Invitati

#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1932-1947) (V)


În anul şcolar 1932-1933 erau înregistraţi absolvenţii: Ali Seit Memet (Medgidia), Chemaledin Ablez, Edip M. Ali (Topraisar), Memin Abugul (Mireasa), Murat H. Husein (Bulgaria), Reşat Z. Galip (Valu lui Traian), Sait M. Memet (Abrud), Sami H. Şucri (Bulgaria), Sefer I. Memet (Sarinasuf), Şaib Veli H. Abdula ( Sarighiol), Şucri H. C. Veli (Cobadin), Teufic Isleam (Grăniceru), Zeidula Apselam ( Dulceşti).
 
Constantin Ţenţea urma să predea Limba Română şi Dreptul, iar pedagogi erau N. Dumitrescu şi E. Popescu. La 18 septembrie 1933, înceta din viaţă profesorul de Limba Arabă Halil Abdurahim. Acesta a fost regretat de întreaga suflare şcolărească, de colegii profesori şi de comunitatea musulmană, fiind foarte apreciat pentru seriozitatea de care dădea dovadă.
 
Preşedintele Comitetului şcolar era dr. Ibrahim Themo, iar preşedintele Comisiei de capacitate era directorul Seminarului, Andrei Avram. În buget a fost prevăzută suma de 3.343.747 de lei, din care au fost primiţi 1.918.008 lei. S-au cheltuit din această sumă doar 1.826.759 de lei, din cauza situaţiei de criză în care se aflau ţara şi oraşul.
 
Au fost înscrişi 109 elevi, 96 au promovat, zece au rămas corijenţi, iar trei s-au retras. Îşi desfăşurau activitatea şapte profesori români şi opt profesori musulmani.
Taxele şcolare plătite de elevi sunt de frecvenţă, variind între 750 şi 3.000 de lei anual, în funcţie de posibilităţile părinţilor.
 
Cadrele didactice s-au dovedit, aşa cum reiese din raportul anual, foarte conştiincioase, cu excepţia profesorului Kadri Ibrahim, care a fost disponibilizat la 2 decembrie 1932, fiind înlocuit cu Omer Lutfi. Şcoala a fost vizitată de inspectorul şcolar Garofoiu şi de alţi inspectori şcolari. Localul internatului era închiriat cu 124.000 de lei, dar, din cauza situaţiei de criză, proprietarul se angajase să reducă chiria la 80.000 de lei.
 
În anul şcolar 1933-1934, absolvenţi erau: Ali O. Becmambet (Valu lui Traian), Amdi Omer (Castelu), Eşref Omurzac (Caranasuf), Ferat Faic (Valu Traian), Ibrahim Suliman (Bulgaria), Idaet Geafer ( Cara Murat), Izet Ismail, Memet Halil (Bulgaria), Nuri Mahmut (Valea Dacilor), Nasrula Amet (Valu lui Traian), Nazip Geanacai (Nuntaşi), Neuzat Iusuf (Bulgaria), Seifula Izet (Valea Dacilor), Servet Murat (Alacapâ), Seit Iaia Amet (Osmancea), Sabri Abdulcelil ( Chiragi).
 
xxx
 
În anul şcolar 1934-1935, absolvenţi erau: Abdula Izet ( Valu Traian), Cadri I. Muratcea (Osmancea), Esan Iusuf (Grădina), Iusein V. Ali (Bulgaria), Iusni Beitula (Bulgaria), Hasan Bilal (Bulgaria), Muradasăl Ramazan (Poarta Albă), Nuri M. Devlet (Osmancea), Rasin Acai (Engemale), Salim Amit (Grăniceru), Salim Beitula (Comana), Sait R. Hogea (Bulgaria), Sabit Etem (Bulgaria), Suliman Ibrahim (Medgidia), Şefchet Abdulamit (Abrud), Şaip Gafar (Tortoman), Velula Boşneac (Valea Dacilor).
 
