Constanta de odinioara in imagini

Constanţa - Restaurantul Vraja Mării

moto:
Când cuvântul nu mai poate cuprinde, locul îi este luat de vrajă...

Vraja Mării ar fi fost să fie un necuprins fior sau poate simţirea celui ce de pe ţărm priveşte tumultul valului ce i se zdrenţuie în spume la picioare sub vântul de la larg pornit.

Pornit cu acest gând, probabil, un cârciumar priceput în ale afacerilor şi ale cuvintelor a preluat terenul, a ridicat terasa şi a ales ca nume pentru localul său perechea potrivită să invite muşterii la mesele ce invitau la tihnă şi taclale la ceasurile brizelor de seară... "Vraja Mării", terasa de pe locul de unde pleacă digul portului spre larg... "Vraja Mării", terasa de la poarta pe unde marinarii vapoarelor sosite-n port păşeau spre făgăduinţele oraşului tânjit în preumblările dintre cer şi apă. În lumea portului de acum câteva decenii, Poarta 1 Port (Constanţa) avea (ca sintagmă) diverse conotaţii... Era bunăoară locul pe unde se ieşea din vamă... era locul ce desemna o anume categorie de dame de companie... era locul unde formal se putea trece graniţa României spre a lua calea apei pe Marea Neagră ... şi bineînţeles locul prin care se putea intra în România debarcând în port...

"Vraja Mării" era acel local aflat la gura portului (pe partea dreaptă plecând spre oraş) pe care portuarii îl pomeneau cu just temei: "cum intri în România, pe dreapta..."

01_-_inceput.jpg

Un pic de istorie...

La început a fost un loc ce nu era...

02.jpg

După începerea şi continuarea lucrărilor Portului Constanţa baza digului de larg (est) era talonată de trepte. Acestea permiteau accesul spre zona exterioară a digului (unde marea loveşte digul dinspre cu valurile venite de la larg).

03.jpg

Fotografia de mai sus datează cel mai probabil din anul 1903 deoarece apare foarte bine finisata Casa Manissalian inaugurată în anul 1904.

04.jpg

În anul 1903, primarul liberal al Constanţei, Cristea Georgescu, a propus consilierilor locali un proiect prin care urma să lărgească Bulevardul Regina Elisabeta şi să consolideze faleza existentă. Această lucrare urma s[ alinieze linia falezei în partea de sud a peninsulei şi să preia 50 - 60 de metri din mare. Proiectul a fost încredinţat arhitectului Daniel Renard. Şef de lucrări a fost desemnat inginerul Anghel Saligny. Pentru ca lucrările să poată fi executate s-a construit o cale ferată în imediata apropiere a malului pentru transportul materialelor necesare (stânga fotografiei).

05.jpg

Se observă modul cum a fost inclus noul segment de cale ferată în configuraţia sistemului portuar deja existent.

06.jpg 

După executarea zidului de protecţie a falezei (anii 1903-1904), din zidărie de piatră brută, au urmat umpluturi cu materiale neomogene provenite de la taluzarea şi amenajarea terenului. Fotografia surprinde ultima parte din linia ferata ce urma să fie dezafectată. În locul respectiv se va amenaja platforma de patinaj.

07.jpg

Pe spaţiul astfel constituit, după dezafectarea tronsonului de cale ferată s-a turnat la partea dinspre intrarea în port o platformă de beton pe care s-a amenajat un loc destinat patinatorilor pe rotile.

08.jpg 

Suprafaţa de teren astfel constituit urma să devină „Parcul Cazinoului".

Materialele (prafuri argiloase, argile prăfoase şi în special argile cafenii şi argile roşii). Ele au fost depuse necontrolat în spatele zidului, pentru a crea promenada de astăzi.

Faptul că în aceste materiale se găseau bolovani şi blocuri de calcar, nu a permis o consolidare uniformă în timp. Apele pluviale nu au fost captate şi dirijate eficient în afara incintei şi au condus la tasări inegale. Acest lucru a făcut ca odată cu trecerea anilor să se degradeze stratul de beton şi ulterior cel de mozaic.

