Stiri calde

Vrei să devii poliţist de frontieră? Avem toate detaliile!


 
Garda de Coastă informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.
 
La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră sunt puse la dispoziţie un număr de 646 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel:
 
I. ACADEMIA DE POLIŢIE ,,Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI
 • Facultatea de Poliţie de Frontieră, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea: Ordine și siguranță publică, curs de zi – 60 de locuri:
- 38 locuri – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi);
- 12 locuri Inspectoratul General pentru Imigrări;
- 10 locuri Direcția Generală Pașapoarte.
curs frecvenţă redusă - 6 locuri

II. ACADEMIA DE POLIŢIE ,,Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI
 • Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea: DREPT – 20 locuri;
Tematica, bibliografia și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Academia de Poliție “A.I.Cuza” nr.5174400/2017, se găsesc pe pagina de internet – www.academiadepolitie.ro
           
III. ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ „AVRAM IANCU” ORADEA :
a) sesiunea de admitere august- septembrie 2018 - 280 locuri:
          - 260 locuri -  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (din care 8 locuri pentru etnicii rromi şi 3 locuri pentru alte minorităţi);
          - 20 locuri -  Inspectoratul General pentru Imigrări.
  b) sesiunea de admitere ianuarie 2019 – 280 locuri:
          - 245 locuri -  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (din care 8 locuri pentru etnicii rromi şi 3 locuri pentru alte minorităţi);;
          - 20 locuri -  Inspectoratul General pentru Imigrări;
          - 15 locuri -  Direcția Generală Pașapoarte.
 
Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea sunt postate pe pagina de internet www.avramiancu.ro.
 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, prin Garda de Coastă recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru locurile  repartizate Ministerului Afacerilor Interne, la următoarele instituţii:
 
A. Învățământ superior (ofițeri) – studii universitare de licență
I. ACADEMIA NAVALĂ ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, CONSTANŢA
 • Facultatea de Inginerie Marină – 6 locuri
            a. Domeniul de licenţă: Inginerie marină și navigație, specializarea: Electromecanică navală – 2 locuri
            b. Domeniul de licenţă: Inginerie electrică, specializarea: Electromecanică  – 4 locuri
 
II. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCEASCU”(Sibiu)  - 21 locuri
 • Facultatea de Management Militar
            Domeniul de licenţă: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică-Managementul organizaţiei, specialitățile:
                        - Artilerie și rachete – 2 locuri
          - Auto – 2 locuri
          - Geniu – 1 loc
          - Apărare CBRN – 1 loc
       Domeniul de licenţă: Inginerie şi management – Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare, specialitatea Comunicaţii şi informatică – 2 locuri.
 
 • Facultatea de Științe Economice și Administrative:
            Domeniul de licenţă: Științe administrative - Administrație publică – specialitatea Logistică – 8 locuri;
            Domeniul de licenţă:  Contabilitate – Contabilitate şi informatică de gestiune -  specialitatea Finanţe-Contabilitate  – 5 locuri.

III. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE ”CAROL I”:
 • Facultatea de Comandă și Stat Major, domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică  – specializarea Logistică - 2 locuri
 
 
IV. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ, BUCUREŞTI  - 33 locuri
 • Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament
a. Domeniul de licenţă: Inginerie de armament, rachete şi muniţii, specialitatea militară:
            1.  Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – 4 locuri
            2. Materiale energetice și apărare CBRN – 7 locuri
          3. Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi – 2 locuri
b. Domeniul de licenţă: Ingineria genistică, specialitatea: Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – 5 locuri
c. Domeniul de licenţă: Ingineria autovehiculelor, specialitatea: Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule – 3 locuri
 • Facultatea de Sisteme Electronice și Informatice Militare
a. Domeniul de licenţă: Inginerie electronică şi telecomunicaţii informaționale, specialitatea:
            1. Echipamente și sisteme electronice militare  –  3 locuri
            2. Comunicații pentru apărare și securitate – 4 locuri
b. Domeniul de licenţă: Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specialitatea: Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 5 locuri
 
