Economic

Finanţări pentru IMM-uri prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Condiţii de acordare, valoarea şi activităţile care se pot finanţa (document)

În prezent, se pot depune proiecte pentu obţinerea de finanţări de către IMM-uri prin Programul Operaţional Regional, REGIO, Axa prioritară 2.
 
Se pot aplica proiecte în regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.
 
Ce se finanțează:
 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
 • Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
 
Investiţii ce se pot realiza prin proiect (cumulativ):
 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică.
 
Există şi o contribuţie proprie, între 55 şi 30% din suma solicitată, în funcție de regiunea de implementare a proiectului și tipul de activități realizate prin proiect.
 
23 aprilie 2017 este data pentru prima sesiune de evaluare. Depunerea se face online, în sistemul My SMIS, începând cu data de 23 februarie 2017.
 
Condiții pe care trebuie să le îndeplinească cei care solicită finanțare:
 • microîntreprinderi - au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mici - au mai puțin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mijlocii - au mai puțin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului 17;
 • Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN;
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 
Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:
 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.În etapa precontractuală, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare  (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar bancară). Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, mai puțin TVA aferentă.
 
În secţiunea „Documente”, puteţi consulta codurile CAEN pentru care se acordă finanţare.

Sursa foto: Captură document

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Litoral Tv La Năvodari se va construi un centru de agrement

14 Jul 2014 1603

Programul Operational Regional 2007-2013 - cel mai performant program romanesc, cu peste 44% grad de absorbtie

08 Nov 2013 866

Achiziţii de peste 150.000 de lei CJC dotează Policlinica 2 cu mese, fotolii, frigidere, dulapuri

07 Aug 2013 1305

Programul Operațional Regional 2007-2013, cel mai performant program operațional românesc

28 May 2013 543

Programul Operaţional Regional finanţează mii de proiecte pentru dezvoltarea României

23 Nov 2011 794

Programul Operaţional Regional finanţează mii de proiecte pentru dezvoltarea României

23 Nov 2011 739

Întrevedere Elena Udrea – Tomislav Donchev

08 Nov 2011 610