A contestat mai multe licitaţii ale Primăriei Constanţa Cum a intrat în insolvenţă Rico SRL. Povestea oficială, din sala de judecată

Judecătorii din Tribunalul Constanţa au stabilit cel de al 25-lea termen în dosarul privind insolvenţa societăţii comerciale Rico SRL. Asociat unic este Marcel Cornel Gheorghe, născut în Călăraşi, care deţine capitalul social de 10.085.800 de lei. Tot el are şi calitatea de administrator special. Rico SRL, alături de o altă societate, a contestat de două ori rezultatului licitaţiei organizate de Primăria Municipiului Constanţa pentru atribuirea contractului având ca obiect „Achiziţie execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic - municipiul Constanţa“. De asemenea, Rico SRL a făcut parte şi din asocierea care a contestat şi rezultatul procedurii de atribuire a licitaţiei organizate de Compania Naţională de Investiţii pentru reabilitarea şi restaurarea Cazinoului Constanţa. Cauza privind insolvenţa se află pe rolul Tribunalului Constanţa din 20 ianuarie 2014, iar noul termen va avea loc la jumătatea lunii ianuarie 2018.
 
Potrivit Registrului Comerţului, acesta fiind consultat la data de 4 decembrie, firma Rico SRL a fost înregistrată în 1991 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Aşa cum arătam şi mai sus, asociat unic este Marcel Cornel Gheorghe, născut pe 2.09.1951, în Călăraşi, care deţine capitalul social de 10.085.800 de lei. Tot el are şi calitatea de administrator special. Administrator judiciar este societatea GD Reorganizare şi Lichidare IPURL. Potrivit codificării CAEN, societatea are ca obiect de activitate „lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“. Numele lui Marcel Cornel Gheorghe apare ca asociat şi în societatea Astra Turism SRL, radiată.
 
Este de notorietate faptul că societatea comercială Rico SRL, alături de Euromateria SRL, a contestat de două ori rezultatul licitaţiei organizate de Primăria Municipiului Constanţa pentru atribuirea contractului având ca obiect „Achiziţie execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic - municipiul Constanţa“. De asemenea, asocierea condusă de SC Euromateria SRL, din care mai fac parte SC Rico şi SC Princer, a contestat şi rezultatul procedurii de atribuire a licitaţiei organizate de Compania Naţională de Investiţii pentru reabilitarea şi restaurarea Cazinoului Constanţa.
 
Revenind la insolvenţa SC Rico SRL, potrivit Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, prin cererea înregistrată, creditorul SC Black Sea Suppliers SRL a solicitat declanşarea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Rico SRL, pretinzând a fi titularul unui drept de creanţă de 195.155,87 de lei asupra acestuia.
 
Black Sea Suppliers SRL a arătat în susţinere că a încheiat cu Rico SRL contractul de vânzare-cumpărare nr. (…) şi actul adiţional (…), având ca obiect livrarea către Rico a unor materiale de instalaţii termice şi sanitare, în schimbul preţului facturat de vânzător, în termen de 60 de zile de la emiterea facturii fiscale. Printr-o cerere distinctă, înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, creditorul Crirox Group Construct a solicitat declanşarea procedurii insolvenţei împotriva aceluiaşi debitor (SC Rico SRL), susţinând a fi titularul unei creanţe totalizând 263.664,48 de lei, izvorâtă din opt contracte de lucrări.

Undă verde pentru insolvenţă. Plan de reorganizare 

În final, după deliberări, pe data de 11 iunie 2014, instanţa a admis cererea principală a creditorului SC Black Sea Suppliers SRL, formulată în contradictoriu cu SC Rico SRL. Mai mult, a fost admisă şi cererea conexă formulată de creditorul SC Crirox Group Construct, în contradictoriu cu SC Rico SRL. Pe cale de consecinţă, instanţa a dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC Rico SRL şi a desemnat pe GD Reorganizare şi Lichidare IPURL în calitate de administrator judiciar provizoriu, cu un onorariu fix de 3.000 de lei, exclusiv TVA şi un onorariu variabil de 10% din valoarea activelor vândute. Câteva zile mai târziu, la data de 23 iunie 2014, SC Rico SRL, prin administrator special, a solicitat în clar menţinerea dreptului de administrare prin continuarea activităţii pe baza unui plan de reorganizare.

