Administratie locala

Investiţiile Primăriei în 2017 Flotă RATC nouă, reabilitarea Pasajului Cumpenei şi a Parcului Arheologic şi demararea Sălii Polivalente

Investiţiile anunţate de Primăria Constanţa şi prinse în bugetul pentru anul în curs vizează reabilitarea Pasajului Cumpenei, finanţarea construcţiei Sălii Polivalente, reabilitarea Parcului Arheologic şi înnoirea flotei RATC.

 Pasajul Cumpenei, degradat şi înţepenit în proceduri

Reabilitarea Pasajului Cumpenei este o piatră de moară de gâtul autorităţilor locale. Aflat în stare avansată de degradare, Pasajul Cumpenei din municipiul Constanţa face legătura între bulevardul Aurel Vlaicu şi bulevardul I.C. Brătianu, traversează calea ferată magistrală Bucureşti - Constanţa şi un grup de căi ferate ale triajului Constanţa, precum şi reţeaua de drumuri de acces către centrul comercial şi locuinţele din zonă. Autorităţile locale au estimat costurile de reabilitare şi modernizare a podului la 1,2 milioane de euro.
 
Pasajul are o lungime de 310,19 metri. Având în vedere starea de degradare avansată, este necesară realizarea unor lucrări de intervenţie de reparare şi înlocuire a unor elemente, pentru aducerea pasajului la parametrii normali de exploatare, corespunzătoare în vederea asigurării cerinţelor privind rezistenţa, stabilitatea, prelungirea duratei de viaţă, precum şi îmbunătăţirea siguranţei, confortului şi funcţionalităţii acestuia.

Iată ce lucrări vor fi executate la pasaj!

Pentru sporirea capacităţii de trafic şi punerea în siguranţă a obiectivului, sunt necesare următoarele lucrări de intervenţie: lucrări la partea superioară a suprastructurii pasajului, la intradosul suprastructurii pasajului, la infrastructura pasajului, repararea scărilor de acces pe pod.
 
Pentru sporirea capacităţii de trafic a pasajului şi punerea în siguranţă a obiectivului, sunt necesare următoarele lucrări: scoaterea liniilor de tramvai, decuparea căii de pe pasaj, demontarea bordurilor existente, îndepărtarea căii de pe trotuar, înlăturarea hidroizolaţiei existente şi refacerea ei cu materiale performante pe pasaj, repararea şi refacerea betonului de pantă existent, montarea de borduri noi din marmură la extremităţile căii şi în zona centrală a pasajului, betonarea zonei centrale a pasajului, realizarea unei căi noi pe pod - două din două straturi de asfalt turnat, montarea de rosturi de dilataţie noi, montarea unui parapet direcţional pe pasaj la extremităţile căii cu funcţia de parapet, panou antifonic şi suport pentru iluminatul nou al pasajului, realizarea unui nou sistem de iluminare a pasajului, demontarea stâlpilor de iluminat existenţi, repararea trotuarului, protejarea betoanelor şi a suprafeţei superioare a suprastructurii cu un strat continuu din mortar cu ciment special, realizarea marcajelor pe suprastructura pasajului, montarea indicatoarelor rutiere pe pasaj.
 
De asemenea, vor fi executate lucrări de reparaţie a scărilor de acces pe pod. Acestea vor consta în îndepărtarea parapetului existent, demolarea părţilor degradate ale betoanelor scărilor, montarea armăturilor necesare, asigurarea protecţiei în mediul marin a acestora cu materiale speciale, repararea cu betoane speciale a părţilor lipsă a scărilor, curăţarea suprafeţelor betonului pe întreaga suprafaţă a scărilor, protejarea betoanelor cu un strat continuu din mortar cu ciment special, montarea parapetului nou, realizarea sistemului de iluminat pe scări.

