Angajări Constanța Post vacant la Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul’’ Constanța. Condiții

Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul’’ Constanța anunţă scoaterea la concurs a unui post contractual vacant de îngrijitor 1 G (normă întreagă, perioadă nedeterminată). 

I. Cerințe de ocupare a postului:

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28.10.2022, cu modificările și completările ulterioare.

II. Condiții generale:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h)


III. Condiții specifice:

· Studii generale/medii.
Vechimea în muncă: minim 3 ani.
Disponibilitate de lucru în 2 schimburi;
Ocazional, disponibilitate de a lucra în weekend în cazul organizării unor evenimente la nivelul unității școlare.

IV. Principalele atribuții ale postului:
Sunt stabilite în fisa postului (anexa 1)

V. Desfăşurarea concursului:

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a)selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba practică;
c) interviu;
a) Dosarele de inscriere
 • Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
 • Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
 • formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • curriculum vitae, model comun european.
Adeverinţa care atesta starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Calendarul de desfășurare a concursului:
 • Depunerea dosarelor: 20.02.-07.03.2024 interval orar 09,00-15,00;
 • Selectia dosarelor și afișarea rezultatelor: 07.03.2024 ora 16,00;
 • Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 08.03.2024 interval orar 09,00-12,00
 • Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor: 08.03.2024, ora 16,00;
 • Proba practică: 11.03.2024, ora 09,00;
 • Proba de interviu:12.03.2024, ora 09,00;
 • Afișarea rezultatelor înainte de contestatii: 12.03.2024, ora 12,00;
 • Depunerea contestațiilor: 12.03.2024, interval orar: 12,00-15,00;
 • Rezolvarea contestațiilor:12.03.2024, ora 16,00;
 • Afișarea rezultatelor finale: 13.03.2024, ora 12,00.

Informaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul’’, Constanța, str. Cișmelei, nr.13, telefon – 0341405848 contact@scoala29mihaiviteazul.ro


Citește și:

Locuri de muncă ConstanțaOportunitate de angajare la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Este necesară o vechime de 6 ani și 6 luni Ce post scoate la concurs Universitatea „Ovidius” Constanța

19 Apr 2024 513

Locuri de muncă Constanța Direcția Județeană pentru Sport și Tineret angajează. Detalii

18 Apr 2024 540

Angajări Constanța Ce post scoate la concurs Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord

18 Apr 2024 516

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

15 Apr 2024 766

​Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța angajează paznic. Detalii

15 Apr 2024 493

Angajări Constanța Cauți un loc de muncă? Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa angajează

15 Apr 2024 756

Locuri de muncă Constanța Primăria Municipiului Mangalia angajează. Detalii și condiții

12 Apr 2024 675

Locuri de muncă Constanța Unitatea Militară 02311 Constanța angajează. Detalii

12 Apr 2024 825

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială „Mircea Dragomirescu”, Medgidia, organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor

10 Apr 2024 456

Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța de turtă dulce” Constanța angajează. Ce post este scos la concurs

09 Apr 2024 630

Locuri de muncă Constanța Primăria Comunei Poarta Albă angajează

08 Apr 2024 582

Ai nevoie de permis de conducere categoria B Concurs de angajare la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”

08 Apr 2024 792

Concurs de angajare la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța. Ce trebuie să conțină dosarul

07 Apr 2024 768

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul” angajează îngrijitor

04 Apr 2024 558

Angajări Constanța Spitalul Municipal Medgidia angajează! Detalii

02 Apr 2024 866