„Bombă“ de la București! Achitări în dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona (Anadalchioi) Brătianu - Constanța
Achitări în dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona (Anadalchioi) Brătianu - Constanța! 

Decizia a fost luată azi de judecătorii de la Curtea Supremă a României!

Oficial

Admis apel

Detalii soluţie: I. În baza art. 421 pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație ți Justiție – Direcția Națională Anticorupție, de inculpații Dumitrean Crinuța Nicoleta, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Teodorescu Cătălin Florin, Marko Attila Gabor, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoț George, Savu Florentina, Simu Horia ți Dima Alin Horațiu și de apelanta S.C. Rosintaly Management Limited împotriva sentinţei penale nr. 232 din 27 noiembrie 2020 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I-a Penală, în dosarul nr. 779/2/2017 (315/2017).
 
Desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată ți încheierea de ședință din data de 3 februarie 2020, numai în ceea ce privețte dispoziția de schimbare a încadrării juridice şi, rejudecând: În baza art. 396 alin. (1), (5) ți (7) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I-a din Codul de procedură penală, achită pe inculpații Dumitrean Crinuța Nicoleta, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Teodorescu Cătălin Florin, Marko Attila Gabor, Vasilescu Oana ți Bogdan Dragoț George, sub aspectul săvârțirii infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 309 ți art. 5 din Codul penal.
 
În baza art. 396 alin. (1), (5) ți (7) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I-a din Codul de procedură penală, achită pe inculpații Savu Florentina, Simu Horia și Dima Alin Horațiu, sub aspectul săvârțirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 din Codul penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 combinat cu art. 297 alin. (1) din Codul penal cu aplicarea art. 309 ți art. 5 din Codul penal. În baza art. 396 alin. (1), (5) ți (7) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I-a din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Simu Horia, sub aspectul săvârțirii infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ți art. 5 din Codul penal. În baza art. 396 alin. (1), (5) ți (7) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Simu Horia, sub aspectul săvârțirii infracțiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal.

 
În baza art. 396 alin. (1), (5) ți (7) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul Dima Alin Horațiu, sub aspectul săvârțirii infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 308 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal.
 

Înlătură dispoziția din încheierea din data de 3.02.2020 a Curții de Apel Bucurețti – Secția I-a Penală prin care, în baza art. 386 din Codul de procedură penală, s-a schimbat încadrarea juridică dată faptei inculpatului Simu Horia din infracțiunea de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal în infracțiunea de cumpărare de influență, prevăzută de art. 292 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.
 
În baza art. 396 alin. (1), (6) ți (8) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. (1) din Codul penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpatul Simu Horia, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (1), (6) și (8) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. (1) din Codul penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal faţă de inculpata Dumitrean Crinuța Nicoleta, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale.
 
În temeiul art. 397 alin. (1) raportat la art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, lasă nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice.
 
Înlătură dispoziția privind anularea deciziei nr. 15764/FF/26.05.2011 a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul A.N.R.P. de emitere a titlurilor de despăgubire în favoarea S.C Rosintaly Management Limited, în cotă de 75%, martorului Niculae Aurel, în cotă de 15% şi martorului Birisiu Ionuț, în cotă de 10%, în cuantum total de 37.243.500 lei, precum ți a titlurilor de conversie nr. 1926/16.06.2011 emis în favoarea S.C. Rosintaly Management Limited, nr. 1927/16.06.2011 emis în favoarea martorului Niculae Aurel și nr. 1928/16.06.2011 emis în favoarea martorului Birisiu Ionuț.
 
Înlătură dispoziția privind repunerea părţilor în situaţia anterioară şi restituirea sumei de 37.243.500 lei către partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, de către inculpatul Simu Horia, beneficiar real al S.C. Rosintaly Management Limited – 27932625 lei, martorul Birisiu Ionuț - 931087,50 lei, martorul Moldoveanu Daniel Andrei – 1117305 lei, martorul Sterian Ion – 1675957,50 lei, martorul Niculae Aurel – 174299,58 lei, martorul Surdu Georgian Gabriel – 2706112,71 lei și martorul Cocoț Dorin – 2706112,71 lei. În baza art. 397 alin. (5) raportat la art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, menține: - măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţele nr. 634/P/2015 din 28.01.2016, nr. 634/P/2015 din 1.02.2016, nr. 634/P/2015 din 3.02.2016, nr. 634/P/2015 din 3.03.2016, nr. 634/P/2015 din 9.03.2016, nr. 634/P/2015 din 2.06.2016 ți nr. 634/P/2015 din 16.06.2016, asupra sumelor de bani şi bunurilor indisponibilizate, aparţinând apelantului – intimat – inculpat Simu Horia, martorilor Sterian Ion, Surdu Georgian Gabriel, Birisiu Ionuţ și Cocoş Dorin şi numitei Simu Raluca, pe o durată de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile; - măsura sechestrului asigurător dispusă prin sentinţa penală nr. 232 din 27 noiembrie 2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secția I-a penală, pronunţată în dosarul nr. 779/2/2017 (315/2017) asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale apelanţilor - intimaţi - inculpaţi Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Dima Alin Horaţiu, Savu Florentina, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Teodorescu Cătălin Florin, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş George şi Marko Attila Gabor, până la concurenţa sumei pretinse de partea civilă, pe o durată de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii, dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile.
 
