CNSC a cerut reevaluarea ofertelor Totul despre SRL-urile care au vrut să câștige lucrările de reabilitare și modernizare a Palatului Administrativ Constanța

  • Consiliul Județean Constanța a lansat în toamna anului trecut o licitație pentru servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare şi dotare Palat Administrativ Constanţa”
  • Valoarea estimată a contractului este de 1.040.000 lei fără TVA
  • Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare a fost 30.10.2023
  • Pe final de an, Studio Art Construct SRL a contestat la CNSC rezultatul anularea deciziei autorității contractante prin care oferta depusă de societatea Globexterra SRL a fost declarată admisibilă și câștigătoare
  • CNSC i-a admis contestația a dispus reevaluarea ofertelor de către Consiliul Județean Constanța în sarcina căruia a reținut și cheltuieli de judecată în cuantum de 6668,24 lei
 
 
 
 
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat decizia nr. 160/C5/3628 din 18.01.2024 la contestația nr. 273/22.12.2023, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 70653/27.12.2023, formulată de către Studio Art Construct SRL, cu sediul în București, Str. Aleea Gornești, nr. 3, sector 4, reprezentată legal de Cătălin Florin Ghiță în calitate de administrator, împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr.45115/19.12.2023, emis de către Consiliul Județean Constanța, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii simplificate, organizată în vederea atribuirii contractului, având ca obiect „Servicii de proiectare(PT+DDE) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție «Reabilitare, modernizare și dotare Palat Administrativ Constanța»”, inițiată prin publicarea în SEAP anunțului de participare nr. SCN1132609 din data de 10.10.2023.

Studio Art Construct SRL a solicitat: anularea adresei nr. 45115/19.12.2023 de comunicare a rezultatului procedurii, prin care oferta contestatoarei a fost respinsă ca neconformă; anularea tuturor actelor care au stat la baza emiterii acestor decizii, a Raportului procedurii nr. 45102/19.12.2023, precum și a tuturor actelor subsecvente, inclusiv a deciziei de declarare a ofertei Globexterra SRL drept câștigătoare, precum și a tuturor actelor subsecvente emise în acest sens și obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertei contestatoarei de la etapa conformității acesteia.

În subsidiar, numai în situația în care Consiliul va aprecia că, în mod contrar argumentelor invocate de contestatoare, în ceea ce privește oferta sa, sunt incidente motivele de neconformitate reținute de autoritatea contractantă, în virtutea principiilor tratamentului egal și nediscriminării prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016, Studio Art Construct SRL a mai solicitat: anularea deciziei autorității contractante prin care oferta depusă de societatea Globexterra SRL a fost declarată admisibilă și câștigătoare, a tuturor actelor autorității care stau la baza emiterii acestei decizii, precum și a tuturor actelor subsecvente acesteia; obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertei societății Globexterra SRL de la etapa verificării admisibilității/conformității acesteia, cu privire la următoarele: – corelarea propunerii tehnice cu propunerea financiară, cu privire la același aspect pentru care oferta contestatoarei a fost respinsă ca neconformă, respectiv corelarea numărului de zile de lucru alocat experților pentru serviciile de proiectare cu informațiile prezentate în cadrul propunerii tehnice, - managerul de proiect- expert cheie, nu este prezent pe toată perioada de derulare a contractului de achiziție publică; - pentru specialiști: Inginer instalații electrice-curenți tari, Inginer instalații curenți slabi, Inginer instalații gaze naturale, toate onorariile/zi pentru manoperă sunt sub tariful de 24,194 lei/oră prevăzut de OUG nr.168/2022 și chiar sub tariful de 18,145 lei/oră prevăzut de HG nr. 1447/2022.

Totodată, contestatara a solicitat ca CNSC să constate incidența motivelor de inadmisibilitate/neconformitate inclusiv cu privire la oferta Globexterra și să dispună în consecință, anularea procedurii de atribuire.

Prin cererea de intervenție voluntară accesorie nr. 12/08.01.2024, înregistrată la CNSC cu nr. 1110/08.01.2024, Globexterra SRL, având sediul în municipiul București, strada Drumul Eugen Brote nr. 33-41, reprezentată de Marius Băiţelu-administrator, în calitate de participant la procedura de achiziție simplificată, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de proiectare(PT+DDE) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție «Reabilitare, modernizare și dotare Palat Administrativ Constanța»”, anunț de participare nr. SCN1132609 din data de 10.10.2023, a solicitat admiterea în principiu a cererii de intervenție și respingerea contestației formulate de Studio Art Construct SRL ca fiind neîntemeiată și nefondată, pentru considerentele dezvoltate în cuprinsul cererii.

În temeiul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, contestația și cererea de intervenție au fost soluționate împreună.

Pentru aceste motive, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a admis contestația formulată de către Studio Art Construct SRL, în contradictoriu cu CJC Constanța și dispune reevaluarea ofertelor încă implicate în procedură, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a celor precizate în prezenta decizie.

Măsurile dispuse vor fi aduse la îndeplinire într-un termen de 15 zile de la comunicarea prezentei.


În temeiul art. 67 din Codul de procedură civilă, respinge ca nefondată cererea de intervenție accesorie formulată de Globexterra SRL.

În temeiul art. 26 alin. (9) din Legea nr. 98/2016, oblige autoritatea contractantă la plata către Studio Art Construct SRL a cheltuielilor de judecată în cuantum de 6668,24 lei.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.
 
 
Studio Art Construct SRL
 
 
Asociat unic şi administrator al societăţii este Cătălin-Florin Ghiţă.
 
