Aprobarea bugetului DGASPC Constanța, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CJC (DOCUMENT)

Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință extraordinară pentru data de 08.02.2024, ora 10,00, în Sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ, ședință ce se va desfășura în format fizic.
 
Pe ordinea de zi se află mai multe proiecte printre care și Proiect de hotărâre nr.35/02.02.2024 privind aprobarea Bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024.
Iniţiator este preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.

Potrivit proiectului, suma propusă a fi alocata D.G.A.S.P.C. Constanţa pentru anul 2024 este în cuantum total de 227.237.000 lei (Capitolul 68.02 — Asigurări şi asistentă socială) - este repartizată, după cum urmează:
a) Capitol subcapitol 68.06.00 — Asistentă socială► pentru familie şi copii = 84.576.830 lei
b) Capitol/subcapitol 68.05.02 — Asistentă socială în caz de invaliditate = 111.116.010 lei
 c) Capitol/subcapitol 68.50.50 — Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale = 31.544.160 lei

Suma totala de 227.236.892 lei este distribuită pe următoarele titluri, dupa cum urmeaza:

TITLUL I - Cheltuieli de personal (titlul 10): 144.092.060 lei, din care:
a) Capitol/subcapitol 68.06.00 — Asistentă socială pentru familie şi copii = 63.773.570 lei
b) Capitol/subcapitol 68.05.02 — Asistentă socială în caz de invaliditate = 60.859.130 lei
 c) Capitol/subcapitol 68.50.50 — Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale = 19.459.360 lei


TITLUL II - Bunuri si servicii (titlul 20): 44.761.000 lei, din care:
a) Capitol/subcapitol 68.06.00 — Asistentă socială pentru familie şi copii = 14.518.000 lei

b) Capitol/subcapitol 68.05.02 — Asistentă soeială în caz de invaliditate = 21.653.000 lei
c) Capitol/subcapitol 68.50.50 — Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale = 8.590.000 lei

TITLUL VIII - Asistentă socială (titlul 57): 4.038.000 lei, din care:
a) Capitol/subcapitol 68.05.02 — Asistentă socială în caz de invaliditate = 4.038.000 lei

TITLUL X - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 — 2020 (titlul 58): 4.375.940 lei, din care:
Capitolul 68.02 - Asigurări şi asistentă socială, care se defalcat astfel:
  1. Articolul 58.01 = 4.375.940 lei Alineat 58.01.01 = 0 lei - finantare nationala
  2. Alineat 58.01.02 = 0 lei - finantare extema nerambursabila
  3. Alineat 58.01.03 = 4.375.940 lei - cheltuieli neeligibile
a) Capitol/subeapitol — 68.06.00 — Asistentă socială pentru familie şi copii = 4.375.940 lei

A. Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) = 4.375.940 lei
1. Proiect "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont", POR 2017/8/8.1/8.3/C/I/GRUP VULNERABIL COPII;
2. Proiect "Inchiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina", POR 2017/8/8.1/8.3/C/I/GRUP VULNERABIL COPII;

TITLUL Xl - Alte cheltuieli (59): 2.683.800 lei, din care:
a) Capitol/subcapitol - 68.06.00 - Asistență socială pentru famille si copii = 1.185.960 lei
b) Capitol/subcapitol - 68.05.02 - Asistență socială in caz de invaliditate = 1.183.200 lel
c) Capitol/subcapitol - 68.50.50 - Alte cheltuieli pe domeniul asigurărilor si asistentei sociale 314.640 lei

Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentănd asistenta financiară nerarnbursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.03): 1.304.690 lel
Alineat 60.00.01 = 1.097.750 lei - fonduri europene nerambursabile
Alineat 60.00.02 = 0 lei - finantare publica nationala
Alineat 60.00.03 206.940 - Iei sume aferente TVA 1.
Reabilitare/renovare-a infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilitati CZ Artemia;

TITLUL XIII – ACTIVE NEFINANCIARE 71 = 25.981.510 LEI din care:
a) 71.01.01 - Construcții = 21.472.590 lei
b) 71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport 3.071.330 lel
c) 71.01.03 - Mobllier, aparatură birotică si alte active corporale = 629.300 lei
d) 71.01.30 - Alte active fize = 808.290 lei

