euro.
 
Pasajul are o lungime de 310,19 metri. Având în vedere starea de degradare avansată, este necesară realizarea unor lucrări de intervenţie de reparare şi înlocuire a unor elemente, pentru aducerea pasajului la parametrii normali de exploatare, corespunzătoare în vederea asigurării cerinţelor privind rezistenţa, stabilitatea, prelungirea duratei de viaţă, precum şi îmbunătăţirea siguranţei, confortului şi funcţionalităţii acestuia.

Iată ce lucrări vor fi executate la pasaj!

Pentru sporirea capacităţii de trafic şi punerea în siguranţă a obiectivului, sunt necesare următoarele lucrări de intervenţie: lucrări la partea superioară a suprastructurii pasajului, la intradosul suprastructurii pasajului, la infrastructura pasajului, repararea scărilor de acces pe pod.
 
Pentru sporirea capacităţii de trafic a pasajului şi punerea în siguranţă a obiectivului, sunt necesare următoarele lucrări: scoaterea liniilor de tramvai, decuparea căii de pe pasaj, demontarea bordurilor existente, îndepărtarea căii de pe trotuar, înlăturarea hidroizolaţiei existente şi refacerea ei cu materiale performante pe pasaj, repararea şi refacerea betonului de pantă existent, montarea de borduri noi din marmură la extremităţile căii şi în zona centrală a pasajului, betonarea zonei centrale a pasajului, realizarea unei căi noi pe pod - două din două straturi de asfalt turnat, montarea de rosturi de dilataţie noi, montarea unui parapet direcţional pe pasaj la extremităţile căii cu funcţia de parapet, panou antifonic şi suport pentru iluminatul nou al pasajului, realizarea unui nou sistem de iluminare a pasajului, demontarea stâlpilor de iluminat existenţi, repararea trotuarului, protejarea betoanelor şi a suprafeţei superioare a suprastructurii cu un strat continuu din mortar cu ciment special, realizarea marcajelor pe suprastructura pasajului, montarea indicatoarelor rutiere pe pasaj.
 
De asemenea, vor fi executate lucrări de reparaţie a scărilor de acces pe pod. Acestea vor consta în îndepărtarea parapetului existent, demolarea părţilor degradate ale betoanelor scărilor, montarea armăturilor necesare, asigurarea protecţiei în mediul marin a acestora cu materiale speciale, repararea cu betoane speciale a părţilor lipsă a scărilor, curăţarea suprafeţelor betonului pe întreaga suprafaţă a scărilor, protejarea betoanelor cu un strat continuu din mortar cu ciment special, montarea parapetului nou, realizarea sistemului de iluminat pe scări.

 Mobitom SA şi Siebol vor executa lucrările de reparaţii şi modernizare 

Reamintim că, în urma licitaţiei organizate pe data de 16 mai 2016 de Primăria municipiului Constanţa pentru atribuirea contractului „Achiziţia execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii «Reparaţii capitale şi modernizarea Pasajului Cumpenei»“, acesta a fost câştigat de Asocierea Mobitom SA - Siebol SRL. Valoarea contractului este de 5.912.383 de lei, fără TVA, adică 1.343.723 de milioane de euro, fără TVA. Tipul procedurii a fost cererea de ofertă, iar procedura s-a desfăşurat offline. Criteriul de atribuire a contractului a fost preţul cel mai scăzut. Contractul pentru reabilitarea pasajului îl va executa Asocierea Mobitom SA - Siebol SRL.

Pentru Sala Polivalentă, Primăria va plăti 13 milioane de lei 

Compania Naţională de Investiţii (CNI), autoritate contractantă, a lansat, la sfârşitul anului trecut, licitaţia pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la Sala de Sport Polivalentă - 5.000 de locuri, din municipiul Constanţa, bulevardul Aurel Vlaicu nr. 254, zona Badea Cârţan. Regimul de înălţime va fi D+P+1E, iar imobilul va avea o suprafaţa totală de 60.185 mp şi una construită de 7.400 mp.
 
Municipalitatea îşi propune să amenajeze şi spaţii verzi pe 8.700 mp, precum şi locuri de parcare pentru 620 de autoturisme şi nouă autocare. Clădirea va avea săli şi spaţii pentru competiţii sportive, conferinţe, congrese şi activităţi culturale (concerte, festivităţi).
 
Din cauza numeroaselor solicitări de clarificare primite de autoritatea contractantă, aceasta a fost nevoită să prelungească termenul de depunere a ofertelor până pe 17 ianuarie. Valoarea totală a investiţiei, aprobată de Guvern, este de 96.718.000 de lei, echivalentul a 21,5 milioane de euro, din care pentru construcţii-montaj s-a alocat suma de 65.323.000 de lei. Guvernul a decis ca lucrările să se realizeze în termen de 27 de luni.

