Curtea de Conturi și deficiențele constatate la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

 

Curtea de Conturi a publicat recent raportul aferent anul 2019!

În documentul oficial se arată că angajații Curții de Conturi au verificat și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR) - instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor Interne, care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a proprietății publice și private, la prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale ale statului și combaterea actelor de terorism.
 
Concluzia generală
 
În urma desfășurării misiunii de audit de conformitate a exercițiilor financiare ale anilor 2018 și 2019 au fost constatate unele deficiențe privind exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare întocmite, evaluarea sistemelor de management și control intern, efectuarea inventarierii și a evaluării tuturor elementelor patrimoniale, legalitatea angajării, lichidării, ordonanțării și plății cheltuielilor, respectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității în administrarea patrimoniului public și privat al statului.
 
Constatări
 
Constatări identificate la nivelul IGJR – structura centrală
 
Cu privire la exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, s-au constatat următoarele:
• existența unei sume de 66,3 mii lei, reprezentând drepturi de natură salarială, neridicate de către moștenitorii legali în termenul legal de prescripție stabilit de Codul civil. În timpul misiunii, suma de 66,3 mii lei a fost virată la bugetul de stat;

• înregistrarea eronată în contul „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale” în loc de contul „Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare” a sumei de 116,9 mii lei, reprezentând contravaloarea unor licențe. În timpul misiunii s-a făcut înregistrarea corectă;
• neînregistrarea în evidența contabilă a mișcărilor referitoare la intrarea și consumul muniției din lotul de testare în valoare de 10 mii lei, furnizat în baza Contractului nr. 216.654/2018, fiind astfel încălcate prevederile pct. 1.4. din OMFP nr. 1917/2005 și ale art. 65 din OMAI nr. 126/2016;
• evidențierea incorectă a operațiunilor de constituire și, respectiv, restituire a garanțiilor de bună execuție, precum

și a garanțiilor de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice, în sumă de 92,5 mii lei. În ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare în legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele de înființare ale entității verificate, s-au constatat următoarele:
• cu ocazia inventarierii elementelor patrimoniale la sfârșitul exercițiilor financiare ale anilor 2018 și 2019 la nivelul aparatului central al IGJR nu au fost completate listele de inventariere cu toate datele și informațiile prevăzute de normele specifice, respectiv valoarea de inventar, stocurile faptice constatate pe teren, precum și necorectarea înregistrării eronate, ca mijloace fixe, a unor obiecte de inventar;
• neurmărirea livrării de către furnizorul de muniție a cantității de 2.700 de cartușe pentru contraprobă, obligație prevăzută în Caietul de sarcini – anexă la Acordul-cadru nr. 192379/2018;
• neînregistrarea valorii unor bunuri materiale primite în păstrare sau custodie, pentru care nu au fost întocmite contracte de custodie sau comodat, în conturile în afara bilanțului.
 
La entități aflate în subordinea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române:
 
La UM 0260A:
 
• neefectuarea reevaluării patrimoniului cel puțin o dată la trei ani, respectiv până la data de 31.12.2019, conform dispozițiilor art. 2^2 din OG nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice. În timpul misiunii de audit de conformitate a fost aprobat de către comandantul UM 0260, Procesul-verbal privind inventarierea și reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul unității înregistrat cu nr. 541.428/29.06.2020, iar rezultatele reevaluării au fost înregistrate în contabilitate în luna iunie 2020;
• înregistrarea eronată în evidența contabilă a sumei de 7,5 mii lei, reprezentând penalități rezultate din neîndeplinirea obligațiilor contractuale. În timpul acțiunii de audit de confomitate au fost întreprinse măsuri privind corectarea abaterii;
• nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea în evidența contabilă extrabilanțieră a unor garanții de participare în sumă de 64,9 mii lei, depuse de operatorii economici în cadrul procedurilor de achiziții publice derulate de UM 0260. În timpul misiunii de control, abaterea a fost remediată.
 
 
Recomandări
 
înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documentele justificative, cu respectarea principiului contabilității pe bază de angajamente;
 înregistrarea în contabilitate, în conturi în afara bilanțului, în conturi de ordine și evidență, a bunurilor materiale primite în custodie conform procesului-verbal de predare-primire în custodie;
să se asigure, în cadrul inventarierilor anuale, completarea documentelor întocmite cu toate informațiile prevăzute și încadrarea bunurilor în categoria obiectelor de inventar și mijloacelor fixe conform prevederilor HG nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile publice;
întreprinderea demersurilor necesare pentru primirea și recepția cantității de 2.700 de bucăți de cartușe reprezentând contraproba, având în vedere prevederile Acordului-cadru nr. 192.379/19.12.2018.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Curtea de Conturi și neregulile descoperite la Cernavodă!

06 Mar 2021 1275

Supervizarea siguranței zborului în aviația civilă Ce a găsit Curtea de Conturi la Autoritatea Aeronautică Civilă Română

05 Mar 2021 688

Casa de Pensii a Ministerului Apărării Naționale verificată de Curtea de Conturi. Deficiențe

04 Mar 2021 2712

CNSAS verificat de Curtea de Conturi. Ce măsuri nu au fost implementate

03 Mar 2021 513

Ce deficiențe au fost constatate în timpul verificărilor Curții de Conturi la MAI

03 Mar 2021 2158

Curtea de Conturi, în control la Ministerul Apărării Naționale! Ce s-a descoperit

02 Mar 2021 732

CJC la judecată cu Nicușor Constantinescu! Dosarul, la Înalta Curte. Cât i se cere fostului șef al CJC

02 Feb 2021 1022

Constanța Două cazuri de infectare cu COVID-19 la Curtea de Conturi

13 Aug 2020 1159

Raport al Curţii de Conturi Plăţi considerate nelegale la Primăria Băneasa

13 Feb 2020 1206

Curtea de Conturi a verificat Ministerul Afacerilor Interne. Ce abateri au fost constatate

10 Feb 2020 1266

Curtea de Conturi, în control la procurorii Antimafia. Ce au găsit la DIICOT (document)

06 Feb 2020 3134

Recompense neimpozitate, la Curtea Constituţională, RMN-uri ce nu trebuiau decontate, la Curtea Supremă, şi chirii plătite în avans de Avocatul Poporului

05 Feb 2020 998

50 de milioane de euro ar putea intra în conturile Primăriei Constanţa. Tocmai s-a decis cine va judeca dosarul

30 Dec 2019 1316

Raportul Curţii de Conturi De ce nu vrea Consiliul Judeţean să recupereze banii de la Nicuşor Constantinescu şi de la televiziunea de casă a PSD? (document)

10 Oct 2019 2143

UAT Constanţa, la judecată cu angajaţii Curţii de Conturi. Procesul se va rejudeca

02 Mar 2019 1168