 Mobitom SA şi Siebol vor executa lucrările de reparaţii şi modernizare 

Reamintim că, în urma licitaţiei organizate pe data de 16 mai 2016 de Primăria municipiului Constanţa pentru atribuirea contractului „Achiziţia execuţiei lucrărilor pentru obiectivul de investiţii «Reparaţii capitale şi modernizarea Pasajului Cumpenei»“, acesta a fost câştigat de Asocierea Mobitom SA - Siebol SRL. Valoarea contractului este de 5.912.383 de lei, fără TVA, adică 1.343.723 de milioane de euro, fără TVA. Tipul procedurii a fost cererea de ofertă, iar procedura s-a desfăşurat offline. Criteriul de atribuire a contractului a fost preţul cel mai scăzut. Contractul pentru reabilitarea pasajului îl va executa Asocierea Mobitom SA - Siebol SRL.

Pentru Sala Polivalentă, Primăria va plăti 13 milioane de lei 

Compania Naţională de Investiţii (CNI), autoritate contractantă, a lansat, la sfârşitul anului trecut, licitaţia pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la Sala de Sport Polivalentă - 5.000 de locuri, din municipiul Constanţa, bulevardul Aurel Vlaicu nr. 254, zona Badea Cârţan. Regimul de înălţime va fi D+P+1E, iar imobilul va avea o suprafaţa totală de 60.185 mp şi una construită de 7.400 mp.
 
Municipalitatea îşi propune să amenajeze şi spaţii verzi pe 8.700 mp, precum şi locuri de parcare pentru 620 de autoturisme şi nouă autocare. Clădirea va avea săli şi spaţii pentru competiţii sportive, conferinţe, congrese şi activităţi culturale (concerte, festivităţi).
 
Din cauza numeroaselor solicitări de clarificare primite de autoritatea contractantă, aceasta a fost nevoită să prelungească termenul de depunere a ofertelor până pe 17 ianuarie. Valoarea totală a investiţiei, aprobată de Guvern, este de 96.718.000 de lei, echivalentul a 21,5 milioane de euro, din care pentru construcţii-montaj s-a alocat suma de 65.323.000 de lei. Guvernul a decis ca lucrările să se realizeze în termen de 27 de luni.

După adjudecarea licitaţiei, constructorul va avea la dispoziţie trei luni pentru proiectare şi 24 de luni pentru execuţia lucrărilor. Cheltuielile vor fi suportate de către Compania Naţională de Investiţii, însă Primăria Constanţa trebuie să asigure o cofinanţare de aproape 13 milioane de lei.

Parcul Arheologic va costa trei milioane de euro din bugetul local

Printre proiectele începute în trecut ce vor fi continuate în 2017 se numără cel privind finalizarea reabilitării Parcului Arheologic - investiţie pentru care s-a pierdut finanţarea europeană, din cauza licitaţiilor contestate. În luna mai a anului 2015, reprezentanţii administraţiei publice locale constănţene anunţau lansarea proiectului ce se dorea implementat cu fonduri europene: „Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic“, de la Primărie. Termenul de finalizare a proiectului era 31 decembrie 2015, orice cheltuieli care ar depăşi această dată devenind neeligibile şi, deci, suportate de administraţia locală.

Din cauza numeroaselor contestaţii depuse atât la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, cât şi în justiţie, proiectul a primit un termen de graţie din partea Ministerului Dezvoltării, însă acesta a expirat pe 1 noiembrie 2016.
 
Iniţial, valoarea proiectului se ridica la 15.576.652,47 de lei, din care contribuţia Uniunii Europene era de 11.818.310,88 de lei, cea a Guvernului României, de 2.596.057,09 lei, iar a beneficiarului, municipalitatea constănţeană, de 1.162.284,50 de lei.
 
Având în vedere pierderea fondurilor europene, reabilitarea parcului se va face exclusiv din banii constănţenilor. Potrivit site-ului Primăriei, pe 18.11.2016, municipalitatea a semnat contractul cu nr. 159.455 privind reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic. Valoarea estimată a contractului este de 15.576.652 de lei cu TVA, respectiv 3.461.478 de milioane de euroiar reabilitarea ar trebui să fie finalizată în luna martie. Contractul a fost încheiat cu Asocierea de firme SC Mobitom SA (lider de asociere) - asociat SC Pomacost SA.

