Începe recrutarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație al Termoficare Constanța SRL


Municipiul Constanța în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent Fox Management Consultants SRL anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt: cel puţin doi membri trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice absolvite cu diploma de licenta, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar; cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie sa aibă studii superioare economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de
audit sau financiar de cel puțin 5 ani; cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii tehnice cu experienţă in domeniul tehnic; în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi; majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;membrii consiliului de administraţie sunt persoane fizice sau juridice, cu experienţă în imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus; selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei; candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe lista scurtă vor fi ulterior înştiinţaţi să depună o Declaraţie de intenţie realizată conform prevederilor HG 722/2016 si in concordanta cu Scrisoarea de aşteptări.
 

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membri Consiliului sunt următoarele:

a) Să aiba cetățenia română sau cetățenie altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;

b) Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
c) Să fie apți din punct de vedere medical;
d) Să fie absolvent de învățământ superior cu diploma de licenta;

e) Să aibă cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic sau juridic; acest criteriu e aplicabil candidaților care aplică pentru cele minim 2 posturi din structura Consiliului de administrație ce trebuie ocupate de candidații cu studii și expertiză în domeniile economic sau juridic;
f) Conform art. 28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
g) Să nu fi fost destituit dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare în ultimii trei ani;
h) Să nu cunoasca ca se afla în conflict de interese care să-l facă incompatibil cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL;
i) Să nu fi fost condamnat definitiv dintr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și saturarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a înființării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de desăvârșite cu intenție care ar face incompatibil cu exercitarea funcției;
j) Nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
k) Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
 
În prezent, membrii povizorii ai Consiliului de Administrație sunt Gropoşilă Iulian-Aurel, Popa Liviu-Dorel, Chirtop Laurenţiu, Zaifu Ion. Cel de-al cincilea membru provizoriu, Ramona Eugenia Ilie a demisionat recent din CA-ul de la Termoficare Constanța SRL.

Facem mențiunea că la recrutarea anterioară care a avut loc în luna iunie, mai mulți candidați s-au retras, astfel fiind nevoie de reluarea procedurii.
 


PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Media day la Constanța UPDATE. Campanie de recrutare și selecție a soldaților/gradaților profesioniști (SGP) derulată în unitățile militare din mai multe garnizoane din țară (FOTO+VIDEO)

26 Sep 2023 629

MApN Aproximativ 3.600 de persoane au ieșit din sistem în primele 8 luni din 2023

25 Sep 2023 598

Clubul Sportiv Municipal Constanța organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi

25 Sep 2023 924

MApN ia măsuri pentru a-și menține recruții! Care sunt acestea?

25 Sep 2023 546

Media Day în unitățile militare din Constanța Probele sportive pentru încadrarea pe post a soldaților se face cu participarea media

25 Sep 2023 482

MApN Media day, în unități militare care desfășoară selecția candidaților pentru locurile de soldați/gradați profesioniști

25 Sep 2023 405

Oportunitate de angajare la DNA! Iată ce post este valabil

18 Sep 2023 1057

Forțele Navale Române desfășoară activități de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști. Ești interesat?

12 Sep 2023 615

Forțele Navale Române desfășoară activități de recrutare pentru posturi de soldați și gradați profesioniști

11 Sep 2023 481

Recrutări pentru posturile de soldați și gradați profesioniști! Până când te poți înscrie

08 Sep 2023 631

Brigada 9 Mecanizată „Mărășești“ recrutează! Vezi ce condiții trebuie să îndeplinești

07 Sep 2023 733

Concurs important în Poliția Română!

31 Aug 2023 1192

Se caută șef pentru Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor

23 Aug 2023 660

Concurs la IPJ Constanța Se caută șef pentru Biroul de Investigații Criminale din Poliția Medgidia

20 Aug 2023 710

IPJ GALAȚI Activitate de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap. N

18 Aug 2023 252