Certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata

Nr. 27.486/28.11.2013
INFORMARE DE PRESĂ
AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL
Eugen Ciorici

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi aduce la cunostinţa contribuabililor că, în Monitorul Oficial al României nr. 724 din 25 noiembrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului,ministrul finantelor publice nr. 1891 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri.

Potrivit prezentului ordin, certificatul de amanare de la plata in vama a TVA se elibereaza la solicitarea persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal care in anul calendaristic precedent sau in ultimile 12 luni anterioare lunii in care se solicita eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii si state terte a caror valoare cumulata este de cel putin 100 milioane lei si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
- nu au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
     -nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;
- sunt înregistrate în scopuri de TVA cu cel puţin un an calendaristic înaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA;
- nu sunt în stare de insolvenţă, procedura de reorganizare sau lichidare judiciară.
Pentru obtinerea certificatului, persoanele impozabile trebuie sa depuna la Directia Generala a Vamilor urmatoarele documente: cerere tip; copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA; certificatul de atestare fiscala in original; declaratie pe proprie raspundere privind valoarea cumulata a importurilor;declaratie pe proprie raspundere ca nu sunt in stare de insolventa si nu se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara .
De asemenea, pot obtine certificatul de amanare de la plata in vama a TVA , fara a indeplini cumulativ conditiile mai sus mentionate, urmatoarele persoane impozabile;
- operatorii economici autorizaţi care sunt înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal;

     - persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România pconform art. 153 din Codul fiscal şi care au obţinut autorizaţie pentru procedura de vămuire la domiciliu.

In cazul acestor persoane, se depun la Directia Generala a Vamilor , urmatoarele documente: cerere tip, copie de pe certificatul de operator economic autorizat sau de pe autorizatia pentru procedura de vamuire la domiciliu, copie de pe documentul care atesta calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA.

Directia Generala a Vamilor elibereaza certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoare adaugata, in termen de 15 zile de la depunerea cererii si a documentatiei complete, pentru perioada indicata de solicitant dar care nu poate depasi data de 31 decembrie 2016.

Expert principal DGRFP Galati
Ganea Florentina

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Legături cu unul dintre dosarele lui Radu Mazăre Syntax Media Consulting SRL, în atenţia judecătorilor. Asociat unic, o femeie de 83 de ani

12 Dec 2018 1927

Niculae Nejloveanu ar putea fi tras la răspundere pentru intrarea în faliment a fundaţiei care îi poartă numele

26 Nov 2018 2004

Se cere intrarea în insolvenţă a RCJ Farul Constanţa

28 Jul 2018 2779

CN APM Constanţa face schimb de teren cu DRFP Galaţi Sediu pentru Biroul Vamal Constanţa Sud. Ce spune Dan Tivilichi

28 Mar 2018 2297

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, de care aparțin județele Constanța și Tulcea, are o conducere nouă

10 Nov 2017 3696

Difenis SRL a intrat în insolvenţă!

26 Jun 2017 2276

Principalele obligaţii declarative şi de plată cu termen în luna martie 2017

24 Feb 2017 1213

CN ACN SA Constanţa, la judecată cu AJFP Tulcea. Iată motivul!

02 Feb 2017 2052

ANAF, anunț în atenţia persoanelor juridice străine care au o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în România

31 Jan 2017 1643

ANAF Un nou formular pentru instituţiile publice/autorităţile publice care au personal plătit din fonduri publice – M500

13 Dec 2016 3961

Fiscul scoate la vânzare un teren al societății Sara Lux! Cu cât se vinde?

12 Oct 2016 1741

Se caută o firmă care va face curăţenie în sediile AJFP Constanţa (document)

26 Apr 2016 2103

Comunicat de presa DGRFP Galati

05 Apr 2016 1109

Comunicat de presa DGRFP Galati - 1 Aprilie 2016

01 Apr 2016 1090

Informare de presă

30 Mar 2016 880