Imobiliare

Ce a solicitat Blue Bike Development SRL de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa (document)


Blue Bike Development SRL a prezentat la Agenţia pentru Protecţia Mediului memoriul proiectului „Plan Urbanistic Zonal delimitat de străzile Nicolae Iorga, Bucovinei, Bogdan Vodă şi Fronturile, adiacente bulevardului Mamaia“, solicitând aviz de mediu.

Terenul cu suprafaţa de 443 mp care a generat prezentul studiu urbanistic este rezultat prin alipirea parcelelor cu numerele cadastrale 219436 cu suprafaţa de 186 mp, 219423 cu suprafaţa de 83 mp şi 220852 cu suprafaţa de 174 mp, conform actului de alipire cu nr. 1114/18.05.2017. Funcţiunile anterioare ale parcelei au fost locuirea individuală şi comerţul însă, în prezent, în cadrul imobilului nu se desfăşoară nicio activitate.

Suprafaţa zonei de studiu este de 9.435 mp, delimitată conform Avizului de Oportunitate nr. 81653/09.05.2019. Aceasta cuprinde parcela care a generat PUZ-ul şi loturile cuprinse între străzile Nicola Iorga la nord, Bucovinei la vest, Bogdan Vodă la sud şi UTR ZRL4 la est. Conform Certificatului de Urbanism 262/21.01.2019 şi a extrasului de carte funciară nr. 247061/08.04.2019, terenul este situat în intravilanul municipiului Constanţa, categoria curţi-construcţii, fiind situat în zona de impozitare A. Imobilul se află în proprietatea privată a persoanei juridice Blue Bike Development SRL.

Imobilul care a generat PUZ se regăseşte în intravilan, în zona estică a municipiului Constanţa, într-un areal cu parcelar predominant omogen, specific locuinţelor individuale şi colective mici, şi este cuprins în următoarele zone protejate, conform Listei Monumentelor Istorice 2015 - anexă la Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2828/24.12.2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată, şi a Monumentelor Istorice Dispărute, cu modificările ulterioare.

Imobilul se află într-o zonă cu interdicţii temporare de construire până la aprobare PUZ, conform legii 350/2001, pentru solicitări care nu se încadrează în reglementările aprobate referitoare la retragerile construcţiilor de la aliniament, regimul de înălţime, indicatorii urbanistici, funcţiuni admise.

Adresa imobilului este strada Nicolae Iorga nr 5-7. Este situat la aproximativ 70 metri până la bulevardul Mamaia, la est de acesta, prin intermediul său zona având o accesibilitate nord-sud în cadrul oraşului. Prin intermediul străzii Nicolae Iorga, terenul beneficiază de accesibilitate est-vest până la bulevardul Alexandru Lăpuşneanu.

Imobilul se învecinează, după cum urmează: la nord - cu strada Nicolae Iorga; la est - cu imobilul nr. 5 de pe strada Nicolae Iorga, nr. cad. 205472; la sud - cu imobilul nr 4-6 de pe strada Bogdan Vodă, nr. cad. 226521 şi cu imobilul nr. 8 de pe strada Bogdan Vodă; la vest - cu imobilul de la nr. 9 de pe strada Nicolae Iorga, nr cad. 215932. Zona de studiu este delimitată: la nord - de strada Dragoş Vodă; la est - de bulevardul Mamaia; la sud - de strada Dragoş Vodă; la vest  - de limita UTR ZRL4.

Imobilul care a generat PUZ, în suprafaţă de 443 mp, este ocupat cu 5 corpuri dezafectate, cu suprafaţa totală construită la sol de 244 mp, reprezentând 55% din suprafaţa parcelei. Conform extrasului de carte funciară nr. 247061/08.04.2019, destinaţia construcţiilor este de locuinţă, construcţii administrative, industriale şi edilitare şi construcţii anexă.

Despre Blue Bike Development SRL

SC Blue Bike Development SRL a fost înmatriculată în anul 2012 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 200 de lei, integral vărsat, este compus din 20 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Firma este controlată de Stere Iorgoveanu, cu 25% din capitalul social, Octavian Caraivan, cu 25% din capitalul social, Marcela Chiru, cu 25% din capitalul social, şi Viorica Petre, cu 25% din capitalul social. Administratorii firmei, care se ocupă de lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, sunt Caraivan Octavian, Petre Ștefan Cătălin şi Iorgoveanu Stere.

Societatea are următoarele puncte de lucru: Mamaia, teren în suprafaţă de 822 mp, aferent construcţiei grup sanitar Marea Neagra Est, nr. cadastral 15758; municipiul Constanţa, strada Renaşterii nr. 2; municipiul Constanţa, strada Ştefan cel Mare nr. 92. În anul fiscal 2015, firma cu 19 salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 9.785.907 lei şi un profit de 3.317.508 lei. De asemenea, în anul fiscal 2016, societatea a avut 18 salariaţi, o cifră de afaceri de 6.811.231 lei şi un profit de 1.475.681 lei. Situaţia financiară pe anul 2017 arată astfel: 17 salariaţi, cifră de afaceri de 4.086.666 lei şi o pierdere de 142.632 lei.

În secţiunea „Documente“ puteţi consulta documentaţia depusă la APM Constanţa de către Blue Bike Development SRL.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Un investitor ridică două blocuri noi în Mamaia Nord. Despre cine este vorba

23 Aug 2019 436

Investiţie imobiliară în Vama Veche Investment Litoral International SRL a primit răspuns de la APM Constanţa

23 Aug 2019 288

Hotel de 15 etaje în staţiunea Mamaia. Cine este investitorul

23 Aug 2019 702

Decizia APM Constanţa cu privire la extinderea unei platforme din Portul Agigea. A fost cerut acordul de mediu

22 Aug 2019 437

Un bloc de şase etaje urmează să fie ridicat în Năvodari. Cine este investitorul

22 Aug 2019 866

Firma a solicitat acord de mediu Centru regional IPSO la Ovidiu, ridicat de Westhouse Group SRL

22 Aug 2019 597

O firmă din Franţa a bătut palma cu CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. Iată ce servicii va presta! (document)

21 Aug 2019 765

Un investitor dorește elaborarea unui PUZ pentru un teren din Vama Veche unde există interdicție temporară de construire (document)

20 Aug 2019 252

O societate dorește înființarea unei ferme de nuci pe raza localității Comana, județul Constanța

19 Aug 2019 197

Investiție imobiliară în localitatea Lazu. Cine va construi locuințe (document)

19 Aug 2019 425

PUZ inițiat de Conex Furniture SRL pentru un teren situat în orașul Ovidiu. În ce constă investiția

19 Aug 2019 437

Se extind danele maritime din zonele de nord și sud ale Portului Constanța

19 Aug 2019 677

Bloc de şase etaje PUZ iniţiat de societatea Alex Lux SRL pentru un teren situat în Mamaia, zona Riviera

15 Aug 2019 440

Mamaia Nord se îmbogățește cu un bloc de cinci etaje. Cine este investitorul

14 Aug 2019 499

Ce răspuns a primit de la APM Constanța Oflaz Construct. Este vizat un bloc de patru etaje de pe strada Căiuți

14 Aug 2019 529