TITLUL 71 este repartizat pe subcapitole astfel: 
a) Capitol/subcapitol - 68.06.00 - Asistentă socială pentru familie si copii = 723.360 lel
b) Capitol/subcapitol - 68.05.02 - Asistență socială în caz de Invaliditate = 22.077.990 lei
c) Capitol/subcapitol - 68.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurăirilor si asistentei sociale = 3.180.160 lel
a) Capitol/subcapitol - 68.06.00 - Asistenţă sociala pentru familie şi copii = 723.360 lei (Anexa nr. I)
► 71.01.01 - Construcţii = 300.000 lei
► 71.01.02 - Maşini, echipamente şi mijloace de transport = 413.500 lei
► 71.01.03 - Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale = 0 lei
► 71.01.30 - Alte active fixe = 9.860 lei
b) Capitol/subcapitol - 68.05.02 - Asistenţă socială in caz de invaliditate = 22.077.990 lei (Anexa nr.1)
► 71.01.01 - Construcţii = 21.172.590 lei
► 71.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport = 341.230 lei
► 71.01.03 - Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale - 131.700 lei
► 71.01.30 - Alte active fixe = 432.470 lei
a) "Construirea a patru locuinte protejate pentru persoane cu dizabilitati in loc. Topraisar, jud. Constanta" in cadrul proiectului în comunitate" si "Construirea unui centru de zi de tranzitie in loc Topraisar, jud Constanta" in cadrul proiectului "Tineri in comunitate"
b) "Construirea a doua locuințe protejate in loc. Negru Voda, jud. Constanta" si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Negru Voda, jud. Constanta"
c) "Construirea a patru locuinte protejate in loc Baneasa, jud. Constanta' si "Construirea unui centru de zi pentru persoane cu dizabilitati in loc. Baneasa, jud. Constanta".
c) Capitol/subcapitol- 68.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale = 3.180.160 lei (Anexa nr.1) - aparat propriu:
► 71.01.01 - Constructii = 0 lei
► 71.01.02 — Masini, echipamente si mijloace de transport = 2.316.600 lei ► 71.01.03 — Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale = 497.600 lei
► 71.01.30 — Alte active fixe = 365.960 lci

Lista de investitii pentru anul 2024 a fost stabilita prin centralizarea nevoilor identificate la nivelul centrelor rezidenţiale a Programelor de Interes National (PIN), a programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si a Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) conform Anexei nr. 2.
 
 Citește și: 

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință extraordinară! Lista proiectelor aflate pe ordinea de zi (DOCUMENTE)
 
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ședință CJ Constanța Sumă de peste patru milioane de euro alocată pentru reabilitarea Bibliotecii Județene. Este vizată creșterea eficienței energetice (DOCUMENT)

14 Apr 2024 447

Ședință Consiliul Județean Constanța Reabilitarea, modernizarea și dotarea „Casei Albe” din Constanța, estimată la peste 11,2 milioane de euro!

14 Apr 2024 762

Ședință CJ Constanța 28 de milioane de euro, alocați pentru modernizarea drumului dintre Techirghiol și Arsa (DOCUMENT)

26 Mar 2024 650

Consilierii din Constanța vor vota pentru actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți reabilitării și modernizării a două drumuri județene (DOCUMENT)

26 Mar 2024 551

Proiect pe masa consilierilor din Constanța Peste 55 de milioane de lei pentru modernizarea tronsonului de drum cuprins între Tuzla și Biruința (DOCUMENT)

26 Mar 2024 481

Ședință CJ Constanța Programul de lucrări la drumurile județene din județul Constanța, pe anul 2024 pe ordinea de zi (DOCUMENT)

24 Mar 2024 966

Ședință CJ Constanța Se votează cotizațiile și contribuțiile UAT Județul Constanța la mai multe asociații, pe anul 2024 (DOCUMENT)

24 Mar 2024 676

Ședință CJC Se votează prelungirea mandatelor administratorilor provizorii și bugetul de la Drumuri Județene SA (DOCUMENTE)

24 Mar 2024 1029

Două terenuri vor trece din proprietatea Primăriei Băneasa în domeniul public al UAT Județul Constanța. Iată de ce! (DOCUMENT)

24 Mar 2024 530

Indicatorii tehnico-economici, aprobați de CJ Constanța Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, CIA Delfinul din Agigea, va avea 50 de locuri (DOCUMENT)

24 Mar 2024 470

Proiectul, în atenția consilierilor județeni Consiliul Județean Constanța va moderniza Oborul General Scărișoreanu, comuna Amzacea (DOCUMENT)

24 Mar 2024 443

Consiliul Județean Constanța se reunește în ședință ordinară. Ce proiecte sunt înscrise pe ordinea de zi?

22 Mar 2024 623

MINUTA ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 21 februarie 2024

23 Feb 2024 213

LIVE text Consiliul Județean Constanța, în ședință ordinară! Ce proiecte sunt pe ordinea de zi (FOTO+VIDEO)

21 Feb 2024 1078

Ședință CJ Constanța Proiect de hotărâre privind preluarea bunului imobil drum județean DJ 383 de către CJ de la Primăria Techirghiol (DOCUMENT)

20 Feb 2024 1586