xxx
 
În anul şcolar 1935-1936, absolvenţi erau: Abdurefi Abdula (Osmancea), Anis Fetisleam Aziz (Lanurile), Ecrem Mahmut (Ciocârlia de Jos), Ecrem Rustem (Curcani), Ilias Mârzali (Dulceşti), Feizula R. Abdula (Muslubei), Hasan R. Osman (Bulgaria), Iusein B. Sali (Bulgaria), Ibraim Husein (Bulgaria), Ismail Reşit (Bulgaria), Ismail Nuri (Bulgaria), Nagi Ahmet (Dulceşti), Nuri Noman (Osmancea), Osman Abdula (Bulgaria), Sali I. Regep (Bulgaria), Sebat Husein (Hagieni).
 
xxx
 
În anul şcolar 1936-1937, absolvenţi erau: Ali Kemal Septar (Tătaru), Amet M. Beitula (Bulgaria), Agi Neazi Osman (Izvorul Mare), Eşref Z. Omărzac (Comana), Gevdet H. Marem (Bulgaria), Husein A. Hatip (Bulgaria), Midat S. Mamut (Tătaru), Muhsin Beghiş (Bulgaria), Murat H. Amet (Bulgaria), Neazi A. Ibraim (Bulgaria), Nuri Bilal (Curcani), Recep I. Hasan (Scărişoreanu), Raşit Mehmet (Bulgaria), Şefchet O. Abdula (Medgidia), Zubeir H. Suliman (Bulgaria).
 
xxx
 
În anul şcolar 1937-1938, absolvenţi erau: Ali Riza (Bulgaria), Becmambst Iusuf (Bulgaria), Chiazim Nuri (Murfatlar), Geahid S. Bectemir (Mihail Kogălniceanu), Husni Mustafa (Bulgaria), Sali Ceauş (Stejaru), Sahid Abdurahim (Topraisar), Şefchet Iusuf (Bulgaria), Şucuri Ilias (Medgidia).
 
xxx
 
În anul şcolar 1938-1939, absolvenţi erau: Cadâr Enan (Osmancea), Ibrahim Ibadula (Valul Traian), Ibrahim Geafer (Bulgaria), Nusret A. Calvet (Medgidia), Becmambet Iusuf (Bulgaria), Nazim Suliman (Curcani).
 
xxx
 
În anul şcolar 1939-1940, absolvenţi erau: Ali Apti (Bulgaria), Abdulaziz Megid (Negureni), Aziz Ferat (Bulgaria), Amdi Ali (Medgidia), Gemal Latif (Lanurile), Ghemal I. Velula (Ovidiu), Izedin Mambet (Tătaru), Nasibula Ilias (Ciocârlia de Sus), Naip Muradasil (Grădina), Sami Şaip (Tătaru), Nuredin Menasan (Osmancea).
 
xxx
 
În anul 1939, la sărbătorirea lui Selim Abdulachim, o altă personalitate a tătarilor, participau, pe lângă Ibrahim Themo, Mircea Dragomirescu, director al Seminarului Musulman de la Medgidia, Sadâc Hagi Baccâ, subdirector al seminarului, Sabri Refi Vuap, teolog şi profesor în cadrul seminarului, Omer Lufti, licenţiat în drept şi profesor al seminarului, profesorul Hagi Geafar şi Memet Ali Vani, preşedinte al Asociaţiei Absolvenţilor Seminarului Musulman, Ibadula Abdula, profesor Idris Abdul - Gani, comerciant în Medgidia, Suleiman Emurla, cerealist din Medgidia ş.a.
 
Profesorul Mircea Dragomirescu în discursul său, lăuda activitatea lui Selim Abdulachim, implicarea acestuia în activitatea seminarului şi sprijinul acordat profesorilor şi elevilor, deopotrivă.
 
