S-a încheiat consultarea publică pentru PUD-ul inițiat de Prefabricate Dobrogea. Ce sesizări au formulat proprietarii terenurilor învecinate viitorului magazin Dedeman? (DOCUMENT)

  • Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire magazin materiale de construcție și anexe, bd. IC Brătianu nr. 131, investitor Prefabricate Dobrogea SRL a fost lansat în consultare publică în luna octombrie a.c.
  • Publicul a putut să transmită observații asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța iar
    rezultatele consultării publice arată că pe parcursul derulării procesului de informare şi consultare publică au fost transmise mai multe observații, care vizează reglementările propuse
  • Răspunsurile elaboratorului PUD - SC Creativ Proiect SRL, la aspectele tehnice invocate în sesizari au fost înaintate către petenți
  • Imobilul identificat cu nr. cadastral 254165, este proprietatea SC Prefabricate Dobrogea SRL, având înscris  drept de ipotecă legală în favoarea Dedeman SRL conform înscrisurilor din extrasul de carte funciară
  • Se va construi un magazin comerț cu amănuntul, cabină poartă, punct conexiune electrice, post transformare, copertine, amenajări exterioare, drumuri și platforme, parcaje, lucrări tehnico-edilitare, puț apă, pilon publicitar, panouri de direcționare și reclamă, reclame pe fațadă, împrejmuire teren, amenajare spații verzi, amenajări accesuri, organizare de șantierPlanul Urbanistic de Detaliu pentru construire magazin materiale de construcție și anexe, bd. IC Brătianu nr. 131, investitor Prefabricate Dobrogea SRL a fost lansat în consultare publică în luna octombrie a.c.

Publicul a putut să transmită observații asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța iar rezultatele consultării publice arată că pe parcursul derulării procesului de informare şi consultare publică au fost transmise mai multe observații, care vizează reglementările propuse.

Prin adresa 190360/03.10.2023 formulată de Hornbach Centrala SRL, în calitate de proprietari ai terenurilor învecinate ( nr. cadastrale 234382, 235399 - Bd. I.C. Brătianu, nr. 131), s-a solicitat precizarea modului în care noul acces la investiția propusă, din sensul giratoriu existent la Bd. I.C. Brătianu, va afecta accesele auto existente la imobilele petenților dar și să se țină cont de aceste accese în elaborarea propunerilor aferente din imediata vecinătate și preluarea acestor accese existente în documentațiile tehnice aferente PUZ.

Prin adresa nr.194978/09.10.2023 formulată de C.N.C.F. "CFR" SA, Sucursala Regională de CF Constanța, se menționează necesitatea obținerii avizului CFR pentru PUD studiat, aflat în zona de protecție a infrastructurii feroviare publice.

De asemenea au mai transmis observații și persoanele fizice Senol Ozkan și Antohi Georgiana care au subliniat faptul că proiectul propus va duce la congestionarea traficului, cele două artere, Bd. I.C. Brătianu și Bd. Aurel Vlaicu fiind deja printre cele mai aglomerate artere din oraș, dar și faptul că activitatea intensă generată de un magazin de mari dimensiuni va produce poluare sonoră și a aerului. Pe această cale s-a solicitat revizuirea proiectului propus și găsirea unor soluții alternative, vezi secțiunea „documente”.

Răspunsurile elaboratorului PUD - SC Creativ Proiect SRL, la aspectele tehnice invocate în sesizari, au fost înaintate către petenți.

Prin răspusurile formulate, elaboratorul PUD a menționat următoarele:

Referitor la obiecțiunile privind congestia traficului generată de noul proiect, se precizează că existența sensului giratoriu de la bd. I.C. Brătianu și propunerea accesului clienților direct din această girație, nu congestionează traficul în zonă, fapt evidențiat de avizul favorabil al Comisiei de circulație nr. 431/10.08.2023, emis în urma unui studiu de trafic și a unei soluții de sistematizare rutieră, elaborate de specialiști atestați; În plus, zona descrisă de amplasament face parte din zona industrială Palas, ce are implementate urbanistic funcțiuni de servicii asociate zonei, conform PUG, ca și cea propusă de comerț de tip magazin materiale de construcții.

Cele 2 accese auto existente la imobilele învecinate, aflate în proprietatea Hormbach Centrala SRL, sunt în afara zonei de intervenție a carosabilului și a trotuarului la Bd. I.C. Brătianu, descrisă de noul acces auto din sensul giratoriu existent, către noua investiție; Cele 2 accese auto existente menționate, cât și circulația auto spre și dinspre imobilele existente, nu sunt afectate și nici îngrădite de noul acces propus;
Cele 2 accese existente au fost preluate și incluse în prezenta documentație de urbanism și exemplificate în planșa "U2 – Reglementări urbanistice – Posibilităti de mobilare urbană";

Se menționează că în procedura de avizare premergătoare, a fost obținut Avizul CFR favorabil pentru documentația PUD.
 
