Ce au găsit auditorii de la Camera de Conturi Constanța la controlul efectuat la Mircea Vodă! (DOCUMENT)

 
 
  • Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Mircea Vodă poate fi citit integral accesând secțiunea Documente.    
 

Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Constanța, a efectuat o misiune de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale comunei Mircea Vodă, din județul Constanța, la data de 31.12.2022, raport ce s-a publicat la dată recentă pe portalul Curții de Conturi.
 
Conform raportului, situațiile financiare consolidate ale Comunei Mircea Vodă au inclus, pe lângă informațiile financiare individuale ale ordonatorului principal de credite și informațiile financiare ale celor entității subordonate cu personalitate juridică, respectiv: o unitate de învățământ preuniversitar – Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Mircea Vodă.
 
B. Opinia contrară
 
Am auditat situațiile financiare consolidate ale Comunei Mircea Vodă pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, care cuprind: bilanțul; contul de rezultat patrimonial; situația fluxurilor de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii; conturile de execuție bugetară, și anexele care fac parte integrantă din situațiile financiare, inclusiv Raportul privind situațiile financiare care conține un rezumat al principalelor politici contabile și note explicative.
 
În opinia Curții de Conturi, din cauza importanței aspectului 1ee ace1 în secțiunea „Baza opiniei contrare” din raportul 1ee ace, situațiile financiare consolidate anexate nu oferă o imagine fidelă cu 1ee ace la elementele patrimoniale de natura activelor și datoriilor, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară
aplicabil.”
 
Prin urmare, pentru susținerea opiniei s-a raportat atât la valoarea pragului de semnificație general de 250.424 lei, 1ee ace1v în etapa de planificare a auditului, cât și la faptul că unele dintre elementele patrimoniale de natura activelor și datoriilor, prezentate în situațiile financiare consolidate sunt afectate semnificativ, conform detaliilor prezentate în cuprinsul Minutei de închidere a misiunii de audit financiar, încheiată cu conducerea UATC Mircea Vodă.
 

C. Baza pentru opinia contrară
 
Auditul Curții de Conturi a fost efectuat pe baza Standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI). (...)

Administrarea patrimoniului public şi privat al UATC Mircea Vodă, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli sunt în concordanţă cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea, dar nu 2ee ace în totalitate principiile legalităţii şi regularităţii, valoarea 2ee ace2 a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate, în sumă totală de 509.825 lei şi consemnate în Minuta ședinței de închidere din 15.12.2023 și în Minuta ședinței de conciliere din data de 17.01.2024, situându-se peste pragul de semnificaţie, în sumă de 250.424 lei.
 
 Ca urmare a auditului efectuat asupra situațiilor financiare raportate de către Comuna Mircea Vodă pentru anul 2022, au fost constatate deficiențe care, cumulate, au influențe semnificative asupra situațiilor financiare, după cum urmează:
 
1. Abateri cu 2ee ace la organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu prevederile legale
 
Au fost constatate abateri cu 2ee ace la modul de organizare și conducere a contabilității, în anul 2022, în conformitate cu prevederile legale, prin neînregistrarea în conturile 2ee ace2 bunurilor de natura mijloacelor fixe
achiziționate, precum și prin neconcordanța datelor înregistrate în evidența 2ee ac 2ee ace2v privind creanțele bugetului local la 31.12.2022 cu cele din evidența financiar-contabilă,
 
Astfel, auditul a constatat:
- Înregistrarea de decontări aferente unor bunuri de natura mijloacelor fixe achiziționate – mijloace fixe de natura obiectelor de inventor în sumă de 10.000 lei, fără reflectarea în conturile 2ee ace2 de mijloace fixe
– categoria aparate electrocasnice și ulterior, înregistrarea corespunzătoare și calcularea amortizării aferente.
- Neconcordanța unor date înregistrate în evidenta 2ee ac 2ee ace2v cu cele din evidența financiar-contabilă și cu cele preluate în balanțele de verificare și înscrise în situațiile financiare, 2ee ace2ve, pentru creanțele bugetului local la 31.12.2022 evidențiate în contabilitate în contul 464 – Creanțe ale bugetului local, cu valoare de 1.646.268 lei au fost identificate diferențe de 386.575 lei față de cele înregistrate în evidența 2ee ac 2ee ace2v (2ee ac), în sumă de 2,032,843 lei. Diferențele sunt reprezentate de următoarele categorii de venit, în valoare totală de: 386.575 lei:
• Majorări 2ee ace2v la debitele curente, calculate la 31.12.2022: 156.917 lei
• Taxă de salubrizare 205.887 lei
• Majorări calculate la taxa de salubrizare la 31.12.2022 23.771 lei
Abaterile de la legalitate și regularitate menționate au fost cuantificate la valoarea de 396.575 lei.
 
