LIVE VIDEO+TEXT Ședință CLM Constanța. Aleșii locali au aprobat vânzarea mai multor terenuri și documentații tehnico-economice pentru viitoare investiții (DOCUMENTE+VIDEO)

Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, vineri, 26.04.2024, ora 12. 00.

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.      

UPDATE: ora 12.08

Se face prezența consilierilor locali. 

Sunt prezenți 26 de consilieri locali, ședința este statutară. 

Este retras de pe ordinea de zi proiectul nr. 20 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Constanţa şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România pentru organizarea evenimentului „Ziua limbii tătare”. 

A fost făcută o solicitare în acest sens. 

„Ne pare rău că după mai mulți ani în care s-a sărbătorit Ziua Tătarilor nu mai putem face acest lucru. Sunt dispute de ordin juridic în acest sens“ - a precizat primarul Vergil Chițac. 


Este retras și proiectul 65 privind aprobarea componenţei iniţiale a planului de selecţie pentru procedura de selecţie a 5 membri în Consiliul de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa SRL.

Decizia a fost luată mdupă o solicitare a unui administrator ce reclampă un viciu de procedură. Nu  afost notificată în vederea dezbaterii publice organizată. 


Se vor face verificări și ulterior în funcție de acestea se va decide dacă se merge înainte sau nu. 

Este supusă la vot ordinea de zi. 

Cu 24 de voturi pentru proiectul ordinii de zi a fost votat. 

Este votat și proiectul ordinii suplimentare. 

Cu 26 de voturi pentru a fost votat

Felicia Ovanesian și Sorin Belu s-au înscris la cuvânt. 

Costin Răsăuțeanu a menționat că se constată că proiectele PSD nu au fost introduse pe ordinea de zi. 

Primarul Vergil Chițac a spus că nu au fost introduse din cauză că trebuie făcută o rectificare de buget. 
Proiectul ordinii de zi

  
 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.03.2024; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
 2. Proiect de hotărâre nr. 161/2024 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Tatu Daniel Gigi și vacantarea locului de consilier local deținut de acesta; iniţiator: primar Vergil Chiţac NU NECESITĂ VOT
 - aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 195/2024 pentru modificarea HCL nr. 41/2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maximum 253.918.900 lei, cu modificările ulterioare; ADOPTAT CU 18 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 197/2024 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I din anul 2024; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 174/2024 pentru modificarea H.C.L. nr.49/2021 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică-activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice nr.116750/10.06.2021, cu modificările și completările ulterioare; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 193/2024 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2023 ale societăţii Termocentrale Constanţa SRL; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 194/2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Termocentrale Constanţa SRL pe anul 2024;ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 183/2024 privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA, pentru semestrul II al anului 2023; ADOPTAT CU 24 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 198/2024 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2023 ale societăţii CT BUS SA; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 172/2024 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 561/2023 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială Constanța, cu modificările și completările ulterioare; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
     iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 173/2024 privind schimbul unor locuințe pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța și actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 209/2024 pentru modificarea HCL nr. 108/2024 privind  aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 210/2024 privind aprobarea acordării de stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate ale Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanţa; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 211/2024  privind repartizarea unor locuințe sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate în municipiul Constanța; ADOPTAT CU 24 DE VOTURI PENTRU
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 212/2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 505/2023 privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuințele sociale situate pe raza municipiului Constanţa, str. Zmeurei nr. 3, blocurile 1-6; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 213/2024 privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru spațiile locative cu destinația de locuință, aflate în folosința persoanelor încadrate în grad grav și accentuat de handicap și în administrarea societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 199/2024 privind stabilirea modalității de prelungire a valabilității contractelor de locațiune, ce au ca obiect imobile din fondul locativ aflate în domeniul public al municipiului Constanța și în administrarea societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 200/2024 privind stabilirea modalității de prelungire a valabilității contractelor de închiriere, ce au ca obiect imobile din fondul locativ aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și în administrarea societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.;  ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 218/2024 pentru modificarea HCL nr. 345/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Normele financiare, Organigrama, Statul de Funcţii şi Grila de salarizare ale Clubului Sportiv Municipal Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 162/2024 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Constanţa şi Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România pentru organizarea evenimentului „Ziua limbii tătare”; RETRAS
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 176/2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între municipuiul Constanţa, Consiliul Judeţean şi Centrul Cultural Teodor T. Burada pentru organizarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia” şi a Festivalului Naţional al Cantecului şi Dansului Popular „Mamaia”; ADOPTAT CU 19 DE VOTURI PENTRU, 1 - ÎMPOTRIVĂ ȘI 5 ABȚINERI
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 207/2024 privind aprobarea bugetului Fundaţiei Pontica şi acordării sumei de 340.000 lei cu titlul de contribuţie finaciară pentru anul 2024; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

Intervine Sorin Belu. 