În anul 1940, M.H. Fazâl publica un articol în presa dobrogeană în care arăta importanţa seminarului de la Medgidia nu numai pentru comunitatea turco-tătară, dar şi beneficiile aduse statului român, prin numărul mare de absolvenţi, dintre care 40 de intelectuali consacraţi în diverse domenii, 80 de studenţi şi elevi la universităţi, licee şi alte şcoli din ţară.
 
xxx
 
În anul şcolar 1941-1942, absolvenţi erau: Amdi Suleiman (Grăniceru), Facredin Suleiman (Bulgaria), Gelaledin Omer (Medgidia), Gevdet Feraim (Bulgaria), Halil Naim (Bulgaria), Naim Abdulamit (Nisipari), Nejmedin Omer (Bulgaria), Rasim Selim (Valea Neagră), Regep Elazer (Bulgaria), Suleiman Seit Mambet (Valul Traian), Suleiman Mustafa (Tudor Vladimirescu), Tahsin G. Ali (Medgidia), Kemal Haşim - Karpat (Turda, judeţul Tulcea), Ibrahim Halil (Bulgaria), Nejmedin Iunus (Cotu Văii), Ruşri Cadâr (Dulceşti), Zeidula Mambet (Osmancea), Şaban Mahmut (Bulgaria).
 
xxx
 
În anul şcolar 1942-1943, absolvenţi erau: Abdureuf M. Gafar (Medgidia), Asan Veli (Turda), Chiamil Ablealim (Murfatlar), Mustafa R. Ismail (Techirghiol), Seit Mambet Menasan (Osmancea).
 
xxx
 
În anul şcolar 1943-1944, absolvenţi erau: Ecrem Menlibai (Poarta Albă), Emurla I. Cadâr (Ciocârlia), Nagi H. Geafer (Medgidia), Reşat Zecheria (Albeşti), Zia N. Resul (Siliştea).
 
xxx
 
În anul şcolar 1944-1945, absolvenţi erau: Bortemir Boramet (Ciocârlia de Sus), Chemal M. Husein (Medgidia), Gemal I. Seidamet (Sibioara), Mustafa Ali Memet (Bulgaria), Seit Gazi Ibraim (Ciocârlia de Sus).
 
xxx
 
În anul şcolar 1945-1946, absolvenţi erau: Amet Z. Selim (Abrud), Chemaledin Z. Menacai (Ovidiu), Fetim Alim (Grădina), Gevat Z. Ziadin (Hagieni), Irfan H. Halil (Bulgaria), Nejmedin H. Alim (Topraisar), Regep C. Curt Sait (Bărăganu), Ridvan A. Ismail (Darabi G.), Sabri Aziz (Ovidiu), Şefcatin A. Reşit (Limanu), Şefic A. Şeihisleam (Valea Seacă).
 
xxx
 
În anul şcolar 1946-1947, absolvenţi erau: Chenan I. Denisleam (Grăniceru), Iaşar M. Mujdaba (Vânători), Nihat Abduraman (Valea Seacă), Nuredin M. Memet (Osmancea), Refic I. Apas (Medgidia), Sedat I. Mustafa (Constanţa), Sureia I. Abduraman (Medgidia), Şucuran O. Agali (Castelu), Tahir I. Şachir (Siliştea).
 
Din cauza situaţiei de criză economică şi declanşării războiului, numărul absolvenţilor a scăzut, dar în perioada supusă studiului se constată formarea unor personalităţi marcante ale comunităţii musulmane precum: Ali Becmambet, Sebat Husein şi Kemal Haşim Karpat. Cel din urmă este un reputat profesor care s-a afirmat prin studii istorice, juridice şi politologice. A predat în Turcia şi în SUA. În anul 2012 a devenit cetăţean de onoare al municipiului Medgidia, fiind desemnat doctor honoris causa al unor universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate.
 