Stratul de piatră spartă de sub beton nu avea o grosime uniformă şi nu a fost compactat mecanic.

09.jpg

De jur împrejurul patinoarului au fost instalate bănci şi s-a asigurat posibilitatea de acces cu mijloace de transport pe bulevardul nou format.

10.jpg 

Locul era căutat de cei ce doreau o preumblare pe patinele cu rotile dar şi de cei ce se aventurau pe dig sau pe lângă acesta păşind peste blocurilor de beton de la bază.

11.jpg

Tineretul profita din plin de calitatea noii platforme.

12.jpg

Fotografia de mai sus permite o datare foarte precisă: 9 iulie 1905, data când Flota Mării Negre a Rusiei a preluat din portul Constanţa Crucişătorul Potemkin. (vezi episodul Crucişătorul "Potemkin- 1905")

13.jpg 

Cu timpul zona de acces în incinta portului a fost preluată sub control de autorităţi prin ridicarea unui gard şi a unei porţi de acces.

14.jpg 

Într-o fotografie ce apare datată ca fiind din 1923 se observă că la baza digului nu apăruse nici un fel de terasă sau altă construcţie.

15.jpg 

De la nivelul de bază al digului de larg se remarcă configuraţia treptelor ce facilitau coborârea spre platforma din blocuri de beton

16.jpg 

Nici în alte fotografii din prima parte a perioadei interbelice nu apare vreo construcţie care să aibă funcţiunea de terasă.

Apariţia localului...

 17.jpg

O prima prezenţă a terasei o putem remarca abia după construirea localului Gării Maritime (1935). Este posibil, ţinând cont de felul cum a fost construită terasa ca aceasta să fi fost ridicată concomitent cu Gara Maritimă. Diverse comentarii scrise despre terasa "Vraja Mării" fac referire la perioada de la jumătatea anilor 1920 ca moment al construirii localului. Ulterior se aminteşte că pe timpul bombardamentelor din al doilea război mondial asupra Constanţei localul ar fi fost complet distrus şi apoi reconstruit. Din fotografiile găsite în internet nu am avut ocazia să găsesc nicăieri o sursă care să confirme adevărul celor afirmate. S-au găsit postate imagini cu clădirea Catedralei Petru şi Pavel afectată de bombardamente. Se cunoaşte că "Palatul Camerei de Comerţ" (casa Manessalian) a căzut sub bombe... dar terasa "Vraja Mării" pare să fi rămas în picioare şi a îndeplinit cu temei rolul de local chiar şi pe timpul războiului şi ceva timp după aceea...

18.jpg

Odată construit, localul terasei a devenit un loc distinct în peisajul falezei.

19.jpg 

Prin poziţia şi deschiderea perspectivei spre mare şi spre port locul se pare că justifica din plin numele cu care fusese botezat.

20.jpg 

O promenadă ce se prelungea la una din mesele terasei era un moment deosebit de relaxant.

21.jpg 

Deşi se putea intra cu vehicule accesul acestora era restricţionat prin bariere, faleza fiind strict pietonală.

22.jpg

Aproape orice fotografie ce avea deschidere spre port prindea ceva din terasa "Vraja Mării".

23.jpg

După cum se deduce privind fotografia, locul nu era foarte căutat pe vreme cu vânt puternic.

24.jpg

... în schimb era generos când invita vilgeaturiştii la mese pe timpul orelor de peste zi şi mai ales la orele de seară.

25.jpg

Când aveau loc evenimente în port, precum serbările marine sau vizite ale bastimentelor străine, terasa era un loc de şedere agreat.

26.jpg 

Se pare că fotografia de mai sus este făcută la o oră matinală deoarece zona nu este frecventată de doritorii de promenadă.

28.jpg 

Cum era şi firesc, la ceasurile serii terasa avea o clientelă numeroasă.

28.jpg

Calitatea mobilierului şi a serviciului era cea a oricărei terase fără pretenţia de a epata prin lux şi convenienţe.