Menține dispoziţia de confiscare specială de la inculpata Dumitrean Crinuţa Nicoleta a sumei de 400.000 de euro sau echivalentul în lei la cursul oficial de schimb al Băncii Naţionale a României la data executării măsurii.
 
Menţine măsura asiguratorie a sechestrului, luată prin ordonanța nr. 634/P/2015 din 6 iunie 2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei, asupra bunurilor inculpatei Dumitrean Crinuţa Nicoleta până la concurenţa sumei confiscate, de 400.000 de euro.
 
Înlătură dispoziţia de confiscare specială de la inculpatul Dima Alin Horațiu a sumei de 5.000 de euro sau echivalentul în lei la cursul oficial de schimb al Băncii Naţionale a României la data executării măsurii.
 
Ridică măsura asiguratorie a popririi asupra sumei de 22.600 lei, aflată în contul …, deschis la Credit Europe Bank România S.A., cu titular Dima Alin Horaţiu, CNP …, până la concurența sumei de 5.000 de euro, luată prin ordonanța nr. 634/P/2015 din 15 iunie 2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei. Modifică temeiul de drept al obligării inculpaților Simu Horia ți Dumitrean Crinuţa Nicoleta la plata cheltuielilor judiciare către stat în primă instanță, reținând incidența art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) din Codul de procedură penală. Înlătură obligarea inculpaților Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Teodorescu Cătălin Florin, Marko Attila Gabor, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoț George, Savu Florentina ți Dima Alin Horațiu, în baza art. 274 alin. (1) ți (2) din Codul de procedură penală, la plata cheltuielilor judiciare către stat în primă instanță. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate ți încheierii de țedință din data de 3 februarie 2020, în măsura în care nu sunt contrare prezentei.
 
II. În baza art. 421 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta SCI Allegra împotriva aceleiați sentințe penale. În baza art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală, obligă apelanta SCI Allegra la plata sumei de 5.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, ocazionate de soluţionarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupție, de inculpații Dumitrean Crinuța Nicoleta, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Teodorescu Cătălin Florin, Marko Attila Gabor, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoț George, Savu Florentina, Simu Horia ți Dima Alin Horațiu și de apelanta S.C. Rosintaly Management Limited, rămân în sarcina acestuia.
 
În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Marko Attila, precum şi cel cuvenit curatorului special desemnat pentru apelanta S.C. Rosintaly Management Limited, în sumă de câte 1.360 lei, rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Teodorescu Cătălin, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş George, Savu Florentina, Dima Alin Horaţiu, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil şi Simu Horia, până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 340 lei, rămân în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia inculpaților, apelantelor S.C. Rosintaly Management Limited ți SCI Allegra, intimatului parte civilă, persoanelor interesate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27 aprilie 2023.

Hotărârea este definitivă!

Completul este alcătuit, potrivit datelor noastre, din judecătoarele Anca Mădălina Alexandrescu, Rodica Cosma și Adriana Ispas, fost vicepreședinte al Curții de Apel Constanța și fost președinte al Secției penale din Curtea de Apel Constanța.
 
Primele condamnări
 
Crinuța Nicoleta Dumitrean (fost președinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților și al Comisiei Centrale de Despăgubiri), a luat 6 ani și 3 luni închisoare. Totodată, magistrații au decis confiscarea sumei de „400.000 euro primită de aceasta cu titlu de mită sau echivalentul în lei a acestei sume la cursul de schimb al B.N.R. la data executării măsurii“.
 
Omul de afaceri Horia Simu a fost condamnat la 6 ani şi 4 luni închisoare.
 
Alin Horațiu Dima a luat 9 ani si 8 luni inchisoare (contopire cu pedeapsa din Dosarul retrocedărilor din Constanța).

 
Cătălin Florin Teodorescu, Oana Vasilescu, Dragoș George Bogdan au luat câte trei ani cu suspendare. Florentina Savu a luat patru ani de închisoare.
 
Cei patru anterior menționați au fost membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.
 
Marko Atilla Gabor a luat cinci ani de închisoare.
 
Judecătorii i-au obligat, în solidar, pe inculpaţii Dumitrean Crinuţa Nicoleta, Savu Florentina, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Teodorescu Cătălin Florin, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoş George, Marko Attila Gabor, Simu Horia şi Dima Alin Horaţiu, la plata către partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor a sumei de 7.715.000 euro echivalent lei la data plăţii, în măsura în care pretenţiile părţii civile nu sunt acoperite prin repunerea părţilor în situaţia anterioară şi restituirea sumei aferente deciziei nr. 15764/FF/26.05.2011 a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul A.N.R.P., anulata conform art. 25 alin. 3 C.p.p.


În rechizitoriu, procurorii DNA arată că, „la data de 22 octombrie 2009, inculpatul Simu Horia, printr-un intermediar, a achiziționat drepturile litigioase ce priveau o suprafață de teren situată în municipiul Constanța, prețul cesiunii fiind de 700.000 de euro“.
 
