Actualitate

Ce decizii au fost luate în AGOA societăţii Argus SA Constanţa. Cine a fost numit în funcţia de administrator în Consiliul de Administraţie

În data de 20.08.2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societății Argus SA. La şedinţă au fost prezenţi şi reprezentaţi acţionari ce deţin un număr de 30.891.905 acţiuni, reprezentând 86,34% din capitalul social total, acţiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi şi consemnate în procesul verbal de şedinţă, cu unanimitate de voturi, acţionarii prezenţi şi reprezentaţi au adoptat următoarea hotărâre:

1. Se aprobă situaţiile financiare consolidate la 31.12.2017 aferente Grupului ARGUS, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi Raportului Auditorului Financiar;

2. Se alege Anina Radu în calitate de administrator definitiv, pe locul vacant existent, pentru o perioadă de mandat egală cu cea a actualului Consiliu de Administraţie al ARGUS - S.A. respectiv până la data de 24.01.2022.

3. Se aprobă data de 06.09.2018 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86. alin (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrăng efectele hotărărilor Adunării Generale a Acţionarilor şi a datei de 05.09.2018 ca data „ex date", în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

4. Se aprobă împuternicirea lui Niculescu Emilian-Mihai - Director General şi/sau a Alinei Pirjan - Avocat, pentru semnarea şi ducerea la îndeplinire a hotărărilor A.G.O.A. şi îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege pentru îriregistrarea menţiunilor la Registrul Comerţului, conform hotărărilor adoptate.
 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Acţionarii Argus SA, convocaţi în AGOA şi AGEA. Ce hotărâri au luat (document)

20 Aug 2018 452

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Argus Constanţa prelungeşte linia de credit şi aprobă garanţiile

24 Jul 2018 480