Ce prevede contractul de reabilitare

Câştigătorul contractului se angajează la reabilitarea aleilor şi a spaţiilor verzi, inclusiv crearea/modernizarea utilităţilor publice necesare funcţionării parcului. Totodată, executantul are în atribuţii amenajarea zonei de parc în stilul arhitectonic Art Nouveau, cu mobilier urban, stâlpi de iluminat etc., dar şi punerea în siguranţă şi realizarea lucrărilor de reabilitare şi amenajare a Parcului Arheologic prin preluarea caracteristicilor istorice reprezentative, valoroase şi integrarea acestora în contextul urban actual.

Dacă se va păstra proiectul iniţial, spaţiul verde va fi şi el îmbogăţit, urmând să fie plantaţi 300 de arbori înalţi, 218 arbuşti şi 22.245 de metri de gard viu. Vor mai fi amplasate şi alte obiecte arheologice, iar zidul cetăţii va fi reabilitat. În ceea ce priveşte mobilierul urban, parcul va cuprinde 177 de bănci din fontă, 40 de pergole metalice, 178 de stâlpi de iluminat din fontă cu un braţ şi 21 de stâlpi indicatori din fontă.
 
Totodată, vor mai fi amplasate panouri informative cu privire la obiectele arheologice, scrumiere din fontă, coşuri de gunoi, un grup sanitar, patru toalete ecologice, şase cişmele şi două fântâni arteziene. Întregul parc va fi supravegheat de un sistem video, iar spaţiul verde va beneficia de întreţinere printr-un sistem automat de irigat. „Pe 1 mai 2017 vom finaliza Parcul Arheologic cu bani din bugetul local“, susţine primarul Constanţei, Decebal Făgădău.

RATC va avea o flotă nou-nouţă


Un alt proiect aflat pe lista de investiţii pentru 2017 este cel privitor la achiziţionarea de autobuze Euro 6 pentru viitoarea companie de transport care va lua locul RATC, pentru care municipalitatea a contractat deja un împrumut. Pe 12 decembrie 2016, consilierii locali constănţeni au aprobat contractarea unui împrumut în valoare de până la 100 de milioane de lei. Împrumutul vizează achiziţia, până la sfârşitul anului 2017, de autobuze noi care să înlocuiască flota veche a RATC. Achiziţionarea autobuzelor se va face prin BERD. În urma negocierilor, s-a preferat împrumutul în lei, pentru o perioadă de 12 ani, cu o dobândă de 1,3%. Municipiul se va împrumuta cu o sumă mai mică, de până la 100 de milioane de lei (aproximativ 22,2 milioane de euro).
 
În prezent, flota RATC este alcătuită din 184 de autobuze, cele mai vechi având deja 15 ani. În urma unei consultări realizate de experţii Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare, a reieşit nevoia de a respecta o directivă europeană care obligă doar achiziţia de vehicule dotate cu motoare Euro 6, iar costul unui astfel de autobuz variază între 180.000 şi 230.000 de euro, în funcţie de echipare.
 
Totodată, municipiul Constanţa va avea un nou operator de transport până în 2018. Primarul Decebal Făgădău a explicat că, până la finalizarea achiziţiei de autobuze, trebuie creat şi un operator de transport cu care municipalitatea să încheie contractul de prestări servicii pentru transportul public de călători, fie că va fi vorba despre înfiinţarea unei societăţi noi, fie de transformarea regiei.

Mizilicurile anului 2017 în materie de investiţii

Municipalitatea intenţionează în 2017 să demareze lucrările de amenajare şi reamenajare a locurilor de joacă din oraş, achiziţionarea de aparatură medicală pentru cabinetele de medicină şcolară, reabilitarea faţadelor şi a acoperişurilor la clădirile proprietate publică sau privată a municipiului Constanţa, în special în zonele centrale şi în Piaţa Ovidiu şi amenajarea spaţiului public din zona Teatrului de Operă şi a Universităţii Maritime.
 
