DNA angajează! Sunt vacante două posturi. Se cere, printre altele, rezistență la stres

 


Direcția Națională Anticorupție organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului buget și contabilitate – Departamentul economico-financiar și administrativ al Direcției Naționale Anticorupție
 

Calendarul de desfășurare al concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:
 
- perioada selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor;
Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;
- proba scrisă, la data de 15 mai 2024, ora 11:00, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București;
- proba interviu, în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București, doar de către candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă;
 
Proba interviului va fi înregistrată audio-video, pe suport magnetic.
 
Condiții generale de participare, conform art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:


cetățenie română și domiciliul în România;
cunoașterea limbii române, scris și vorbit;

vârstă de minimum 18 ani împliniți;
capacitate de exercițiu deplină;
să fie apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică.
 
Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
îndeplinirea condițiilor specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
nu a fost lucrător a Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
 
Condiții specifice de participare:
 
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în științe economice;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.
 
Candidații trebuie să aibă următoarele abilități, calități și aptitudini:
 
- păstrarea confidențialității;
- corectitudine și fidelitate;
- abilități în comunicarea scrisă și orală;
- promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor;
- asumarea responsabilității;
- flexibilitate;
- creativitate și inițiativă;
- capacitatea de a lucra în echipă;
- capacitatea de analiză și sinteză;
- rezistență la stres.
 
Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.
 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 9 aprilie 2024 – 29 aprilie 2024, între orele 10:00-14:00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București, prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@pna.ro, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului.

Dosarelor de concurs transmise de candidați la adresa de e-mail resurseumane@pna.ro după terminarea programului de lucru al instituției, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.
Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligația candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfășurării probei interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcția publică în cazul promovării concursului.
 
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.312.14.97/ int. 2637; persoană de contact: consilier Rusu Ion – Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare; e-mail de corespondență resurseumane@pna.ro .
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Vrei să lucrezi la SRI?
Anunț important pentru elevii claselor a XII-a și absolvenții cu diploma de bacalaureat, cu vârsta maximă de 23 de ani în anul admiterii

 

Ti-a placut articolul?
Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DNA angaja telefonist! Toți candidații au fost declarați respinși (FOTO)

13 Mar 2024 5292

DNA își deschide larg porțile! Sunt vacante peste 20 de posturi. Iată unde

12 Mar 2024 4081

DNA declanșează o procedură importantă! Este vizat Serviciul pentru militari

08 Feb 2024 1531

DNA angajează două persoane! Se cer, printre altele, flexibilitate, creativitate și rezistență la stres

17 Dec 2023 2209

Vrei să lucrezi la DNA? Iată ce post este vacant și care este durata timpului de lucru

04 Dec 2023 5729

Concurs important la DNA! Se cere, printre altele, cetățenie română și vârsta de minimum 18 ani împliniți

20 Oct 2023 2050

DNA angajează! Se cer abilități în utilizarea calculatorului - nivel mediu

11 Sep 2023 1469

Ai minim opt clase? DNA angajează

04 Sep 2023 3179

Concurs la DNA!

24 Jul 2023 2145

Direcția Națională Anticorupție angajează doi șoferi! Cât costă taxa de înscriere

09 May 2023 15943

DNA angajează! Printre condiții, vârsta de minimum 18 ani împliniți. Condiții specifice

23 Apr 2023 2361

Direcția Națională Anticorupție angajează șofer!

07 Apr 2023 2033

DNA angajează! Se cer minim 8 clase

09 Mar 2023 20309

Vrei să lucrezi la DNA? A fost declanșată o procedură de ocupare prin transfer

19 Feb 2023 2258

Polițist trimis în judecată de DNA!

04 Jan 2023 1428