2023, ultimul an cu șef Andrei Bodean! DNA Constanța, raport oficial! Câte dosare au lucrat anul trecut procurorii Anticorupție de la malul mării (DOCUMENT)

 
 
  • Începând cu data de 23 februarie 2024, CSM a decis delegarea în funcția de procuror șef al DNA Constanța a lui Mihai Alexandru Stanciu, prim procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
  • Mihai Alexandru Stanciu a preluat șefia DNA Constanța, de la procurorul Andrei Bodean, care a condus serviciul teritorial de la malul mării din 2018 până în februarie 2024.
  • Ca urmare a delegării lui Stanciu în fruntea DNA Constanța, cinci procurori, au formulat cereri de transfer (începând cu data de 7 mai 2024) la o altă unitate de parchet, din Constanța, respectiv la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.
  • Recent, a fost publicat raportul privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție Constanța desfășurată în anul 2023, ultimul an în care serviciul teritorial de la malul mării l-a avut ca procuror șef pe Andrei Bodean.    
 
 
A fost publicat raportul privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție desfășurată în anul 2023! Conform raportului oficial (ce poate fi citit integral accesând secțiunea Documente), activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Constanţa, în cursul anului 2023, a fost după cum urmează:
 
În anul 2023, Serviciul Teritorial Constanţa şi-a desfăşurat activitatea cu 7 procurori (începând cu data de 20.02.2023), dintr-o schemă de personal de 8 procurori.
 
Dintre aceştia, un procuror are funcţie de conducere, postul fiind ocupat prin delegare.
 
 În ceea ce priveşte funcţiile de execuţie, din totalul de 8 posturi au fost ocupate 6.
 
Din cei 6 procurori cu funcție de execuție, 4 își desfășoară activitatea în sectorul urmărire penală și 2 procurori exclusiv în sectorul judiciar.
 
Conform raportului, pe parcursul anului 2023, au fost emise 11 rechizitorii şi încheiate 3 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, faţă de 10 rechizitorii şi 12 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei în anul 2022, fiind trimişi în judecată 31 de inculpați, faţă de 38 în anul 2022.
 
În ceea ce priveşte numărul de dosare de soluţionat, s-a reținut că s-a înregistrat o scădere, respectiv de la 356 dosare în anul 2022, la 351 în anul 2023. 

Cantitativ, a scăzut – potrivit raportului oficial - cu 1,40% numărul cauzelor de soluţionat, respectiv s-a înregistrat o scădere cu 10,58% a numărului total al cauzelor soluţionate (186 în anul 2023, faţă de 208 în anul 2022), precum şi o scădere cu 12,66% a soluţiilor dispuse pe fondul cauzei (138 în anul 2023, faţă de 158 în anul 2022).
 
De asemenea, a crescut ponderea dosarelor rămase în lucru la finele anului 2023 cu 11,49%, respectiv 165 dosare rămase la data de 31.12.2023, faţă de 148 dosare aflate în lucru la finalul anului 2022.
 
Numărul rechizitoriilor emise în anul 2023 a crescut cu 10,00% faţă de anul 2022
 
În anul 2023 au fost emise 11 rechizitorii privind 22 inculpaţi (numai persoane fizice), din care 2 inculpaţi trimişi în judecată aflați sub o măsură preventivă privativă de libertate, comparativ cu anul 2022 când au fost emise 10 rechizitorii privind 24 de inculpaţi (3 inculpaţi persoane juridice), niciunul dintre aceștia în
stare de arest preventiv.
 
 Numărul rechizitoriilor emise în anul 2023 a crescut cu 10,00% faţă de anul 2022 (de la 10 în anul 2022, la 11 în anul 2023) şi reprezintă 7,97 % din totalul soluţiilor pe fondul cauzei (faţă de 6,33 în anul 2022).
 
În anul 2023 au fost încheiate 3 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei privind 9 inculpaţi, din care 2 inculpaţi persoane juridice, niciunul în stare de arest preventiv (faţă de anul 2022 când au fost încheiate 12 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei privind 14 inculpaţi, niciunul în stare de arest preventiv).
 
