Declaratii de avere Constanta

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, declarații de avere Ion Maican, șef Atelier Mecanic-Termoenergetic, deține două terenuri și un apartament (documente)

Ion Maican este șef Atelier Mecanic-Termoenergetic în cadrul SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu. Potrivit declarației de avere completate la data de 30.05.2016, Maican deține 1/2 dintr-un teren intravilan de 1.000 mp, cumpărat în anul 2005, situat în localitatea Schitu din județul Constanța. Maican deține și un teren extravilan în localitatea Ovidiu, dobândit în anul 1996, de 9.200 mp. El mai are în proprietate și un apartament cumpărat în anul 1987, în Constanța, cu o suprafață de 54 mp, cotă-parte 1/2. Proprietățile apar și în declarația de avere completată în data de 15.05.2017.
 
Ion Maican a declarat că nu deține autoturisme, bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal a căror valoare însumată depășește 5.000 de euro sau active financiare.
 
De asemenea, potrivit declarațiilor de avere din anii 2016 și 2017, Maican nu are conturi sau depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro, și nici datorii.
 
Ion Maican a declarat, pentru anul fiscal 2015, un venit anual de 49.643 de lei, salariu din funcția de bază - șef Atelier Mecanic-Termoenergetic în cadrul SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța, și 1.199 de lei - venituri din salarii în afara funcției de bază. Soția sa, Niculina Maican, nu are ocupație.
 
În anul 2016, Maican a câștigat 47.042 de lei - salariu de bază și 1.700 de lei - venit obținut din afara funcției de bază. În 2016 și 2017, acesta nu declară interese.
 
În secțiunea „Documente“ puteți vizualiza declarațiile de avere și de interese ale lui Ion Maican, șef Atelier Mecanic-Termoenergetic în cadrul SN Aeroport Internațional Mihail Kogălniceanu.
 
Aleșii locali, demnitarii, persoanele cu funcții de conducere și control, precum și funcționarii publici au obligația să își depună sau să își actualizeze declarațiile de avere și declarațiile de interese. Cotidianul ZIUA de Constanța prezintă averile și interesele demnitarilor și ale angajaților celor mai importante instituții publice din județul Constanța și ai companiilor naționale, așa cum apar acestea fie pe site-urile instituțiilor, fie pe cel al Agenției Naționale de Integritate.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Nu exista articole asemanatoare.