Actualitate

Licitație organizată de Inspectoratul de Stat Pentru Controlul în Transportul Rutier, contestată. Cum s-a soluționat

  • Inspectoratul de Stat Pentru Controlul în Transportul Rutier a organizat o licitație pentru achiziția de uniforme
  • Rezultatul a fost contestat, iar Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a soluționat cererea firmelor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a adoptat decizia cu numărul 1345/C11/1369 din data de 05.08.2020 cu privire la o licitație organizată de Inspectoratul de Stat Pentru Controlul în Transportul Rutier.

Prin contestația nr. 10.07.1 din data de 10.07.2020, înregistrată la Consiliu cu nr. 27744/10.07.2020, formulată de Royal Eurotrans SRL - lider al asocierii Royal Eurotrans SRL - N.G.M.Company SRL, cu sediul social în str. Ing. Anghel Saligny, Cernavodă, jud. Constanța, reprezentată legal de Câju Valentina în calitate de administrator, împotriva rezultatului procedurii de achiziție publică pentru loturile 1 „Produse țesătorie”, 2 „Produse pielărie”, 3 „Produse încălțăminte” și 4 „Echipament de protecție” comunicat prin adresele nr. 12389, 12392, 12398, 12400 din data de 02.07.2020 precum și împotriva raportului procedurii de achiziție publică nr. 12387 din data de 02.07.2020, documente emise de către Inspectoratul de Stat Pentru Controlul în Transportul Rutier, cu sediul în str. Golescu Dinicu, București, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru de furnizare, având ca obiect „Furnizare uniforme de serviciu și echipamente de protecție”. Număr de referință: 29348330201809, cod CPV principal: 18130000-9 „Îmbrăcăminte specială de lucru” (Rev.2), organizată în 4 loturi și anume: lotul 1 „Produse țesătorie”, lotul 2 „Produse pielărie”, lotul 3 „Produse încălțăminte” și lotul 4 „Echipament de protecție”, inițiată prin anunțul de participare având codul de identificare nr. CN1017701 din data de 19.12.2019.

S-a solicitat Consiliului să dispună:
- anularea comunicărilor rezultatului procedurii nr. 12389 (lotul 1), 12392 (lotul 2), 12398 (lotul 3), 12400 (lotul 4) din data de 02.07.2020 cu privire la declararea ofertei asocierii Royal Eurotrans SRL - N.G.M.Company SRL ca fiind necâștigătoare;
- anularea a raportului procedurii înregistrat cu nr. 12387 din data de 02.07.2020;
- reevaluarea ofertelor depuse de către toți ofertanții pentru toate loturile, mai puțin cea a asocierii Royal Eurotrans SRL - N.G.M.Company SRL, conform celor prezentate în continuare în cadrul prezentului document;
- obligarea autorității contractante la asigurarea (în temeiul art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016 şi al Legii nr. 544/2001) accesului neîngrădit la dosarul de achiziție publică, incluzând propunerea tehnică, propunerea financiară, solicitările la clarificări, precum şi răspunsurile la clarificări ale ofertanților Adina SRL şi Global Sistem SRL şi să se constate nejustificată clasificarea ca fiind „confidențiale” a documentelor care alcătuiesc dosarul de achiziție publică
- accesul la dosarul achiziției pentru a putea completa prezenta contestație cu un punct de vedere în urma vizualizării ofertelor tehnice/financiare, a solicitărilor şi răspunsurilor la clarificări, documente ce nu au fost puse la dispoziția subscrisei de către autoritatea contractantă.
Prin cererea de intervenție voluntară nr. 1490/23.07.2020, înregistrată la Consiliu cu nr. 29562 din data de 23.07.2020, formulată de Adina SRL, cu sediul social comuna Vânători, Galați, reprezentată legal de Blidaru Rodica – Camelia, în calitate de administrator, vizând contestația din dosarul nr. 1369/2020, s-a solicitat Consiliului să dispună:
- încuviințarea în principiu a cererii de intervenție voluntară principală în interes propriu având în vedere că există un drept propriu aparat prin prezenta cale şi admiterea acesteia, iar
- în subsidiar, în situația în care CNSC va aprecia ca inadmisibilă cererea de intervenție voluntară în interes propriu, să se admită prezenta cerere ca cerere de intervenție voluntară accesorie în interesul autorității contractante;
- respingerea ca nefondată a contestației nr. 10.07.1/10.07.2020, depusă de către Royal Eurotrans SRL, lider al asocierii formată din Royal Eurotrans SRL şi N.G.M. Company SRL împotriva autorității contractante Inspectoratul De Stat Pentru Controlul În Transportul Rutier.
Prin cererea de intervenție nr. 1505/30.07.2020, înregistrată la Consiliu cu nr. 30880/31.07.2020, completată în data de 31.07.2020, Adina SRL a reiterat atât solicitările, cât și argumentele din cererea de intervenție voluntară nr. 1490/23.07.2020, înregistrată la Consiliu cu nr. 29562 din data de 23.07.2020. 2/3 Contestația și cererile de intervenție vor fi soluționate împreună, având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 67 alin. (1) din Codul de procedură civilă.
Pentru aceste motive, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, consiliul a decis următoarea: „Admite, în parte, contestația formulată de Royal Eurotrans SRL - lider al asocierii Royal Eurotrans SRL - NGM Company SRL în contradictoriu cu Inspectoratul De Stat Pentru Controlul În Transportul Rutier, în referire la oferta Adina SRL, depusă pentru lotul 1 și dispune reevaluarea ofertei Adina SRL, potrivit celor consemnate în considerentele deciziei și respinge, ca nefondate, celelalte critici din contestație. Consiliul admite cererile de intervenție voluntară depuse de Adina SRL, în ceea ce privește Lotul 2 al procedurii în speță și va respinge solicitările Adina SRL în referire la Lotul 1 al procedurii de atribuire. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate”.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