„În suma propusă intră și cheltuieli de drepturi de autor și de protocol. Suma mi se pare foarte mare. Recunosc că consilierii sunt atrași  de a vota pentru a nu se pune rău cu cultura. Poate pe viitor se vor analiza aceste sume mai bine“ - a precizat Sorin Belu. 

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 196/2024 pentru modificarea HCL nr. 387/2023 privind aprobarea constituirii Grupului lucru local pentru problemele romilor şi a Planului de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi din municipiul Constanţa pentru perioada 2023-2027; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
     iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 219/2024 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Constanţa şi Asociaţia „Organizaţia de Management al Destinaţiei Mamaia-Constanţa”; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 205/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economică –faza Studiu de fezabilitate (S.F./P.A.C.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea spațiului verde zona Parc Tăbăcărie din municipiul Constanța” ADOPTAT CU 18 DE VOTURI PENTRU ȘI 8 ÎMPOTRIVĂ
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 si nr. 3

Ia cuvântul fLORIN Cocargeanu

„Nu înțelegem graba pentru acest studiu de fezabilitate. Din punct de vedere strategic trebuie așteptată decizia instanței. Anul trecut când s-a propus un studiu de fezabiliate pentru exproproierea unui teren de la Lăpușneanu, primarul a spus să așteptăm să se soluționeze litigiile din punct de vedere juridic.Nu înțelegem de ce acum. Nu putem vota un proiect in care este suma prea mare pentru expropriere, mai exact 22 de milioane de euro“ - a spus Florin Cocargeanu. 


Viceprimarul Ionuț Rusu răspunde: 

„În 2022 a fost votat studiul de prefezabilitate. Acum se votează studiul de fezabilitate. Nu vom plăti suma de 22 de milioane de euro decât dacă pierdem. Ne asigurăm că vom crea un culoar de expropriere ca niciun petec de pământ să nu fie vândut. Banii vor fi cheltuiți decat daca pierdem. Dacă se întâmplă blocăm acea vânzare iar terenul se va intoarce la UAT Constanța“ - a precizat Ionuț Rusu


Florin Cocargeanu face asemănarea cu Roșia Montană. 
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 204/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economică –faza Studiu de fezabilitate (S.F./P.A.C.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea spațiului verde în zona centrală, lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța” ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 si nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 158/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a activităţii managerului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa; ADOPTAT CU 21 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 şi nr. 5

Propunerile sunt Arghirescu Adriana - membru și Cristian Omocea - membru. 

Se votează cu buletine de vot. 

Consilierii susțin că nu funcționează sistemul de vot corespunzător. 

Se reia votul, din cauza defecțiunilor din aplicație. 
 • Adriana Arghirescu 14 voturi pentru 
 • Cristian Omocea 14 voturi pentru 
Florin Cocargeanu susține că din cauză că nu se fac ședințe fizice apar astfel de probleme. 

Se propune reluarea votului la finalul ședinței. 

A fost reluat votul la finalul ordinii de zi. 

La Arghirescu au fost înregistrate 18 VOTURI PENTRU ȘI 5 ÎMPOTRIVĂ 
La Omocea au fost înregistrate 19 VOTURI PENTRU 3 ÎMPOTRIVĂ

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 159/2024 pentru modificarea HCL nr. 572/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului  Constanţa;  ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 175/2024 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 105/2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea siguranţei în municipiul Constanţa- SAVE CITY 20, prin realizarea unui sistem operaţional integrat de monitorizare”; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
  iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 177/2024 pentru modificarea HCL nr. 563/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare sediul operativ rutier și ordine publică”; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
 