29.jpg 

O calitate deosebită a oricărui local o reprezintă facilitatea accesului. După cum se remarcă, existau mai multe puncte de acces în spaţiul terasei astfel încât trecătorii erau tentaţi să se abată măcar pentru un pahar de răcoritoare.

30.jpg 

Chiar şi peste zi în orele însorite terasa îşi putea etala oferta. Prin jardiniere mobile se putea reconfigura cu uşurinţă zona de deservire a clienţilor.

31.jpg 

La acea vreme clienţii localului puteau conversa în tihnă nefiind agresaţi de sunete zgâriate ale vreunui gramofon sau lălăitul lăbărţat al cine ştie cărui "manelist" al vremii...

32.jpg

dar, puteau ca şi astăzi de altfel să beneficieze de impactul unei mingi ce poposea peste halba de bere scăpată de sub mâna copiilor ce par că sunt permanent prezenţi pe terasele unde părinţii i-au abandonat de sub vigilenţa atenţiei.

Trecerea prin timp...

 33.jpg

După cum se remarcă Poarta nr. 1 a portului cuprindea aproape intrinsec localul terasei.

34.jpg 

Când loteriile au început să aibă un impact puternic asupra oamenilor de rând ele au gasit rapid deschidere în debite marcând cu reclame pe măsură locul unde norocul putea să ia forma unui loz...

35.jpg 

Intersecţia aceasta este unul din locurile devenit reprezentativ în peisajul Peninsulei.

36.jpg

Odată cu schimbările de mentalitate şi opţiuni politice cu preumblarea la putere a unor noi diriguitori ai destinelor românilor au apărut stupidele coloane cubiste menite să susţină steaguri din ce în ce mai roşii. Nici din emblematica intersecţie acestea nu puteau lipsi.

37.jpg

Vraja Mării era încă de la fiinţarea ei locul unde marinarii de pe navele militare aflate în port se opreau, mai ales la sosirea din permisii şi învoiri pentru a bea un ultim pahar de tărie înainte de sosirea la bord. Erau şi situaţii când ieşiţi pentru câteva ore de învoire în oraş, intrau pentru un pahar "de amorsare" şi erau apoi trimişi la bord doar de patrulele poliţiei militare care aveau serios de lucru în zona terasei.

38.jpg

După o vreme, spre a servi şi pe timpul anotimpurilor reci localul a fost reconfigurat sub formă de sală de tavernă comună. Avea acoperiş, avea ce servi şi mai ales, putea servi pe vânt pe ploaie şi ninsoare.

39.jpg 

După anii 1950 spre 1960 localul terasei, a continuat să fie cu funcţia sa de loc al primului sau ultimului pahar băut la intrarea portului. În fotografie se vede încă umbra rotunjită a acoperişului.

40.jpg

După sistematizarea accesului în port la poarta nr.1 prin fiinţarea birourilor de vama şi PCTF (Punct Control de Trecere a Frontierei) vechiul local al terasei a fost demolat. (mai ales că apăruseră legi precum faimosul Decret 400 prin care se instituiau restricţii asupra localurilor ce funcţionau în zonele de acces ale întreprinderilor).

41.jpg

După anii 1970 s-a considerat că un loc precum Poarta Nr. 1 Port are totuşi nevoie de un local (de alimentaţie publică) ... a fost construită noua clădire care a luat în posesie "brand"-ul de nume al vechii terase: "Vraja Mării"...

42.jpg

Localul îl vedem şi în prezent, dar faţă de ceea ce a fost atunci, demult, sunt foarte puţini cei ce mai pot relata prin viu grai diferenţele dintre cele două perioade...
"O tempora... " ar putea grăi dictonul latin, cât despre moravuri preferăm să ţinem discuţia cu decenţă închisă. 

43.jpg

Cei ce doresc să regăsească măcar locul unde altădată îşi desfăşura umbra pălăria terasei de la "Vraja Mării", le punem la îndemână locaţia actuală a localului pe schiţele prezentate mai jos...

44.jpg 

Un software tridimensional ne poate orienta...