Numărul acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei încheiate în anul 2023 a scăzut cu 75% faţă de anul 2022
 
Numărul acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei încheiate în anul 2023 a scăzut cu 75% faţă de anul 2022 (de la 12 în anul 2022, la 3 în anul 2023) şi reprezintă 2,7% din totalul soluţiilor pe fondul cauzei (faţă de 7,59 din totalul soluţiilor pe fondul cauzei în anul 2022).
 Trimiterile în judecată au privit săvârşirea a 36 de infracţiuni (61 infracţiuni în anul 2022), iar prin prisma obiectului, din cele 11 rechizitorii şi 3 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei menționăm: infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei: favorizarea făptuitorului - una; infracţiuni de fals: 6, total din care: fals în înscrisuri: 6, total din care: falsul intelectual: 1 şi fals în înscrisuri sub semnătură privată: 5; infracţiuni din legi speciale: 29, total din care: infracţiuni de corupţie: 28, din care: 2 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene și o infracțiune de spălare de bani.
 
Calitatea persoanelor trimise în judecată
 
 Referitor la calitatea persoanelor trimise în judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, reținem că cei 31 inculpaţi (22 de inculpaţi trimişi în judecată prin rechizitoriu şi 9 prin acord de recunoşatere a vinovăţiei) fac parte din următoarele categorii: funcţionari publici -18, poliţişti -4, avocaţi - unul, alte ocupaţii -6, persoane juridice -2.
 
În anul 2023, în 123 cauze penale s-a dispus clasarea (faţă de 135 cauze în anul 2022), iar un dosar a fost soluționat prin renunţare la urmărirea penală (similar anului 2022).
 
 Prejudiciul total reţinut prin rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei a fost de 22.117.751 lei, echivalentul a 4.471.394 euro, (comparativ cu 80.643.607 lei, echivalentul a 16.352.754 euro în anul 2022).
 
În cursul urmăririi penale, din cele 14 cauze în care au fost emise rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei pentru infracţiuni ce au generat produs infracţional, în 7 dosare (faţă de 13 cauze în anul 2022), au fost dispuse măsuri asiguratorii astfel: pentru garantarea reparării pagubei produsă prin infracţiune, până la concurenţa sumei de 22.117.751 lei, echivalentul a 4.471.394 euro, comparativ cu 80.643.607 lei, echivalentul a 16.352.754 euro, în anul 2022, în scădere cu 72,57%; în vederea confiscării - până la concurenţa sumei de 1.456.615 lei, echivalentul a 294.474 euro (din care suma de 294.872,50 lei, în vederea confiscării extinse), comparativ cu 26.726 lei, echivalentul a 5.419 euro în anul 2022, în creştere cu 5150.18%; pentru garantarea achitării cheltuielilor judiciare ocazionate de urmărirea penală şi judecarea cauzei până la concurenţa sumei de 7.500 lei, echivalentul a 1.516 euro, comparativ cu 3.000 lei, echivalentul
a 608 euro, în anul 2022, în creştere cu 150%.
 
În anul 2023 a fost luate măsuri asigurătorii în vederea confiscării extinse pentru suma de 294.872,50 lei, în anul 2022 nefiind dispusă o astfel de măsură.
 
Sechestre
 
În concluzie, în cursul anului 2023 au fost identificate şi sechestrate efectiv bunuri şi sume de bani în valoare totală de 23.581.865,50, echivalentul a 4.767.384 euro, comparativ cu 80.673.333 lei, echivalentul a 16.358.781 euro, în anul precedent.
 
Pe parcursul anului de referință, în cursul anchetelor penale, în vederea recuperării pagubei produse prin infracţiune a fost recuperată efectiv suma de 63.467 lei, echivalentul a 12.831 euro, reprezentând prejudiciu cauzat bugetelor financiare ale Comunităţilor Europene, pe parcursul anului 2022 nefiind recuperată pe parcursul urmăririi penale nicio sumă cu acest titlu.
 
Astfel, în 50% din cazuri (7 din totalul de 14 rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei) s-au dispus măsuri asiguratorii pentru 106,62% din valoarea produsului infracţional nerecuperat.
 
În celelalte cazuri, având în vedere obiectul infracţiunilor, nu a putut fi exercitată acţiunea civilă, nefiind dispusă luarea de măsuri asiguratorii, aceeaşi situaţie fiind identificată şi în anul 2022.
 
A scăzut ponderea cauzelor soluţionate
 
 Numărul cauzelor de soluționat a înregistrat o scădere de 1,40%, respectiv de la 356 dosare în anul 2022, la 351 în anul 2023, iar numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 4,64% (de la 194 în anul 2022, la 203 în anul 2023).
 
Totodată, a scăzut cu 10,58% ponderea cauzelor soluţionate, inclusiv declinări/conexări/trimiteri /preluări, respectiv de la 208 în anul 2022, la 186 în anul 2023.
 
