Stiri calde

Şedinţă la Guvernul României. Proiectele care ar putea fi incluse pe agenda zilei

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României de astăzi, 16 mai 2018, sunt următoarele:
 
 1. PROIECTE DE LEGI
 1. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/LG-4.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-56.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 şi, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-42.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului 117 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.425/1994
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-43.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea şi modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-44.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.701/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de interes naţional ''Reabilitarea DN 6 secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa km 268+390-297+070 şi km 297+384 - 298+000, judeţele Mehedinţi şi Dolj'', precum şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.701/2012
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-45.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.689/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Târgu Jiu'', precum şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.689/2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-46.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Transporturilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/NFHGANEXA-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti, la 9 martie 2018
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-47.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave în cazarma 546 Otopeni''
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-48.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională ''PLAFAR'' S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/NFHG-3.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în data de 11 aprilie 2018 la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M.Georgescu" Iaşi
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-49.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului "Ribeiro Carlos Henrique"
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-50.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-51.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Centrul Naţional de Învăţământ Turistic "CNIT" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-52.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-53.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei părţi din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani, din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării, precum şi actualizarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-54.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba, semnat la Havana în data de 2 decembrie 2015
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/05/HG-55.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
 
 
 1. MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul Republicii Polone şi Guvernul României privind mormintele de război
 2. MEMORANDUM cu tema: Donarea unor bunuri de uz didactic aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către Ministerul Apărării al Republicii Moldova
 3. MEMORANDUM cu tema: Elemente de poziționare a României în perspectiva negocierilor privind politica de coeziune post-2020
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor de recrutare în vederea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Aeroclubului României, Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi Centrului Investigații şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării posturilor vacante din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării, pentru pregătirea viitoarei Preşedinţii a Consiliului Uniunii Europene în anul 2019
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de la nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT.RO şi a Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi cele din afara organigramei, aferente proiectelor finanţate din fonduri europene, derulate de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 
 1. RAPOARTE
 1. RAPORT privind creanțele României la 31 decembrie 2017 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989
 
 1. PUNCTE DE VEDERE
<>2.Proiecte de puncte de vedere cu privire la 20 iniţiative legislative parlamentare

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Sindicaliştii din industria de apărare pichetează din nou Guvernul. Ce îi solicită premierului

16 May 2018 333

Perioada de înscriere pentru Programul Oficial de Internship al Guvernului României, prelungită

11 May 2018 352

Programul de convergență 2018-2021 privind aderarea la zona euro, adoptat de Guvern

10 May 2018 331

Guvernul a adoptat proiectul de lege privind Strategia de dezvoltare economică şi socială pe termen lung „România 2040”. Ce prevede actul normativ

10 May 2018 272

Parteneriatul public-privat, aprobat de Guvern

10 May 2018 536

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi

10 May 2018 454

Guvernul României a încheiat un Acord cu sindicațiștii din Sănătate. Ce prevede documentul

08 May 2018 418

Istoria României în mintea generaţiei viitorului. „Dacă înţelegem ceea ce s-a întâmplat, ştim să «cârmuim» viitorul pe drumul, sperăm noi, cel bun“

08 May 2018 739

Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice a intrat în vigoare

04 May 2018 324

Astăzi, şedinţă de Guvern. Lista proiectelor care ar putea fi incluse pe agendă

03 May 2018 450

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi. Care sunt proiectele ce au legătură cu județul Constanța

24 Apr 2018 782

Reuniune la nivel înalt la București între România, Bulgaria, Grecia și Serbia. Cine participă la eveniment și ce se va discuta

23 Apr 2018 518

Au început înscrierile pentru Programul Oficial de Internship al Guvernului României - ediţia 2018

19 Apr 2018 493

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Un proiect are legătură cu judeţul Constanţa. Lista completă

18 Apr 2018 697

Dineu de lucru oferit de Prim-ministru Viorica Dăncilă doamnelor ambasador

18 Apr 2018 505

Guvernul României - ”România susține și este solidară cu acțiunea fermă de răspuns a SUA, Marea Britanie și Franța în Siria”

14 Apr 2018 385

Nimic despre „Casa Soarelui“ După 13 ani, Executivul a aprobat totuşi noii indicatori tehnico-economici pentru „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa cu profil de autostradă“! (documente)

05 Apr 2018 1802

Cetățenii din zonele afectate de inundații vor primi ajutoare de la Guvern. În ce județe sunt probleme din cauza inundațiilor

04 Apr 2018 366

Astăzi, şedinţă la Guvernul României. Lista proiectelor

04 Apr 2018 727

Ședință a Guvernului României. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al CN APM Constanţa printre proiectele de pe ordinea de zi

29 Mar 2018 814

Guvernul României va fi iluminat în această seară în purpuriu. Iată de ce!

