Actualitate

Ședință la Guvernul României, programată joi. Un proiect are legătură cu Constanța

  • Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.
Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 10 septembrie 2020: 

PROIECTE DE LEGI

PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/LG.pdf

PROIECT DE LEGE privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură (PRIMA LECTURĂ)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/LG-1.pdf

PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/OUG-13.pdf

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare


Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/OUG-14.pdf

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/OUG-16.pdf

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-3.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-4.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-5.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea celui de al doilea amendament convenit prin scrisoarea semnată la București la 28 iulie 2020 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HGNF.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-6.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.19 din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-7.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al societăţii Centrul Naţional de Învăţământ Turistic “CNIT” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-8.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind prevenirea furtului, săpăturilor clandestine, importului și exportului ilicit al bunurilor culturale, semnat la București, la data de 17 ianuarie 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-9.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-11.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Braşov, judeţul Braşov şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-12.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanța, Hunedoara, Argeș, Covasna, Brașov, Ilfov și municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-13.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-14.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-15.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-16.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a.-păduri special amenajate în scop recreative (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-17.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecția populației și asigurarea asistenței medicale necesare în tratamentul pacienților infectați cu virusul COVID 19 de către Serviciul de Ambulanță Județean Alba, Spitalul Municipal Blaj și Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-18.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - spațiile date în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor aflate în construcția situată în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 (clădire Palat CFR) - ca urmare a înscrisurilor din cartea funciară precum și a reevaluării acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-20.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de centura in municipiul Tecuci între DN 25 - DN 24”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-21.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj” de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida, Dej – județul Cluj și de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru, Șieu-Măgheruș – județul Bistrița-Năsăud

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-22.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor tehnice și a valorilor de inventor ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”, precum şi trecerea parțială a acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-23.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2020 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/HG-24.pdf

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului executiv între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc în domeniul culturii, educației, mass-media, tineretului și sportului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/MEMO-4.pdf

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în domeniul educației și formării între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației și Formării din Republica Socialistă Vietnam pentru perioada 2020- 2024

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/MEMO-5.pdf

PUNCTE DE VEDERE

PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 16 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/PUNCTE-DE-VEDERE.pdf

INFORMĂRI

INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/09/INFO-1.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

S-a aprobat bugetul rectificat pentru Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța

23 Oct 2020 390

Astăzi în Ședința de Guvern se discută Legea privind regimul zonelor libere din Portul Constanța

22 Oct 2020 1214

Proiecte de hotărâri ce vizează Tulcea, analizate în ședința de Guvern de mâine

21 Oct 2020 1155

Teodora Giurgiuvanu, noul subprefect al judeţului Tulcea

15 Oct 2020 493

APIA demarează Campania de plăți în avans pentru anul 2020

15 Oct 2020 499

Hotărârile de Guvern privind schimbarea prefectului din Constanța, publicate în Monitorul Oficial

15 Oct 2020 1907

HG privind prelungirea stării de alertă în România. Se aplică din 15 octombrie 2020. Text integral+document

15 Oct 2020 2338

Oficial Silviu Iulian Coșa este noul prefect al județului Constanța

14 Oct 2020 3599

Ordonanța privind prelungirea stării de alertă, pe ordinea de zi a şedinţei de guvern

14 Oct 2020 623

Ședință de Guvern Direcţia Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale Constanţa își face sediu. De unde primește teren

14 Oct 2020 1284

ISJ Constanța a solicitat ministerului suplimentarea a 60 de posturi didactice și nedidactice

14 Oct 2020 2305

Proiecte de hotărâre referitoare și la Constanța, pe agenda ședinței Guvernului României

13 Oct 2020 1072

Guvernul a prelungit cu 6 luni suplimentarea numărului de 2.000 posturi pentru personal contractual la DSP-uri şi serviciile de ambulanţă

08 Oct 2020 469

Ședință de Guvern. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

08 Oct 2020 669

APIA, despre cuantumurile la hectar ale plăților directe pentru anul 2020

05 Oct 2020 628