Justitie

APM Constanţa, citată în instanţă Asociaţia Dominocost solicită anularea a două acte de mediu pentru o staţie de măsurare a gazelor naturale şi a unui centru de control în Tuzla (documente)


Asociaţia Dominocost, un ONG înfiinţat în anul 2018 cu sediul în Bucucreşti, a acţionat în instanţă Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, solicitând anularea a două acte de mediu care se referă la înfiinţarea unei staţii de măsurare a gazelor naturale şi a unui centru de control în comuna Tuzla, proiect promovat de Exxonmobil, Sucursala Bucureşti (operator) şi OMV Petrom SA.
 
Pe data de 22.04.2020, pe rolul Tribunalului Constanţa  a fost depus dosarul nr. 2100/118/2020, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Materia - Contencios administrativ şi fiscal, obiectul - anulare act administrativ avizului de mediu din data de 21.10.2019, decizia 6210 RP/09.09.2019, stadiu procesual –fond. Asociaţia Dominocost este reclamant, iar Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa are calitate de pârât. Deocamdată nu a fost stabilită prima şedinţă a magistraţilor.
 

Ce spune decizia nr. 6210 RP /09.09.2019

 
Ca urmare a notificării adresate de Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucureşti (operator) şi OMV Petrom SA, înregistrată la APM Constanța cu nr. 6210RP din data de 15.05.2018 și a completărilor ulterioare, în urma analizării documentelor transmise, a parcurgerii integrale a etapelor procedurale conform Hotărârii de Guvern nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, în baza prevederilor Legii nr. 226/2013 privind aprobarea O.U.G.nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului şi a Hotărârii de Guvern nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea sa, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a analizei  proiectului de plan și a Raportului de mediu, precum și a consultării publicului în cadrul dezbaterii publice din data de 24.07.2019, APM Constanța a decis acceptarea raportului de mediu și emiterea avizului de mediu pentru: PUZ - înfiinţare staţie măsurare gaze naturale şi centru de control, realizare drum şi traseu conducte subterane transport gaze naturale, în extravilanul comunei Tuzla, judeţul Constanţa. „Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele: planul respectă cerințele legislative privind protecția mediului; raportul de mediu întocmit de Romboll South East Europe SRL, elaborator înregistrat în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la pozitia 265, respectă conținutul cadru  prevăzut în Anexa 2 la H.G. nr. 1076 2004 și recomandările metodologice cuprinse în Manualul  privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, aprobat cu Ordinul nr. 117/2006, precum și a informațiilor desprinse în cadrul ședințelor grupului de lucru, întrunit pentru definitivarea proiectului de plan; raportul de mediu prevede măsuri privind monitorizarea efectelor asupra mediului; planul urbanistic general, prin reglementările introduse, va conduce către un impact minim asupra factorilor de mediu din zona studiată; nu sunt afectate zone de patrimoniu arheologic, zone de protecție specială hidrogeologică“, a punctat APM Constanţa.
 

Ce scrie în avizul de mediu din 21.10.2019

 
Avzul a fost emis pentru PUZ – înfiinţare staţie de măsurare gaze naturale şi centru de control, realizare drum şi trase conducte suberane pentru transporutl gazelor naturale în ectravilanul comunei Tuzla, promovat de Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala Bucureşti (operator) şi OMV Petrom SA, elaborat de Ramboll South Est Europe SRL, în scopul adoptării Planului Urbanistic Zonal de către autorităţile locale. Scopul planului propus constă în asigurarea infrastrucurii necesare pentru conectarea platformei offshore de producţie şi tratare gaze naturale la Sistemul Naţional de Transpor din România, mai exact instalarea/construirea pe uscat a unei staţii de reglare-măsurare gaze naturale, a unui centru de control, precum şi a unui drum de acces către aceste obiective.  Prin PUZ-ul „Înființare stație măsurare gaze naturale și centru de control, realizare drum și traseu conducte subterane transport gaze naturale“ se vor trata următoarele categorii generale de aspecte: organizarea rețelei stradale; zonificarea funcțională a terenurilor; organizarea urbanistic – arhitecturală, în funcție de caracteristicile structurii urbane; indici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT); dezvoltarea infrastructurii edilitare; statutul juridic și circulația terenurilor; delimitarea și protejarea fondului urbanistic de valoare deosebită (dacă există); măsuri de delimitare, până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale și antropice (dacă există); menționarea obiectivelor de utilitate publică; măsuri de protecție a mediului, ca rezultat al programelor specifice; reglementari specifice detaliate, permisiuni și restricții, incluse în regulamentul local de urbanism aferent PUZ. Zona studiată se află la limita administrativă dintre comunele Tuzla și Costinești, investițiile propuse se vor edifica exclusiv pe teritoriul administrativ al comunei Tuzla. În ceea de privește zona dintre faleză și calea ferată Constanța - Mangalia, unde urmează a se amplasa conductele subterane, prin PUG-ul aprobat la data prezentă, terenul este încadrat pentru o potențială viitoare extindere orientativă, preconizată pentru o zonă de locuințe și dotări de deservire turistică. De asemenea, zona plajei este introdusă în intravilanul actual al UAT Tuzla. Parcelele care au generat prezentul PUZ sunt situate în extravilan și au în prezent categoria de folosință „arabil, neproductiv, livadă și drum”, conform extraselor de carte funciară anexate.
 
Zona studiată se află în partea de sud a comunei Tuzla și a fost aleasă astfel încât să aibă o distanță considerabilă față de zonele locuite adiacente, să genereze un impact minim asupra mediului înconjurător și a zonelor cu valoare turistică, precum și să fie fezabilă din punct de vedere economic, în concordanță cu operațiunile întreprinse în largul platformei continentale a Mării Negre. În momentul de față zona are caracter strict agricol și nu au fost solicitări ale altor investitori pentru a întreprinde alte dezvoltări economice în situl studiat.
 