O mașină aparținând ISCTR – Control Trafic, implicată într-un accident rutier

30 Oct 2019 1905

Inspector de trafic la Tulcea, cu două apartamente şi două maşini. Ce sume are în conturile bancare (document)

31 Aug 2018 1385

Mai multe apartamente, bijuterii şi ceasuri de mână, în vistieria inspectorului de trafic Daniel Dumitru, de la Brăila (document)

25 Aug 2018 978

Declaraţie de avere Câţi bani are în bănci inspectorul coordonator judeţean din Galaţi din cadrul ISCTR (document)

15 Aug 2018 1558

Fotbalul românesc, în doliu. A murit un fost preşedinte de club

14 Aug 2018 1319

Declaraţie de avere Inspector de trafic la Inspectoratul Teritorial 2 din cadrul ISCTR, cu mai multe terenuri agricole în Constanţa (document)

14 Aug 2018 1717

Amenzi record aplicate de ISCTR în luna iulie! Unde au acţionat inspectorii rutieri

10 Aug 2018 1767

Dotările tehnice ale Inspectoratului Teritorial 2 din cadrul ISCTR şi salariile angajaţilor. Venituri de mii de lei pentru salariaţi

08 Aug 2018 2995

Inspector la Inspectoratul Teritorial 2 din cadrul ISCTR - declaraţie de avere plină de… moşteniri (document)

07 Aug 2018 1732

Declarație de avere Dragoş Mosoianu, inspector la Inspectoratul Teritorial 2 din cadrul ISCTR, deţine mai multe autoturisme (documente)

06 Aug 2018 1620

Inspector al Inspectoratului Teritorial 2 din cadrul ISCTR, fără proprietăţi, dar cu bijuterii scumpe (documente)

04 Aug 2018 1610

Taină mare Câte sancţiuni a aplicat Inspectoratul Teritorial 2 din cadrul ISCTR într-o săptămână (document)

03 Aug 2018 1692

Inspector de trafic la Inspectoratul Teritorial 2, preşedinte de asociaţie de locatari. Ce venituri a încasat Mircea Drăniceanu (documente)

01 Aug 2018 1120

Fostul şef al Inspectoratului Teritorial 2 din cadrul ISCTR, Ioan Alexandrescu, declaraţie de avere şi de interese (documente)

26 Jul 2018 2052

Ce avere are şeful teritorial al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, George Emil Costea (documente)

23 Jul 2018 2111