Locuri de muncă Constanța Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța scoate la concurs un post de pedagog școlar. Ce trebuie să faci

Foto cu rol ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța cu sediul în municipiul Constanța, strada Ion Corvin nr. 2, judeţul Constanța, tel. 0241694827, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de pedagog şcolar I M (studii medii) - 1 post, conform HG 1336/2022.
 
1. Nivelul postului: execuție;
2. Denumirea postului: pedagog școlar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanța;
3. Gradul/Treapta profesional: IM;
4. Scopul principal al postului: supravegherea și coordonarea elevilor pe timp de zi, în afara programului de cursuri si antrenament sportiv;
5. Numărul de posturi: 1.
 
Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din HG 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 a H.G. 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.
Dosarele de concurs se depun la sediul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” strada Ion Corvin nr. 2, Constanța.
Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii medii cu diplomă de bacalaureat (liceul pedagogic constituie un avantaj);
2. Perfecționări (specializări): constituie un avantaj;
3. Cunoștințe de operare pe calculator: da, Microsoft Office (Word și Excel);
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: disponibilitate de a lucra in două schimburi, disponibilitate pentru program prelungit în situații speciale, pentru efectuarea de sarcini suplimentare față de cele prevăzute în fișa postului;
5. Cerințe specifice: experiență în lucru cu elevii și sportivii;
6. Competență managerială (calități și aptitudini manageriale în lucru cu elevii și sportivii): abilități pentru munca în echipă și în coordonarea și relaționarea cu elevii și sportivii;
7. Vechime: minimă 6 ani si 6 luni (în învățământ).

Calendarul de desfășurare a concursului:

– depunere a dosarelor de concurs: 18 - 31.10.2023, între orele 9.00 - 14.00, la sediul instituției;
– selecția dosarelor: 03.11.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afisarea selectiei dosarelor : 03.11.2023, ora 14.00, la sediul instituției;
– proba scrisă în data de 08.11.2023 între orele 9.30 - 11.30, la sediul instituției;
– afișarea rezultatelor de la proba scrisă: 08.11.2023, ora 13.00;
– proba practică în data de 08.11.2023 între orele 13.30 - 14.30, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 08.11.2023 între orele ora 15.00 - 16.30, la sediul instituției;
– afișarea rezultatelor finale: 09.11.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– depunerea contestatiilor: 09.11.2023, între orele 10.30 - 12.00, la sediul instituției;
– afișarea rezultatelor finale 09.11.2023, ora 16.00, la sediul instituției.

Bibliografie și tematică:

1. OME 4.183/2022 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (Titlul IV, Personalul unităților de învățământ; Titlul V, Organismele funcționale la nivelul unității de învățământ; Titlul VII, Elevii, cap. I și cap. II)
2. LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare
3. LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, Secțiunea 6)
4. LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (Cap. I și VI, Secțiunea 1)
5. LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare (Titlul XI, Cap. II, art. 247 – art. 252 Răspunderea disciplinară)
6. LEGEA 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, Drepturile copilului)
7. OMECTS 4742/2016, actualizat în 2023 prin OME 3797/2023, Statutul elevului
8. Educație și contemporaneitate; Comunicarea didactică.
 

Citește și:
Angajări Constanța: Direcţia Cultură şi Sport Mangalia, județul Constanța, scoate la concurs un post vacant. Detalii

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Angajări Constanța Grădinița cu Program Prelungit „Tic Pitic”, Hârșova, județul Constanța, scoate la concurs un post vacant. Iată ce trebuie să faci

26 Feb 2024 218

Locuri de muncă Constanța Universitatea Ovidius din Constanța angajează. Iată calendarul de concurs

23 Feb 2024 5254

Angajări Constanța Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza“ din Constanța angajează

23 Feb 2024 3680

Angajări Constanța Post vacant la Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Copiilor” din Cumpăna. Nu se solicită vechime

23 Feb 2024 1461

Locuri de muncă Constanța Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă, județul Constanța scoate la concurs un post vacant. Detalii

22 Feb 2024 706

Locuri de muncă Constanța Batalionul 912 Tancuri „Scythia Minor” din Murfatlar angajează!

20 Feb 2024 749

Angajări Constanța Post vacant la Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul’’ Constanța. Condiții

20 Feb 2024 823

Locuri de muncă Constanța Oportunitate de angajare la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa

20 Feb 2024 998

Locuri de muncă Constanța Grădinița cu program prelungit „Perluțele Mării” Constanța scoate la concurs un post vacant. Iată despre ce e vorba

19 Feb 2024 863

Angajări Constanța Ce post scoate la concurs o unitate militară din Mangalia

19 Feb 2024 2006

DSP Constanța angajează. Iată postul scos la concurs și condițiile de îndeplinit

16 Feb 2024 2845

Forțele Navale Române Centrul 338 Mentenanță Tehnică Navală angajează soldați gradați profesioniști! Profilul candidatului

15 Feb 2024 786

Locuri de muncă Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”, Constanța, scoate la concurs trei posturi vacante. Iată ce condiții trebuie să îndeplinești

14 Feb 2024 918

Locuri de muncă Constanța Primăria Cernavodă angajează. Ești interesat?

14 Feb 2024 806

Ai studii superioare economice absolvite? Grădinița „Zubeyde Hanim” Constanța angajează administrator financiar

14 Feb 2024 572