Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Constanţa angajează director financiar-contabil

 • Post vacant la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, Constanţa, organizează concurs/examen, în baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 284/2007, modificat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 954/2017, la sediul unităţii din Constanţa, bd. Ferdinand nr. 100, jud. Constanţa, pentru ocuparea unei funcţii specifice comitetului director, după cum urmează:

• 1 post contractual vacant de conducere, perioadă determinată, de director financiar-contabil.

Concursul/examenul se va organiza la sediul Spitalului Clinic de Boli lnfectioase, Constanta, astfel:
 • 09.08.2021, ora 14.00 - ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere;
 • 17.08.2021, ora 11.00 - ziua desfăşurării testului grilă;
 • 23.08.2021, ora 11.00 - susţinerea proiectului de specialitate;
 • 23.08.2021, ora 13.00 - sustinerea interviului de selectie.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi specifice:
Criterii generale:
 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului ori contra  autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criteriile specifice:
 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor în sistem sanitar;
 • deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
 • curs de management/management sanitar/manager de proiect - orice modalitate de formare profesională, inclusiv master.
Anunţul de concurs/examen, bibliografia, temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate şi actele necesare înscrierii la concurs/examen sunt afişate la sediul spitalului şi pe site-ul: http://infectioaseconstanta.ro, secţiunea Informaţii de interes public - Resurse umane -Angajări şi promovări.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs/examen - la Serviciul R.U.N.O.S.-R.P. al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase, Constanţa, şi la tel. 0241 /484501, de luni până vineri, între orele 12.00 şi 14.00.
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Post vacant la ​Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa. Când este programat concursul și cine poate participa

01 Apr 2019 1489

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa scoate la concurs un post de infirmieră. Ce condiții trebuie îndeplinite

28 Aug 2018 2569

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța anunță amânarea concursului de angajare. Când a fost reprogramat

19 Apr 2018 1595

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța organizează concurs de angajare. Ce posturi sunt vacante

08 Nov 2017 2789

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa scoate la concurs mai multe posturi vacante. Ce condiții trebuie îndeplinite

22 Jul 2017 5981

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa face angajări

22 Jun 2017 6889

Spitalul de Boli Infecţioase se pregăteşte să facă angajări! Se aşteaptă aprobarea CLM

28 Oct 2016 1674

Spitalul de Infecţioase face angajări

26 Jan 2012 2993