Din cele 186 cauze soluţionate în anul 2023, au fost dispuse 138 soluţii pe fondul cauzei, comparativ cu 158 cauze soluționate în anul 2022, în scădere cu 12,66%; în 23 de cauze penale s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare (faţă de 21 cauze în anul 2022), în 22 de cauze penale s-a dispus reunirea (faţă de 21 cauze în anul 2022), iar 3 cauze au fost preluate de Parchetul European, ca urmare a deciziilor de evocare (faţă de 4 cauze preluate în anul 2022).
 
Menționăm că o parte semnificativă din soluții a privit dosare mai vechi de un an de la data sesizării și, respectiv 6 luni de la data sesizării, astfel: 45 cauze penale au fost soluţionate în 6 luni de la sesizare (faţă de 52 cauze în anul 2022), 15 cauze au fost soluţionate între 6 luni şi un an de la sesizare (faţă de 27 cauze în anul 2022), iar 78 cauze au fost soluţionate peste termenul un an de la sesizare (faţă de 79 cauze în anul 2022).
 
165 de dosare rămase nesoluţionate la finele anului 2023
 
În anul 2023 a crescut cu 11,49% numărul de dosare rămase în lucru la finele anului (de la 148 în anul 2022, la 165 în anul 2023).
 
Raportat la cele 165 cauze rămase nesoluţionate la finele anului 2023, se observă că numărul dosarelor mai vechi de 1 an de la prima sesizare a scăzut cu 8,82%, respectiv de la 68 în anul 2022, la 62 în anul 2023 dar a crescut cu 12,50% numărul cauzelor mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, respectiv de
la 88, în anul 2022, la 99 în anul 2023.
 
 În ceea ce privește calitatea actelor de urmărire, reținem că nu au existat infirmări de rechizitorii pe calea exercitării controlului ierarhic superior.
 
 În cursul anului 2023, în temeiul disp. art.art.485 alin.(1) lit.b) C.pr.pen., au fost pronunțate 4 hotărâri definitive de restituire a cauzei la procuror, comparativ cu anul 2022 când au fost 4 hotărâri definitive de restituire a cauzei la procuror pentru neregularitatea actului de sesizare (în temeiul dispozițiilor art.346 C.pr.pen.).
 
Condamnări definitive
 
În anul 2023, au rămas definitive 6 hotărâri judecătorești prin care au fost condamnați 8 inculpaţi trimişi în judecată prin rechizitoriile întocmite de către procurorii din cadrul serviciului, comparativ cu anul 2022, când au fost pronunțate 6 hotărâri definitive de condamnare a 7 inculpaţi; totodată, instanţa de judecată
a admis 12 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, fiind condamnaţi definitiv 12 inculpaţi, comparativ cu anul 2022, când au fost admise 14 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, fiind condamnaţi 14 inculpaţi.
 
 În anul 2023 au fost pronunțate 2 hotărâri definitive prin care au fost achitați 7 inculpaţi, comparativ cu anul 2022 când a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă, prin care a fost achitat cu un inculpat, rezultând o dinamică negativă acestui indicator cu o pondere de 600%.
 
 Referitor la plângerile, cererile şi memoriile adresate serviciului în anul 2023, precizăm că au fost întocmite 218 lucrări, (faţă de 208 în anul 2022), la care s-au adăugat alte 7 lucrări rămase nesoluţionate la sfârşitul anului precedent.
 
Din totalul de 225 lucrări de soluţionat (faţă de 213 în anul 2022), au fost soluţionate 211 (faţă de 206 în anul 2022), astfel că la data de 31 decembrie 2023 au rămas nesoluţionate 14 lucrări (faţă de 7 în anul 2022).
 
Din numărul total al plângerilor de soluţionat în anul 2023, respectiv 38 (faţă de 37 în anul 2022), au fost formulate împotriva soluţiilor 25, iar 13 împotriva actelor procurorului.
 
Dintre acestea, 33 au fost respinse, 2 admise, iar 3 trimise la organele competente (faţă de 35 soluţionate, din care 31 respinse şi 4 trimise la organele competente în anul 2022).
 
La data de 31 decembrie 2023, nu a rămas de soluţionat nicio plângere, faţă de anul 2022 când au rămas de soluţionat un număr de 2 plângeri, acestea având stabilit termen de soluţionare în cursul anului 2023.
 
