Legi utile

S-a publicat în Monitorul Oficial Este bine de știut de părinți, elevi, profesori, transportatori. Modificări la Legea învățământului și a transportului public

Ieri a fost publicată în Monitorul Oficial al României 778/2.X.2017 Legea nr. 197/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.

Iată integral conținutul actului normativ:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 19 octombrie 2016, cu următoarele modificări:

1. Articolul I se modifică și va avea următorul cuprins:

" Art. I. - După alineatul (3) al articolului 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (31) - (34), cu următorul cuprins:

«(31) Elevilor de nivel liceal care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu la filiera/profilul/specializarea solicitată li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației Naționale, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.

(32) Prin derogare de la prevederile art. 43 lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier prevăzut la alin. (3) și (31) se stabilește și se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(33) Metodologia de calcul al tarifului maxim prevăzut la alin. (32) și valorile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(34) Operatorul de transport rutier are obligația să emită abonamente pentru transportul elevilor și să asigure transportul rutier al elevilor potrivit prevederilor alin. (32).»"

2. La articolul II punctul 1, literele a) și b) ale alineatului (71) al articolului 45 se modifică și vor avea următorul cuprins:

" a) nerespectarea obligației de a emite abonamente pentru transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (34) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) nerespectarea obligației de a asigura transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (34) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare."

3. La articolul II punctul 2, alineatul (82) al articolului 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

"(82) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (71) în ceea ce privește asigurarea facilității de transport rutier contra cost de persoane și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către agenți constatatori din Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) potrivit legislației în vigoare."

4. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. III. - Articolul 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, se abrogă la data intrării în vigoare a tarifului maxim prevăzut la art. 84 alin. (32) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

București, 29 septembrie 2017.
Nr. 197.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Liberalii vor susţine în CLM subvenţionarea totală a abonamentelor pentru elevi şi studenţi

23 May 2017 802

Tarife ajustate pentru transportul elevilor şi abonamente gratuite pentru distanţe de până la 50 de kilometri

19 Nov 2016 1248

Cine beneficiază de reduceri sau gratuităţi la transportul în comun prin RATC Constanţa

11 Nov 2016 1903

Decontate integral! Ordonanţă de Urgenţă pentru abonamentele de transport rutier pentru elevi

12 Oct 2016 3294

Trasee RATC deviate pe liniile 44 şi 51

23 Jun 2015 803

RATC Constanţa începe, azi, eliberarea abonamentelor reduse pentru elevi

23 Feb 2015 1780

Anunţ important din partea RATC Constanţa Când începe distribuirea abonamentelor reduse pentru elevi

19 Feb 2015 915

Reduceri la CFR pentru elevii şi studenţii navetişti

01 Sep 2014 1745

Consiliul Elevilor solicită RATC să revină de urgență asupra deciziei privind suspendarea abonamentelor reduse

19 Jun 2014 1536

RATC nu mai eliberează abonamente şi suspendă o linie. Iată despre ce este vorba

19 Jun 2014 1043

Remus Pricopie Abonamentele pentru transportul elevilor vor fi decontate la zi

29 Sep 2013 1368

Câte abonamente pentru naveta şcolară va primi Constanţa de la Guvern

22 Aug 2013 1195

Topul judeţelor cu cei mai multi elevi navetisti Vezi pe ce loc este Constanţa

20 Jun 2013 860

Interviu cu preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Alexandru Bajdechi - „Dorim audienţă la Primărie pentru reducere la transportul în comun"

14 Feb 2013 2822

Abonamente de o zi şi o săptămână pentru transportul în comun

09 Jan 2012 808

Jumătate din preţul abonamentului RATC pentru elevi, decontat de şcoală

21 Sep 2011 862

Cei mai multi elevi si pensionari circula fraudulos

31 Jan 2003 502