 1.  Proiect de hotărâre nr. 178/2024 pentru modificarea HCL nr. 414/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creşterea eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.10 „Mihail Koiciu”, Constanța»; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
     iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 179/2024 pentru modificarea HCL nr. 413/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.22 „I.C. Brătianu” Constanța»; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 187/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 97 mp situat în municipiul Constanța, str. Mugurului nr.5, identificat cu număr cadastral 258279, proprietatea privată a municipiului Constanța; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 166/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 240 mp situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr.35, identificat cu număr cadastral 259050, proprietatea privată a municipiului Constanța; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 167/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 20 mp situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Grup sanitar Albatros -zona A4–club Castel, proprietatea privată a municipiului Constanța; ADOPTAT CU 18 DE VOTURI PENTRU ȘI 8 ÎMPOTRIVĂ
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Intervine Sorin Belu. 

„Atragem atenția că în decursul anilor multe grupiuri sanitare din Constanța și Mamaia au fost privatizate după care au fost tranformate în restaurante. Astfel, turiștii și constănețnii nu mai au la dispoziție grupuri sanitare. Rog consilierii să nu voteze. Investitorul are posibilitatea să îl transforme în P+2“ -  a precizat Sorin Belu. 

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 168/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 416 mp situat în municipiul Constanța, DE308–Tronson II, identificat cu număr cadastral 255246, proprietatea privată a municipiului Constanța; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 188/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 138 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Complex Cazino, Magazin nr.524, identificat cu număr cadastral 236537, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății SAMMARINA IMOBILIARE S.A; ADOPTAT CU 18 DE VOTURI PENTRU ȘI 8 ÎMPOTRIVĂ
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 189/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 151 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Complex Cazino, Magazin nr.525, identificat cu număr cadastral 236251, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății SAMMARINA IMOBILIARE S.A; ADOPTAT CU 18 DE VOTURI PENTRU ȘI 8 ÎMPOTRIVĂ
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 186/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 61 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Complex Perla, Magazin nr.79, identificat cu număr cadastral 226301, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății Marincom Company SRL;  ADOPTAT CU 18 DE VOTURI PENTRU ȘI 8 ÎMPOTRIVĂ 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 206/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 108 mp situat în municipiul Constanța, str. Petre Dascălu nr.10, Lot 2 identificat cu număr cadastral 259700, proprietatea privată a municipiului Constanța;  ADOPTAT CU 24 DE VOTURI PENTRU 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 180/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 45 mp situat în municipiul Constanța, Bd. 1Mai nr.54A, identificat cu număr cadastral 258247, proprietatea privată a municipiului Constanța; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 190/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 197 mp situat în municipiul Constanța, str. Albastră nr.8D, identificat cu număr cadastral 260122, proprietatea privată a municipiului Constanța; ADOPTAT CU 24 DE VOTURI PENTRU ȘI 1 ÎMPOTRIVĂ
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 191/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 53 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, identificat cu număr cadastral 234609, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent activului C1-Grup sanitar Albatros, cu respectarea dreptului de preempțiune al societății Laurette Due SRL; ADOPTAT CU 18 DE VOTURI PENTRU ȘI 8 ÎMPOTRIVĂ 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 181/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 138 mp situat în municipiul Constanța, str. Radu Logofătu nr.11B, identificat cu număr cadastral 258876, proprietatea privată a municipiului Constanța; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 182/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 48 mp situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr.53B, identificat cu număr cadastral 259705, proprietatea privată a municipiului Constanța; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 169/2024 privind darea în folosință gratuită pe durata existenței construcției Parohia „Schimbarea la față″(Biserica Greacă) a imobilului teren în suprafață de 880 mp, situat în municipiul Constanța, strada Mircea cel Bătrân nr.36; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 165/2024 privind trecerea imobilului – teren în suprafață de 933 mp situat în municipiul Constanța, strada Griviței nr. 44, din domeniul privat al municipiului Constanța în domeniul privat al statului, în vederea constituirii unui drept de administrare în favoarea Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța; ADOPTAT CU 24 DE VOTURI PENTRU 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Felicia Ovanesian s-a înscris la cuvânt dar nu a mai intrat în ședință pentru a-și prezenta punctul de vedere. 

Sorin Belu s-a înscris la cuvânt.  