 
2. Abateri cu privire la măsurile luate pentru prezentarea unei imagini reale și fidele a situației contului 260 „Titluri de participare” – Anexa 31 la situațiile financiare încheiate la 31.12.2022
 
În urma verificărilor efectuate s-a constatat neînregistrarea în evidența financiar contabilă, în contul 260 „Titluri de participare”, a sumei de 2.000 lei, reprezentând participații la patrimoniul inițial al unor asociații, astfel încât în situațiile financiare întocmite la 31.12.2022 să figureze înregistrată și raportată valoarea reală a tuturor titlurilor de participare deținute de entitate.
 
În fapt, s-a constatat ca UATC Mircea Vodă are calitatea de asociat/membru fondator și la următoarele asociații:
 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APĂ-CANAL CONSTANȚA”, aprobată prin HCL nr. 145/31.10.2008, hotărâre prin care s-a aprobat și participarea Comunei la patrimoniul Asociației cu o contribuție de 1.000 lei și vărsarea integrală a acestei sume, în conformitate cu prevederile Cap. III –
Patrimoniul Asociației, art. 6 alin. (2) din Statutul Asociației;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „DOBROGEA”, aprobată prin HCL nr. 144/31.10.2008, hotărâre prin care s-a aprobat și participarea Comunei la patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție de 1.000 lei și vărsarea integrală a acestei sume, , în conformitate cu prevederile Cap. III – Patrimoniul Asociației, art. 6 alin. (2) din Statutul Asociației.
 
În aceste condiții, entitatea, în calitate de asociat/membru fondator, avea obligația înregistrării corespunzătoare în contul 260 „Titluri de participare” și a sumei de 2.000 lei, reprezentând participații la patrimoniul inițial al celor două Asociații, astfel încât în situațiile financiare întocmite la 31.12.2022 să figureze înregistrată și raportată valoarea reală a tuturor titlurilor de participare deținute de entitate.
 
Raportul de audit financiar asupra situațiilor financiare consolidate ale Unității Administrativ Teritoriale Comuna Mircea Vodă poate fi citit integral accesând secțiunea Documente.    
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Ce au găsit auditorii de la Camera de Conturi Constanța la controlul efectuat la Siliștea! (DOCUMENT)
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Marcela Stăncioiu, fosta șefă a Camerei de Conturi Tulcea, acuzată că ar fi agresat o secretară, care nu ar fi salutat-o! Cazul, judecat la Constanța

26 Mar 2024 1224

Decizie definitivă în cazul lui Nicolae Popescu, fost auditor public extern în Camera de Conturi Constanța, trimis în judecată de DNA (DOCUMENT+MINUTĂ)

23 Jan 2024 1076

Judecătorii motivează desfiinţarea clasării în cazul lui Ioan Bobe, fostul șef al Camerei de Conturi Constanța, reprezentant al Portului Constanța la Viena

22 Jan 2024 1087

UPDATE. Surse - șeful Camerei de Conturi Constanța Judecătorii retrimit la Parchet dosarul lui Ioan Bobe (MINUTĂ)

17 Jan 2024 3747

Fost auditor la Curtea de Conturi, trimis în judecată de DNA Constanța! Decizia privind începerea procesului, contestată (DOCUMENT)

02 Nov 2023 1490

Averea şi interesele lui Cătălin Antoniu Botezan, auditor la Curtea de Conturi a României (DOCUMENTE)

12 Jun 2023 1824

Declarații de avere Averea și interesele Mirelei Anagoste, auditor la Curtea de Conturi! (DOCUMENTE)

05 Jun 2023 1596

Rechizitoriu DNA Constanța a trimis în judecată un fost auditor la Curtea de Conturi a României, pentru șantaj! (DOCUMENT)

05 May 2023 2309

Surse Fost auditor al Curții de Conturi Conturi Constanța, trimis în judecată de DNA. Partea vătămată, fosta şefă a creşelor din Primăria Constanţa

27 Apr 2023 1702

Curtea de Conturi, control la U.A.T. Horia! Ce s-a constatat! (DOCUMENT)

06 May 2022 1572

Curtea de Conturi, control la U.A.T. Aliman! Ce spune primarul George Nicola (DOCUMENT)

27 Apr 2022 1810

Curtea de Conturi, verificări la APIA! Constatări (DOCUMENT)

19 Apr 2022 2244

Curtea de Conturi - 100 de sesizări către organele de urmărire penală. Care este situația la Constanta și Tulcea

06 Apr 2022 1972

CJC la judecată cu Nicușor Constantinescu! Dosarul, la Înalta Curte. Cât i se cere fostului șef al CJC

02 Feb 2021 2095

Constanța Două cazuri de infectare cu COVID-19 la Curtea de Conturi

13 Aug 2020 2021