Actualitate

Angajaţii Consiliului Judeţean Constanţa vor primi vouchere de vacanţă. Câte va tipări instituţia (document)

Consiliul Judeţean Constanţa cumpără servicii de tipărire şi livrare a voucherelor de vacanţă. Serviciile de tipărire şi livrare ce fac obiectul achiziţiei vizează o cantitate maximă de 8.062 de vouchere de vacanţă, pe suport hârtie, pentru un număr maxim de 278 de salariaţi, respectiv 29 de vouchere de vacanţă / salariat cu o valoare nominală de 50 de lei / voucher, grupate în carnete cu o valoare totală de 1.450 de lei / carnet. Ofertele vor fi depuse până pe data de 6.06.2018, ora 15.00, la registratura Consiliului Judeţean Constanţa. Ofertele vor fi însoţite de scrisoare de înaintare şi vor conţine propunerea tehnică şi propunerea financiară.
 
Ca urmare a intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, prin Hotărârea nr. 940/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobate prin HG nr. 215/2009, în cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art. 1, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 de lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie; serviciile de tipărire şi livrare ce fac obiectul achiziţiei vizează o cantitate maximă de 8.062 de vouchere de vacanţă, pe suport hârtie, pentru un număr maxim de 278 salariaţi, respectiv 29 de vouchere de vacanţă / salariat cu o valoare nominală de 50 de lei / voucher, grupate în carnete cu o valoare totală de 1.450 de lei / carnet.
 
Oferta declarată câştigătoare este oferta cu cel mai bun raport calitate-preţ, care îndeplineşte cerinţele considerate obligatorii din caietul de sarcini şi demonstrează capacitatea de prestare a serviciilor conform acestora; factorii de evaluare care se vor utiliza pentru determinarea celui mai bun raport calitate-preţ sunt: preţul, reţeaua de unităţi afiliate şi autorizate de Ministerul Turismului; acoperirea naţională a reţelei unităţilor afiliate.
 

Condiţii pentru ofertanţi

 
Ofertanţii trebuie să fie autorizaţi de Ministerul Finanţelor Publice, sens în care vor prezenta autorizaţia emisă de MFP valabilă la data-limită de depunere a ofertelor, prezentată în copie cu menţiunea „conform cu originalul“. Totodată, ofertanţii trebuie să facă dovada că sunt înregistraţi în baza de date a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, astfel încât să ateste că sunt autorizaţi să prelucreze datele cu caracter personal prevăzute de lege pentru emiterea voucherelor de vacanţă, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Ofertantului câştigător i se va solicita, până la încheierea contractului, certificatul constatator emis de ONRC (actualizat), din care să rezulte că are înscris obiectul de activitate corespunzător obiectului achiziţiei.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta anunţul de participare la licitaţie.
 
 
 
 
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Birourile Centrului de Excelenţă în Turism „Tomis“ n-au căutare nici în 2019

09 Jan 2019 303

ISU „Dobrogea“ îşi reface stocul de saltele, perne şi pături, pe banii Consiliului Judeţean

31 Oct 2018 504

Spaţiile comerciale din Spitalul Judeţean Constanţa, scoase la licitaţie

09 Oct 2018 539

Patru imobile ale Consiliului Judeţean Constanţa vor fi expertizate tehnic în vederea demolării sau reabilitării şi consolidării! (document)

23 Jul 2018 494