După adjudecarea licitaţiei, constructorul va avea la dispoziţie trei luni pentru proiectare şi 24 de luni pentru execuţia lucrărilor. Cheltuielile vor fi suportate de către Compania Naţională de Investiţii, însă Primăria Constanţa trebuie să asigure o cofinanţare de aproape 13 milioane de lei.

Parcul Arheologic va costa trei milioane de euro din bugetul local

Printre proiectele începute în trecut ce vor fi continuate în 2017 se numără cel privind finalizarea reabilitării Parcului Arheologic - investiţie pentru care s-a pierdut finanţarea europeană, din cauza licitaţiilor contestate. În luna mai a anului 2015, reprezentanţii administraţiei publice locale constănţene anunţau lansarea proiectului ce se dorea implementat cu fonduri europene: „Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic“, de la Primărie. Termenul de finalizare a proiectului era 31 decembrie 2015, orice cheltuieli care ar depăşi această dată devenind neeligibile şi, deci, suportate de administraţia locală.

Din cauza numeroaselor contestaţii depuse atât la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, cât şi în justiţie, proiectul a primit un termen de graţie din partea Ministerului Dezvoltării, însă acesta a expirat pe 1 noiembrie 2016.
 
Iniţial, valoarea proiectului se ridica la 15.576.652,47 de lei, din care contribuţia Uniunii Europene era de 11.818.310,88 de lei, cea a Guvernului României, de 2.596.057,09 lei, iar a beneficiarului, municipalitatea constănţeană, de 1.162.284,50 de lei.
 
Având în vedere pierderea fondurilor europene, reabilitarea parcului se va face exclusiv din banii constănţenilor. Potrivit site-ului Primăriei, pe 18.11.2016, municipalitatea a semnat contractul cu nr. 159.455 privind reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic. Valoarea estimată a contractului este de 15.576.652 de lei cu TVA, respectiv 3.461.478 de milioane de euroiar reabilitarea ar trebui să fie finalizată în luna martie. Contractul a fost încheiat cu Asocierea de firme SC Mobitom SA (lider de asociere) - asociat SC Pomacost SA.

Ce prevede contractul de reabilitare

Câştigătorul contractului se angajează la reabilitarea aleilor şi a spaţiilor verzi, inclusiv crearea/modernizarea utilităţilor publice necesare funcţionării parcului. Totodată, executantul are în atribuţii amenajarea zonei de parc în stilul arhitectonic Art Nouveau, cu mobilier urban, stâlpi de iluminat etc., dar şi punerea în siguranţă şi realizarea lucrărilor de reabilitare şi amenajare a Parcului Arheologic prin preluarea caracteristicilor istorice reprezentative, valoroase şi integrarea acestora în contextul urban actual.

Dacă se va păstra proiectul iniţial, spaţiul verde va fi şi el îmbogăţit, urmând să fie plantaţi 300 de arbori înalţi, 218 arbuşti şi 22.245 de metri de gard viu. Vor mai fi amplasate şi alte obiecte arheologice, iar zidul cetăţii va fi reabilitat. În ceea ce priveşte mobilierul urban, parcul va cuprinde 177 de bănci din fontă, 40 de pergole metalice, 178 de stâlpi de iluminat din fontă cu un braţ şi 21 de stâlpi indicatori din fontă.
 
Totodată, vor mai fi amplasate panouri informative cu privire la obiectele arheologice, scrumiere din fontă, coşuri de gunoi, un grup sanitar, patru toalete ecologice, şase cişmele şi două fântâni arteziene. Întregul parc va fi supravegheat de un sistem video, iar spaţiul verde va beneficia de întreţinere printr-un sistem automat de irigat. „Pe 1 mai 2017 vom finaliza Parcul Arheologic cu bani din bugetul local“, susţine primarul Constanţei, Decebal Făgădău.

RATC va avea o flotă nou-nouţă


Un alt proiect aflat pe lista de investiţii pentru 2017 este cel privitor la achiziţionarea de autobuze Euro 6 pentru viitoarea companie de transport care va lua locul RATC, pentru care municipalitatea a contractat deja un împrumut. Pe 12 decembrie 2016, consilierii locali constănţeni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de până la 100 de milioane de lei. Împrumutul vizează achiziţia, până la sfârşitul anului 2017, de autobuze noi care să înlocuiască flota veche a RATC. Achiziţionarea autobuzelor se va face prin BERD. În urma negocierilor, s-a preferat împrumutul în lei, pentru o perioadă de 12 ani, cu o dobândă de 1,3%. Municipiul se va împrumuta cu o sumă mai mică, de până la 100 de milioane de lei (aproximativ 22,2 milioane de euro).
 
