Sedinte consiliu

Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte au fost incluse pe ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, joi, 28 iunie 2018, ora 14.00, în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:
 
1.         Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.05.2018;
 
2.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
3.         Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de autobuze urbane adjudecate în cadrul procedurii de atribuire organizate în baza contractului de finanţare rambursabilă externă încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea în integralitate a planului de administrare cu ambele componente (managerială şi de administrare) al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
5.         Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului privind necesitatea reorganizării activităţii, a organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare aferente Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de fuziune prin absorbţie între S.C. Confort Urban S.R.L. în calitate de societate absorbantă şi S.C. Ecosal S.R.L. în calitate de societate absorbită;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
7.         Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea Asociaţiei Club Sportiv Fianchetto Constanţa în vederea participării la Campionatul Naţional de Şah pentru Copii şi Juniori;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
8.         Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivului constănţean şi a antrenorului principal constănţean din cadrul Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanţa care au obţinut performanţe deosebite la competiţia internaţională "Campionatul European de Tineret U 21 la tenis de masă - Minsk/Belarus";
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
9.         Proiect de hotărâre privind organizarea de activităţi festive anuale cu prilejul zilei de 14 noiembrie, Ziua Dobrogei;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
10.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Constanţa pentru perioada 2018-2023;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
11.       Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2019, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenţii de la bugetul local;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
12.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Consolidare structură de rezistenţă, supraînălţare şi modernizare clădire şi dotări sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanţa";
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
13.       Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii "Consolidare structură de rezistenţă, supraînălţare şi modernizare clădire şi dotări sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanţa";
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
14.       Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării lotului de 223 de vehicule aflate în proprietatea municipiului Constanţa conform Legii nr. 421/2002;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
15.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
16.       Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
17.       Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
18.       Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanța și S.C. ORIENT CONSTRUCT DECOR S.R.L;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
19.       Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Maramureș nr. 60;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
20.       Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Theodor Speranția nr. 73, lot 1;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
21.       Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Ioan Borcea nr. 30;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
22.       Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr. 26;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
23.       Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
24.       Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
25.       Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, bd. Mamaia nr. 284, în vederea înscrierii în cartea funciară;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
26.       Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța ;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
27.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Stamule Hristu, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
28.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Dumitrache Vergil, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
29.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Florescu Alexandru, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 30.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Nae Gheorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
31.       Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Pariș Aurel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
32.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil D+P+1-2E - comerț, alimentaţie publică și cazare, Staţiunea Mamaia, zona Cazino terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRL ;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
33.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, aleea Hortensiei și str. cpt. Dobrilă Eugeniu, inițiator Nicola Cristian Nicolae ;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
34.       Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Regulamentului local de urbanism aferent HCL nr. 259/2014 privind aprobare PUZ delimitat de străzile Nicolae Iorga, Bogdan Vodă, Moldovei și Bucovinei, terenuri proprietate publică și privată, beneficiar Toma Cătălin;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
35.       Proiect de hotărâre pentru completarea documentației la HCL nr. 120/2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil birouri P+5-6E, bd. Mamaia nr. 226 - lot 2, investitor SC Black Sea Estate SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
36.       Proiect de hotărâre pentru completarea documentației la HCL nr. 771/2008 privind aprobare Planului Urbanistic Zonal - construire imobil 3S+P+11-12E - locuințe și alimentație publică, str. Zorelelor nr. 2-4, teren în suprafață de 1559,80 mp, proprietate SC Best Wood Company SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
37.       Proiect de hotărâre privind completarea documentației la HCL nr. 102/2004 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a Planului urbanistic de detaliu - hotel P+3-4E și parcare, situat pe bd. Mamaia zona Vila Verde, teren în suprafață de 1800,82 mp, domeniu privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
38.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință individuală P+1E, str. Ametistului nr. 3, investitor Beioglu Antoniu George;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
39.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Clăbucet, str. Elena Cuza, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță Văcărescu, inițiatori Huțanu Petrică și Elena;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
40.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Comarnic, str. Fântânele,  De 1088/1 și De 1086, inițiatori Rusu Mihai și Rusu Cristina Lavinia;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
41.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - conformare acces și construire locuință unifamilială P+1E, str. Amalia nr. 8A, investitor Frujinoiu Dumitru;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
42.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în str. Interioară nr. 2 format din parcelele identificate IE 226722, IE 226721 și IE 222436, inițiator Bălășoiu Cătălin Constantin;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
43.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință P+1E+terasă circulabilă şi împrejmuire teren, str. Zorelelor nr. 39B, investitor Ionescu Ștefania Carmen;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
44.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință D+P+1E, str. Siretului nr. 40-42, investitor Armeanu Dan;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
45.       Proiect de hotărâre privind completarea documentaţiei la HCL nr. 145/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construire imobil S+D+P+M+4-6E+T - locuinţe şi spaţii comerciale, str. General Manu nr. 60, teren în suprafaţă de 274,34 mp, proprietate S.C. REZKOZAN IMPEX SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
46.       Proiect de hotărâre privind aprobarea unor precizări referitoare la aplicarea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 109/2017 - "Actualizare PUZ zona Campus Universitar ";
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
47.       Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 258/2017 privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 121/2011 - reactualizare PUZ Palazu Mare III;
iniţiator: primar Decebal Făgădău      
 