În cursul anului 2023 au fost înregistrate pe rolul instanţelor din raza de competenţă a Curţii de Apel Constanţa 14 cauze având ca obiect plângeri împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror (în temeiul art. 340 C.pen.pen.), fiind soluţionate 12 (indiferent de perioada în care au fost adresate instanţei), după cum urmează: 4 plângeri au fost admise, dispunându-se de către instanța de judecată trimiterea cauzei la procuror pentru reluarea/refacerea/completarea urmăririi penale, iar 8 au fost respinse.
 
Comparativ, în anul 2022, instanţele din raza de competenţă a Curţii de Apel Constanţa au soluţionat 15 astfel de plângeri, din care 11 au fost respinse, iar 4 plângeri au fost admise.
 
 Din cele 4 plângeri admise în anul 2023 împotriva soluţiei de clasare, consecutiv trimiterii cauzei la procuror pentru continuarea urmăririi penale, o cauză a fost soluționată în cursul aceluiași an, restul cauzelor nefiind soluţionate până la sfârşitul perioadei, comparativ cu anul 2022, când instanţa a admis asemenea
plângeri în 4 cauze, din care 3 cauze au rămas nesoluţionate până la sfârşitul perioadei.
 
2023 - 27 de dosare soluţionate/procuror; 2022 - 52 de dosare soluţionate/procuror.
 
În anul 2023, volumul mediu de activitate a fost de circa 27 cauze soluţionate/procuror (față de 52 cauze soluţionate/procuror în anul 2022) şi de aproximativ 23 cauze rămase în lucru/procuror la finele anului 2023 (fată de 37 cauze rămase în lucru/procuror în anul 2022).
 
Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Constanţa a fost bună, înregistrând indicatori statistici pozitivi, prin raportare la numărul de rechizitorii emise, respectiv numărul acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei încheiate.
 
Raportul oficial privind activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Constanţa, în cursul anului 2023, poate fi citit integral accesând secțiunea Documente.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
 
Averea şi interesele lui Andrei Bodean, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție Constanța! (DOCUMENTE)

 
Iată de ce a fost delegat Mihai Stanciu procuror șef al DNA Constanța! (DOCUMENT)

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Procuror nou la DNA Constanța! Un alt magistrat se alătură „armatei“ Anticorupție începând cu 1 iunie 2024

12 May 2024 8160

Procurorii Bodean Andrei și Conortos Constantin părăsesc de azi DNA Constanța! Iată unde își vor continua activitatea cei doi magistrați

06 May 2024 1585

Delegarea procurorului Mihai Stanciu în fruntea DNA Constanța, contestată! Înalta Curte anunță primul termen în dosar

27 Apr 2024 777

Procurorii Vasile Iftinchi și Stoica Elena, propuși să-i înlocuiască la DNA Constanța pe Bodean Andrei și Conortos Constantin

23 Apr 2024 833

Curtea de Apel Constanța respinge acțiunea preotului Petrică Leașcu! (MINUTĂ)

20 Apr 2024 893

Dosarele lui Vergil Chițac și IPS Teodosie vor fi repartizate altui procuror Bodean Andrei părăsește DNA Constanța, după 11 ani de Anticorupție

15 Apr 2024 1737

Decizia prin care Mihai Stanciu a fost delegat șeful DNA Constanța a fost contestată la Curtea Supremă! (DOCUMENT)

15 Apr 2024 1055

Pastilă amară pentru DNA Constanța! Este vizat dosarul foștilor șefi ai Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă

14 Mar 2024 1112

Iată de ce a fost delegat Mihai Stanciu procuror șef al DNA Constanța! (DOCUMENT)

08 Mar 2024 4058

„Voi construi o altă echipă, cu un suflu nou!“ Ce spune Mihai Stanciu, șeful DNA Constanța, după ce cinci procurori au anunțat că vor să plece la o altă structură

28 Feb 2024 2038

Situație fără precedent la DNA Constanța! Cinci procurori vor să părăsescă structura teritorială

28 Feb 2024 1431

În locul lui Mihai Stanciu Iată ce avere are Veronica Jalbă, noul șef al Parchetului Judecătoriei Constanța (DOCUMENTE)

28 Feb 2024 1106

Din 1 martie 2024 Veronica Jalbă, noul prim-procuror al Parchetului Judecătoriei Constanța

28 Feb 2024 1291

Averea și interesele Procurorul Mihai Alexandru Stanciu preia, de azi, șefia DNA Constanța! (DOCUMENTE)

22 Feb 2024 2604

Transcript interviu Aleph News cu Sorina Matei Marius Voineag, șeful DNA, declarații despre procurorul Bodean Andrei și „revolta“ de la DNA Constanța – „Eu cred că au fost într-o eroare!“ (VIDEO)

09 Feb 2024 2002