„Ani de zile ni s-a spus că nu sunt terenuri și sedii. De data aceasta s-a găsit un teren în zona pieței Griviței. Primăria îl cedează către DNA. Ștriu că s-au făcut studii și văd că Primăria dpă gratuit către altă instituție un teren. Știm ce înseamnă DNA dar asta nu înseamnă că trebuie să ne punem bine. Recunosc, Constanța are nevoie de terenuri“ - a precizta Sorin Belu. 


Arhitectul șef, Leu, s-a înscris la cuvânt. 

„Trecem peste minciunea domnului Belu. Nu este gratuit, este pe bani. Constanța nu este o comună, sau sat. În calitate de cetățean îmi doresc ca municipiul Constanța să aibă o primărie în adevăratul sens unic“ - a precizat arhitectul șef.  

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 171/2024 privind constituirea unui drept de administrare în favoarea Grădiniţei cu program prelungit nr. 6 asupra imobilului Creşa nr.2 ”Căsuţa Spiriduşilor”, P+1, Aleea Mălinului nr.4, proprietatea publică a municipiului Constanţa; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU 
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 214/2024 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 306/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în municipiul Constanţa, Şos. Mangaliei nr. 126, amplasat la parterul Şcolii Generale nr.15 „Grigore Antipa”, în suprafață utilă de 15 mp, având destinaţia de chioşc alimentar; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 215/2024 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 354/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în municipiul Constanţa, Bdul Tomis nr. 153, amplasat în corpul C3, Ateliere, al Liceului Tehnologic „Tomis’’, în suprafaţă utilă de 15 mp, cu destinaţia de chioșc alimentar; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 184/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța; RESPINS CU 10 DE VOTURI PENTRU 6 ABȚINERI ȘI 9 ÎMPOTRIVĂ
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

Intervine Florin Cocargeanu

„Tot ce se întâmplă în jurul acestui proiect este o bătaie de joc. În ședinșța ed comisiue mi s-a spus că terenul din strada Belvedere este aceftat ed PUZ, Șoseaua de Coastă, după care o parte din acest teren poate fi vândut prin licitiația publică. O altă minsiună este că terenul aflat în continuarea acestui teren este în domeniul privat. Nu este adevpărat. În plus ABADL spune că acest teren se suprapune falezei, ceea ce înseamnă că acel teren este în domeniul public. Noi vrem să vinem un teren din faleza Mării Negre“ - a spus Florin Cocargeanu. 

Aș vrea să răspund. În Comisie am citit de două ori adresa Compartimentului în care se precizează că terenul este parțial în proiectul Șoseaua de Coastă. Nu este tot terenul afectat de Șoseaua de Coastă. În comisie am spus că este în continuarea unui teren din proprietatea UAT-ului. Este obligatoriu ca PUZ-ul să fie notat, ceea ce nu confirmă cele spus de domnul consilier“ - a menționat unul dintre membri Comisiei 5. 


Intervine primarul. 

Am plecat de la cerință a unui cetățean care vrea să cumpere. Prima etapă este să stabilim situația juridică a terenului. Trecem de 500 mp. Nu putem merge pe 560 mp. Am ajuns că tot terenul înseamnă 1600 mp. Suntem în etapa ed atestare, nu vindem nimic. Având în vedere că pe o porțiune din acest teren va trece Soseaua de coastă nu îl putem trece în domeniul public. În momentul acesta atestăm. Am avut discuții cu ABADL și OCPI. Noi avem dreptate. Veți vedea că acest teren va fi în interesul public. Nu va fi vândut. Oricum ar fi ceea ce vindem, se face prin licitație, nu unui anumit cetățean. Vrem să demontăm minciunea că îi vindem lui Farcaș. Este afectat parțial de Șoseaua de Coastă. Deocamdată atestăm un teren“ - a menționat Vergil Chițac. 


Intervine arhitectul șef.

„Vorbește în necunoștință de cauză. Domnul Cocargeanu este consilier de 4 ani și nu știe despre ce vorbește. Nu a citit niciodată proiectul Șoseaua de Coastă“ - a menționat arhitectul șef, Leu. 