45.jpg

Precum şi unul bidimensional...

Vraja Mării... un loc scos de sub ape, martor al liniştii şi furtunilor mării

46.jpg 

... şi totuşi... furtunile din toiul iernii...

47.jpg 

hula de resac mai tot timpul prezentă,

48.jpg

Furtunile de vară mai mari...

49.jpg

sau mai mici... au dat Constanţei şi constănţenilor un nume simbol şi un loc pe lângă care paşii nu pot trece cu indiferenţă:

"Vraja Mării"... cum intri în România, pe dreapta...

Sursa foto: http://constanta-imagini-vechi.blogspot.com


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

În derby-ul din Liga a 6-a al comunei Viişoara, AS a suflat de patru ori şi a stins Flacăra

13 Nov 2018 378

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru DJST Constanţa

12 Nov 2018 276

Jucătorii FC Viitorul, show pe terenul de baschet la Constanța Streetplay (galerie foto)

12 Nov 2018 431

Lucrări de demolare pe locul viitoarei Săli Polivalente din zona Badea Cârțan

11 Nov 2018 499

Fotbalul județului Constanța Meciurile care se joacă astăzi și mâine în Ligile a 5-a și a 6-a

10 Nov 2018 410

Interviu online cu David Iustin Năstase, vicecampion balcanic Ce l-ar întreba atletul de la CS Farul pe celebrul Michael Johnson, dacă s-ar întâlni

10 Nov 2018 1194

Posturi vacante la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa. Cine poate participa la concurs

09 Nov 2018 495

Bucurie mare pentru elevi Sala de sport din comuna Grădina a fost inaugurată (galerie foto)

09 Nov 2018 529

Huţucă (PNL) - „Cât preţuieşte în realitate primarul Decebal Făgădău educaţia şi performanţa şcolară?“

07 Nov 2018 261

Fotbalul judeţului Constanţa Primul egal în Liga a 6-a pentru ITC, după opt victorii la rând

06 Nov 2018 472

Doliu în presa românească. O celebră jurnalistă s-a stins din viață

03 Nov 2018 1640

Bătălia pentru Jocurile Olimpice începe la Constanța Primul turneu de baschet 3x3 din sezonul pre-olimpic, la City Park Mall

02 Nov 2018 312

Demarează etapa judeţeană Constanţa a programului naţional „România în mişcare“

02 Nov 2018 374

Simona Halep va primi titlul de ambasador al Universităţii „Ovidius“ din Constanţa

01 Nov 2018 734

A fost aprobat regulamentul de folosire a Complexului stadion „Gheorghe Hagi“ din Constanţa. Reguli de acces şi conduită în arenă (document)

01 Nov 2018 1556

Fosta elevă a Colegiului Național de Arte ,,Regina Maria” Constanța, agresată în curtea unității de învățământ. Cadrele medicale de la SMURD, chemate în ajutor

31 Oct 2018 4102

Făgădău „Avem peste 50 de şantiere deschise în oraş. Vom începe controalele şi nu vom merge doar cu vorba bună ”!

31 Oct 2018 1239

Post vacant la Primăria Comunei Lumina, judeţul Constanţa

30 Oct 2018 336

Seria de victorii consecutive în Liga a 6-a a Flăcării Crucea s-a oprit la şapte. ITC are însă opt succese din opt

30 Oct 2018 534

FC Viitorul vrea încă o victorie cu Poli Iaşi. Meci, astăzi, în Cupa României Gică Hagi - „Aşa e la luptă. Trebuie să ştii unde şi cum ataci“

30 Oct 2018 722

Baschetbaliștii de la Athletic Constanța s-au impus categoric în duelul cu CS Cuza Sport Brăila din Liga Națională

27 Oct 2018 420

Două meciuri de baschet, de Liga Naţională, în cuplaj, sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa

27 Oct 2018 445

O firmă din Dâmbovița se va ocupa de amenajarea stadionului din Hârșova (document)