„De la acea dată, inculpatul Simu Horia a inițiat un complex de demersuri prin intermediul unor angajați ai societăților sale și prin intermediul unor persoane cu funcții de conducere din cadrul unor instituții publice, cu sprijinul cărora să urgenteze obținerea despăgubirilor prin intervenția acestora la nivelul autorităților implicate în procedura de retrocedare.
 
Urmare a acestor demersuri, la data de 26 mai 2011, inculpații Dumitrean Crinuța Nicoleta, Mihai Cristian Sebastian, Baciu Remus Virgil, Vasilescu Oana, Bogdan Dragoș, Teodorescu Cătălin Florin și Marko Atilla Gabor, în calitate de președinte, respectiv membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, prin exercitarea abuzivă a atribuțiunilor de serviciu cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 247/2005 (privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente) și a altor prevederi legale, au aprobat, în unanimitate, raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator Dima Alin Horațiu, prin care valoarea unui teren în suprafață de 25 de hectare situat în municipiul Constanța (zona Brătianu - Anadalchioi) a fost stabilită la suma de 8.750.000 de euro (35 de euro/mp), echivalentul a 37.243.500 de lei“, potrivit DNA.
 
„Aceasta reprezintă o supraevaluare a terenului, respectiv cu suma de 7.715.000 de euro, echivalentul a 32.838.126 de lei, ceea ce a provocat un prejudiciu echivalent cu această sumă în dauna bugetului de stat, concomitent cu obținerea unui avantaj patrimonial de către inculpatul Simu Horia și alte persoane, beneficiare ale drepturilor litigioase, în cuantum total de 32.209.990,76 de lei. Concret, membrii Comisiei, luând la cunoștință concluziile raportului de evaluare, întocmit cu nerespectarea Standardelor Internaționale de Evaluare, nu au constatat faptul că inculpatul Dima Alin Horațiu a supraevaluat terenul respectiv, deși aveau cunoștință de faptul că suprafața respectivă era situată în extravilanul municipiului Constanța și avea destinația de teren agricol“, spun procurorii DNA.
 
„Mai mult, în cuprinsul documentului respectiv nu a fost evidențiată poziția exactă a terenului, iar pentru stabilirea valorii acestuia, expertul a utilizat comparabile care nu priveau tranzacții de vânzare, ci doar oferte de vânzare a unor terenuri situate în intravilanul și extravilanul municipiului Constanța care nu aveau categoria de folosință teren agricol“, se mai arată în documentele celor de la Anticorupție.
 
Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Teren din Zona Cazino, Mamaia, întors la Primăria Constanța! Beneficiar de top al Dosarului Retrocedărilor atacă HCL (DOCUMENTE)

25 Jul 2023 1692

Ce „spune“ legea despre achitările din dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona (Anadalchioi) Brătianu - Constanța! (DOCUMENT)

29 Apr 2023 901

Amânare de pronunțare în dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona (Anadalchioi) Brătianu - Constanța!

30 Mar 2023 1058

Constanța retrocedată! Dosarul celor 25 de hectare din zona Anadalchioi. Achitări sau condamnări! Totul se decide azi. Cine sunt judecătorii

30 Mar 2023 8404

Constanța retrocedată! Judecătorii au anunțat data pronunțării. Este vizată una dintre cele mai importante retrocedări din oraș

14 Mar 2023 7276

Retrocedări cu „cântec“, la Constanța! Judecătorii au amânat pronunțarea în cazul a zeci de hectare din zona Anadalchioi - Brătianu

18 Feb 2023 1216

Înalta Curte a fixat primul termen pentru anul 2023 în dosarul privind retrocedarea celor 25 de hectare din zona (Anadalchioi) Brătianu – Constanța

09 Jan 2023 1622

Constanța retrocedată! Curtea Supremă menține sechestrul în dosarul celor 25 de hectare din Anadalchioi

22 Oct 2022 4791

S-a terminat vacanța judecătorească! Înalta Curte reia procesul privind retrocedarea celor 25 de hectare din zona (Anadalchioi) Brătianu – Constanța

06 Sep 2022 1405

Legături cu o retrocedare de răsunet din Constanța! Omul de afaceri Horia Simu și fostul deputat UDMR Marko Attila Gabor, achitați definitiv

21 Jul 2022 1502

Constanța retrocedată! Dosarul celor 25 de hectare din zona (Anadalchioi) Brătianu – Constanța, amânat pentru septembrie

13 Jul 2022 1420

Retrocedarea celor 25 de hectare din zona (Anadalchioi) Brătianu – Constanța, amânat pentru septembrie

30 May 2022 3727

Inculpat din Dosarul Retrocedărilor din Constanța, la un pas de eliberare condiționată!

23 May 2022 2979

Zeci de ani de închisoare în primă instanță pentru retrocedarea a 25 de hectare din Constanța. Apelul, amânat pentru luna viitoare

16 Apr 2022 5204

Constanța retrocedată! Curtea Supremă menține sechestrul în dosarul celor 25 de hectare din zona (Anadalchioi) Brătianu – Constanța

12 Mar 2022 2034