Obiectul principal al firmei sunt activităţile de arhitectură.
 
Studio Art Construct a raportat în 2022 o cifră de afaceri de 7.166.611 lei, un profit de 489.803 lei, are un număr mediu de 12 salariaţi.
 
Compania a avut anul trecut și datorii de 8.181.217 lei.
 
Asociatul unic mai figurează asociat/administrator și în Limelight Communication SRL cu sediul în Ilfov unde deține 90% din capital , alături de Militaru George,care se ocupă cu activități de publicitate, alături de care a fondat și Studio Art Construct în 2007 dar și în SAC Premium Roads SRL și Premium House SRL.

Compania figurează în Sistemul de achiziții publice cu 38 de contracte în valoare totală de 4.031.712,66 lei.
 
O parte dintre acestea au fost atribuite de Academia Română, Asociația Municipală pentru Consolidarea clădirilor cu risc seismic dar și cu Primăria Craiova.
 
Studio Art Construct SRL a mai câștigat în 2019 de la Primăria Constanța contractul pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economică aferentă proiectului „Incubator de afaceri Constanţa” ( PT - altele - PAC, DTOE, DDE şi asistenţă tehnică din partea proiectantului), în valoare de 165.400 lei fără TVA.

Totodată, anul trecut, Consiliul Județean Constanța a atribuit companiei Studio Art Construct SRL și contractul de elaborare a documentației tehnico-economice faza SF/DALI (inclusiv expertiză tehnică, studii de teren - geotehnic, topografic, analiză cost-beneficiu etc.), întocmirea documentațiilor complete necesare depunerii, obținerii și predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare Biblioteca Judeţeană I.N.Roman" în valoare de 316.000 lei fără TVA. În cadrul acestui contract, Studio Art Construct SRL a avut subcontractori pe General Lux Therm SRL și Civ Indust Proiect SRL.
 
În 2019, bucureştenii de la Studio Art Construct SRL au câștigat de la Primăria Constanța elaborarea documentaţiei tehnico-economice (DTAC, PT) se va face în două faze, cu respectarea următoarelor condiţii: faza I– Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Documentaţie Tehnică pentru Organizarea Execuţiei Lucrărilor ( DTOE), Proiect Tehnic (PT) şi detalii de execuţie (DDE) şi Faza II – Prestarea serviciului de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru “Incubator de afaceri Constanța”, contract  în valoare de 165.400 lei fără TVA.
 
Globexterra SRL
 
Marius Băiţelu este asociat unic şi administrator al firmei, care se ocupă de activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management. Acesta mai figurează și în HM Business Capital SRL.

Compania Globexterra SRL a încheiat contracte de achiziții publice în valoare totală de 26.516.169,43 lei, potrivit www.termene.ro.

În 2022 a raportat o cifră de afaceri de 4.727.709 lei, 9 angajați și profit de 1.015.215 lei.

 

Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise. 
 


Citește și:

Licitații Constanța Afaceristul Ghiţă de la Studio Art Construct, câștigă un nou contract important care vizează reabilitarea bibliotecii judeţene I.N.Roman (DOCUMENT)

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Administrația Chițac bagă peste 1,4 milioane de euro în noul sediu al Poliției Locale Constanța

13 Apr 2024 747

Primăria Constanța vrea să plătească 700.000 de euro pentru servicii veterinare pentru gestionarea animalelor fără stăpân din municipiu

13 Apr 2024 452

Chiriile cresc de la un an la altul. Care sunt prețurile la început de an 2024, în municipiul Constanța?

02 Apr 2024 1527

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins contestația depusă de firma familiei directorului RAR, Marian Butnaru! Despre ce este vorba?

30 Mar 2024 588

Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, reclamat la CNSC. Este vizată o licitație pentru materiale sanitare. S-a dictat modificarea documentației de atribuire!

30 Mar 2024 524

Firme Constanța Decizii ale Adunării Generale a Acţionarilor Mamaia SA!

28 Mar 2024 480

MAEParticiparea secretarului de stat Ana Tinca la conferința „Schimbarea dinamicii în regiunea extinsă a Mării Negre”

21 Mar 2024 336

Administrația Fondului Imobiliar SRL scoate la licitație serviciile de curățenie în spațiile administrate. Contractul se ridică la peste 170.000 de euro fără TVA

19 Mar 2024 604

Acţionarii Model Constanța SA decid vânzarea unui teren situat la intrarea în zona peninsulară a municipiului Constanţa

18 Mar 2024 601

Decizii CNSC Licitația pentru achiziția de materiale sanitare organizată de Spitalul de Boli Infecțioase, contestată

16 Mar 2024 581

Convocare AGA Litoral SA Se aprobă oferta de cumpărare a unui teren intravilan şi a unei construcții situate în Mamaia, zona Club Castel

16 Mar 2024 598

Licitații publice Contract de peste 16 milioane de euro. Consiliul Județean Constanța a lansat o nouă licitație pentru lotul 3 de transport județean!

11 Mar 2024 1023

Achiziția pentru atribuirea contractului pentru pază și protecție în cadrul Direcției de Sănătate Publică a județului Constanța din nou contestată la CNSC! (DOCUMENT)

10 Mar 2024 671

Raport de activitate 2023 Care au fost cele mai grave situații în care Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Constanța s-a autosesizat?! Ce recomandări s-au formulat?

07 Mar 2024 698

Achiziția pentru echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale pentru Spitalul de Boli Infecțioase a fost contestată. Ce verdict a primit General Electric Medical Systems România SRL?

02 Mar 2024 724