26 Mar 2018 377

evz.ro Damen confirmă încheierea negocierilor cu Guvernul României pentru preluarea Șantierului Naval Daewoo Mangalia

24 Mar 2018 1062

Oficial de la Guvernul României. Planul național de adoptare a monedei euro, propus spre asumare politică până la 15 noiembrie 2018

21 Mar 2018 361

Astăzi, şedință la Guvernul României. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

21 Mar 2018 748

Astăzi este Ziua Internațională a Francofoniei

20 Mar 2018 740

Ambasadorul Republicii Polone la București, Marcin Wilczek, a fost primit de către prim-ministrul Viorica Dăncilă

19 Mar 2018 453

Vicepremierul Viorel Ștefan a avut o întrevedere cu o delegație a Băncii Mondiale. Ce subiecte au fost discutate

19 Mar 2018 296

Premierul Viorica Dăncilă solicită desecretizarea protocoalelor încheiate între SRI și alte instituții ale statului

16 Mar 2018 418

Ce proiecte ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României. Unul vizează organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

15 Mar 2018 360

Elevii din Dobromir, a patra comună din România ca grad de sărăcie, așteaptă o masă caldă... guvernamentală

13 Mar 2018 782

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa, pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern

07 Mar 2018 421

Viorica Dancilă - ”Guvern și autorități locale, împreună, ne vom pune de acord asupra soluțiilor concrete pentru atragerea finanțărilor europene”

02 Mar 2018 286

Şedinţă a Guvernului României. Ce proiecte ar putea fi incluse pe ordinea de zi

01 Mar 2018 681

Proiectului legislativ privind autoritatea polițistului, aprobată astăzi de Guvern

22 Feb 2018 302

Ședință a Guvernului României. Ce proiecte ar putea incluse pe ordinea de zi

22 Feb 2018 707

Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a avut o întrevedere cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Ce subiecte au fost analizate

20 Feb 2018 487

Încurajarea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă, printre prioritățile Guvernului. Ce spune vicepremierul Paul Stănescu

16 Feb 2018 565

Programul „Corvetă multifuncțională”, aprobată de Guvern

15 Feb 2018 352

Ce proiecte ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României. Se va analiza și programul de înzestrare „Corvetă multifuncţională“

15 Feb 2018 483

Secretar de stat în Ministerul Transporturilor, eliberat din funcție de premierul Dăncilă

12 Feb 2018 895

Astăzi, şedință la Guvernul României. Printre proiectele de pe ordinea de zi este vizat şi Portul Constanţa

08 Feb 2018 768

Viceprim-ministrul Ana Birchall va participa, la Milano, la Forumul european al liderilor pentru guvernare deschisă

04 Feb 2018 599

România a câștigat procesul cu Chevron. Ce despăgubiri va plăti compania petrolieră

03 Feb 2018 616

Ce măsuri de reorganizare a Guvernului și ministerelor au fost adoptate în ședința de Guvern

31 Jan 2018 413

Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea Guvernului României

29 Jan 2018 413

Iată componenţa Guvernului Dăncilă! Lista completă

26 Jan 2018 1256

Guvernul se reuneşte astăzi în şedinţă. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi. Este vizat şi judeţul Constanţa

25 Jan 2018 709

Prima ședință de Guvern de după demisia premierului Mihai Tudose. Ce proiecte de acte normative vor fi analizate

17 Jan 2018 584

Ioana-Andreea Lambru numită în funcția de secretar general al Guvernului. Pe cine înlocuiește în funcție

16 Jan 2018 877

Premierul Mihai Tudose s-a întâlnit cu o delegație a companiei Ford

12 Jan 2018 558