Solantis Neptun SRL, investiție pe strada Trandafirilor din municipiul Mangalia

  • Proiectul va fi implementat în municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str. Trandafirilor, nr. 6K-6L

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul celor de la Solantis Neptun SRL, fosta Neptun SPV SRL.

Mediul a decis că trebuie efectuată evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire imobil cu spații pentru locuințe de vacanță și servicii pentru turism, municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str. Trandafirilor, nr. 6K-6L, cu respectarea reglementărilor urbanistice menționate în cuprinsul certifictului de urbanism”, care va fi implementat în municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str. Trandafirilor, nr. 6K-6L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanța.
 

Solantis Neptun SRL

Înființată în anul 2021, firma are sediul social în București, Sectorul 1, strada Alexandru. Activitatea principală este cea de „Dezvoltare imobiliară”. Asociat unic este Certion SRL, iar administrator este Oana Cristina Scripcaru Iosif. Conform confidas.ro, în anul 2021, nu a raportat angajați, iar cifra de afaceri a fost 0, cu o pierdere de 28.069 lei.
 

Bloc de 28 de etaje

La finele lunii decembrie 2022, Autoritatea pentru Protecţia Mediului Constanța anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare rectificată pentru Pharos Tower SRL.
 
Mediul a decis, așadar, că este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: „Construirea unui imobil cu spatii de locuit sezonier si servicii pentru turism , cu regim de inaltime 3S+P+28E+ETH, cu respectarea prevederilor regulamentului de urbanism aferent PUG”, amplasat în Județul Constanța, mun. Mangalia, sat Olimp, str. Olimp , nr. 12.
 
Recent, a fost publicat îndrumarul pentru întocmirea Raportului Impactului asupra Mediului de către instituția publică, pentru a veni în sprijinul investitorului.
 
Descrierea proiectului trebuie să cuprindă, în special:
    a) amplasamentul proiectului;
    b) caracteristicile fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare necesare, precum şi cerinţele privind utilizarea terenurilor în cursul fazelor de construire şi funcţionare;

    c) principalele caracteristici ale etapei de funcţionare a proiectului - în special, orice proces de producţie - de exemplu, necesarul de energie şi energia utilizată, natura şi cantitatea materialelor şi resursele naturale utilizate, inclusiv apa, terenurile, solul şi biodiversitatea;
    d) o estimare, în funcţie de tip şi cantitate, a deşeurilor şi emisiilor preconizate - de exemplu, poluarea apei, aerului, solului şi subsolului, zgomot, vibraţii, lumină, căldură, radiaţii şi altele, precum şi cantităţile şi tipurile de reziduuri produse pe parcursul etapelor de construire şi funcţionare.
 

Totodată, raportul trebuie să conțină o descriere a alternativelor realizabile - de exemplu, în termeni de concepţie, tehnologie, amplasare, dimensiune şi anvergură a proiectului - analizate de către titularul proiectului, relevante pentru proiectul propus, precum şi caracteristicile specifice ale proiectului şi indicarea principalelor motive care stau la baza alegerii făcute, inclusiv compararea efectelor acestora asupra mediului, cât și o descriere a aspectelor relevante ale stării actuale a mediului - scenariul de bază - şi o descriere scurtă a evoluţiei sale probabile în cazul în care proiectul nu este implementat, în măsura în care schimbările naturale faţă de scenariul de bază pot fi evaluate prin depunerea de eforturi acceptabile, pe baza informaţiilor privind mediul şi a cunoştinţelor ştiinţifice disponibile.
 
