Locuri de muncă Constanța Grădinița „Curcubeul Magic” din Constanța angajează îngrijitor. Iată ce trebuie să faci

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Grădinița Curcubeul Magic cu sediul în Constanța, strada Bulevardul 1 Mai nr. 101-103, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform HG 1336/2022:

• Denumirea postului - îngrijitor - 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Condiții specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor - medii;
– vechimea necesară în specialitatea studiilor - 2 ani.

Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:
 
  • proba scrisă în data de 20.12.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
  • proba practică în data de 21.12. 2023, ora 09.00, la sediul instituției;
     
Data limită până la care candidații vor depune dosarul de concurs este: 14.12.2023

• Date contact: telefon 0341440053
 

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din HG 1336/2022:
 
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
 
Bibliografie şi tematică:
 
• Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 53/2003 - Codul muncii cu modificările și completările ulterioare;
• Legea Nr. 477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din unitățile și instituțiile publice;
• Ordin 1225/5031/2003 privind noțiuni fundamentale de igienă;
• Ordinul 1955/1995 pentru aprobarea normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor.
 

Citește și:
Vrei să lucrezi la SRI? Profilul luptătorului antiterorist

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Locuri de muncă Constanța Universitatea Ovidius din Constanța angajează. Iată calendarul de concurs

23 Feb 2024 4911

Angajări Constanța Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza“ din Constanța angajează

23 Feb 2024 3405

Angajări Constanța Post vacant la Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Copiilor” din Cumpăna. Nu se solicită vechime

23 Feb 2024 1214

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă, județul Constanța scoate la concurs un post vacant. Detalii

22 Feb 2024 689

Locuri de muncă Constanța Batalionul 912 Tancuri „Scythia Minor” din Murfatlar angajează!

20 Feb 2024 738

Angajări Constanța Post vacant la Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul’’ Constanța. Condiții

20 Feb 2024 804

Locuri de muncă Constanța Oportunitate de angajare la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

20 Feb 2024 977

Locuri de muncă Constanța Grădinița cu program prelungit „Perluțele Mării” Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată despre ce e vorba

19 Feb 2024 842

Angajări Constanța Ce post scoate la concurs o unitate militară din Mangalia

19 Feb 2024 1958

DSP Constanța angajează. Iată postul scos la concurs și condițiile de îndeplinit

16 Feb 2024 2814

Forțele Navale Române Centrul 338 Mentenanță Tehnică Navală angajează soldați gradați profesioniști! Profilul candidatului

15 Feb 2024 777

Locuri de muncă Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”, Constanța, scoate la concurs trei posturi vacante. Iată ce condiții trebuie să îndeplinești

14 Feb 2024 904

Locuri de muncă Constanța Primăria Cernavodă angajează. Ești interesat?

14 Feb 2024 794

Ai studii superioare economice absolvite? Grădinița „Zubeyde Hanim” Constanța angajează administrator financiar

14 Feb 2024 567

Locuri de muncă Constanța Spitalul Militar de Urgență Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

14 Feb 2024 829