Actualitate

TRANSGAZ SA a primit răspuns de la APM Constanţa pentru conducta care traversează judeţul. Ce mai trebuie făcut (document+galerie foto)

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale (SNTGN) TRANSGAZ SA, care depusese la Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) memoriul de prezentare a proiectului „Extindere SNT prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră (zona localitate Vadu) - la conducta Tranzit 1 (zona localitatea Grădina), inclusiv alimentarea cu energie electrică pentru staţia de protecţie catodică Săcele, grupurile de robinete şi montare fibră optică senzitivă comunele Corbu, Săcele, Cogealac şi Grădina“, în vederea obţinerii acordului de mediu, a primit răspunsul de la APM.
 
Astfel, TRANSGAZ SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanţa: este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi nu este necesară parcurgerea celorlalte etape din procedura de evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanţa, zilnic, între orele 9.00 şi 13.00. Publicul interesat poate înainta comentarii şi observaţii cu privire la proiectul deciziei de încadrare în termen de cinci zile.

Ce prevede proiectul depus la APM Constanţa

Proiectul propus prevede extinderea Sistemului Naţional de Transport Gaze prin realizarea unei conducte de transport gaze naturale de la punctul de preluare gaze Marea Neagră (zona localitatea Vadu) - la conducta Tranzit 1 (zona localitatea Grădina), inclusiv alimentarea cu energie electrică pentru staţia de protecţie catodică Săcele, grupurile de robinete şi montare fibră optică senzitivă comunele Corbu, Săcele, Cogealac şi Grădina.
 
Principalele componente ale proiectului sunt: conductă de transport gaze naturale şi elemente tehnologice aferente (grupuri de robinete, staţie protecţie catodică), staţie de măsurare gaze în punctul de cuplare în conducta existentă de transport gaze Tranzit T1 - instalaţii subterane de alimentare cu energie electrică a staţiei de protecţie catodică (SPC) Săcele - sistem de teletransmisie a datelor digitale (fibră optică). Conducta de transport gaze naturale proiectată va avea diametrul DN500 şi lungimea de cca 25 km, fiind localizată în judeţul Constanţa, pe teritoriul administrativ al comunelor Cogealac, Corbu, Săcele şi Grădina. Conducta se va proiecta astfel încât să permită curăţarea şi inspecţia cu PIG inteligent. Aceasta va fi montată subteran, la o adâncime de cca 1,1 m, între suprafaţa solului şi generatoarea ei superioară, cu excepţia subtraversarii căilor de comunicaţii, unde adâncimea de pozare a conductei este de minimum 1,5 m.

Iată ce lucrări vor fi executate! 

Traversarea drumurilor naţionale, judeţene şi a căilor ferate se va realiza în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 118/2013 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale şi STAS 9312-87 - Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Subtraversarea drumurilor naţionale, judeţene şi a căii ferate se va face prin foraj, fără a fi afectată structura rutieră a drumului. La schimbările de direcţie ale conductei, atât în plan orizontal, cât şi în plan vertical, se vor utiliza curbe cu rază lungă, cu R minim 5DN. Tuburile de protecţie care se vor utiliza la subtraversarea căilor de comunicaţii se vor executa din ţeavă de oţel, conform SR 6898/1-95, iar etanşările dintre tub şi ţeavă se vor executa cu distanţiere şi burdufuri de etanşare care posedă agrement tehnic.
 
La traversarea liniei de cale ferată CF 804, înainte şi după traversare se vor monta îngropat pe fundaţii din beton robinete sferice, cu capete pentru sudură prevăzute cu dispozitive de închidere rapidă la ruperea conductei. Staţia de protecţie catodică (SPC) va fi amplasată în zona kilometrului 11 al conductei şi va ocupa o suprafaţă de circa 2 mp. Săparea şanţului în vederea montării conductei se va executa mecanizat pe tot traseul conductei cu excepţia cuplărilor, unde se va executa manual. Părţile supraterane ale instalaţiilor de pe traseul conductei se vor proteja prin aplicarea unui strat de grund anticoroziv şi a două straturi de vopsea.
 
Pentru măsurarea gazelor care se vor descărca în conducta de transport gaze Tranzit 1, s-a prevăzut o staţie de măsurare gaze în punctul de cuplare, care se va împrejmui în scopul securizării acesteia. Aceasta va fi localizată în extravilanul localităţii Grădina (km 25 al conductei). Staţia de măsurare gaze va fi dimensionată pentru un debit de 1mldmc/an, la o presiune maximă de operare de 55 bar. Împrejmuirea staţiei de măsurare gaze şi a robinetelor montate la traversarea căii ferate va avea înălţimea de doi metri şi se va realiza cu panouri prefabricate din beton. Panourile vor fi prevăzute la partea superioară cu sârmă ghimpată din oţel tip NATO, dispusă circular, şi se vor monta între stâlpi prefabricaţi din beton, dispuşi la distanţa de 2,10 m interax, înglobaţi în fundaţii izolate din beton simplu. Între stâlpii împrejmuirii va fi prevăzută o centură din beton armat. Alimentarea cu energie electrică a staţiei de protecţie catodică Săcele se va realiza prin proiectarea unei linii electrice subterane cu o lungime de 1.300 m. Traseul fibrei optice va fi paralel şi de aceeaşi lungime cu traseul conductei, iar lucrările de montaj fibră optică se vor încadra în culoarul de lucru. Traseul cablului cu fibre optice va fi marcat cu borne şi markeri electronici.