48.       Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 38133/15.06.2000, adiționat, încheiat între municipiul Constanța și Fin.Co.Ge.Ro. SpA;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
49.       Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 78618/10.05.2018 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4092/01.11.2004 adiţionat prin contractul autentificat sub nr. 2367/17.11.2016;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
50.       Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 83108/18.05.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Verde nr. 46, în suprafață de 41 mp, în vederea vânzării directe către Suman Elena;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
51.       Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în bd. Ferdinand nr. 43, etaj 1, apartament 5, către Datcu Ștefan, în conformitate cu Sentința civilă nr. 2617/09.03.2017, rămasă definitivă prin Sentinţa civilă nr. 141/30.01.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul civil nr. 25600/212/2015;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
52.       Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ovidiu nr. 5, etaj 1, apartament 2, către Enache Mariana, în conformitate cu Sentința civilă nr. 17329/04.11.2009 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 10935/212/2008;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
53.       Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Orizontului nr. 34A, în suprafață de 18,00 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
54.       Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Complex Cleopatra, în suprafață de 29,00 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
55.       Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Complex Modern, Magazin 294, în suprafață de 26,00 mp;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
56.       Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 52/2018 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al S.C. Ecosal S.R.L. Constanţa.
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
57.       Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa.
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
58.       Proiect de hotărâre privind acordul de numire al persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la R.A.T.C. Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
59.       Proiect  de  hotărâre  privind  constituirea  Asociaţiei  Axa  de  Dezvoltare  Braşov - Bucureşti – Constanţa.
iniţiator: primar Decebal Făgădău
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Şedinţă solemnă comună a consiliilor judeţene Constanţa şi Tulcea

13 Nov 2018 510

Acţionarii au decis. Ce indemnizaţie au membrii Consiliului de Administraţie al Aeroportului Mihail Kogălniceanu?

31 Oct 2018 427

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

24 Oct 2018 395

Consiliul Judeţen Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19 Oct 2018 552

Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada“ îşi completează domeniul de activitate. Iată modificările! (document)

18 Oct 2018 541

Decebal Făgădău - „Am ieftinit gigacaloria. Plătim în avans astfel încât CET să dea drumul la apă caldă. Porniţi instalaţiile!“

03 Oct 2018 2430

LIVE TEXT Consiliul Judeţean Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Mai multe proiecte incluse pe ordinea de zi (galerie foto)

28 Sep 2018 1381

Consiliul Local al Municipiului Constanța a aprobat închiderea traficului rutier în Piața Ovidiu (galerie foto+document)

27 Sep 2018 1428

Asociaţia „Verde Urban“ cere CLM Constanţa să nu voteze proiectele care permit construirea peste vestigii arheologice (document)

25 Sep 2018 881

Consiliul Local Municipal Medgidia convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi (document)

24 Sep 2018 320

Consilierii din Cumpăna, convocaţi în şedinţă. Şase noi proiecte pe ordinea de zi (document)

21 Sep 2018 345

Patru opere de artă de ceramică monumentală vor fi donate municipiului Constanţa. Lucrările vor fi amplasate în apropierea mării! (document)

18 Sep 2018 551

Modificări la nivel de conducere în Confort Urban SRL

07 Sep 2018 541

Cu ce firmă a semnat Șantierul Naval Mangalia pentru construirea de corvete multifuncționale

04 Sep 2018 781

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi

31 Aug 2018 468

Consiliul Local Municipal Medgidia, convocat în şedinţă ordinară. 14 proiecte, pe ordinea de zi

23 Aug 2018 422

Constanţa Mai mulţi bani pentru Casa Soarelui. La ce costuri se ridică investiţia

22 Aug 2018 728

Proiect amplu la Constanţa Regia Judeţeană de Drumuri şi Poduri propune construirea de drumuri noi către sudul litoralului (galerie foto)