Dintre promisiunile electorale cu care primarul Făgădău a câştigat alegerile, reabilitarea termică a unor clădiri publice, realizarea unui centru de agrement pentru copii, construirea unui campus şcolar pentru turism, realizarea unui campus preuniversitar în cartierul Palazu Mare sau amenajarea unei piste de biciclete în jurul lacului Tăbăcărie sunt doar câteva investiţii, care mai au însă de aşteptat.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

maria

27 Jan, 2017 10:06

Cind se repara Cazinoul si cind se va face soseaua de coasta? Cind vom avea un teatru de drama si o opera? Cine se opune in legatura cu cazinoul,sa stim si noi. Pentru asta se merita de a protesta.

Articole asemanatoare

Primăria Constanţa, peste trei milioane de lei puse la bătaie pentru câinii fără stăpân. Se caută medici veterinari şi hingheri

08 Dec 2018 517

Schimbarea la faţă a zonei Casa de Cultură din municipiul Constanţa

01 Dec 2018 381

Lucrări de demolare pe locul viitoarei Săli Polivalente din zona Badea Cârțan

11 Nov 2018 648

Societatea care a râvnit la reabilitarea Cazinoului, iar în prezent amenajează Liceul „Nicolae Rotaru” asigură dirigenția pe șantierele locurilor de joacă din municipiu (document)

24 Oct 2018 588

O firmă din Timişoara elaborează proiectul de reamenajare a parcului de la Teatrul Național de Operă şi Balet „Oleg Danovski“

09 Oct 2018 683

Firme cu istoric în licitațiile organizate de Primăria Constanța și-au mai adjudecat câteva contracte

04 Sep 2018 821

Un SRL din Bucureşti elaborează studiile de trafic. Vizate sunt zona peninsulară şi bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanţa!

01 Aug 2018 646

Primăria Constanţa vrea să achiziţioneze un soft de gestionare a contractelor

24 Jul 2018 390

Primăria Constanța va achiziționa servicii de elaborare documentație tehnico-economică – studiu de trafic (document)

25 Jun 2018 755

Am stat de vorbă cu proiectantul. S-a inspirat din modelul grecesc. Iată explicaţiile! Pasajul Cumpenei, primul pod tip pasarelă de noapte cu borduri din marmură din România (galerie foto+video)

19 Jun 2018 5452

Procedură simplificată pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea spațiului public din zona Teatrului Național de Operă și Balet «Oleg Danovski» Constanța“

08 May 2018 666

Undă verde de la municipalitate O firmă din Braşov investeşte într-o unitate medicală în Constanţa. Unde va fi situată

12 Apr 2018 2547

Una dintre firmele care au vrut să reabiliteze Cazinoul va moderniza sala de tenis şi clădirea Liceului „Nicolae Rotaru“ din Constanţa

19 Feb 2018 1529

Constanța. Primăria a atribuit un contract privind studii de fezabilitate pentru reabilitarea Teatrului de Stat și a patru școli din municipiu

09 Feb 2018 1115

Zona Delfinariu- Bl. Aurel Vlaicu în atenţia municipalăţii. Este vizată îmbunătăţirea mobilităţii!

21 Jan 2018 1326

Intră în reabilitare de anul viitor - Şcoala „Ferdinand“, Şcoala „Brâncoveanu“, şcoala din Palazu Mare, Liceul de Telecomunicaţii şi Şcoala „Remus Opreanu“

08 Nov 2017 1606

Municipalitatea vrea să îmbunătăţească mobilitatea în Constanţa. Sunt vizate zona centrală, bulevardul 1 Mai, şoseaua Mangaliei, Gara CFR (document)

02 Aug 2017 2580

Seaside Estate Company SRL va construi un bloc de zece etaje în Mamaia

22 Jul 2017 1831

Trei colegii din municipiu, Muzeul de Artă Populară şi Spitalul Municipal fac obiectul unei noi achiziţii a Primăriei Constanţa. Valoarea este uriaşă!

20 Jun 2017 3349

Decathlon Constanţa se extinde. Ce vor să facă proprietarii

11 May 2017 5011

Investiţie imobiliară pe Aurel Vlaicu, în municipiul Constanţa, realizată de Epsilon Residence

27 Apr 2017 4078

Investiţii pentru sănătate la Nicolae Bălcescu. Dispensarul este aproape gata!