Terenul aferent lucrărilor, situat în Cogealac, Corbu, Săcele şi Grădina 

Pentru execuţia lucrărilor, se prevede amenajarea unei organizări de şantier ce va fi amplasată pe un teren din extravilanul comunei Săcele, aflat în administrarea Primăriei Săcele (zona km 12 al conductei). Terenul aferent lucrărilor propuse pentru implementarea proiectului este situat în extravilanul localităţilor şi face parte din domeniul public de interes local al unităţilor administrative Cogealac, Corbu, Săcele şi Grădina, domeniul privat al comunei Cogealac şi al comunei Grădina, proprietate privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, domeniul public de interes judeţean şi domeniul public al statului. Categoria de folosinţă actuală a terenurilor afectate este aceea de căi de comunicaţii rutiere, arabil, păşune, parc eolian şi construcţiile aferente acestora.
 
Suprafaţa totală de teren care va fi ocupată temporar cu lucrările privind construirea obiectivului de investiţii este de cca 401.020 mp, iar suprafaţa de teren ocupată definitiv de amenajările propuse prin proiect este de cca 1.362 mp. Toate terenurile ce se ocupă temporar vor fi redate la categoria şi starea iniţială după încheierea lucrărilor de construire. Culoarul de lucru pentru conducta de transport gaze naturale este de 16 m. Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare execuţiei lucrărilor în cadrul culoarului de lucru, inclusiv pentru traversările de obstacole naturale şi publice.

Justificarea necesităţii proiectului 

În prezent, gazele naturale extrase din Marea Neagră sunt adunate în terminalul Midia, iar de aici sunt transportate spre SNT prin conducta DN 500/600 Midia - Taşaul, conductă aparţinând PetroMar. De la Taşaul, o parte din gaze sunt direcţionate spre Constanţa prin conducta DN 500 Taşaul - Constanţa, iar restul spre SNT prin conducta DN 600 Taşaul - Mihai Bravu. Deoarece la parametrii actuali ai conductelor prin care se preiau gazele din structura Marea Neagră în SNT nu sunt posibile preluări cantitative suplimentare, TRANSGAZ intenţionează extinderea SNT în baza acordurilor de cooperare cu titularii licenţelor de explorare şi exploatare a perimetrelor din Marea Neagră, precum şi în baza unui studiu de piaţă, cu scopul creării unui punct suplimentar de preluare a gazelor naturale provenite din structura marină şi realizării unei conducte noi din punctul de preluare a gazelor marine zona localităţii Vadu până în conducta Tranzit 1 (zona localităţii Grădina).
 
SNTGN TRANSGAZ SA a încheiat în luna decembrie 2015 un acord de cooperare cu Black Sea Oil & Gas SRL, Petro Ventures Europe B.V. şi Gas Plus International B.V., cu scopul preluării în SNT a gazelor din Marea Neagră provenite din perimetrul Midia XV. În acest sens, se impune extinderea SNT prin realizarea unei conducte de transport gaze naturale de la terminalul de gaze prevăzut a fi amplasat în zona localităţii Vadu, până la cuplarea în conducta existentă de transport internaţional de gaze Tranzit 1, proiectul fiind inclus în planul de dezvoltare al SNT pentru 2016-2025. Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, operator licenţiat al Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale din România.

Conductă de transport gaze, staţie măsurare gaze şi sistem de teletransmisie a datelor digitale

Formele fizice ale proiectului vor consta în: conductă de transport gaze naturale DN 500, îngropată la o adâncime de 1,10 m faţă de generatoarea superioară a conductei; două grupuri de robinete amplasate de-a lungul traseului conductei, în zona traversării căii ferate CF 804 Medgidia-Tulcea; o staţie măsurare gaze amplasată la interconectarea cu conducta Tranzit 1 (extravilanul localităţii Grădina); o staţie de protecţie catodică amplasată de-a lungul traseului conductei; instalaţii subterane de alimentare cu energie electrică a staţiei de protecţie catodică (SPC) Săcele; sistem de teletransmisie a datelor digitale (fibră optică).
 
Suprafaţa totală estimată a fi ocupată temporar de culoarul de lucru este de cca 389.920 mp, suprafaţa estimată a fi ocupată temporar pentru realizarea instalaţiilor subterane de alimentare cu energie electrică (pentru SPC şi SMG) este de cca 3.600 mp, iar suprafaţa estimată a fi ocupată temporar pentru organizarea de şantier este de cca 7.500 mp. Conducta se va monta subteran la o adâncime de cca 1,1 m, între suprafaţa solului şi generatoarea ei superioară, cu excepţia subtraversării căilor de comunicaţii, unde adâncimea de pozare a conductei este de minimum 1,5 m.
 