 1. Proiect de hotărâre nr. 192/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța; ADOPTAT CU 24 DE VOTURI PENTRU 
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 222/2024 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 216/2024 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a imobilului situat în municipiul Constanța, loc. Mamaia, Zona Complex Perla; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 202/2024 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 235079, înscris în cartea funciară nr. 235079, în suprafață de 234,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Crinului nr. 86A în favoarea numiților Tală Stere, Tală Tanţa; ADOPTAT CU 24 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 203/2024 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 248464, înscris în cartea funciară nr. 248464, în suprafață de 252,00 mp, situat în municipiul Constanța, strada Avram Iancu nr. 67 în favoarea numiților Bara Iuliana, Bara Dumitru; ADOPTAT CU 26 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 220/2024 pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparţinand domeniului public al Municipiului Constanta, din administrarea RAEDPP Constanta în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 217/2024 privind revocarea dreptului de administrare al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL asupra obiectivului de investiţii „Pista roleri, skateri, biciclişti şi funcţiuni conexe”- Parc Tăbăcarie şi a terenului aferent acestuia aflat în domeniul privat al municipiului Constanţa; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr.4 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 221/2024 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării a unor mijloace fixe care aparțin municipiului Constanța; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU ȘI O ABȚINERE
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 160/2024 privind prelungirea valabilităţii planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 278/2022; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU 
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 163/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuinţă individuală, str. Limanului nr. 8, investitor Mănăilă Alexandru-Costin; ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU 
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 164/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1-2E – cazare turistică şi comerţ, staţiunea Mamaia, zona Cazino, investitor societatea Magic Stil SRL; ADOPTAT CU 18 DE VOTURI PENTRU, 1 ÎMPOTRIVĂ, 7 ABȚINERI
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2

„Atât pentru acest proiect cât și următorul, consilieriui USR se vor abține. Proprietățile au deschidere la Promenadă și sunt în apropierea Cazinoului Mamaia. Stațiunea Mamaia se umple de betoane“ - a precizat unul dintre consilierii USR. 

 

„Îmi permit cu tot respectul să le readuc aminte consilierilor USR că nu au susținut proiectul de suspendare a umplerii de betoane din 2020 inițiat de mine cu primarul Vergil Chițac“ - a precizat Dan Leu, arhitect șef. 

„Verificați și vedeți cum au votat consilierii USR acest proiect în 2020. Nu am susținut revocarea procesului“ - a precizat Florin Cocargeanu. 

 1. Proiect de hotărâre nr. 170/2024 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1-2E – cazare turistică şi comerţ, staţiunea Mamaia, zona Cazino, investitor Obreja Ioan; ADOPTAT CU 18 DE VOTURI PENTRU ȘI 8 ABȚINERI
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 208/2024 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Parcare supraetajată – Casa de Cultură, iniţiator UAT municipiul Constanţa; ADOPTAT CU 24 DE VOTURI PENTRU 
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2

Intervine Sorin Belu. 

„Viziunea pentru această zonă se continuă pentru mutilare. Partidul Verde nu își dorește această parcare. Nici locatarii din blocurile din apropiere. Nimeni din zonă nu a fost de acord cu acest proiect. Și noi și locatarii am propus Primăriei să fie o parcare subterantnă în zona statuii și fântânii“ - a precizat Sorin Belu. 

„Este vorba despre o parcare subterană. Nu ați citit proiectul. În interior este vorba despre o parcare subterană“ - a precizat Ionuț Rusu. 

 
 1. Proiect de hotărâre nr. 201/2024 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Alexandru Lăpuşneanu, str. Farului, str. Salcâmilor şi limitele cadastrale, iniţiator Drăgan Marian; RETRAS
 iniţiator: primar Vergil Chiţac
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2
 
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 185/2024 privind aprobarea componenţei iniţiale a planului de selecţie pentru procedura de selecţie a 5 membri în Consiliul de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa SRL. ADOPTAT CU 25 DE VOTURI PENTRU
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5


Ordinea de zi a fost suplimentată cu următoarele proiecte:  
 
