Actualitate

Ce decizii au fost luate în AGOA societăţii Argus SA Constanţa. Cine a fost numit în funcţia de administrator în Consiliul de Administraţie

În data de 20.08.2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății Argus SA. La şedinţă au fost prezenţi şi reprezentaţi acţionari ce deţin un număr de 30.891.905 acţiuni, reprezentând 86,34% din capitalul social total, acţiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi şi consemnate în procesul verbal de şedinţă, cu unanimitate de voturi, acţionarii prezenţi şi reprezentaţi au adoptat următoarea hotărâre:

1. Se aprobă situaţiile financiare consolidate la 31.12.2017 aferente Grupului ARGUS, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului Auditorului Financiar;

2. Se alege Anina Radu în calitate de administrator definitiv, pe locul vacant existent, pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administraţie al ARGUS - S.A. respectiv până la data de 24.01.2022.

3. Se aprobă data de 06.09.2018 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86. alin (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrăng efectele hotărărilor Adunării Generale a Acţionarilor şi a datei de 05.09.2018 ca data „ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

4. Se aprobă împuternicirea lui Niculescu Emilian-Mihai - Director General şi/sau a Alinei Pirjan - Avocat, pentru semnarea şi ducerea la îndeplinire a hotărărilor A.G.O.A. şi îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege pentru îriregistrarea menţiunilor la Registrul Comerţului, conform hotărărilor adoptate.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Decese Constanţa 8 aprilie 2019

08 Apr 2019 630

Mandatul de administrator al firmei Argus Trans SRL a fost prelungit

28 Jan 2019 461

Acţionarii Argus SA, convocaţi în AGOA şi AGEA. Ce hotărâri au luat (document)

20 Aug 2018 527

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Argus Constanţa prelungeşte linia de credit şi aprobă garanţiile

24 Jul 2018 601

Acționarii Argus SA, convocați în AGOA și AGEA

18 Jul 2018 649

Argus Constanţa are un nou director general. Cine este acesta şi când a fost luată decizia

07 Jul 2018 1187

Schimbări în consiliul de administrație al societății Argus SA. Cine este noul administrator numit în funcție

25 May 2018 1221

Argus SA Constanța a rămas fără administrator (document)

30 Mar 2018 873

Sedință a Consiliului de administrație al societății Argus Constanța. Cine este noul director general al societății

02 Mar 2018 1106

Ce decizii au fost luate în Consiliul de administraţie al societății Argus. Cine este noul președinte al CA

20 Feb 2018 632

Schimbare în conducerea societății Argus SA. Cine este noul director comercial al societății

05 Feb 2018 1153

Director general nou la Argus SA Constanța

01 Feb 2018 1687

Ce decizii au fost luate în ședința Consiliului de administrație a societății Argus SA. Cine este noul președinte al Consiliului de Administrație

23 Jan 2018 732

Firme Constanţa, rezultate financiare Dobrogea Grup SA, după un an pe pierdere, un an pe profit, dar cu salariaţi mai puţini (document)

23 Dec 2017 2325

Firme Constanţa, rezultate financiare Argus, cifră de afaceri în scădere, pierdere în creștere, și număr de angajați în creștere comparativ cu anul de referință anterior (document)

21 Dec 2017 875