După părerea noastră, Kemal H. Karpat este cea mai importantă personalitate a comunităţii musulmane din secolul XX şi de la începutul secolului XXI, dovedind o impresionantă capacitate de analiză, de sinteză şi de anticipare a traiectului istoric şi politic din anumite zone de pe glob.
 
Despre Adrian Ilie
 
Licenţiat şi masterat în istorie - Universitatea „Ovidius“ Constanţa, şef de promoţie.
Doctor în istorie şi cursuri postuniversitare - Universitatea din Bucureşti.
Director adj. Școala Gimnazială „Constantin Brâncuşi“ Medgidia.
Metodist, responsabil Cerc pedagogic şi membru în Consiliul Consultativ (ISJ Constanţa).
Autor al mai multor lucrări şi studii despre Medgidia şi Dobrogea.
Autor al unor studii şi cărţi de metodică şi management.
Membru în Comisia Naţională de Istorie din cadrul MEN.
Membru al Societăţii de Știinţe Istorice din România.
Membru al Asociaţiei Culturale „Mehmet Niyazi“ Medgidia.
Membru în grupurile de lucru pentru realizarea programelor şcolare pentru gimnaziu în cadrul MEN (Istorie / Istoria minorităţii turce în România).
Membru în Comisia monumentelor istorice - Medgidia.
Realizator emisiune istorică - Repere Istorice - Alpha Media TV.
 
Citeşte şi:
 
#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1902-1912)
 
#scrieDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1912-1922) (II)
 
#citeșteDobrogea Învățământul vocațional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1923-1932) (III)
 
#citeşteDobrogea Învăţământul vocaţional islamic în cadrul Seminarului Musulman din Medgidia (1923-1932) (IV) (galerie foto)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

#scrieDobrogea Primii prefecţi ai judeţului Constanţa. Deschizători de drumuri şi artizani ai dezvoltării economice (galerie foto)

20 Feb 2019 783

#scrieDobrogea Istoria culturală a Dobrogei trebuie eternizată. „A dispărut creatorul, dar îi va supraviețui creația“ (galerie foto)

15 Feb 2019 940

#citeșteDobrogea „Legile țării nu interzic nimănui să fie imbecil“. Grigore Moisil (10 ianuarie 1906, Tulcea - 15 decembrie 1973, Ottawa, Canada)

10 Jan 2019 561

#citeșteDobrogea „Dobrogea în secolul XII“. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanța

09 Jan 2019 447

#citeşteDobrogea „Delfinul, zimbrul Mării Negre“. Lucrări din Biblioteca Virtuală ZIUA de Constanţa

03 Dec 2018 984

Şoc total Cine este femeia care a căzut ieri de la etajul III al unui bloc din Constanţa

25 Sep 2018 9076

#scrieDobrogea Colecția muzeală George Neacșu din Medgidia (galerie foto)

26 Jul 2018 1147

#scrieDobrogea Oprea Hârâciu - eroul Medgidiei în Primul Război Mondial

18 Jul 2018 1382

#scrieDobrogea Dr. Ibrahim Themo, fiul adoptat al Medgidiei (galerie foto)

11 Jul 2018 1850

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (XI)

06 Jul 2018 1533

#scrieDobrogea Citakii, grup etnic dobrogean evidenţiat în secolele XVI-XVII

05 Jul 2018 1347

#scrieDobrogea Evoluţia Portului Constanţa pe drumul refacerii (1945-1957) (X)

30 Jun 2018 1401

#scrieDobrogea Ioan N. Roman, „patriarhul Dobrogei“. Personalitate marcantă a Constanţei şi a Medgidiei (galerie foto)

26 Jun 2018 1281

#scrieDobrogea Abdul Hagi Cherim şi Kemal Hagi Amet, primarii care au construit şi modernizat Medgidia (galerie foto)

23 Jun 2018 2227

#scrieDobrogea Sayd Mârza Paşa - tătarul care a modernizat Dobrogea şi a întemeiat oraşul Medgidia

19 Jun 2018 5327