Ședință CL Constanța Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra unui imobil teren de pe strada Crinului (DOCUMENT)


 
  • Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 26.04.2024, ora 12.00.
     
Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 26.04.2024, ora 12.00.

Printre proiectele de pe ordinea de zi se numără Proiect de hotărâre nr. 202/2024 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 235079, înscris în cartea funciară nr. 235079, în suprafață de 234,00 mp, situat în municipiul Constanța, strada Crinului nr. 86A în favoarea numiților Tală Stere, Tală Tanţa.

Art. 1- Se însușește Raportul de evaluare nr. 389/16.04.2024 întocmit de către S.C. Primoval S.R.L. și înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 81361/ 16.04.2024 privind stabilirea cuantumului sultei aferente ieșirii din indiviziune pentru imobilul teren în suprafață de 234 mp, situat în municipiul Constanța, strada Crinului nr. 86A, identificat cu număr cadastral 235079, format din:
 
  • suprafața de 203 mp aflată în proprietatea numiților Tala Stere, Tala Tanța,
  • suprafața de 31 mp, aflată în proprietatea privată a municipiului Constanța, teren în indiviziune, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2- Se aprobă sistarea stării de indiviziune asupra imobilului teren situat în municipiul Constanța, strada Crinului nr. 86A, identificat cu număr cadastral 235079 și înscris în cartea funciară nr. 235079, prin atribuirea în proprietate a terenului în suprafață de 31 mp ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța în favoarea numiților Tala Stere, Tala Tanța, cu plata unei sulte în valoare de 13.888 euro la care se adaugă TVA, potrivit Raportului de evaluare menționat Ia art. 1 din prezenta hotarare.

Art.3- Plata sultei reprezintă contravaloarea suprafeței de teren menționată Ia art. 2 din prezenta hotarare, și se va achita în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății, anterior semnării actului de sistare a indiviziunii, dar nu mai tarziu de 31.08.2024, în caz contrar prezenta hotarare încetandu-și efectele începand cu data de 01.09.2024.

Art.4-Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un consilier juridic din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării actului notarial de sistare a
stării de indiviziune, ulterior achitării sultei de către numitii Tala Stere, Tala Tanța.

Art.5-CheltuieIiIe aferente sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 235079, înscris în cartea funciară nr. 235079, în suprafață de 31 mp, situat în municipiul Constanța, strada Crinului nr. 86A și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de către numitii Tala Stere, Tala Tanta.


Art.6-InventaruI bunurilor aparținand domeniului privat al municipiului Constanța va fi actualizat prin radierea suprafeței de teren de 31 mp prevăzută la art. 2, după semnarea actului notarial de sistare a stării de indiviziune.

Art. 7- Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Serviciului patrimoniu din cadrul Direcției generale urbanism și patrimoniu, Serviciului contracte și administrarea economică a domeniului public și privat din cadrul Direcției activități economice și Serviciului juridic, S.P.I.T.-V.B.L. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, numiților Tala Stere, Tala Tanța și Instituția prefectului județul-Constanga, spre știință.

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 45034/06.03.2023 domnul Tala Stere solicită ieșirea din indiviziune cu sultă, pentru imobilul teren situat în municipiul Constanța, strada Crinului nr. 86A, în suprafață de 234 mp.

O strada Imobilul Crinului teren nr. 86A, în suprafața identificat indiviză cu număr de cadastral 234 mp, situat 235079, în municipiul format din:Constanța,

a) suprafața de 203 mp aflată în proprietatea numiților Tala Stere, Tala Tanța,
b) suprafața de 31 mp, constituie domeniu privat al municipiului Constanța conform HCL nr. 310/2012, anexa nr. 9.

Terenul în suprafață de 31 mp situat în municipiul Constanța, strada Crinului nr. 86A, face parte din domeniul privat al municipiului, intrand astfel sub incidența prevederilor art. 1143, alin 1) din Legea nr. 287/2009 privind Noul cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”nimeni nu poate fi obligat a rămane în indiviziune".

Astfel că, potrivit art. 676, alin 2, lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Noul cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare ”Dacă bunul este indivizibil ori nu este comod partajabil în natură, partajul se va face prin atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia ori a mai multor  coproprietari, la cererea acestora".

Pentru imobilul teren în suprafață de 31 mp, situat în municipiul Constanța, strada Crinului nr. 86A, a fost întocmit de către S.C. Primoval S.R.L., raportul de evaluare nr. 389/16.04.2024, înregistrat Ia Primăria municipiului Constanța sub nr. 31290/13.02.2024, prin care a fost stabilită valoarea sultei în cuntum de 13.888
În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(l) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 235079, înscris în cartea funciară nr. 235079, în suprafață de 234,00 mp, situat în municipiul Constanța,str. Crinului nr. 86A în favoarea numiților Tala Stere, Tală Tanta.

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și:
Ședință Consiliu Local Constanța: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici​ (DOCUMENT)

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Achiziții Constanța Un nou contract bifat de New Byora SRL cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Despre ce este vorba (DOCUMENTE)

17 May 2024 471

Acționarii Model Constanța SA Constanța, certificat de urbanism pentru consolidarea clădirii de pe strada Vasile Alecsandri

17 May 2024 364

RAJA Constanța „Fanfara Muzica Apelor vă invită la sărbătorirea Constanței!”

17 May 2024 536

Tribunalul explică de ce a fost obligat Primarul Constanței să emită certificatul de urbanism pentru Le Rose del Lago, clădirea de lângă pasarela pietonală din Mamaia (MOTIVARE+DOCUMENT)

16 May 2024 982

Imobiliare Constanța O firmă din municipiu ridică o clădire de birouri pe strada Câmpul cu Flori

16 May 2024 426

O serie de activități culturale vor fi organizate de Primăria Constanța și Asociația Dobrogea pentru Patrimoniu, cu ocazia Zilelor Constanței

16 May 2024 577

Licitații Constanța Primăria Mangalia investește peste 2,6 milioane de euro în creșterea eficienței energetice a Liceului Callatis (DOCUMENT)

14 May 2024 586

Blocul Poppa, clădire emblematică din centrul municipiului Constanța, se vinde. Prețul redus la 2,5 milioane de euro

12 May 2024 6382

Licitații publice 5 clădiri emblematice din Constanța sunt iluminate arhitectural timp de o lună de Cultech Professinal SRL (DOCUMENTE)

09 May 2024 979

Lucrările de reabilitare la Liceul Teoretic Traian din Constanța se apropie de final (Galerie FOTO)

09 May 2024 501

Doi cetățeni cu domiciliul în Turcia și-au deschis firmă la Constanța

08 May 2024 495

Ziua Europei Monumente importante din întreaga UE vor fi iluminate. Printre ele, și 10 din România

07 May 2024 607

Heinrig Impex SRL, Filiala București va amenaja un spațiu comercial în zona Poarta 1 a Portului Constanţa

07 May 2024 881

CNAIR actualizează Cartea Funciară a sediului DRDP Constanța! Care este valoarea contractului

04 May 2024 548

Aras Nurgian vrea să construiască un bloc de cinci etaje pe bulevardul Ferdinand, vizavi de Teatrul de Stat Constanţa pe locul clădirii istorice „Casa cu iederă“

02 May 2024 697