V. INSTITUTUL MEDICO MILITAR
            Domeniul de licenţă: Sănătate, specializarea Medicină generală - 12 locuri (7 – Bucureşti şi 5 Târgu-Mureş);
 
            B. Învățământ postliceal (maiștri militari) – cu frecvență
              I. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE ,,Basarab I”, Piteşti - 8 locuri
            Specializarea:
            1. Auto – 5 locuri
            2. Tehnică de comunicaţii – 1 loc
            3. Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 1 loc
            4. Administrare siteme/reţele de comunicaţii/informatică – 1 loc
    
II. ȘCOALA MILITARĂ DE MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI A FORȚELOR AERIENE „TRAIAN VUIA” (Buzău), specialitatea  - Aeronave şi motoare de aviaţie” - 5 locuri.
III. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI A FORŢELOR NAVALE ,,AMIRAL ION MURGESCU”, Constanţa – 66 locuri
          Specializarea:
          1. Artilerie navală şi antiaeriană – 7 locuri
          2. Timonier și tehnică de navigație navală – 11 locuri
          3. Comunicații navale și observare semnalizare – 8 locuri
          4. Motoare și instalații electrice navale – 28 locuri
          5. Motoare şi maşini navale 12 locuri
            Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, la sediul Gărzii de Coastă, situat pe Aleea Zmeurei, nr. 3, Constanţa şi la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, Str. Isaccei, nr.103, Tulcea.
           
PENTRU ACADEMIA DE POLIŢIE ,,A. I. CUZA” data limită de înscriere este 25.05.2018;
 •    perioada de înscriere/desfășurare a concursului este 31.07.2018- 24.08.2018 (etapa I și II – la sediul Academiei de Poliție);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 20.06.2018 .
 
PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ,,AVRAM IANCU” -  ORADEA, sesiunea de admitere august - septembrie 2018:
 • data limită de înscriere este 15.06.2018 (la sediul Gărzii de Coastă sau la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 13.07.2018 (la sediul Gărzii de Coastă sau la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea);
 • perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 24.08 - 04.09.2018, (la sediul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).
 
PENTRU ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ,,AVRAM IANCU” -  ORADEA, sesiunea de admitere ianuarie 2019:
 • data limită de înscriere este 23.11.2018 (la sediul Gărzii de Coastă sau la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea);
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 18.12.2018 (la sediul Gărzii de Coastă sau la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea);
 • perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 10.01- 21.01.2019, (la sediul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).
 
PENTRU TOATE INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE (M.A.P.N.) CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU POLIŢIA DE FRONTIERĂ:
 
 • data limită de înscriere este 25.05.2018 (la sediul instituțiilor de învățământ ale M.A.P.N. );
 • data limită de depunere a dosarului de candidat este 20.06.2018.
 
               Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră - se realizează în perioada 07-11.07.2018, ora 07.00, la sediul Academiei de Poliţie „A.I.Cuza”, str. Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, Bucureşti, potrivit planificării care va fi adusă la cunoştinţă candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la secţiunea Cariera/Instituţii de învăţământ.
            Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.
       Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.
          
Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • Candidaţii pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ militare trebuie să îndeplinească și criteriul de vârstă de până 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere; 
 •  Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
 •  Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 • Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite prin lege;
 • Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
 • Candidaţii înscrişi pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, vor efectua examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală, în vederea obţinerii avizului apt îmbarcare, fiind o probă cu caracter eliminatoriu suplimentară, contracost.
 
