Grădinița cu Program Prelungit „Tic Pitic” Hârșova, județul Constanța scoate la concurs un post vacant

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Grădinița cu Program Prelungit „Tic Pitic” Hârșova organizează concurs, în baza HG 1336/2022, la sediul unității, din strada Rozelor nr.1, oraș Hârșova, județul Constanța, în data de 15.03.2024, pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă determinată de îngrijitoare II, M - 0,75 normă.
 
Condiții de participare:

• Cetățenie română și domiciliul stabil în România;
• Cunoașterea limbii române scris și vorbit;
• Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• Nivelul studiilor: studii medii;
• Nu a suferit condamnări pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice:

Prezintă avantaj absolvirea cursurilor de igienă.

 
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de munca, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentala din care să reiasă ca nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție sociala, precum și orice entitate publica sau privata a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârsta, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Actele prezentate în copie vor fi aduse și în original, pentru verificarea conformității copiilor cu acestea.
 
BIBLIOGRAFIE:

– Legea 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;
– HG 1048/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
– Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
– Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
– Norme de igienă - Ordinul nr. 1955/18.10.1995;
– Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia.

Calendarul de desfășurare a concursului

1. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: strada Rozelor, nr.1, localitatea Hârșova, județul Constanța 11.03.2024 interval orar 09.00-14.00.
2. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 13.03.2024 ora 16.00.
3. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 14.03.2024 interval orar 09.00-11.00.
4. Afișarea rezultatelor după contestații 14.03.2024 ora 14.00.
5. Susținerea probei scrise 15.03.2024 ora 09.30.
6. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 18.03.2024, interval orar 09.00-11.00.
7. Susținerea probei de interviu 21.03.2024 ora 9.30.
8. Afișarea rezultatelor înainte de contestații 21.03.2024, ora 13.30.
9. Depunerea contestațiilor 22.03.2024, ora 14.00.
10. Afișarea rezultatelor finale 22.03.2024, ora 15.00.
 
Relații suplimentare la sediul GPP Tic Pitic Hârșova, persoană de contact: Nicolae Lucian, telefon : 0760831569.
 
Director,
Prof. Ștefan Ana-Cristina
 

Citește și:
Școala Gimnazială „Ion Ghica” Tortoman, județul Constanța angajează administrator financiar

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Școala Gimnazială Nr. 1, Hârșova, județul Constanța face angajări. Ce posturi sunt scoase la concurs

28 Feb 2024 619

Angajări Constanța Grădinița cu Program Prelungit „Tic Pitic”, Hârșova, județul Constanța, scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

26 Feb 2024 808

Angajări Constanța Primăria Hârșova angajează secretar. Condițiile de îndeplinit

15 Dec 2023 1322

Primăria orașului Hârșova, județul Constanța, angajează mediator sanitar

27 Nov 2023 930

Spitalul Orășenesc Hârșova, județul Constanța, angajează. Nu se solicită vechime

07 Jun 2022 1398

Județul Constanța Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova angajează. Ce post este vacant

16 Apr 2022 1571

Spitalul Orășenesc Hârșova angajează muncitor calificat (fochist)

23 Nov 2021 1328

Concurs de angajare la Primăria Hârșova. Care sunt posturile vacante

29 Sep 2018 2490

Primăria Orașului Hârșova scoate la concurs posturi vacante. Când este programat concursul

29 Sep 2018 1562

Județul Constanța Spitalul Orășenesc Hârșova angajează. Află când are loc concursul

18 Sep 2018 2500

Primăria oraşului Hârşova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de referent grad asistent

20 Jul 2017 2141

Liceul din Hârşova angajează mediator şcolar

28 Oct 2016 2267

Se caută consilier pentru Primăria Hârşova

24 Oct 2016 3500

Concurs pentru funcţia de şef al Biroului Trezorerie şi Contabilitate Publică din cadrul serviciului orăşenesc Hârşova

23 Jul 2015 2117