27 Oct 2018 515

Revista presei locale

26 Oct 2018 381

Elevii de la Şcoala 28 „Dan Barbilian“, întrebări pentru Ciprian Marica şi Ionel Dănciulescu „Vrem să intrăm cu Farul în comunitate“ (galerie foto + video)

25 Oct 2018 950

Județul Constanța Regata Halloween la Baza sportivă Techirghiol

24 Oct 2018 512

Primul antrenor al lui Răzvan Florea Dumitru Lungu, fost director al Palatului Copiilor din Constanța, a decedat (galerie foto)

23 Oct 2018 2952

Centru multifuncțional pentru persoanele vârstnice din Oltina, în locul Sălii de Sport din comună (document)

23 Oct 2018 265

Fotbalul judeţului Constanţa Sport Prim Oltina a făcut scor cu Viitorul Târguşor în Liga a 5-a

23 Oct 2018 798

Teatrologul Anaid Tavitian şi scenograful Eugenia Jianu devin cetăţeni de onoare ai municipiului Constanţa

23 Oct 2018 1299

Direcţia Cultură şi Sport Mangalia angajează. Ce post este vacant

22 Oct 2018 448

Exerciţiu la o şcoală generală din Cernavodă. Elevii şi profesorii, evacuaţi (galerie foto)

22 Oct 2018 287

Constanța. Legendele FC Farul au înălțat steaguri personalizate pe stadion. A fost lansat noul logo al clubului (galerie foto)

21 Oct 2018 2196

Doliu în fotbalul românesc. A murit Ilie Balaci, supranumit şi "Minunea Blondă"

21 Oct 2018 9644

Sala de sport a Școlii Gimnaziale „B.P.Hașdeu" din Constanța poate fi închiriată. Detalii

21 Oct 2018 706

Direcția Cultură și Sport Mangalia scoate la concurs un post vacant

20 Oct 2018 357

MApN organizează turneul militar de fotbal „Împreună pentru România - Centenar”

17 Oct 2018 307

La Medgidia se vor desfăşura un stagiu de Kung-Fu şi un curs de arbitraj

17 Oct 2018 305

Răzvan Florea, mulţumit Înotătorii de la Atena Sport Club Constanţa, medaliaţi în Bulgaria, la întrecerea internaţională „Britz“ (galerie foto)

17 Oct 2018 957

Fotbalul judeţului Constanţa Seriile Ligii a 6-a, conduse, cu punctaj maxim, de Flacăra Crucea şi ITC

16 Oct 2018 1557

„Să aveți parte de toată fericirea din lume!“ Fotbalistul Iulian Răvoiu s-a căsătorit la Constanța cu Ligia Munteanu

16 Oct 2018 3751

Mesaj îngrijorător făcut de Simona Halep pentru finalul de an. Ce spune despre turneul de la Moscova

15 Oct 2018 486

La Naţionalele de la Ploieşti, Olga Didilescu a primit diploma de onoare acordată de Federaţia Internaţională de Gimnastică

15 Oct 2018 1308

Mesajul Simonei Halep înaintea turneului de la Moscova. Care a fost reacția fanilor

14 Oct 2018 676

Ce spun reprezentanții Școlii Gimnaziale nr. 39 Nicolae Tonitza din Constanța despre profesorul ce a publicat imagini cu elevi care se schimbă pe Facebook

12 Oct 2018 2205

Ancheta continuă în cazul profesorului de muzică de la Școala generală nr. 39 Nicolae Tonitza din Constanța. Incredibil ce acuzații i se aduc cadrului didactic (video)

12 Oct 2018 910

Știați că ....tenorul Luciano Pavarotti ar fi implinit 83 de ani

12 Oct 2018 214

Trei minore din județul Constanța dispărute de la domiciliu. Poliţia, prietenii şi familiile le cauta disperate

09 Oct 2018 4670

Persoane cu deficienţe de vedere și-au depășit limitele. În ce sport fac performanță

03 Oct 2018 349

La Constanţa s-a înfiinţat Centrul Naţional de Pregătire al Juniorilor pentru gimnastică

03 Oct 2018 1844