Stație de Reglare-Măsurare Gaze

 

Amplasamentul ce a generat prezenta documentație se află în comuna Tuzla și are o suprafață totală de 248.944 mp, din care terenurile aferente S1, S3 și S4 se află în proprietatea OMV Petrom SA (în curs de înscriere în cartea funciara în urma transferului dreptului de proprietate de la Beta Accent SRL și Actual Cubic SRL) și terenurile aferente S2 sunt grevate de servitute în favoarea OMV Petrom SA și Exxonmobil. Zona ce face obiectul prezentei documentații reprezintă o fâșie de teren ce se întinde de la DN 39 (E 87) pană la malul Mării Negre, astfel: zona rezervată drumului de acces - legătura dintre DN 39 și zona unde va fi amplasată stația de Reglare-Măsurare Gaze și Centrul de Control; zona echipamentelor tehnico - edilitare (terenul unde se va construi SRM și centrul de control) 85 000 mp A289/1a Lot1, nr. cad. 109216; zona subtraversată de conducte (între stația SRM și malul Mării Negre); zona de amplasare a Stației de Reglare-Măsurare Gaze (SRM) este delimitată de zona de amplasare a conductelor de linia de cale ferată CF 813 / Constanța – Mangalia. Astfel, stația de reglare-măsurare va fi situată la vest de calea ferată. „Administrația Locală este favorabilă amplasamentului și investiției propuse, acest lucru fiind documentat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tuzla nr. 47 / 2018 și Avizul de Oportunitate nr.1 / 11.07.2018. Etapele următoare ale procesului de avizare a planului urbanistic zonal propus, se vor desfășura cu respectarea implicării publicului conform normelor legale în vigoare, care prevăd sesiuni de strângere de comentarii și sugestii, precum și dezbateri publice pe tema investiției propuse. Investiția propusă are potențialul de a genera venituri la bugetul de stat, de a crea locuri de munca pe termen mediu și lung, de a stimula dezvoltarea economică și de a întări și securitatea energetică a țării noastre“, se spune în PUZ.
 
Gazele naturale vor fi extrase și prelucrate pe o platformă de producție situată în largul Mării Negre, fiind transportate prin conducta submarină pe uscat, unde în conformitate cu reglementările legale în vigoare se va efectua măsurarea volumelor de gaze transferate în sistemul național de transport. Astfel, infrastructura de pe uscat, avută în vedere pentru proiectul Neptun - zona de apă adâncă, va include numai o stație de reglare-măsurare prevăzută cu sisteme de măsurare și echipamente aferente procesului de măsurare. De asemenea, are în vedere și construcția unui centru de control care adăpostește echipamentele cu ajutorul cărora se monitorizează și controlează parametrii de funcționare ai platformei marine de producție situată în largul Mării Negre. Platforma de producție situată offshore este proiectată pentru a fi operată de la distanță – de pe uscat, fără să fie nevoie de personal alocat pe platformă. Drumul de acces propus va deservi realizarea proiectului, în scopul de a evita afectarea infrastructurii de drumuri care deservește comunitatea.
 

În secţiunea Documente puteţi consulta avizul de mediu din data de 21.10.2019 şi decizia 6210 RP/09.09.2019, emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa.
 
Citeşte şi:

 
Dezabatere publică pentru proiectul companiei ExxonMobil privind înființarea stației de măsurare a gazelor naturale și centru de control la Tuzla (document)

OMV Petrom despre proiectul energetic gigant din Marea Neagră. Sume colosale investite. De ce depinde totul

Liber la foraje geotehnice la Tuzla. Ministerul Energiei a emis autorizaţia pentru ExxonMobil Exploration
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Funcția de director general al Administrației Porturilor Constanța, scoasă oficial la concurs

20 Oct 2020 1852

Bloc de 15 etaje, în Constanța. Municipalitatea a emis autorizația de construire

16 Oct 2020 1645

CN APM repară terasa de la căminul muncitoresc Poarta 2

10 Oct 2020 2073

CN APM Constanța scoate 30 de mii de lei pentru verificări anuale. Despre ce este vorba

08 Oct 2020 520

Centru de cazare lângă mânăstirea din Techirghiol. Cine este investitorul

07 Oct 2020 1542

CN Admnistrația Porturilor Maritime Constanța pune la bătaie 26.000 de euro pentru modernizarea infrastructurii rutiere din port

06 Oct 2020 1774

Demolarea cafenelei controlată de familia Simona Halep, continuă. Undă verde de la APM Constanța

06 Oct 2020 1891

Cablurile RCS&RDS vor fi mutate în subteran pe mai multe artere din Constanța. Iată care sunt

01 Oct 2020 971

Quick Service va întreține sistemului de detecție și stingere din Gara Maritimă

30 Sep 2020 2372

Robiflex Company va executa reparații în cadrul CN APM Constanța (document)

28 Sep 2020 2280

Bloc de șapte etaje cu piscină, în Mamaia Nord. Cine este investitorul care a primit undă verde de la APM Constanța

28 Sep 2020 2075

CN APM Constanța. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe agenda ședinței de Guvern

24 Sep 2020 583

Asfalt Dobrogea SRL ridică un bloc de 10 etaje în Mamaia Nord

11 Sep 2020 707

Blocul de nouă etaje, al firmei Nordis Management, din Mamaia Nord, va fi supraetajat

11 Sep 2020 887

CN APM Constanța cumpără sistem de supraveghere video clădiri (document)

09 Sep 2020 544