Supervizarea siguranței zborului în aviația civilă Ce a găsit Curtea de Conturi la Autoritatea Aeronautică Civilă Română

  • Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” (AACR) este persoană juridică română, care funcționează ca regie autonomă de interes public național, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviației civile.

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, controlată de Curtea de Conturi! În raportul aferent anului 2019, recent dat publicității, Curtea de Conturi arată, printre altele, că Regia a efectuat plata unor despăgubiri reprezentând salarii indexate, majorate și reactualizate, ca urmare a anulării deciziei de concediere a unui salariat și a repunerii părților în situația anterioară emiterii actului de concediere.
 
„Prin efectuarea de plăți de la data concedierii și până la data reintegrării efective ca urmare a anulării în instanță a deciziei de concediere a fost prejudiciat bugetul entității cu suma de 469 mii lei, la care se adaugă contribuțiile (angajat/angajator) în sumă de 350 mii lei“, se mai arată în raportul Curții de Conturi. 
 
Regia Autonomă „AACR” a fost înființată în baza HG nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române și funcționează separat de agenții aeronautici civili și de celelalte entități supuse supervizării siguranței zborului și/sau controlului calității de securitate a aviației civile și își exercită în mod independent atribuțiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare.
 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat, care are ca obiect de activitate exercitarea, în condițiile prevăzute de Codul aerian civil, a funcției de supervizare a siguranței zborului în aviația civilă la nivel național și a competențelor delegate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în domeniul securității aviației civile, potrivit reglementărilor în vigoare.
 

Concluzia generală

 
Modul de funcționare și administrare la „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” nu a fost, în totalitate, în concordanță, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și nu au fost respectate, în toate cazurile, principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității.
 

Constatări

 
Autoritatea nu a luat măsurile necesare pentru constituirea garanției de bună execuție pentru lucrările executate în cadrul contractului de achiziție a aeronavei pentru activitatea de verificări din zbor a mijloacelor de radionavigație aeriană și verificare din zbor a procedurilor de zbor instrumental. Lipsa acestei garanții de
bună execuție conduce la riscul major ca, în cazul în care furnizorul se află în imposibilitatea de a executa serviciile de întreținere a aeronavei, achizitorul să fie nevoit să preia această întreținere pe cheltuiala sa.
 

Salarii indexate, majorate și reactualizate

 
Regia a efectuat plata unor despăgubiri reprezentând salarii indexate, majorate și reactualizate, ca urmare a anulării deciziei de concediere a unui salariat și a repunerii părților în situația anterioară emiterii actului de concediere. Prin efectuarea de plăți de la data concedierii și până la data reintegrării efective ca urmare a anulării în instanță a deciziei de concediere a fost prejudiciat bugetul entității cu suma de 469 mii lei, la care se adaugă contribuțiile (angajat/angajator) în sumă de 350 mii lei.
 

La nivelul entității nu au fost luate măsuri pentru corelarea în totalitate a reglementărilor naționale cu cele internaționale, având în vedere atât interdependențele dintre diferitele domenii ale siguranței aviației, cât și pe cele dintre siguranța aviației, securitatea cibernetică și alte domenii tehnice ale reglementării sectorului aviației, precum și insuficienta definire a rolului RA „AACR” în aceste domenii.
 

Recomandări

 
Extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor de achiziții și luarea măsurilor care se impun pentru asigurarea existenței garanției de bună execuție în cadrul acestora, conform prevederilor legale în vigoare. Concomitent, vor fi luate măsuri pentru elaborarea și aprobarea unor proceduri scrise și formalizate privind modul de stabilire/constituire a garanțiilor de bună execuție în cazul contractelor mixte de achiziție de produse și de prestări servicii; stabilirea întinderii prejudiciului determinat de anularea deciziei de concediere și repunerea salariatului în situația anterioară emiterii actului de concediere, precum și recuperarea acestuia și a beneficiilor nerealizate, în condițiile legii.

 
Extinderea verificărilor asupra tuturor dispozițiilor de anulare a deciziilor de
concediere a salariaților RA „AACR” stabilite de instanțele de judecată, precum și recuperarea eventualelor prejudicii, după caz; amendarea/corelarea reglementărilor naționale cu prevederile legislației internaționale în domeniul aviației civile, ținând seama atât de interdependențele dintre diferitele domenii ale siguranței aviației, cât și pe cele dintre siguranța aviației, securitatea cibernetică și alte domenii tehnice ale reglementării sectorului aviației, precum și definirea clară a rolului RA „AACR” în aceste domenii.
 
Citește și
 
Casa de Pensii a Ministerului Apărării Naționale verificată de Curtea de Conturi. Deficiențe
 
Curtea de Conturi și deficiențele constatate la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

Curtea de Conturi, în control la Ministerul Sănătății. Unde au fost efectuate verificări
 
Situații financiare „denaturate semnificativ“, la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților! Despre ce este vorba
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.