Înscrieri în tabelul definitiv al creanţelor 

În luna ianuarie 2014, Tribunalul Constanţa a dispus înscrierea creditorului SC Fabet SA în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL şi cu suma de 2.352,92 de lei, cu titlu de cheltuieli de executare. În luna noiembrie 2014, instanţa a dispus înscrierea creditorului SC Project Expert Solution SRL în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL cu suma de 22.134,67 de lei, cu titlu de contravaloare lucrări plătite în avans pentru contractul 133/5.10.2010. Pe data de 17 decembrie 2014, judecătorii au dispus înscrierea provizorie a creditorului SC Maden Concept SRL, în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL, cu suma de 8.082,61 de lei, sub condiţia suspensivă a inexistenţei unor deficienţe în executarea lucrărilor efectuate în baza Contractului nr. 176/23.11.2012 şi a întocmirii procesului-verbal de recepţie finală (…).
 
În şedinţa din data de 21 ianuarie 2015, judecătorii au dispus înscrierea creditorului SC Veledam 1010 SRL în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL cu suma de 36.394 de lei, cu titlu de contravaloare chirie restanţă aferentă Contractului (…). Pe data de 4 februarie 2015, instanţa a dispus înscrierea creditorului SC Crys & BB SRL în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL cu suma de 11.374,12 lei de lei, cu titlu de cheltuieli de executare (…).
 
Tot atunci, judecătorii au dispus înscrierea provizorie a creditorului SC Garanti Bank SA, în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL, cu echivalentul, exprimat în lei (la cursul de schimb interbancar stabilit de Banca Naţională a României din ziua realizării condiţiei), al sumei de 39.916 euro, sub condiţia suspensivă a executării scrisorii de garanţie de către beneficiarul Primăria Municipiului Bucureşti (…).

Enel Energie, în tabelul definitiv al creanţelor împotriva Rico SRL 

Două luni mai târziu, pe data de 22 aprilie 2015, instanţa a dispus înscrierea creditorului SC Enel Energie SA în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL cu suma de 758,92 de lei (…). Pe data de 3 iunie, Tribunalul Constanţa a dispus înlăturarea - din tabelul preliminar publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 14745/14.08.2014 - a creanţei în valoare de 77.218,89 de lei, înscrisă în favoarea creditorului SC Ecosat SRL. Tot în prezenta cauză, la data de 17 iunie 2015, instanţa a dispus înscrierea creditorului SC Arabesque SRL - contestator - în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL - şi cu suma de 11.795,04 lei. Ulterior, aproape de finele lunii octombrie 2015, judecătorii au dispus înscrierea creditorului contestator SC Capital National Construct SRL - în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL - cu următoarele sume: 28.483,15 lei, 2.327,48 de lei, 20.662,53 de lei - garanţie de bună execuţie scadentă la 22.11.2015.

Panama City 

La jumătatea lunii decembrie 2015, instanţa a dispus înscrierea creditorului contestator Global Business Concepts INC., cu sediul în Panama City, Republica Panama, în tabelul definitiv al creanţelor împotriva debitorului SC Rico SRL cu următoarele sume: 164.564,88 de lei (din care 58.339,44 de lei (…) şi 106.225,44 de lei (…) şi 1.417,26 lei - penalităţi de întârziere (din care 583,39 de lei pentru prima convenţie şi 833,87 de lei pentru cea de-a doua).
 
Pe data de 19 octombrie 2016, Tribunalul Constanţa a dispus înlăturarea din tabelul preliminar al obligaţiilor societăţii debitoare Rico SRL a dreptului de creanţă înscris în favoarea creditorului Unicredit Bank SA, compus din: 32.970 de lei (echivalentul a 7.500 de euro), cu titlu de cost al închiderii tranzacţiei, calculat la 9 aprilie 2014, (…) 740,37 de lei (echivalentul a 168,42 de euro) - penalităţi de întârziere -153,65 de lei (contravaloarea sumei de 34,95 de euro) - penalităţi acruate. De menţionat că toate deciziile Tribunalului Constanţa cu privire la tabelul definitiv al creanţelor au fost luate în primă instanţă.