Conducta proiectată va asigura transportul gazelor naturale de la terminalul de gaze prevăzut a fi amplasat în zona localităţii Corbu până la conducta existentă de transport internaţional T1. În zona localităţii Corbu, proiectul propus de SNTGN TRANSGAZ SA va fi conectat cu obiectivul Staţie de tratare a gazelor - proiect de dezvoltare gaze naturale Midia, comuna Corbu, judeţul Constanţa, promovat de Black Sea Oil & Gas SRL.
 
Planul Urbanistic Zonal care creează cadrul acestui proiect se află în procedură de evaluare de mediu pentru planuri şi programe, conform H.G. nr. 1076/2004, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, până în prezent fiind realizate şi disponibilizate studiul de evaluare adecvată şi raportul de mediu. Proiectul este corelat cu proiectul „Extindere SNT prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct de preluare gaze Marea Neagră (zona localităţii Vadu) - la conducta Tranzit 1 (zona localităţii Grădina) - Alimentare cu energie electrică pentru staţia de măsurare gaze la punctul de cuplare în conducta Tranzit 1“, ce a fost reglementat prin clasarea Notificării nr. 5146RP/28.04.2017, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa. Avizele şi acordurile aferente proiectului au fost solicitate de Consiliul Judeţean Constanţa prin Certificatul de urbanism nr. 26 din 28.03.2017. 

Despre SNTGN TRANSGAZ SA

Înfiinţată în 2000, SNTGN TRANSGAZ SA are sediul social în municipiul Mediaş. Capitalul social subscris, de 117.738.440 de lei, integral vărsat, este compus din 11.773.844 de acţiuni. Firma este deţinută de Statul Român, reprezentat de Ministerul Economiei, cu 58,5096931811% din capitalul social, listă acţionari persoane juridice, cu 29,9196676974% din capitalul social, şi listă acţionari persoane fizice, cu 11,5706391215% din capitalul social.
 
Administratorii companiei sunt Petru Ion Văduva - director general unic şi membru al Consiliului de Administraţie, Bogdan George Iliescu - membru al CA, Radu Ştefan Cernov - membru al CA, Ion Sterian - preşedintele CA, Ilie Laţa - împuternicit sucursală, director, Andrei Rizoiu - administrator. SNTGN TRANSGAZ SA se ocupă de „transporturi prin conducte“.
 
În secţiunea „Documente“ puteţi consulta documentaţia depusă de SNTGN TRANSGAZ SA la APM Constanţa.

Citeşte şi:

TRANSGAZ va realiza o conductă de transport gaze naturale
De unde pleacă şi prin ce localităţi din judeţul Constanţa trece (galerie foto+document)

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA anunţă plata dividendelor. Cât valorează o acţiune

27 Jun 2019 499

Acţionarii Transgaz, întruniţi în şedinţa AGOA. Ce decizii au luat

06 Jun 2019 620

Memorandumul de Înţelegere pentru reţeaua de transport gaze naturale pentru proiectul MGD semnat de Transgaz și Black Sea Oil &Gas

07 May 2019 538

Transgaz. Despre conducta care va prelua gazele din Marea Neagră. Trece prin trei judeţe. Ce localităţi străbate

04 May 2019 3001

Black Sea Oil&Gas a rezervat 90% din capacitatea punctului de intrare a gazelor în sistemul naţional de transport de la Vadu, judeţul Constanţa

10 Mar 2019 815

Nimeni nu este interesat de conducta de transport gaze din Marea Neagră Tuzla-Podişor. Ce au declarat reprezentanții Transgaz

06 Mar 2019 1093

Anunț important pentru acționarii Transgaz SA, cu privire la plata dividendelor

07 Dec 2018 459

Procedura de preluare a Vestmoldtransgaz finalizată de SNTGN Transgaz SA. Încep lucrările pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău

07 Sep 2018 775

Consultări publice anunţate de Transgaz SA pentru preluarea gazului de la ţărmul Mării Negre. Unde vor avea loc

05 Sep 2018 1013

Transgaz SA anunță plata dividendelor pentru anul fiscal 2017. Află când şi cum se efectuează plata (document)

13 Jun 2018 1283

Anunţ important de la Transgaz SA cu privire la proiectul BRUA! Anunţul face referire la punctul Tuzla

31 May 2018 1019

Transgaz a primit autorizația de construire pentru conducta de transport gaze Țărmul Mării Negre-Podișor. Când va fi gata lucrarea. Iată traseul (document)

19 May 2018 3469

Societatea Petrocons Constanța printre firmele câștigătoare ale unei licitații cu Transgaz. Ce proiect va fi realizat și care este valoarea acestuia

26 Mar 2018 1332

Nicolae Moga - „Guvernul pregătește lansarea PNDL 3, prin care se va acorda finanțare din partea statului pentru conductele de transport gaze. Primarii trebuie să se miște în următoarea perioadă!“ (document)

24 Mar 2018 3140

AGOA a stabilit salariul directorului general al Transgaz (document)

06 Mar 2018 1058