Date din PUD inițiat de Prefabricate Dobrogea SRL

Amplasamentul obiectivului de investiție este localizat în intravilanul municipiului Constanța, pe B-dul I.C.Brătianu, nr.131.La momentul elaborării documentației, conform extrasului de carte funciară, imobilul este ocupat de 34 de corpuri de clădire.
 
Construcțiile industriale și edilitare ce făceau parte din fosta incintă a fabricii, cu un regim de înalțime parter, parter inalt și P+1, inactive și în stare de degradare, au fost autorizate spre desființare în baza unei proceduri separate. Lucrările au fost finalizate.
 
Imobilul identificat cu nr. cadastral 254165, este proprietatea SC Prefabricate Dobrogea SRL, având înscris  drept de ipotecă legală în favoarea Dedeman SRL conform înscrisurilor din extrasul de carte funciară.

Construcția principală va avea 19.688,45 mp, iar anexele vor fi diverse – de la gospodărire antiincendiu – 192,51 mp, cabină poartă, rafturi exterioare acoerite de 394 mp și 598 mp, copertină cărucioare, post de transformare și puncte de conexiuni electrice.
 
Conform memoriului de prezentare, „Investiția prin programul care o fundamentează este un magazin – depozit de vânzare a diferitelor categorii de materiale de construcții- “magazin general materiale de construcții”, scopul declarat al acestui tip de comerț fiind sprijinirea constructorilor, a micilor întreprinzatori și a persoanelor fizice care vor să construiască ca un “hobby” în aprovizionarea curentă cu produse de calitate și la prețuri corecte a mărfurilor specifice acestor activități.
 
Valoarea investiției este de 14.618.674 lei fără TVA, iar proiectul va fi implementat în 12 luni.
 
Construcția este astfel structurată în spațiul interior încât asigură separarea fluxurilor pentru clienți de circuitul de aprovizionare internă a magazinului. Compartimentările interioare sunt realizate prin poziționarea sistemelor de depozitare și expunere a mărfurilor comercializate și prin pereți ușori din gips carton, creând alveole de expunere a mărfurilor pe sortimente bine definite, cu circulații interioare prestabilite astfel încât să permită cumpărătorului să ia o decizie rapidă în alegerea și cumpărarea produselor.
 
Complexul astfel structurat oferă un parcurs fluid al spațiului interior, având cel puțîn două accese pentru clienți și acces separat pentru aprovizionare marfă și personal angajat.
 
Pe lângă spațiile de depozitare și comercializare, complexul dispune de spații interioare de birouri personal angajat, grupuri sanitare, spații auxiliare.
 
Corpul de clădire nou rezultat are dimensiunile maxime în plan de 237.78m x 93.58m, compus astfel:

- latura lungă formată din 14 travei de 12.00m aferente magazinului propriu-zis, 2 travei de 12.00m și una de 18.00m aferente corpului drive-în și 2 travei de 9.60m și una de 6.40m aferente zonei de seră-grădina;
- latura scurtă formată din 4 deschideri majore de 22.00m, una de 4.50m, o travee de 4.10m și o travee de 18.00m a copertinei exterioare recepție marfă.
 
Amintim că potrivit panoului de informare, lucrările au început în martie 2023, însă, la data de 30 mai 2023 se lucra intens la nivelarea terenului.
 
Amintim că prin Certificatul de Urbanism 3167, eliberat pe 9 decembrie 2022 de către Primăria Constanța, firma SC Prefabricate Dobrogea SRL a obținut documentul pentru imobilul de pe strada I.C. Brătianu din Constanța.
 
Se va construi un magazin comerț cu amănuntul, cabină poartă, punct conexiune electrice, post transformare, copertine, amenajări exterioare, drumuri și platforme, parcaje, lucrări tehnico-edilitare, puț apă, pilon publicitar, panouri de direcționare și reclamă, reclame pe fațadă, împrejmuire teren, amenajare spații verzi, amenajări accesuri, organizare de șantier -lucrări de construire executate în perimetrul zonei ZRCC1.

Documentul este valabil 12 luni.
 
 
Prefabricate Dobrogea SRL
 
În vara acestui an, asociații companiei au adoptat o nouă decizie a Adunării Generale a Asociaţilor.
 
Astfel, asociații Comprest Util SRL, persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul social în Constanţa, Strada Interioară 4 nr. 8, jud. Constanţa care deţine un număr de 84 părţi sociale, fiecare cu o valoare nominală de 100 lei, cu o valoare totală de 8.400 lei, reprezentând o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 98,82%, din capitalul social subscris şi vărsat integral și Vasilica Comănescu cetăţean român, care deţine 1 parte socială, în valoare nominală de 100 (osută) Iei fiecare, cu o valoare totală de 100  lei, reprezentând o cotă de participare Ia beneficii şi pierderi de 1,18% din capitalul social subscris şi vărsat integral, au hotărât:
 
„Art. 1. Actualizarea actului constitutiv al Societăţii Prefabricate Dobrogea SRL, durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată.

