Angajări Constanța Grădinița cu Program Prelungit „Tic Pitic”, Hârșova, județul Constanța, scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels

Grădinița cu Program Prelungit Tic Pitic Hârșova organizează concurs, în baza HG1336/2022, la sediul unității, din strada Rozelor, nr. 1, oraș Hârșova, județul Constanța, în data de 15.03.2024, pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată de Îngrijitoare I, M - 1 normă.
 
Condiții de participare:

• Cetățenie română și domiciliul stabil în România;
• Cunoașterea limbii române scris și vorbit;
• Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• Nivelul studiilor: studii medii;
• Nu a suferit condamnări pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Condiții specifice:

Prezintă avantaj absolvirea cursurilor de igienă.

 
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de munca, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentala din care să reiasă c- nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Actele prezentate în copie vor fi aduse și în original, pentru verificarea conformității copiilor cu acestea.
 
BIBLIOGRAFIE:

– Legea 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă;
– HG 1048/2006 - privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
– Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
– Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
– Norme de igienă - Ordinul nr. 1955/18.10.1995;
– Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia;

Calendarul de desfășurare a concursului

1. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: strada Rozelor, nr. 1, localitatea Hârșova, județul Constanța: 11.03.2024, interval orar 9.00-14.00;
2. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 13.03.2024, ora 16.00;
3. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor: 14.03.2024, interval orar 9.00-11.00;
4. Afișarea rezultatelor după contestații: 14.03.2024, ora 14.00;
5. Susținerea probei scrise: 15.03.2024, ora 9.30;
6. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise: 18.03.2024, interval orar 9.00-11.00;
7. Susținerea probei de interviu: 21.03.2024, ora 9.30;
8. Afișarea rezultatelor înainte de contestații: 21.03.2024, ora 13.30;
9. Depunerea contestațiilor: 22.03.2024, ora 14.00;
10. Afișarea rezultatelor finale: 22.03.2024, ora 15.00.
 
Relații suplimentare la sediul GPP Tic Pitic Hârșova, persoană de contact: Nicolae Lucian, telefon : 0760831569.


Citește și:
Direcția Națională de Probațiune angajează șofer! Ai nevoie de diplomă de bacalaureat! Detalii importante
 

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Grădinița cu Program Prelungit „Tic Pitic” Hârșova, județul Constanța scoate la concurs un post vacant

01 Mar 2024 1053

Școala Gimnazială Nr. 1, Hârșova, județul Constanța face angajări. Ce posturi sunt scoase la concurs

28 Feb 2024 622

Angajări Constanța Primăria Hârșova angajează secretar. Condițiile de îndeplinit

15 Dec 2023 1325

Primăria orașului Hârșova, județul Constanța, angajează mediator sanitar

27 Nov 2023 932

Spitalul Orășenesc Hârșova, județul Constanța, angajează. Nu se solicită vechime

07 Jun 2022 1398

Județul Constanța Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova angajează. Ce post este vacant

16 Apr 2022 1571

Spitalul Orășenesc Hârșova angajează muncitor calificat (fochist)

23 Nov 2021 1329

Concurs de angajare la Primăria Hârșova. Care sunt posturile vacante

29 Sep 2018 2491

Primăria Orașului Hârșova scoate la concurs posturi vacante. Când este programat concursul

29 Sep 2018 1562

Județul Constanța Spitalul Orășenesc Hârșova angajează. Află când are loc concursul

18 Sep 2018 2501

Primăria oraşului Hârşova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de referent grad asistent

20 Jul 2017 2144

Liceul din Hârşova angajează mediator şcolar

28 Oct 2016 2267

Se caută consilier pentru Primăria Hârşova

24 Oct 2016 3500

Concurs pentru funcţia de şef al Biroului Trezorerie şi Contabilitate Publică din cadrul serviciului orăşenesc Hârşova

23 Jul 2015 2118