Creanţele garantate, de ordinul zecilor de milioane 

În tabelul preliminar al obligaţiilor debitoarei SC Rico SRL depus la Tribunalul Constanţa în data de 13 august 2014 au fost consemnate următoarele creanţe garantate: Volksbank România SA - valoare creanţă admisă: 23.131.590,49 de lei, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, Sucursala Constanţa - valoare creanţă admisă: 10.054.279,24 de lei, Banca Transilvania SA prin Sucursala Constanţa - valoare creanţă admisă: 2.631.908,40 de lei, Unicredit Țiriac Bank SA, prin reprezentant convenţional SPRL - valoare creanţă admisă: 1.905.251,47 de lei, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa - valoare creanţă admisă: 1.554.216 lei, C.C. Crys&BB SRL, reprezentată convenţional prin avocat Andreea Burileanu - valoare creanţă admisă: 472.250,17 lei, Rehau Polymer SRL - valoare creanţă admisă: 414.983,05 lei, Garanti Bank SA - valoare creanţă admisă: 175.470,74 de lei, SC Simco SA - valoare creanţă admisă: 154.241,68 de lei, SC Arabesque SRL - valoare creanţă admisă: 60.864,93 de lei.

Gheorghe Marcel Cornel, titularul unei creanţe salariale de 27.670 de lei  

Numărul creanţelor salariale este de 127, iar sumele variază între 600 şi 27.670 de lei, titularul creanţei din urmă fiind Gheorghe Marcel Cornel.

Creanţa Municipiului Constanţa - 37.592 de lei  

Mai departe, pe lista creanţelor bugetare se află Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa - creanţă admisă - 567.898 de lei şi Municipiul Constanţa prin Primar şi Serviciul Public de Impozite, Taxe şi Alte Venituri ale
Bugetului Local - creanţă admisă - 37.592 de lei.

Citeşte şi: 

Rico SRL, societate care a contestat mai multe licitaţii ale Primăriei, dă în judecată Compania Naţională de Investiţii


Tupeu fantastic al angajatei Rico SRL!
SC Euromateria şi Rico SRL dau în judecată pentru a doua oară Primăria Constanţa


Cum a câştigat o societate constănţeană în faliment un contract cu Primăria Bucureşti (documente)

Lucrări de anvergură din Constanţa, blocate prin contestaţii Insolvenţa firmei Silvani SRL, amânată pentru 2018. Legături cu Euromateria SRL

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

A fost eliberat actul de urbanism Mastodontul de beton din Portul Tomis va deveni hotel cu restaurant de cinci stele

07 Nov 2019 9782

Societatea Rico a dat Fiscul în judecată. Cine a pierdut şi cât are de plătit

29 Oct 2019 662

Mastodontul de beton din Portul Tomis ar putea fi finalizat. Ce act de urbanism a obţinut Astera Consulting

25 Dec 2018 4378

Insolvenţa SC Rico SRL, amânată pentru 2019

23 Nov 2018 1410

O nouă decizie în dosarul privind insolvenţa societăţii comerciale Rico SRL

29 Apr 2018 1160

Dosarul de insolvență al firmei Rico SRL, amânat

19 Apr 2018 1074

Insolvenţa societăţii comerciale Rico SRL, amânată pentru luna mai

21 Mar 2018 1534

Firme Constanţa, rezultate financiare Rico, cifră de afaceri în scădere la o treime față de anul de referință anterior (document)

04 Feb 2018 1193

Insolvenţa firmei Rico SRL, amânată pentru jumătatea lunii mai

19 Jan 2018 2642

Euromateria SRL, o firmă celebră, cu lucrări celebre şi contestaţii le fel de cunoscute

20 Dec 2017 5718

Rico SRL, societate care a contestat mai multe licitaţii ale Primăriei, dă în judecată Compania Naţională de Investiţii

26 Jan 2017 1274

Insolvenţa firmei Rico SRL, amânată de Tribunalul Constanţa pentru 5 aprilie 2017

15 Dec 2016 3135

Lichidatorul judiciar a solicitat un termen nou Niciun cumpărător interesat de terenul intravilan deţinut de Rico SRL

02 Nov 2016 2193

Au fost convocaţi creditorii Rico SRL. Firma a contestat licitaţiile pentru reabilitarea Parcului Arheologic şi a Cazinoului

26 Sep 2016 1871

Tupeu fantastic al angajatei Rico SRL! SC Euromateria şi Rico SRL dau în judecată pentru a doua oară Primăria Constanţa

07 Sep 2016 4648