 1. Proiect de hotărâre nr. 225/2024 privind stabilirea preţului local al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanţa S.R.L, a preţului facturat populaţiei şi a subvenţiei unitare acordată populaţiei începând cu data de 01.04.2024, în municipiul Constanţa; ADOPTAT CU 23 DE VOTURI PENTRU

iniţiator: Vergil Chiţac
avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 

2. Proiect de hotărâre nr. 226/2024 privind aprobarea procesului verbal de renegociere nr.80629/15.04.2024 și a actului adițional la Contractul de închiriere nr.44508/01.04.2013 a unui spațiu folosit de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sediu administrativ din b-dul Alexandru Lăpușneanu nr.116 C (City Park Mall); ADOPTAT CU 24 DE VOTURI PENTRU

iniţiator: Vergil Chiţac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 

3. Proiect de hotărâre nr. 227/2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa; ADOPTAT CU 23 DE VOTURI PENTRU

iniţiator: Vergil Chiţac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 

4. Proiect de hotărâre nr. 224/2024 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de bd. Tomis, str. Badea Cârţan, al. Murelor şi str. Tulcei, iniţiator Roşu Ştefan. ADOPTAT CU 18 DE VOTURI PENTRU ȘI 8 ÎMPOTRIVĂ

iniţiator: Vergil Chiţac

aviz Comisia de specialitate nr. 2  

„Pentru acest proiect s-a discutat în Comisia Tehnică despre problema accesibilității în acest PUZ. Practic investitorul propune un mastodont fără a rezolva accesul pietonal și rutier. Au fost multe discuții. În perioada de consultare au fost intervenții ale locuitorilor din zonă din cauza aglomerației și a lipsei locurilor de parcare. Ne întrebăm dacă cererile locuitorilor se pot rezolva altfel decât prin investiții publice“ - a precizat un consilier USR. 

„Documentația este de luni de zile în transparență.  Îndrăznesc să întreb cam câte locuri de parcare știe doamna consilier că vor fi propuse acolo. Documentația de urbanism prevede înființarea aproximativ 700 de locuri de parcare. Mai mult de jumătate sunt pe teren public și celelalte pe teren privat“ - a precizat arhitectul șef Dan Leu. 


Puteți consulta proiectele în secțiunea Documente a materialului. 

Citește și: 

Iată cât vor plăti consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din Constanța începând cu 1 aprilie (DOCUMENT)

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Consilierii locali din Constanța au pe masă un proiect ce vizează o construcție din cimitirul Constantin Predescu (DOCUMENT)

30 May 2024 746

Ordinea de zi a ședinței ordinare a CLM, suplimentată Înainte de alegeri, primarul propune fuziunea dintre Confort Urban și Administrația Fondului Imobiliar! (DOCUMENTE)

29 May 2024 656

Ședință CLM Primăria Constanța, proiect pentru vânzarea terenului de pe strada Pescarilor 17C

28 May 2024 562

Ședință CLM Suma pentru reabilitarea Casei Căsătoriilor din Constanța crește la peste 16 milioane de lei fără TVA

27 May 2024 737

Constanța Un proiect al obiectivului de reamenajare a parcului din Poarta 6 este în atenția consilierilor locali (DOCUMENT)

26 May 2024 743

Ședință CLM Constanța Proiect de hotărâre aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale CT BUS SA​ (DOCUMENT)

26 May 2024 929

Ședință Consiliu Local Constanța Proiect de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare ale societăţii Confort Urban SRL (DOCUMENT)

26 May 2024 465

Ședință CLM Aleșii locali votează execuția bugetului local pe anul 2023. Excedentul a depășit 2 milioane de lei (DOCUMENT)

26 May 2024 400

Ședință CLM Consilierii aprobă comisionul de risc pentru garantarea de către municipalitate a împrumutului contractat de SC Termocentrale Constanţa SRL (DOCUMENT)

26 May 2024 483

Ședință CLM Se modifică HCL nr. 41/2023 prin care municipalitatea a contractat anul trecut împrumutul în valoare de maximum 253.918.900 lei (DOCUMENT)

26 May 2024 439

Ședința CLM Constanța Consilierii locali vor analiza situațiile financiare ale Termoficare Constanţa SRL (DOCUMENT)

26 May 2024 541

Consiliul local al municipiului Constanţa, convocat în ședință! Mai multe proiecte, pe ordinea de zi (DOCUMENTE)

24 May 2024 539

Proiectul în atenția consilierilor locali Iată cât vor plăti consumatorii racordați la sistemul centralizat de termoficare din Constanța începând cu 1 aprilie (DOCUMENT)

25 Apr 2024 763

Ședință CLM Constanța CSM Constanța și-a schimbat sediul. Unde este situat (DOCUMENT)

25 Apr 2024 635

Ședință CLM Constanța Prelungirea valabilităţii planului urbanistic de detaliu, în atenția consilierilor (DOCUMENT)

24 Apr 2024 578