        Pentru eventuale informaţii referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa Gărzii de Coastă – Serviciul Resurse Umane, str. Aleea Zmeurei, nr. 3, Constanta, telefon 0241/ 64.11.88, interior 26078, 26061 sau Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea- Compartimentul Pregătire Continuă, Str. Isaccei, nr.103, Tulcea, telefon 0240/ 53.41.60, 0240/ 53.41.61, interior 26026, 26190.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Bărbat cu mandat european de arestare, depistat de polițiștii de frontieră de la Vama Veche

07 Nov 2018 240

Mii de pachete de ţigări, confiscate de poliţiştii de frontieră

21 Oct 2018 259

S-a aprobat Navă maritimă de patrulare pentru Garda de Coastă Constanţa. Dotare. Preţ. Caracteristici. Ce are în dotare Garda de Coastă

04 Oct 2018 2553

Judeţul Constanţa Captură impresionantă la frontieră. Ce au găsit poliţiştii de frontieră în bagajul unui bărbat sosit din Turcia (galerie foto)

30 Sep 2018 1752

Constanţa Autovehicul căutat în Belgia, depistat de poliţiştii de frontieră

19 Sep 2018 325

Constanţa Autovehicul căutat în Marea Britanie, depistat de poliţiştii de frontieră (galerie foto)

18 Sep 2018 579

Constanţa Persoană cu probleme medicale, preluată de un echipaj al Poliţiei de frontieră . Află în ce stare se află

10 Sep 2018 626

Poliţiştii de frontieră au descoperit articole contrafăcute într- un microbuz condus de un ucrainean

07 Sep 2018 331

Poliţiştii de frontieră din Tulcea au descoperit mai multe kilograme de peşte fără documente

06 Sep 2018 2592

Mamă şi bebeluş de origine turcă, depistaţi în timp ce încercau să iasă din ţară

03 Sep 2018 751

Poliţia de Frontieră. 19 cetăţeni străini au încercat să iasă ilegal din România în cutii de carton

31 Aug 2018 348

Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova a decis întoarcerea de la vama Albiţa a unui grup de români. Ce spune MAE

28 Aug 2018 442

Urmărire ca în filme la frontieră! Poliţiştii au tras focuri de armă pentru a opri un şofer. Ce au descoperit în maşină

18 Aug 2018 793

Copil de 5 ani, ascuns sub bancheta maşinii pentru a ieşi ilegal din ţară

18 Aug 2018 1049

Nava MAI 1102 a Poliţiei de Frontieră Române va supraveghea, timp de 3 luni, frontierele Europei din Marea Egee

07 Aug 2018 961

Cetățeni irakieni, reținuți în timp ce încercau să iasă ilegat din România. Ce au stabilit polițiștii de frontieră în urma cercetărilor

06 Aug 2018 343

Zeci de mii de pachete cu ţigări, descoperite în polițiștii de frontieră. Unde erau ascunse

03 Aug 2018 398

Cetățean columbian cercetat de procurorii DIICOT. Ce au descoperit anchetatorii în bagajul bărbatului ce venea la un festival de muzică

31 Jul 2018 433

Nava „Ştefan cel Mare“ a Gărzii de Coastă, locul unde profesioniştii fac diferenţa pe mare (fotoreportaj)

24 Jul 2018 838

Imagini de la eveniment Poliţia de Frontieră şi-a prezentat bilanţul. A fost semnat protocolul de colaborare între Garda de Coastă şi Europol (galerie foto + video)

23 Jul 2018 1413

Judeţul Tulcea. Ambarcaţiune controlată pe braţul Chilia. Ce au descoperit poliţiştii de frontieră

15 Jul 2018 1232

Percheziţii în trei judeţe din ţară la suspecţi de contrabandă cu ţigări. Ce au stabilit anchetatorii în urma cercetărilor

20 Jun 2018 537

Bebeluș depistat ascuns sub o pătură într-o mașină la frontieră. Ce le-au spus părinții copilului polițiștilor de frontieră

09 May 2018 646

Tulcea. Bărbaţi, surprinşi în timp ce pescuiau ilegal. Zeci de kilograme de peşte, confiscate