22 Aug 2018 4320

UPDATE. A început şedinţa de Consiliu Judeţean Constanţa. Ce se află pe ordinea de zi (galerie foto)

22 Aug 2018 1197

​Facilităţi la transport pentru elevii şi studenţii din judeţ, un proiect al consilierilor PNL care intră la vot în şedinţa de Consiliu Judeţean (document)

21 Aug 2018 1248

Consiliul Judeţean Constanţa convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

14 Aug 2018 460

Ședința Consiliului Județean Mehedinți a avut loc la Hotel Caraiman din stațiunea Mamaia

07 Aug 2018 461

Consilierii locali din Mangalia se întrunesc în şedinţă. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

07 Aug 2018 459

Consiliul Local al comunei Valu lui Traian județul Constanţa, convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

02 Aug 2018 627

Suporterii au venit ieri la şedinţa de Consiliu Local Municipal Constanţa „SSC Farul a fost în pericol real de desfiinţare“ (galerie foto)

01 Aug 2018 4714

„Vreau să-i ajut, nu să-i încurc“ Primarul Decebal Făgădău. Pe larg, despre SSC Farul, finanţarea clubului şi întâlnirea cu Ciprian Marica

31 Jul 2018 3158

UPDATE. Astăzi este ședință a Consiliului Local Municipal Constanța. Zeci de proiecte pe ordinea de zi. Alte două, pe ordinea suplimentară (galerie foto)

31 Jul 2018 675

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

31 Jul 2018 648

Modificări în organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Iată ce posturi sunt schimbate! (document)

30 Jul 2018 639

Tensiuni în şedinţa Consiliului Judeţean Constanţa! Bogdan Bola şi Horia Ţuţuianu, dezacord pe tema unui proiect privind transportul elevilor

28 Jul 2018 542

Constanţa. Este şedinţă de Consiliu Judeţean. Ce se discută. Nume de persoane importante pe ordinea de zi

27 Jul 2018 995

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt incluse pe ordinea de zi

23 Jul 2018 607

UPDATE. Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă de îndată. Primarul Decebal Făgădău o dă la pace cu consilierii opoziției

06 Jul 2018 1011

Consiliul local al municipiului Constanţa convocat în şedinţă de îndată. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

05 Jul 2018 634

Ședințele de Consiliu Local Municipal de la Constanța devin nefrecventabile. Printre nervi și vociferări, s-a votat regulamentul privind parcările. PUZ-urile cu probleme au fost retrase (galerie foto + document)

29 Jun 2018 1570

LIVE TEXT. Acum, şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Constanţa. Schimb de replici dur, în debutul ședinței, între primar și consilierul PNL, Cristina Văsii (galerie foto)

28 Jun 2018 1697

Consiliul Județean Constanța convocat în ședință ordinară. Sunt 23 de proiecte incluse pe ordinea de zi

13 Jun 2018 733

Liberalii susţin că la presiunea lor se întâmplă acest lucru După ce, la şedinţa de Consiliu, aleşii i-au respins 26 de proiecte, primarul Decebal Făgădău a emis o notă internă! (document)

09 Jun 2018 1802

Consiliului Local al comunei Valu lui Traian convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

30 May 2018 872

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, supărat că mai multe proiecte de pe ordine de zi nu au trecut

29 May 2018 709

UPDATE. Imagini de la eveniment Astăzi, şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Constanţa. Mai multe proiecte de pe ordinea de zi, respinse (galerie foto)

29 May 2018 1621

Consiliul local Cumpăna convocat în ședință ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 May 2018 553

Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanța intră la vot în Consiliu Local Municipal. Ne-a costat 85.000 de lei!

25 May 2018 425

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 64 de proiecte pe ordinea de zi

23 May 2018 788

Consiliul Județean Constanța convocat în ședință ordinară. Ce proiecte vor fi pe ordinea de zi

22 May 2018 652

Consiliul Local al comunei Cumpăna, convocat în şedinţa de îndată. Ordinea de zi (document)

21 May 2018 543

Dacă vor imobilul Ministerul Sănătăţii cere Consiliului Judeţean Constanţa să aducă modificări proiectului de preluare a fostului Centru de îngrijiri paliative „Casa Soarelui”!

19 May 2018 1202

Lică Gherghilescu, interimar la conducerea Teatrului pentru Copii şi Tineret „Căluţul de Mare“

28 Apr 2018 1085

LIVE TEXTConsiliul Judeţean Constanţa, convocat astăzi în şedinţă ordinară. Proiectele de pe ordinea de zi (galerie foto)

27 Apr 2018 1331

UPDATE. Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

25 Apr 2018 1378