.Foarte important, proiectul trebuie să conțină o descriere a efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra mediului şi care rezultă, printre altele, din:

    a) construirea şi existenţa proiectului, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de demolare;
    b) utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei şi a biodiversităţii, având în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea durabilă a acestor resurse;
    c) emisia de poluanţi, zgomot, vibraţii, lumină, căldură şi radiaţii, crearea de efecte negative şi eliminarea şi valorificarea deşeurilor; descrierea efectelor posibile ca urmare a dezvoltării/implementării proiectului ţinând cont de hărţile de zgomot şi de planurile de acţiune aferente acestora elaborate (conform Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), după caz, pentru arealul din zona de influenţă a proiectului;
    d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu - de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre;
    e) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente şi/sau aprobate, ţinând seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanţă deosebită din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor naturale;
    f) impactul proiectului asupra climei - de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră - şi vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilităţi identificate, cuantificarea tendinţelor de amplificare a vulnerabilităţilor existente în contextul schimbărilor climatice;
    g) tehnologiile şi substanţele folosite. Descrierea efectelor negative semnificative probabile asupra factorilor specificaţi  din prezenta lege ar trebui să cuprindă efectele directe şi eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative, transfrontaliere, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative ale proiectului. Descrierea trebuie să ţină seama de obiectivele de protecţia mediului, stabilite la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene, care sunt relevante pentru proiect.
 
Raportul de mediu va include aspecte privind modul de gestionare a apelor subterane (de epuisment) rezultate in perioada lucrarilor de fundare a constructiilor.
 

Pharos Tower SRL

Firma este înființată în anul 2021, are sediul social în București, pe strada Alexandru nr. 32. Asociat unic, potrivit confidas.ro, este Certion SRL, iar administrator este Oana Cristina Scripcaru Iosif. În anul 2021, firma a raportat 0 salariați, cifră de afaceri 0 și o pierdere de 18.111 lei.

Conform aceleiași surse, Certion SRL mai este asociat unic în următoarele firme: Certion Alliance SRL, Certion Property SPV Two SRL, Certion SPV Development SRL, Galileo Beach Olimp SRL, Galileo Olimp Resort Residences SRL, Jakob Sonne Resort SRL, Moussay Olimp SRL, Lago Neptun SRL, Solantis Neptun SRL și Vogh Olimp SRL. Oana Cristina Scripcaru Iosif este administratorul următoarelor firme: Certion Alliance SRL, Certion Property Developers SRL, Certion SPV Development SRL, Epico Olimp SRL, Galileo Beach Olimp SRL, Galileo Olimp Resort Residences SRL, Jakob Sonne Resort SRL, Moussay Olimp SRL, Solantis Neptun SRL, Lago Neptun SRL și Vogh Olimp SRL.
 

Certion SRL

Firma este înființată în anul 2016, cu sediul social București, Sector 1, strada Alexandru. Asociați sunt Corneliu-Cătălin Scripcaru – 85%, Theodor-Cezar Ionescu – 10%, Căruntu Felicia-Anișoara – 5%. Administrator sunt Theodor-Cezar Ionescu și Scripcaru Corneliu-Cătălin. În 2021, firma a raportat 0 lei cifră de afaceri, cu 0 angajați și un profit de 332.574 lei.

Scripcaru Corneliu-Cătălin apare și în International House SRL, SF-BAU Ploiesti SRL, Creative Solutions SA, P&P Logistic SRL, International Mortgage SRL, Advanced Holding Five SRL, Advanced Holding Four SRL, Cernica Residential Park SRL, Net Business Consult Int. SRL. Theodor-Cezar Ionescu apare asociat și în AC Development Team SRL și Kholleralex Consulting SRL. Căruntu Felicia-Anișoara este asociat unic și la Mamvri Design SRL.


PRECIZĂRI
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 

Citește și:

Decizie rectificată Ce a decis APM Constanța cu privire la turnul de 28 de etaje de la Olimp
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consiliul Județean Constanța a autorizat construcția blocului de 17 etaje din stațiunea Neptun. Detalii despre investitori!

19 Jan 2024 1591

Imobiliare Constanța Undă verde pentru imobilul de 17 etaje din Neptun! Investitorul a primit acordul de mediu

01 Jun 2023 1346

Imobil de 17 etaje la Neptun! Când are loc dezbaterea publică?

25 Apr 2023 1194