03 May 2018 944

Descoperire la frontieră. Ce au găsit polițiștii de frontieră într-un automarfar printre paleți cu șervețele. A fost întocmit dosar penal

02 May 2018 1485

Sute de mii de persoane au tranzitat frontiera română în minivacanţa de 1 mai. Care au fost cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei

30 Apr 2018 782

Polițiștii de frontieră, pregătiți pentru minivacanța de 1 Mai. Recomandări pentru evitarea aglomerărilor

27 Apr 2018 433

O călăuză și doi migranți, reținuți la frontieră. Ce le-au spus suspecții polițiștilor de frontieră

21 Apr 2018 566

Pescadorul turcesc prins la braconat în Marea Neagră a ieșit din zona de competență a Gărzii de Coastă

11 Apr 2018 1204

Surrpiză la frontieră. Ce au descoperit polițiștii de frontieră în pantofii unui tânăr care a vrut să intre în România

27 Mar 2018 629

Cum se circulă prin punctele de trecere a frontierei din judeţul Constanţa. Situaţia a fost actualizată la ora 10.00

28 Feb 2018 708

370 de poliţişti de frontieră şi patru nave maritime au participat în 2017 la operațiuni FRONTEX

15 Feb 2018 359

Ameninţări, blesteme şi neîncredere Interceptări din dosarul furtului diamantelor de peste cinci milioane de euro

14 Feb 2018 1698

Preşedinţia Forumului de Cooperare la Marea Neagră, preluată de Poliţia de Frontieră Română

05 Dec 2017 923

Peste 60 de imigranți depistați în Marea Neagră au cerut protecția statului român

04 Dec 2017 860

Bijuterii fără documente legale, confiscate de polițiștii de frontieră la Vama Veche

29 Nov 2017 1228

Bunuri contrafăcute de peste 100.000 lei, confiscate în Portul Constanţa Sud Agigea. Unde trebuia să ajungă marfa

15 Nov 2017 551

Şeful poliției de frontieră, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de șantaj şi cumpărare de influență. Ce spun procurorii DNA

14 Nov 2017 1097

Operaţiune de salvare a poliţiştilor de frontieră români pe Marea Egee. 60 de vieți debarcate în siguranță

21 Oct 2017 706

Acţiuni ale Poliţiei de Frontieră. 5 milioane de ţigarete şi mii de kg de tutun, confiscate de poliţişti

16 Oct 2017 707

Opt migranți și o călăuză depistați în timp ce încercau să ioasă ilegal din România. Polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal

11 Oct 2017 677

Tragedie pe Marea Neagră. O ambarcațiune cu migranți s-a scufundat în apropiere de Turcia. Mai multe persoane sunt dispărute

22 Sep 2017 1322

Au încercat să treacă graniţa ilegal dar au fost prinşi de poliţiştii din Mangalia

14 Sep 2017 2159

Nava MAI 1104 va supraveghea frontierele Europei din Marea Egee

04 Sep 2017 1507

Două autoturisme furate, confiscate de poliţiştii de frontieră constănţeni

01 Sep 2017 932

Activităţi, la Constanţa, cu ocazia sărbătoririi a 45 de ani de la înfiinţarea echipei de oină ACS Frontiera Tomis

18 Jul 2017 1215

ConstanțaUn cețățean sirian și unul turc prinși de Poliția de Frontieră după ce au trecut ilegal frontiera din Bulgaria

14 Jul 2017 1571

Comisarul șef Aurelian Miu nu mai este şef al Serviciului Control din cadrul Poliţiei de Frontieră. Acesta a fost surprins stând în genunchi în faţa superiorilor

30 May 2017 1663

Cetățeni străini, printre care şi doi copii, ascunşi în remorca unui camion, descoperiţi la PTF Negru Vodă

23 May 2017 848

Constanţa. Garda de Coastă a participat la un exerciţiu comun româno-bulgar pe Marea Neagră

19 May 2017 1756