Locuri de muncă Constanța Ce angajări se fac la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa?

foto: Unsplash  
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa organizează concurs la sediul unităţii din Constanța, Bld.Ferdinand nr.100, pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, perioadă nedeterminată în baza H.G. nr.1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, respectând prevederile O.U.G. 34/2023:

– 0.5 (fracţie normă) post vacant de asistent medical principal, S, specialitatea laborator, în cadrul Serviciului de anatomie patologică;
– 1 post vacant de îngrijitoare, personal auxiliar, G, în cadrul Serviciului de anatomie patologică;
– 1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea laborator, PL, în cadrul Laboratorului de microbiologie medicală;
– 1 post vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală, S, în cadrul Compartimentului explorări funcţionale+ecografie;
– 1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea de medicină generală, PL, în cadrul Serviciul de internări /externări;
– 1 post vacant de infirmieră, personal auxiliar, G, în cadrul Serviciului de internări/externări;
– 1 post vacant de muncitor calificat III, sudor, G, în cadrul Serviciului Tehnic-Securitate şi Sănătate în Munca-Situaţii de urgenţă;


Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru postul de asistent medical principal, S, specialitatea laborator, în cadrul Serviciului de anatomie patologică:
– diplomă de licenţa în specialitate
– examen pentru obţinerea gradului de principal

– 5 ani vechime ca asistent medical

Pentru postul de asistent medical principal, Pl, specialitatea laborator, în cadrul Laboratorului de microbiologie medicală:


– diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
– diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
– examen pentru obtinerea gradului de principal
– 5 ani vechime ca asistent medical

Pentru postul de asistent medical principal, Pl, specialitatea medicină generală, în cadrul Serviciului internări/externări:

– diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
– diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
– examen pentru obtinerea gradului de principal
– 5 ani vechime ca asistent medical

Pentru postul de asistent medical, specialitatea medicină generală, S, în cadrul Compartimentului explorări funcţionale+ecografie:

– diplomă de licenţă în specialitate
– 6 luni vechime ca asistent medical

Pentru postul vacant de infirmieră, personal auxiliar, G, în cadrul Serviciului de internări/externări:

– scoală generală
– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asisţentilor Medicali Generalişti, Moaselor şi Asistenţilor Medicali din România
sau
– curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare
– 6 luni vechime în activitate

Pentru postul vacant de îngrijitoare, personal auxiliar, G, în cadrul Serviciului de anatomie patologică:
– scoala generală
– nu este cerută vechimea

Pentru postul de muncitor calificat III, G, sudor:
– 3 ani vechime în meserie
– diplomă/certificat de calificare

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 24.11.2023 ora 12:00- ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere;
• 07.12.2023 ora 10:00 – probă scrisă ( pentru toate funcţiile )
• 13.12.2023 ora 10:00- proba practică ( pentru posturile de asistent medical, infirmieră şi îngrijitoare)
• 13.12.2023 ora 10:00- proba interviu ( pentru sudor)
• 19.12.2023 ora 10:00 – proba interviu ( pentru posturile de asistent medical, infirmieră şi îngrijitoare)
• 18.12.2023 ora 16.30 – rezultat final ( pentru sudor)
• 22.12.2023 ora 16:30- rezultat final ( pentru posturile de asistent medical, infirmieră şi îngrijitoare)
– (30 noiembrie şi 01 decembrie -zile libere)

În vederea participarii la concurs, începand cu data publicării anunţului şi pănă în data de 24.11.2023, intre orele 09:00 – 12:00 candidaţii vor putea depune doar la Serviciul R.U.N.O.S.-S.R.P.A. (la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, bd.Ferdinand nr.100) un dosar care va conţine în mod obligatoriu următoarele:

– formular de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
– copia certificatului de căsătorie şi copia certificatului de naştere sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
– copiile documentelor care atesta nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
– copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
– certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau judiciar sau o declaraţie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor a depus la înscriere o declaraţie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a primei probe a concursului.
– adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de catre medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
– certificatul de integritate comportamentală din care sa reiasă ca nu s-au comis infracţiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcţionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învătămant, sănătate sau protecţie sociala, precum şi orice entitate publică sau privată a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vărstă, persoane cu dizabilitaţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologică a unei persoane;
– curriculum vitae, model comun european.
-certificat de membru OAMGMAMR (pentru asistent medical )
– avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei (dupa caz) ( pentru asistent medical)
– asigurarea de raspundere civila profesională a personalului medical (malpraxis) (dupa caz)( pentru asistent medical )
– adeverinţă pentru înscriere la concurs eliberată de OAMGMAMR ( pentru asistent medical)
– chitanţă achitare taxa concurs, 50 lei;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătaţii. Pentru candidaţii cu dizabilitaţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţita de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis in condiţiile legii.

Copiile de pe actele menţionate mai sus , precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezinta insoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografia şi tematică, condiţiile generale şi specifice prevazute în fişa de post sunt afişate la sediul instituţiei (Bld.Ferdinand nr.100) şi pe site-ul spitalului: https://infecţioaseconsţanta.ro/angajări-promovări/

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic (luni-vineri) intre orele 12,00 – 14,00 de la Serviciul R.U.N.O.S.-SRPA, tel.0241/484.519


Citește și:

Concurs important la DNA! Se cere, printre altele, cetățenie română și vârsta de minimum 18 ani împliniți
 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Primarul Constanței, Vergil Chițac, despre Spitalul Modular „Sunt extrem de mândru de toată munca depusă”

19 Feb 2024 714

Romcontexpert SRL, un nou contract cu Primăria Constanța. Se va ocupa de auditul financiar pentru Spitalul de Boli Infecțioase (DOCUMENTE)

19 Feb 2024 501

LIVE VIDEO+TEXT Spitalul Modular din curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, inaugurat. Mai multe oficialități, prezente la eveniment (GALERIE FOTO+VIDEO)

19 Feb 2024 1121

Angajări Constanța Posturi vacante la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa. Vezi dacă îndeplinești cerințele

17 Feb 2024 1841

Undă verde de la Mediu pentru Spitalul de Boli Infecțioase Constanța! Ce investiție este vizată?

14 Feb 2024 601

Ai permis de conducere categoria B? Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța angajează

11 Feb 2024 2082

Contractele directe de promovare și publicitate a unor proiecte derulate de Primăria Constanța ajung la Intermedia Services Top SRL! (DOCUMENTE)

10 Feb 2024 552

Licitații Constanța Spitalul de Boli Infecțioase cumpără servicii de spălătorie și de curățătorie uscată

06 Feb 2024 489

Primăria Constanţa cumpără servicii de consultanță. Este vizat Spitalul de Boli Infecțioase (DOCUMENT)

06 Feb 2024 541

Date din proiect Cum va arăta viitorul corp de 4 etaje de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța (DOCUMENT)

05 Feb 2024 788

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța angajează medici specialiști. Când are loc proba scrisă

17 Jan 2024 904

Licitații Constanța Eco Fire Sistems SRL, acord-cadru cu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța pentru deșeurile spitalicești. Contract peste 380.000 de euro (DOCUMENT)

16 Jan 2024 661

Primarul Constanței proces cu dr. Stela Halichidis! Nemulțumiri după victoria în instanță a fostului manager de la Infectioase!

03 Jan 2024 2923

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța a încheiat un contract de servicii de salubrizare pentru 2024. Detalii despre costuri și câștigătorul achiziției (DOCUMENT)

31 Dec 2023 922

Smart Mind Solutions SRL bifează un nou contract de consultanță cu Primăria Constanţa. Este vizat Spitalul de Boli Infecțioase (DOCUMENT)

29 Dec 2023 793