Ședință la Guvernul României. Când are loc și ce se va discuta

 • Astăzi 19 august, este programată o nouă ședință de Guvern.
Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 19 august 2020 sunt următoarele:

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

PROIECTE DE LEGI
 • PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.86 din 28 august 2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/LG-2.pdf
 • PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/LG-3.pdf

PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 • PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri temporare de sprijin ale acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG_compressed.pdf
 • PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-10.pdf
 • PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-Cov-2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-3.pdf
 • PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenta față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-11.pdf
 • PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-7.pdf
 • PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-8.pdf
 • PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-4.pdf
 • PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății Comerciale “Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM” S.A., respectiv, Societății Comerciale Blue Air Aviation S.A pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-12.pdf
 • PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-6.pdf

PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-26.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 25 iunie 2020 și la 29 iunie 2020, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-27.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 iunie 2020 şi la Paris la 3 iulie 2020, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-28.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 9 iunie 2020 şi la Paris la 3 iulie 2020 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-29.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-37.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare și ale valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi și înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGNF.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activităţile planificate cu ocazia exercitării președinției Grupului director al Batalionului multinațional de geniu, organizate de Ministerul Apărării Naţionale, în perioada 9-11 septembrie 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-39.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Secțiunea 3B - Tunel Rutier cu profil de autostradă în zona Meseș, situat pe teritoriul localității Românași, din județul Sălaj”, din cadrul obiectivului de investiții ,,Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-31.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național“ Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-32.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de identificare a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulație, asupra cărora există suspiciuni de depășire a maselor maxime admise, totală și/sau pe axe

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-33.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională „PLAFAR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHG-5.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru acordarea de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni de burse de studiu elevilor etnici români înscriși în clasa I, a II-a și a III-a în anul școlar 2019-2020, care studiază în școlile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă din Ucraina

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-35.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-40.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-36.pdf
 • PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar pentru bunul imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare pentru o parte din acesta

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGANEXA-1-2.pdf

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: aprobarea textului Scrisorii privind amendarea și actualizarea Acordului de împrumut (Programul pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) dintre România și Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019; şi a semnării acesteia de către ministrul finanţelor publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-7.pdf

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României, în calitate de stat gazdă, la Consorțiul European pentru Infrastructura de Cercetare - ”Centrul Internațional de Studii Avansate a Sistemelor Fluvii – Mări” (DANUBIUS-ERIC)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-8.pdf

MEMORANDUM cu tema: menținerea participării domnului Gheorghe Pecingină secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de membru al Consiliului de administrație al Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-9.pd


RAPOARTE

RAPOARTE privind creanţele României:

-la 30 iunie 2018 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/Raport-creante-30.06.2018-2.pdf

- la 30 iunie 2019 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/Raport-creante-30.06.2019.pdf

-la 31 decembrie 2019 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/Raport-creante-31.12.2019.pdf
INFORMĂRI

INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020 – 17 august 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/INFO-3.pdf

NOTĂ DE INFORMARE privind Stadiul implementării proiectelor privind acordarea de pachete cu ajutoare alimentare şi produse de igienă pentru persoanele cele mai defavorizate în cadrul POAD 2018-2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/INFO-4.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Proiect de Hotărâre de Guvern privind extinderea regimului de zonă liberă în portul Constanța – zona Midia

24 Nov 2020 1467

Ședință la Guvernul României

23 Nov 2020 735

MApN consultă piața legat de introducerea în țară a unor produse militare. O parte din acestea vor fi livrate în Constanța

23 Nov 2020 1071

#alegeriparlamentare2020 PNL Constanța, pentru Parlament, oameni valoroși, eficienți, cu proiecte concrete

21 Nov 2020 1177

#alegeriparlamentare2020 Valentin Olivian Trofin (PRO România) - „PNL a sfidat voința românilor și protestele din Piața Victoriei”

20 Nov 2020 402

19 noiembrie - Ziua cercetătorului şi proiectantului

19 Nov 2020 346

Printre proiecte, eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți Ședință de Guvern. Când va avea loc

17 Nov 2020 499

A fost ședință de Guvern. Ce mai cumpără MAI pentru monitorizarea traficului rutier. Lista dotărilor și sumele alocate

13 Nov 2020 1033

#alegeriparlamentare2020 Lucian Lungoci, candidat PSD - „Românii au de ales între un PSD reformat care știe ce are de făcut și un PNL neperformant”

13 Nov 2020 822

Proiectele actelor normative adoptate în ședința de guvern de azi. Unul se referă și la comuna Cumpăna

12 Nov 2020 624

#alegeriparlamentare2020 Dumitru Caragheorghe (USR PLUS) - „Pregătim un proiect de finanțare a tabletelor către copii”

12 Nov 2020 842

Ședință de Guvern. Printre proiecte, eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

11 Nov 2020 606

#alegeriparlamentare2020 Dumitru Caragheorghe, candidat USR PLUS pentru Camera Deputaților, vine la ZIUA Electorală

11 Nov 2020 1193

Ce spune primarul Vergil Chițac Soluții pentru funcționarea piețelor agroalimentare din municipiul Constanța

10 Nov 2020 1512

Situația piețelor agroalimentare din Constanța. Ce soluții propune primarul Vergil Chițac

09 Nov 2020 1342