Art. 2. Începând cu data de 01.07.2023, Şerban- Comănescu Adrian este numit administrator al societăţii cu puteri limitate pentru o perioadă de 50 de ani, iar acesta a acceptat în mod expres numirea, urmând să exercite atribuţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, de Actul Constitutiv al societăţii. Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul Şerban-Comănescu Adrian.

Art. 3. Începând cu data de 01.07.2023, societatea va fi administrată de către Pancencu Iurin şi de Şerban- Comănescu Adrian.

Văduva lui Grigore Comănescu a preluat afacerile Grupului Comprest
 
Asfalt Dobrogea SRL (2008), din Constanța, îi are ca asociați pe Comănescu Vasilica - 99% și Pancencu Iurin - 1% care și  administrează firma. Activitatea principală a firmei constă în „Lucrări de construcții drumuri și autostrăzi”, are sedii secundare/puncte de lucru în Năvodari, B-dul Mamaia Nord 42 și 44, Ovidiu, lot 1, Sola 93, parcela A 473/26 și sediul social pe Interioară 4.

Asfalt Dobrogea SRL a declarat pentru anul fiscal 2021 o cifră de afaceri de 86.018.486 lei, profit de 9.363.649 lei și 163 de angajați.

Comănescu Vasilica mai deține calitatea de asociat în Com Util SRL (2003), Comprest Util SRL (1994), Somaco Construct SRL (2004) și Prefabricate Dobrogea SRL (2018). 
 
Pancencu Iurin mai administrează societățile Com Util SRL (2003), Comprest Util SRL (1994), Somaco Construct SRL  (2004) și Prefabricate Dobrogea SRL (2018). 


PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:


Magazin materiale de construcție pe bulevardul IC Brătianu PUD-ul inițiat de Prefabricate Dobrogea SRL, în consultare publică pe site-ul Primăriei Constanța (DOCUMENT)

Detalii din documentațiile care intră la vot Când se întrunește Comisia de urbanism Constanța și ce proiecte sunt pe ordinea de zi?

Decizie de la Mediu Un nou magazin Dedeman va fi construit în Constanța. Răspunsul primit de Prefabricate Dobrogea SRL
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Imobiliare Constanța Familia Ștefănescu reabilitează clădirea de pe strada Vasile Alecsandri nr. 7

07 Jun 2024 2203

Imobiliare Constanța O firmă din Capitală edifică un imobil alimentație publică la Neptun, Mangalia

07 Jun 2024 398

Imobiliare Constanța Autorizație de construire pentru magazinul Profi de la CET

06 Jun 2024 756

O firmă din Constanța ridică o unitate turistică la Eforie. S-a solicitat acord de mediu

04 Jun 2024 667

De la cultivarea cerealelor, la imobiliare O firmă din Baia, județul Tulcea, vrea să ridice un aparthotel de șase etaje în stațiunea Mamaia

02 Jun 2024 1912

Imobiliare Constanța PUD-ul pentru construirea unei anexe parohiale P+1 la „Capela Militară“, lansat în consultare publică (DOCUMENT)

02 Jun 2024 624

Imobiliare Constanța Serghei Antonevici ridică un nou imobil de cinci etaje în zona Butoaie, din Mamaia

02 Jun 2024 717

Imobiliare Constanța Mai multe vile turistice, ridicate la Costinești de BTT SA, prin Sunny Lagoon SRL

02 Jun 2024 494

Imobiliare Constanța Acord de Mediu pentru Lago Neptun SRL! Va construi un turn de 11 etaje în sudul litoralului

27 May 2024 952

Imobiliare Constanța PUZ-ul inițiat de Agertrans SRL pentru ansamblul Smart Green Residence, lansat în consultare publică (DOCUMENT)

26 May 2024 1028

Imobiliare Constanța Casa Harghita din Satul de Vacanță va fi desființată. Ce se va construi în locul ei?

21 May 2024 1058

Imobiliare Constanța Turn de 11 etaje. La finele lunii are loc dezbaterea publică pentru etapa III a proiectului rezidențial dezvoltat de Maritimo Residence SRL

21 May 2024 1098

TRL Properties SRL, PUZ pentru reglementarea unui teren din Năvodari

19 May 2024 515

PUZ la Mediu COMCM SA Constanța intenționează să ridice imobile de 10 etaje în zona bulevardului Aurel Vlaicu

19 May 2024 1528

Acționarii Model Constanța SA Constanța, certificat de urbanism pentru consolidarea clădirii de pe strada Vasile Alecsandri

17 May 2024 523