În prezent, flota RATC este alcătuită din 184 de autobuze, cele mai vechi având deja 15 ani. În urma unei consultări realizate de experţii Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare, a reieşit nevoia de a respecta o directivă europeană care obligă doar achiziţia de vehicule dotate cu motoare Euro 6, iar costul unui astfel de autobuz variază între 180.000 şi 230.000 de euro, în funcţie de echipare.
 
Totodată, municipiul Constanţa va avea un nou operator de transport până în 2018. Primarul Decebal Făgădău a explicat că, până la finalizarea achiziţiei de autobuze, trebuie creat şi un operator de transport cu care municipalitatea să încheie contractul de prestări servicii pentru transportul public de călători, fie că va fi vorba despre înfiinţarea unei societăţi noi, fie de transformarea regiei.

Mizilicurile anului 2017 în materie de investiţii

Municipalitatea intenţionează în 2017 să demareze lucrările de amenajare şi reamenajare a locurilor de joacă din oraş, achiziţionarea de aparatură medicală pentru cabinetele de medicină şcolară, reabilitarea faţadelor şi a acoperişurilor la clădirile proprietate publică sau privată a municipiului Constanţa, în special în zonele centrale şi în Piaţa Ovidiu şi amenajarea spaţiului public din zona Teatrului de Operă şi a Universităţii Maritime.
 
Dintre promisiunile electorale cu care primarul Făgădău a câştigat alegerile, reabilitarea termică a unor clădiri publice, realizarea unui centru de agrement pentru copii, construirea unui campus şcolar pentru turism, realizarea unui campus preuniversitar în cartierul Palazu Mare sau amenajarea unei piste de biciclete în jurul lacului Tăbăcărie sunt doar câteva investiţii, care mai au însă de aşteptat.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

maria

27 Jan, 2017 10:06

Cind se repara Cazinoul si cind se va face soseaua de coasta? Cind vom avea un teatru de drama si o opera? Cine se opune in legatura cu cazinoul,sa stim si noi. Pentru asta se merita de a protesta.

Articole asemanatoare

Şedinţă importantă la sediul Companiei Naţionale de Investiţii. Pregătirea celei de-a patra licitaţii pentru reabilitarea Cazinoului!

04 Mar 2019 724

Ce planuri are Primăria Constanţa pentru zona Gară - şoseaua Mangaliei - Abator

28 Feb 2019 738

Avem rezultatul sondajului iniţiat de Primăria Constanţa privind investiţia din apropierea Porţii Mari a Cetăţii Tomisului! (document)

26 Feb 2019 2213

Clinica Doctor 3D SRL ridică un imobil pe bulevardul Mamaia din Constanţa. Detalii

23 Feb 2019 1194

Primăria Constanţa a eliberat certificatul de urbanism pentru Sala Polivalentă. Unde va fi situată şi cum va arăta

23 Feb 2019 3229

Mobilitate pietonală în zona centrală Urban Scope bifează un nou contract cu Primăria Constanţa

21 Feb 2019 606

Municipalitatea demarează proiectul de reabilitare exterioară a bazinului de înot al Liceului Teoretic „George Călinescu“

18 Feb 2019 481

Zona Tomis Nord - Henri Coandă, în atenţia municipalităţii

14 Feb 2019 294

Primăria intenţionează să revitalizeze zona CET - Medeea din municipiul Constanţa

11 Feb 2019 1195

Creşa nr. 5 din municipiul Constanţa intră anul acesta în proces de reabilitare şi modernizare

04 Feb 2019 453

Cine va elabora documentaţia tehnico-economică privind creşterea eficienţei energetice a Liceului Teoretic „Ovidius“ (document)

02 Feb 2019 836

Ce va face primarul Decebal Făgădău cu votul dumneavoastră din cadrul sondajului privind oportunitatea investiţiei din apropierea Porţii Mari a Cetăţii Tomis?

01 Feb 2019 996

Primăria pregăteşte un proiect de revitalizare Zona Coiciu - Casa de Cultură va avea alei pietonale, piste pentru biciclişti, spaţii verzi, Wi-Fi şi sisteme de supraveghere video

08 Jan 2019 1440

Primăria Constanţa, peste trei milioane de lei puse la bătaie pentru câinii fără stăpân. Se caută medici veterinari şi hingheri

08 Dec 2018 745

Schimbarea la faţă a zonei Casa de Cultură din municipiul Constanţa

01 Dec 2018 557