24 Apr 2017 1148

Municipalitatea reia achiziţia de servicii pentru restaurarea Muzeului de Artă Populară

23 Feb 2017 1330

Două vile turistice de opt etaje de pe malul lacului Siutghiol, supraetajate. Condiţii impuse investitorului Aras Nurgian

16 Feb 2017 1586

Informare importantă a Primăriei Constanţa. Proiectul de buget al municipiului, supus dezbaterii publice

20 Jan 2017 962

Jarjeas Marwan vrea să transforme un imobil în grădiniţă! Constănţenii nu au fost interesaţi de dezbaterea publică!

19 Nov 2016 1526

Au fost revocaţi trei administratori Modificări în Everest Investiţii şi Consultanţă, firmă cunoscută prin prisma City Park Constanţa

27 May 2016 2636

Investiţii durabile la Crucea. Iată cum arată acum noul sediu al Primăriei! (galerie foto)

15 Oct 2015 1006

Communicat Primaria Ovidiu 21 Septembrie 2015

21 Sep 2015 1206

Municipalitatea anunţă o nouă licitaţie Cine se va ocupa de finalizarea lucrărilor aferente obiectivului Parcul Seniorilor (document)

18 Sep 2015 1088

Noi lucrări la reţeaua de canalizare a cartierului Tineretului din oraşul Ovidiu

02 Feb 2015 1737

COMUNICAT DE PRESA - Sedinta CL Navodari - 27.09.2014

27 Sep 2014 1110

Primăria Constanţa mai pompează peste două milioane de lei în promenada turistică din Mamaia (documente)

20 Aug 2014 2546

Negociere directă la Primăria Constanţa Şase milioane de lei în plus pentru lucrările de la promenada turistică din Mamaia (document)

21 Jul 2014 2550

Licitaţie pentru o investiţie de peste 32 milioane de lei Cum va arăta zona de acces în Portul Tomis şi Plaja Modern (galerie foto)

25 Feb 2014 2891

Primăria Constanţa investeşte în Staţiunea Mamaia

19 Feb 2014 1461

Curtea de Apel - termen in dosarul lui Radu Mazare privind restituirea unor terenuri

04 Feb 2014 2773

Achizitia executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii Parcul Seniorilor - 08.11.2013

08 Nov 2013 750

Lucrari aferente obiectivului de investitii Promenada Turistica Mamaia - 29.10.2013

29 Oct 2013 1170

Serviciul de dirigentie de santier pentru urmarirea si verificarea executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii Promenada Turistica Mamaia - 25.09.2013

25 Sep 2013 809

Licitaţie în luna august Pe ce dă Primăria Constanţa aproape cinci milioane de lei

10 Aug 2013 1532

Contract linie de credit pentru investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene - 17.05.2013

17 May 2013 695

Contract de credit de investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene pentru administratii publice locale - 29.04.2013

29 Apr 2013 901

Executie lucrari aferente obiectivului de investitii "Amenajare Parcul Carol I" - Municipiul Constanta - 23.04.2013

23 Apr 2013 812

Achizitia executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Imbunatatirea accesului in Statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale" - 09.04.2013

09 Apr 2013 790

Executie lucrari in cadrul proiectului Clubul Nautic Callatis - 18.03.2013

18 Mar 2013 848

Serviciul de dirigentie de santier /asistenta tehnica pentru urmarirea si verificarea executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii Imbunatatirea accesului in Statiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale" - 18.02.2013

18 Feb 2013 826

Executie lucrari aferente obiectivului de investitii „Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii-Cazinou-PortTomis” - 18.10.2012

18 Oct 2012 706

Serviciul de dirigentie de santier pentru urmarirea si verificarea executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii "Restaurarea si reamenajarea promenadei si a spatiilor verzi din zona Vraja Marii - Cazino- Port Tomis" - 18.10.2012

17 Oct 2012 1065

Dumitru Dragu - „Aştept o gură de aer de la Consiliul Judeţean"

21 Sep 2012 2142